Norden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Norden og Norge.

Nordisk aktivitetsmerke, Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark samt de ikke-skandinaviske landene Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden.

Norden

Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark samt de ikke-skandinaviske landene Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Norden består av omtrentlig 25 millioner mennesker fordelt på 3,5 millioner km², opplysninger fra wikipedia: [2]

Nordens dag som arrangeres den 23. mars markerer inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962.

Internasjonale arrangementer

  • I 1975 arrangerte de fem nordiske land den 14. verdensspeiderleiren på Lillehammer i Norge. Leiren fikk navnet Nordjamb, sammensatt av "Norden" for de fem arrangørlandene, og "Jamboree" som er speidernes betegnelse på en slik verdensspeiderleir som arrangeres hvert fjerde år. 17.000 speidere fra 91 land deltok på leiren. En felles nordisk komite tok seg av forberedelsene. Omtrent 1000 nordiske ledere bisto i forberedelsene, derav 300 fra Norge. Samtidig med leiren ble det også arrangert verdensspeiderkonferanse i Danmark. Konferansen samlet mer enn 600 speiderledere fra ca. 100 land.

Forbund i Norden

Leirsteder i Norden

Større leirer i Norden med norsk deltakelse

Årstall Større leirer i Norden Antall deltakere Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Om norske forbindelser til Norden

Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Norden

Hederstegn og utmerkelser i Norden til norske personer

Merker med Norden som tema

Utklipp og minner

Eksterne lenker

  • Se også temasidene om Norden

Referanser