Årsmelding for 2014 i 5. Fredrikstad speidergruppe

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Artikler om Fredrikstad-distriktets speiding gjennom tidene, speidergrupper, kretser, avdelinger, leirer, hus, hytter, leirsteder, personer og litteratur

Alfabetisk: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆØÅ Numerisk: 12345678910
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png

Årsmelding for 2014 i 5. Fredrikstad speidergruppe

Ved årsskiftet 2014/2015 var det 13 medlemmer i gruppen, en liten økning fra fjoråret. Gruppen samarbeider tett med 4. Fredrikstad speidergruppe, hvor også en del av ledere har dobbelt medlemskap. Gruppen leier speiderstedet Pernes til de fleste av sine småspeidermøter og bidrar der med dugnader og en liten årsleie.

Gruppeleder gjennom året har vært Anne Kristine Bangor Sørensen, flokkledere har vært Kristian Oliver Sørensen og Silje Amalie Augdahl, gruppeassistenter har vært Åshild Stromness-Andresen, Lasse Kristiansen og Gunnar Stromness-Andresen, sistnevnte er gruppens sekretær og har ivaretatt gruppens interesser i krets og speiderråd som sekretær.

Gruppen har gjennom sekretær Gunnar Stromness-Andresen, har vært høyst deltagende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2014. Gruppen har samlet en god del historie i Speiderhistorisk leksikon, Speidermuseets wiki-sider.

Gruppen har også sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette forsøkt å være synlige. Gruppen har en egen hjemmeside. Facebook-siden deles med samarbeidsgruppen 4. Fredrikstad, med bra respons, med bilder av aktivitetene i etterkant. Meldingssystem pr. mobil, «Sveve», for hver enkelt aktivitet startes opp i januar 2015.

Gruppen har i sitt første hele driftsår ikke fått full uttelling i sitt medlemspotensiale ennå, men vektlagt de medlemmene som til enhver tid er tilstede på aktiviteter. Dette har gitt ledere en trygghet i arbeidet. Flokkleder Kristian Oliver Sørensen har vært den som har fulgt opp småspeiderne jevnligst.

Gruppens økonomi er tilfredsstillende ut i fra dagens aktivitetsnivå, med årlige midler fra Fredrikstad kommune og Frifond, se eget regnskap. Beate Molander har vært regnskapsfører og Anne Kristine Bangor Sørensen har vært kasserer i dette året.

For gruppestyret, Fredrikstad, 10. februar 2015

Anne Kristine Bangor Sørensen, gruppeleder

Aktiviteter speideråret 2014

Vi startet året med et planleggingsmøte 5. januar hos Åshild Stromness-Andresen. Alle ledere tilstede.

7. januar var det gruppeledersamling, hvor vi møtte med to ledere. Møtet var lagt til Speiderhytta, Rolvsøyspeidernes speiderlokale. Vi fikk en liten historieberetning og om ståa i gruppen fra gruppeleder Lasse Kristiansen.

Speideråret startet 8. januar med tradisjonell juletrebrenning i Pernes og halvårsinfo, med småspeidere og foreldre.

På småspeidermøtet 15. januar besøkte vi «Ulvehiet» i Pernes.

22. og 27. januar var vi på Røde Kors-huset, hvor Eilen Dyrdahl, 4. Fredrikstad hadde et lærerikt førstehjelpskurs og vi tok førstehjelpsmerket.

5. februar hadde vi småspeidermøte i Pernes og øvde på å bli «bålspesialister».

11. februar var distriktets bevere og småspeidere på karneval i regi av Fredrikstad FSK, hvor vi stilte med 5 småspeidere. Oppgaver ble fordelt på alle gruppene og foreldre hjalp til på kjøkkenet. Det var underholdning da alle hadde kommet og etter det fikk speiderne gå rundt på de postene de ønsket, med blant annet limbo, stollek, ballonglek og «den vandrende pingvin»! Etter at energien fikk utløp, ble det servering av pølser og brus. 107 bevere og småspeiderne koste seg, og kvelden ble avsluttet med «pinjata» oppe i kirkerommet! Vi stilte med 4 småspeidere.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra gruppens side i år.

26. februar feiret vi fastelavn i Pernes, sammen med 4. Fredrikstad. Godt oppmøte. Etter dette hadde vi gruppetingets årsmøte, med valg, utnevninger, regnskap og budsjett.

Kretstingets 35. ordinære årsmøte ble avholdt 4. mars og vi stilte to delegater.

5. mars hadde vi et artig «Cheese Doddles»-møte, uten helt å lykkes å kopiere denne over bålet, men mange gode forsøk ble gjort.

12. mars hadde vi knutemøte i Pernes, med god innsats og utdeling av knutetau.

På småspeidermøtet 19. mars besøkte vi «Ulvehiet» i Pernes.

26. mars var vi i Bjørndalen og ble kjent med området for årets Småspeiderdag. 29. – 30. mars hadde vi overnattingstur i Pernes, med 4. Fredrikstad. Her var det også lagt til rette for foreldredugnad med greit oppmøte.

På småspeidermøte 2. april i Pernes trente vi på «speidermarsj» og hvor langt vi gikk på en bestemt tid.

9. april hadde vi zip-line i Pernes. Dette var meget populært, hvor mange testet dette for første gang.

Speideraksjonen var i år ikke prioritert fra vår side.

23. april feiret vi St. Georgsdagen med 4. Fredrikstad i Pernes, med en artig aktivitetsløype.

7. mai hadde vi speiderkunnskap som tema for småspeidermøtet i Pernes, for å være kjent og forberedt til Småspeiderdagen.

Småspeiderdagen ble gjennomført med en rundløype søndag 11. mai i Bjørndalen, med Gunnar Stromness-Andresen som koordinator, med hjelp av Lasse Kristiansen. Det var 6 doble poster, deltakende grupper bemannet sine egne poster, etter temaet «Blant troll og eventyr i Bjørndalen!». Småspeiderdagen ble avsluttet med utdeling av diplomer.

14. mai spilte vi paintball med 4. Fredrikstad i Pernes.

17. mai var i år ikke prioritert fra vår side.

21. mai hadde vi utflukt til Gamlebyen og besøk på Peppes pizza, med ledermøte etterpå.

Kretsens småspeiderleir 30. mai - 1. juni var lagt til Tredalen, Hvaler, også i år var Nils Sanne, 1. Fredrikstad leirsjef. I et nydelig forsommervær ble telter og utstyr satt opp 29. mai, med ledere fra 5. Fredrikstad som overnattende vakter. Vi stilte 4 småspeidere og 5 ledere, av til sammen 95 småspeidere og 25 ledere fra samtlige flokker, fikk oppleve en helg med rammen "eventyr", som vi lekte oss igjennom helgen med kanopadling, bading, t-skjortetrykk, rappellering, skattejakt og herlig leirliv.

4. juni hadde vi padling og lek i Pernes.

5. juni var det sommeravslutning for gruppeledere, i år hjemme hos kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS. Her fikk vi en smakfull bevertning, sosialt samvær og løs diskusjon. Vi oppsummerte det første halvår og så litt inn i neste halvår, samtidig som årsmøtet for Fredrikstad Speiderråd ble avholdt.

11. juni hadde vi en hyggelig sommeravslutning for medlemmer og foreldre i Pernes.

Begge våre flokkledere fikk arbeide på Piratleir og Sommerklubb i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommerukene 26 og 27, som i år var flyttet til Kongsten Fort og Pernes.

16. – 17. august var vi med på dugnadshelg i Pernes.

20. august hadde vi gruppeting og planleggingsmøte hos Åshild Stromness-Andresen.

21. august var det gruppeledelsessamling i Pernes, Østsiden. Vi var verter for aftenen, sammen med 4. Fredrikstad. Gruppeleder i 4. Fredrikstad, Gunnar Stromness-Andresen innledet møtet med en kort beretning om Pernes og ståa i gruppene. Gruppeleder i 5. Fredrikstad, Anne Kristine Bangor Sørensen hadde baket en kake og serverte kaffe på dagen hvor gruppen fylte ett år!

27. august hadde vi oppstartsmøte i Pernes med godt oppmøte og noen nye medlemmer.

3. september var temaet sopp for småspeidermøtet i Pernes, med godt engasjerte småspeidere og en smak på en forberedt sopprett.

På småspeidermøtet 10. september besøkte vi «Ulvehiet» i Pernes, som er småspeidernes eget sted i Øra naturreservat.

13. – 14. september hadde vi overnattingstur i Pernes, i forbindelse med Turdagen 14. september, hvor vi hadde aktiviteter og vaffelsøndag med godt besøk i Pernes, med 4. Fredrikstad. Det ble samordnet en annonse i Fredriksstad Blad.

16. september var det rover- og ledersamling i Metodistkirken i Fredrikstad, hvor temaet var aktivitetsplan for 2015, hvor vi stilte med en leder.

17. september hadde vi et todelt småspeidermøte i Pernes, med zipline og førstehjelp som temaer.

24. september lærte vi å pakke tursekk og hva som er nyttig å ha med på tur.

27. – 28. september arrangerte vi «Farmen jr.» i Tredalen, hvor alle småspeiderne overnattet og hadde artige aktiviteter.

Kretstingets halvårsmøte 8. oktober var i Fredrikstad Metodistkirke, hvor aktivitetsplan og budsjett for 2015 ble behandlet, i tillegg til andre saker og orienteringer.

15. oktober hadde vi knutemøte i Pernes.

22. oktober hadde vi igjen «bålspesialist» som tema, med godt resultat!

29. oktober ble kunnskapene fulgt opp i et småspeidermøte med bålmat som tema.

30. oktober – 2. november var det Speiderting i Lillestrøm. Gunnar Stromness-Andresen var en av kretsens delegater.

5. november var stjernehimmelen tema på småspeidermøtet.

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK sørget enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sitt tradisjonelle pizza og kino 11. november, alle våre småspeidere deltok. Det var Norgespremiere, med filmen «Hest på balkongen!».

Lederkurshelgen «Camp Education» 14. – 16. november i Sørmarka i regi av kretsene på Østlandets, hvor vi sammen med ledere fra 4. Fredrikstad stilte åtte stk. i kjøkkengjengen.

Østfold Barne- og Ungdomsråds årsmøte 17. november hvor Gunnar Stromness-Andresen var en av kretsens representanter.

19. november badet vi på Superland i «den andre byen», godt oppmøte.

26. november hadde vi skognisseverksted i Pernes.

28. november hadde vi lederfest med «lucia» som tema.

3. desember rundet vi av speideråret med julegrøt og nissejakt i Pernes, med småspeidere og foreldre.

Alle gruppens ledere fikk tilbud fra Fredrikstad Speiderråd om å «senke skuldrene» 4. desember. I år igjen, var vi stilte 4 ledere på Folkets hus i Torsnes og fikk et fengende foredrag av Per Anders Nordengen, en liten historie-quiz og herlig mat. En fin aften for de fremmøtte.

Referanser

<references>