St. Georgsdagen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Gå til: navigasjon, søk
St georglogo.jpg
Les mer om speiderarbeidet i WOSM WOSMlogo.jpg
St. Georgsdagen er speidernes internasjonale festdag. Dagen ble feiret første gang i Norge i 1914. St. Georgsdagen feires 23. april hvert år.
St. Georg henviser til ulike ting innen speiderbevegelsen

St. Georgslegenden

St. Georgsdagen feires til minne om St. Georg som drepte dragen. Han risikerte eget liv for å redde andre. Slik speidere også skal opptre uselvisk. St. Georg er skytshelgen blant annet for England og Stockholm. Det norske navnet fra gammelt av er Jørgen ridder.

Internasjonalt initiativ

St. Georgsdagen ble innstiftet som et internasjonalt initiativ. Da dagen startet, skrev Lord Baden-Powell til speiderforbundene:

"Vi håper ved å fastsette denne felles dag å gi alle speiderne bevisstheten om at de tilhører et stort brorskap, spredt utover hele verden"

Hensikten med feiringen

Hensikten med dagen var som Christian Dons skrev senere: [1] 1. Høytidelig minne alle speidere om vårt internasjonale løfte og vår lov 2. Knytte kretsens tropper tettere sammen i følelsen av en enhet og fremme kameratskapet blant speiderne. 3. Gjøre speidersaken kjent og skattet i byen og kretsen.

Et sentralt moment i feiringen har fra første året vært fornyelsen av speiderløftet.

Den første feiringen

Tipshefte om St.Georgsdagen ble utgitt av Norges speiderforbund i 1991 og inneholder forslag til markering av denne dagen.

St. Georgsdagen ble feiret i Norge for første gang i 1914. Det første året dagen ble feiret var det ulike feiringer landet over.

I Oslo ble feiringen første året holdt i Turnhallen i Oslo. Der var 300 speidere samlet. Referatet i Speideren, nr. 5 dette året forteller at speiderne stod i dobbelt hestesko, og det var så vidt de fikk plass.

Speidersjef Christian Dons holdt en tale for dagen, og deretter stilte han forsamlingen speiderløftets tre spørsmål. Dette ble besvart med tre taktfaste "Ja".

I Speideren 4 for 1914 introduserer redaktørene Dons og Møller Gasmann tanken slik:

"St. Georgsdag, 23de april er bragt i forslag fra England som speidernes dag. Vi har faat opfordring til at bidra vort til at den ogsaa i Norge maa bli feiret som saadan - og vi finder tanken tiltalende. [...]
Angaaende arrangementet av høitideligholdelsen nævnes at det er tilstrækkelig om troppen eller patruljen kom sammen bare en 5 minutters tid og fornyet sit speiderløfte.
I Kristiania vil vi se at virkeliggjøre tanken ved en sammenkomst for alle byens speidere, hvor forbundets formand vil holde en tale til speiderne. Skulde ikke alle forbundets speidere være enige om at gjøre det samme? (Legenden om St. Georg vil findes kortelig omtalt inde i bladet)"

Senere feiringer

Feiringen har pågått sammenhengende fra 1914. Sentrale momenter i feiringen landet over har vært kirkeparader og gudstjenester - alle med fornying av speiderløftet.

1925: I Arendal forteller Johannes Leewy at man i 1925 hadde markering med speiderprade, gudstjeneste og speiderfest. Dette året kunne man - via høyttaler - høre speidersjefens budskap. Men forbindelsen var så dårlig og forstyrret at overføringen måtte avbrytes i Arendal.[2]

Budskap til St. Georgsdag 2014

St. Georgsbudskapet 2014 Fra Norges speiderforbunds hjemmeside

Speidersjef og landssjef skriver om vennskap i årets St. Georgsdagsbudskap.

St. Georgsdagen er den dagen da alle speidere i verden fornyer speiderløftet. Løftet er ikke likt i alle land, men meningen, det at vi forplikter oss til å leve etter speiderloven, det er verdensomspennende.

I Norge jobbes det nå med å lage en ny speiderlov, og i den forbindelse har veldig mange av dere sagt deres mening om hva som er de viktigste verdiene i speideren. Det som aller flest svarte på dette spørsmålet, var vennskap. En speider er en god venn!

Hvordan viser vi at vi er en god venn? I speiderloven heter det ikke at ”en speider skal”, men ”en speider er…” eller et annet verb som sier noe om handling. Det skal ikke være et påbud, men en naturlig handling. Når vi viser at en speider er en god venn, gjør vi det gjennom våre daglige handlinger. Vi prøver å være en god venn i alt vi gjør. Vi bryr oss om andre, slik St. Georg viste at han brydde seg gjennom å kjempe mot dragen.

Du som er speider har millioner av mulige speidervenner rundt omkring i nesten alle verdens land. Mulighetene for vennskap over landegrenser er noe av det flotteste vi får gjennom å være med i speideren. Det er noe vi kan bruke denne dagen til å reflektere litt over, når vi, sammen med speidere verden over, avlegger speiderløftet. Speidere over hele verden ønsker å gjøre verden litt bedre. Bruk denne dagen til å tenke over hvordan vi som er speidere kan bidra, både hjemme og ute.

Ha en god St. Georgsdagsfeiring!

Med hilsen

Anders Østeby, landssjef, Norges KFUK-KFUM-speidere.

Knut Slettebak, Speidersjef, Norges speiderforbund,

Budskap til St. Georgsdag 2013

St. Georgsbudskapet 2013

Speidersjef og Landssjefer i landssjef skriver forslag til ny speiderlov inspirert av legenden om St. Georg og dragen.

En hest. En mann. En landsby i sorg og fortvilelse. En konge som frykter for datterens liv. En rolig prinsesse som er klar til å møte døden. Og ondskapen, representert ved en uhyggelig drage. Slik er scenebildet i legenden om St. Georg.

Vi forteller om den modige ridderen Georg, han som står for det gode. Den fryktløse som rir alene mot den livsfarlige dragen. Dragen har først spist alle landsbyens sauer, og nå forlanger den landsbyens barn som offer for å holde seg i ro. Loddet har denne gang falt på kongens datter. Det er da ridder Georg entrer scenen. Historien er grusom, som legender og eventyr ofte er. Samtidig vil de fortelle oss noe. De setter ord på noe som er viktig for oss mennesker.

Speiderbevegelsens grunnlegger Robert Baden-Powell valgte St. Georg som speidernes skytshelgen. Legenden blir derfor fortalt blant speidere over hele verden på St. Georgsdagen 23. april. Legenden gir oss verdier som er viktige for å være speidere. Hva skal vi lære av legenden i år?

Også speiderloven forteller hvilke verdier som er viktige for speidere. I 2014 og 2015 arbeider norske speidere med hvordan speiderloven skal være framover. Hvilke ord skal formidle speideridealene i de neste 20 åra? Og på St. Georgsdagen er spørsmålet: Kan vi lære noe av legenden om St. Georg?

Georg var modig – eller var han dumdristig? Han utsatte seg selv for fare for å redde andre. Han hadde kunnskap og våpen, og var vernet av ridderens beskyttende rustning. Han vurderte risiko. I overført betydning kan vi si at han hadde lært førstehjelp og trent på det, slik som speidere lærer og trener på førstehjelp og annet vi må kunne for å møte utfordringer. Kanskje skal en ny paragraf i speiderloven lyde: En speider har øvd, og kan møte utfordringer.

Det er blitt sagt at Georg var alene. Det er ikke helt sant. Han var ridder, og dermed rytter. Han utsatte hesten sin for stor fare, og uten hestens raske bevegelser ville ridderen være hjelpeløs når farene truet. Hestens fart var også nødvendig for at lansen skulle fungere som våpen. Bare med fart hadde den dødbringende kraft.

En speider er heller ikke alene. En speider er en del av en patrulje, en tropp, en gruppe, en organisasjon og en verdensomfattende bevegelse. En speider kan gjøre mye alene, men det er som del av fellesskapet vi er sterkest. Ny paragraf: En speider er sterkest når hun eller han står sammen med andre.

Georg kom til en landsby i sorg og fortvilelse. Han lyttet til redselen. Det er grunn til å tro at han hørte mye på kongen, den fortvilte faren. Kongen ville nok gjerne reddet datteren selv, men var kanskje blitt for gammel til å ri ut mot dragen (hvis vi skal tolke legenden i beste mening). Ridder Georg tålte å høre om det vanskelige. Noen rundt oss kan også ha det vanskelig, og oppleve vonde eller skremmende ting. Det er viktig å snakke om dette! Den vonde klumpen i magen blir litt mindre når den er delt med en annen. Det vi er redde for blir litt mindre farlig hvis andre vet at vi er redde. Ny paragraf: En speider tør å snakke om det som er vanskelig, og gjør sitt beste for å hjelpe den som trenger hjelp.

Og, for å forsvare kongen: En speider tolker alt i beste mening.

Dette er noen forslag til nye paragrafer i speiderloven, inspirert av St. Georgs mot og handlinger. Du kan også foreslå verdier og nye paragrafer på www.speiderloven.no.

Du kan også hver dag lytte til andre og høre hva som er viktig for dem. Det er nok ikke drager som skal drepes, men du kan se, høre og anerkjenne andre. Dermed gjør du dagen litt bedre for dem. Hvis du er sammen med en som ingen andre liker, eller hvis du sier stopp når noen mobber, da er du en ”St. Georg” der du er. Da oppfyller du dagens paragraf 4 i speiderloven: En speider er en god venn.

Speidersjef Knut Slettebak, Norges speiderforbund, og landssjef Atle Aas, Norges KFUK-KFUM-speidere.

Budskap til St. Georgsdag 2012

Hvert år sender speidersjef og landssjef en hilsen til speiderne i Norge. I 2012 er hilsenen slik:

SitatNoen drager kan vi beskytte oss mot ved å være bevisst måten vi lever på. Noen drager kan drepes ved å snakke: Er vi redd for noe, eller har hatt vonde opplevelser, hjelper det å snakke om det. Mamma, pappa, en speiderleder, noen på skolen, helsesøster. Det skumle som er delt, er mindre skummelt. Klumpen i magen blir mindre når noen har hørt om den. Det som ikke kan snakkes om, som likevel blir fortalt, er ikke lenger noe som ikke kan snakkes om.Sitat
– Budskapet for St. Georgsdagen 2012, fra speidersjef i NSF Solveig Schytz og landssjef i KFUK-KFUM Atle Aas, se flere speidersitater her

Drager som drepes. Troll som sprekker.

St. Georgsdagen minnes vi legenden om den modige ridderen Georg som red ut mot den farlige dragen, drepte den, og på den måten reddet både prinsessen og hele landsbyen hennes fra den visse død. Det har blitt skrevet og snakket mye om helten Georg som nedkjempet dragen. Speiderne har valgt han til sitt forbilde og minnes han 23. april hvert år.

Det er skrevet mye mindre om dragen. Dragen i eventyret er den truende, skumle, den grådige; skapningen som sprer frykt. Barn og voksne måtte passe seg . Dragen stjeler det som er blankt og verdifullt og samler seg store skatter. I dype huler vokter den skattene gjennom århundrer. Dragen dreper den som kommer i dens vei, med sin giftige pust og farlige ild.

Drager lever i historier og eventyr. Betyr den noe i det virkelige liv?

I eventyrenes og leirbålenes tid var det mange ting menneskene ikke forstod. Mennesker var redd kriger, naturfenomen, naturkatastrofer. Eventyrene skapte trygghet og mening og ga forklaringer på det uforståelige. Det uforståelige og kanskje unevnelige ble gjort om til tusser, troll, drager eller det underjordiske. Eventyrene forklarte og ga håp. Noen mennesker kunne kontrollere disse ukontrollerbare skapningene. Trollene var det ofte Espen Askeladd som gjorde ende på (og fikk store rikdommer hjem til ei lita stue), dragene måtte det en ridder til for å drepe. Eller , trollene sprakk når de kom ut i sola.

Har vi drager i vår tid?

I dag kan vi forklare mye av det som var uforståelig for våre forfedre. Likevel har vi mange ting vi kan være redde for. Noen har det vanskelig i livet. Noen har opplevelser de ikke tør fortelle om. Det skjer vonde ting vi ikke kan forstå. I disse dager pågår rettsaken etter den dramatiske 22. juli i fjor. En person stilles til ansvar for grusomme og uforståelige handlinger.

Klimaet er truet av global oppvarming, vi får mer ekstremvær og trues stadig av naturkatastrofer. Til tross for all vår kunnskap om hvordan tingene henger sammen så lever mange mennesker i verden i fattigdom.

Hvordan kan vi beskytte oss mot slike drager?

Noen drager kan vi beskytte oss mot ved å være bevisst måten vi lever på. Som speidere skal vi arbeide for mindre forurensning og mer rettferdighet i verden. Det krever kunnskap og det krever handling.

Noen drager kan drepes ved å snakke: Er vi redd for noe, eller har hatt vonde opplevelser, hjelper det å snakke om det. Mamma, pappa, en speiderleder, noen på skolen, helsesøster. Det skumle som er delt, er mindre skummelt. Klumpen i magen blir mindre når noen har hørt om den. Det som ikke kan snakkes om, som likevel blir fortalt, er ikke lenger noe som ikke kan snakkes om.

Vi som er speidere i dag, over hele verden, vi kan også drepe drager slik St. Georg gjorde. Å kjempe mot drager handler om å være modig :

Modige nok til å ta tak i miljøutfordringene, - så handlingene og holdningene våre kan bidra til en bedre verden. Modige nok til å kjempe for at mennesker som lever i fattigdom skal få et bedre liv. Modige nok til å jobbe for åpenhet, enten det gjelder de vanskelige samtalene med en venn, eller det gjelder landet ditt. Det handler om speiderloven: Som speidere skal vi være en god venn, verne om naturen og arbeide for fred og forståelse mellom mennesker.

Lykke til, og god St. Georgsdag.
Speidersjef i Norges speiderforbund Solveig Schytz og landssjef i Norges KFUK-KFUM-speidere Atle Aas


St. Georg som eget dyktighetsmerke

Begge av dagens to speiderforbund har St. Georg og St. Georgsdagen som eget merke. Les mer om St. Georgsmerket her.

Utklipp og minner

Om internasjonalt samarbeid

Om speidingens sentral kjennetengn


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne kilder

Referanser

  1. Norske Speidere s 70
  2. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 38
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
  4. [[1]]."Speiderbasen, Norges speiderforbund."
  5. [[2]]."Speiderprogram Norges KFUK-KFUM-speidere."