1. Grimstad

Fra Speiderhistorisk leksikon
Revisjon per 1. apr. 2020 kl. 20:54 av Jve (diskusjon | bidrag) (Inntil 1920)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til:navigasjon, søk
1. Grimstad speidergruppe
NSF logo.jpg
Stiftet: 24. januar 1920 [1] / 24. oktober 1920 [2]
Krets: Agder krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: Grimstad
Fylke: Aust-Agder
Les mer om speidingen i Grimstad kommune Grimstad kommunevåpen.jpg

Område

Grimstad, Aust-Agder fylke.

Historie

Inntil 1920

1912: Karen Beylegaard i Grimstad tilbyr speiderdrakter til både gutter og piker. (Grimstad Adressetidende 12/10 1912) [3]
1912: Undertøihuset i Grimstad annonserer salg av bl.a. speiderdragter før jul i 1912. (Grimstad adressetidende 14/12/1912)
1913: Speiderkorpsets gutter har premieskirenn på Frivoll. (Grimstad Adressetidende 25/1/1913) [4]

Allerede 23. november 1909 trykker Grimstad adressetidende artikkelen fra Norske gutter der de såkalte Guttespeiderkorps får bred omtale. Dette er en artikkel som en rekke norske aviser bruker. Den viser hvor aktivt speiderideen ble markedsført, nærmest parallelt, rundt om i store deler av landet.

I oktober 1912 annonserer Karen Beylegaard i Grimstad Adressetidende at hun selger (syr??) "Speiderdragter for Gutter og Piger". Dette er et usedvanlig tidlig spor av salg av speiderefekter. Disse første årene var det både "offisielle" og "uoffisielle" leverandører av speiderutstyr. Og vi vet ikke om Karen Beylegaard henvendte seg til organiserte speidere i NSF eller NGSK, eller om dette kunne være for barn som "lekte speidere" eller medlemmer av et buekorpsliknende korps. Se Buekorps i Grimstad. Det er også interessant at hun tilbyr speiderdrakt for piker! [3]

I januar 1913 melder Grimstad Adressetidende at Speiderkorpsets Gutter har avholdt premieskirenn på Frivoll. De premierte gutter er Alf Berge, Johan Nygaard, Rolf Lehland, Ole Grønli, Tellef Gjertsen og Roar Persen. Dette er mange før tidligere enn vi har registrert annet speiderarbeid i Grimstad. Men der eksisterte et Guttekorps. Disse tingene må vi undersøke videre.[4]

I kretsprotokollen for Agder krets [5] finner vi følgende merknad pr 12/10 1918:

"I Grimstad hadde form. fundet megen interesse for speidersaken, men hadde under sit ophold der ikke fundet nogen voksen som var villig til at overta ledelsen".

I 1919 har kretsstyret noe kontakt med pastor Grim med tanke på støtte til speiderarbeid i Grimstad. [6]

Før nyttår 1919 velger Bioddens turn- og Idrætsforening nytt styre. I avisens meddelelese heter det at "Der er inden foreningen oprettet en speiderkorpsavdeling". [7]

De første årene

 • I troppsprotokollen for "1ste Grimstad trop" står det oppført på første side: "Stiftet 24/1 20".
 • 22. mai 1920 mottar Agder krets melding om at H. Terland og H. Suleng har erklært seg villige til å danne troppsråd for en speidertropp i Grimstad. Dermed oversender kretsen innstilling til Hovedstyret om å oppta 1. Grimstad tropp i Norsk speiderguttforbund. Den første troppsfører er Gunnar Larsen.[8] Troppen presenteres i Speideren 7/1920 som ny tropp.

Speiderne de første årene

I troppsprotokollen som begynner i 1920 finner vi navn på speiderguttene og lederne de første årene:

 • Thorleif Steen Gundersen, f 1904. Patruljefører Ørn. Delingsfører fra 1/12 20. Tropsassistent 16/8 21.
 • Claus Martini Lehland, f 1904. Patruljefører Elg. Delingsfører fra 25/7 20.
 • Henrik Olaf Gundersen, f 1906. Speiderassistent. Patruljefører fra 1/3 ... Delingsfører fra 28/1 23
 • Reidar Gjertsen, f 1905. Korporal, patruljefører.
 • Ottar Fuglestad, f 1904.
 • Johan Ribe Tellefsen, f 1905. Korporal, patruljefører.
 • Johan Johansen, f 1905. Korporal, patruljefører.
 • Rolf Collett, f 1905. Patruljeassistent.
 • Leif Huseland Olsen, f 1906. Patruljeassistent, patruljefører.
 • Tellef Bie, f 1907.
 • Finn Aaslestad, f 1908.
 • Johan Fredrik Lehland, f 1908. Patruljeass, patruljefører i Svale. Overflyttet til Elg og senere til Oter.
 • Johan Andersen, f 1907.
 • Fredrik Collett, f 1908. Patruljeassistent Ørn.
 • Olaf Birger Olsen, f 1905.
 • Peder Anton Grøsle, f 1906.
 • Ragnvald Martin Syvertsen, f 1905. Patruljeassistent.
 • Ole Gerhard Gjertsen, f 1904. Patruljeassistent.
 • Isach Isachsen, f 1911.
 • Sjur Fuhr, f 1908. Patruljefører Ørn, troppsassistent.
 • Hans Nagelstad, f 1905.
 • Ove Hjort, f 1905.
 • Lars Hjort, f 1906. Patruljeassistent i Oter.
 • Petter Hjort, f 1908.
 • Einar Braastad, f 1909.
 • Johan L. Johansen
 • Sverre Knutsen
 • Odvin Jensen, f 1909. Patruljefører Elg.
 • Karl Olsen
 • Petter Syrdahl, f 1911.
 • Hans Kristoffersen, f 1908
 • Jørgen Kaare Tellefsen, f 1911
 • Harald Grimm, f 1911
 • Olaf Anker Olsen, f 1905.
 • Karsten Andersen, f 1909.
 • Kristoffer Paulsen, f 1909.
 • Helge Holst, f 1913


1920-årene

"Speiderne - Nogen kjække livlige gutter. Forbundssekretæren i Speiderforbundet, Brecke, kom hertil igaar for at ta vore speidergutter litt i øiesyn. Igaar eftermiddag hadde sekretæren et møte med hele troppen, nogen demonstration blev dog ikke foretat. Efter dette møte holdtes et kort førermøte, hvor arbeidet for vaaren planlagdes. Sekretæren meddeler at man nu vil forsøke at faa dannet et tropsraad bestaaende av ældre til støtte for den faste speidertrop. Huset som speiderguttene har anskaffet sig i Vesøen faldt i sekretærens smak. Han fandt saavel lokalet som beliggenheten ypperlig. Om gutterne uttalte han, at det var nogen kjække, livlige gutter, som man kunde vente meget av. Troppen teller nu 36, hertil kommer en avdeling paa Sæveli, som, desværre er nedlagt, men som man nu skal forsøke at puste nyt liv i."

 • Troppen sendte ikke inn årsrapport for 1922, men er oppført i NSFs årsmelding. [11]

"Søndag 22-4 besøkte ass. trpf. Finn Junker Andersen Sæveli og Grimstad for at undersøke stillingen. [...] I Grimstad fandtes ca 20 speidere, men ingen fører, og troppens stilling var derefter. Der var dog håp om at hr. disponent M. [????] vilde overta troppen til høsten."

1923: Grimstad Adressetidende melder 7/7 om troppens leir i Reddal.

Senere sommeren 1923 skriver Leewy[13]:

"Under 2 Arendal trops sjømanøvre besøktes torsdag 5-7-23 Sæveli hvor natten tilbragtes. [...] Flere av Grimstads speidere var også ute hos os.

Efter avtale med ass.trpf. Henrik Gundersen under turnstevnet i Arendal i pinsen kom Grimstad trop op til os på Kjærringholmen i Reddal og lå i leir på holmens motsatte side. Vi var sammen til leirbål og natmanøvre, men de tungvindte forhold som tvang os til at forlate stedet igjen snarest mulig, hindret det sp.messige samvær som var tilsigtet, og det sp.venskap som man hadde sat håp til skulde blomstre frem."

 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at "i Grimstad var kalamitet undgaat idet assistenten hadde overtat troppen indtil fører kunde skaffes. Men allerede 24/10 1923 protokollerer kretssjefen at Henrik Gundersen reiser fra byen. Etter ham overtar den unge gymnasisast, E. Smith Jørgensen - f 24/9/1906. Han hadde aldri tidligere vært speider. Noen uker senere møter han frem hos Leewy, som noterer at "han gjorde godt indtryk." [14]
 • I kretsprotokollen finner vi 12/11/1923: "To av kretsstyrets medlemmer besøkte igaar Grimstad pr. bil sammen med en del Arendalsgutter, væsentlig førere i anledning inbydelse fra E. Smith-Jørgensen. Grimstad I hadde tropsmøte med løfteavlæggelse. Indtrykket var at der av troppen kunde bli en meget god trop, men det fremgik desverre at den hadde hat "trange" tider under de usikre forhold som førerspørsmålet skapte. Den nye fører E. Smith-Jørgensen synes at være den rette mand for troppen."[15]
 • Grimstadspeiderne avholder denne vinteren sin egen aftenunderholdning. I ettertid peker troppsfører Smith Jørgensen på at de to frøknene Gretha Syrdal og Lally Gundersen var til svært stor hjelp for speiderne i denne anledning. [16]
 • Men 1. Grimstads lederproblemer er ikke over. I kretsprotokollen 20/2 1924 noterer Leewy: "Besøk idag av trpsf. E. Smith-Jørgensen, Grimstad, som meddelte at han på grund av bortreise må fratræde sin stilling. Som mulige føreremner nævnte han tandlæge Halvorsen og lærer Hvitebergskaar. Smith Jørgensens bortreise er meget beklagelig. Han er vistnok den bedste fører 1. Grimstad hidtil har hat." [17] Senere - 24/3/24 - noterer Leewy: "Ragnar Nævestad, ass. ptrf. i. Arendal besøkte i dag Grimstad og konfererte med E. Smith Jørgensen som netop skulde forlate byen. Man hadde ingen ny trpf. fåt. Sjur Fuhr skulde indtil videre forsøke at holde speiderne sammen."[18] I april er både Leewy, Nævestad og Nymoen på besøk i Grimstad. De møter sjur Fuhr og flere av speiderne. Morten Nymoen skriver rapport i kretsprotokollen. Det konkluderes med at kretsstyret skal skrive til tannlege Halvorsen og oppfordre ham til å tre inn som troppsfører. Det ønskes og anbefales av flere. "Indtrykket var at samholdet var meget godt trods de vanskelige tider".Senere svarer Halvorsen at han ikke kan ta dette oppdraget. Senere (1/6/24) blir - etter forslag fra Sjur Fuhr - lærer Omdal spurt om å overta føreroppgaven. [19]
 • I et notat i kretsprotokollen 16/10 1924 noteres det at troppen ligger nede; i mangel på troppsfører og på lokale.[20]
 • 5/1 1925 drar Randulf Haslund - i følge med Anders Husebye, til Grimstad. Der er det speidernes underholdningsaften, og Haslund holder lysbildeforedrag, - med noen elendige lysbilder i følge ham selv. Etterhvert kommer han i kontakt med speiderne, tidligere ledere, lederkandidater - og klarer til slutt å overtale Torleif Gundersen til å påta seg troppsføreroppgaven. Og dermed stiger optimismen. Og vel hjemme i Arendal protokolleres det hele i kretsens protokoll - med merknad om at Grimstadspeiderne siden kommer i gang med arbeidet. [21]
 • Før jul i 1925 trekker det opp til uenighet i troppen. Alle medlemmene av troppsråd - utenom troppsfører Steen-Gundersen, ønsker å gjennomføre underholdningskveld med utlodning til inntekt for troppen. Troppsføreren ønsker ikke det. "Tiderne er pinagtige. Det går ikke an nu før jul å holde underholdning til indtægt for troppen.". [22]
 • I kretssjef Leewys oppsummering for 1925, gis følgende opplysninger og vurderinger av troppen: "Fremgang og sp.messig optræden meget tilfredsstill. før sommerferien." Våren 1926 noterer Leewy: "Fra Grimstad er efterretningene mindre opmuntrende" [23]
 • 20. april 1926 noterer Leewy at Henrik Gundersen overtar ledelsen av troppen etter sin bror. [24]

1940-1978

 • Troppen feirer sitt 30 års jubileum 24/1 1950.

Ledere

Troppsførere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Gunnar Larsen, elektriker f 9. januar 1902 1920-1922 [25] [26][27]
Henrik Gundersen 1923 [28]
E. Smith Jørgensen 1923 [29]
Thorleif Steen Gundersen 1925 [30]
Henrik Gundersen 1926 [31]
Troppen har ingen troppsfører, og troppsassistenten leder arbeidet. 1928 / 1933 / 1935 [32] [33] [34]
Berg Kube, bankmann 1937 [35] [36]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Andre ledere

 • 1920 Klaus Lehland
 • 1923-1924 Sjur Fuhr
 • 1924 Fredrik Collett
 • 1925 Einar Bråstad
 • 1925 Einar Smith-Jørgensen
 • 1925 Johan Lehland

Medlemsutvikling

 • 1920 Ved kretsstyremøtet 19/8/1920 oppgis det at troppen har to ledere, en delingsfører, tre patruljeførere og 22 speidere. Patruljeførerne og delingsføreren er 15 år. [37]
 • 1921: 22 speidere. [38]
 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at troppen har 29 speidere. [39]
 • I årsrapporten for 1923 oppgis det at troppen har 21 aktive speidere og 5 aspiranter. [40]
 • 1928: 20 speidere. [41]
 • 1933: 28 medlemmer [42]
 • 1935: 31 medlemmer. [43]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Antall deltakere Referanser
1920 Kretsleir Gleodden ved Kristiansand 1920 Agder krets (NSF)
1921 Tveitsund [44]
1922 Tveitsund [45]
1923 Kjerringøya [46]
1924 Vraadal [47]
1925 Moysand
1932 Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund) 6 deltakere [48]
1948 Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund) 20 deltakere [49]
1960 Landsleir på Brunlanes [50]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Utklipp og minner

Om Aust-Agder

Les mer om speidingen i Aust-Agder Aust-Agder fylkesvåpen.png og Vest-Agder fylker Vest-Agder fylkesvåpen.png [52]

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Referanser

 1. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 2. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932, publisert i Speideren nr. 4 1932, NSF.
 3. 3,0 3,1 Grimstad Adressetidende, 12. oktober 1912.
 4. 4,0 4,1 Grimstad Adressetidende, 25. januar 1913.
 5. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 6. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 7. Grimstad Adressetidende, 19. desember 1919.
 8. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 9. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 10. GAT 5/4/1921
 11. Årsmelding NSF 1922
 12. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 13. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 14. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 15. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 16. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 17. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 18. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 19. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 20. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 21. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 22. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 23. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 24. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 25. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 26. Årsmelding NSF 1922
 27. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 28. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 29. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 30. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 31. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 32. Årsmelding NSF for 1928
 33. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 34. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 35. Speideren nr. 5 1938
 36. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 37. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 38. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 39. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 40. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 41. Årsmelding NSF for 1928
 42. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 43. Styrkeliste NSF 1935
 44. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 45. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 46. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 47. Fra medlemsliste og referatbok 1. Grimstad 1920-1626
 48. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 49. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 50. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 51. Speideren nr. 7 1920
 52. Blir sammenslått til Agder 2020 [1]