Bertel Andreas Grimeland

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Bertel Andreas Grimeland
Personalia
Grimeland.JPG
Født: 12. mars 1875 i Førde[1]
Bortgang: 7. juli 1966 i Oslo[2]
Bosted: [3] Asker kommunevåpen.png Asker og Sunnfjord kommunevåpen.png Sunnfjord,
tidl. Naustdal kommunevåpen.png Naustdal
Speiderbakgrunn
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps
Bertel Andreas Grimeland er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGSK? Bidra du også! [1]

Verv

Om Bertel Andreas Grimeland

 • Bertel Andreas Grimeland var født i Førde som sønn av Josef Grimeland. Han ble gift 1911 med Margaret Nilsen (1889-1963).[4][5]
 • Han etablerte senere de kjente "Grimelands skoler" som var et privat undervisningstilbud på realskole og gymnasnivå.
 • B. A. Grimeland var cand. teol.

Speiderbakgrunn

Ble kjent med speidingen gjennom idretten og var en av drivkreftene bak stiftelsen av Norske Gutters Speiderkorps og satt i Speidergutkomiteen.

I Centralforeningens årbok for 1909/1910 skrev Grimeland blant annet:

"Om «norske speidergutter» har jeg holdt foredrag ved skoler i Aas, Asker, Røken og Fetsund, likesom flere foredrag er planlagt til avholdelse i den nærmeste fremtid. Jeg har ogsaa siden jul ledet øvelserne ved de første speiderpatruljer, som er dannet her i landet, nemlig ved Asker middelskole."

I Grøttum og Grimelands utkast til lover for Norske Gutters Speiderkorps - slik vi bl.a. finner det gjewngitt i Indherredsposten 18/2 1910 - er det formulert et tredelt speiderløfte:

a) Jeg lover, at norge aldrig skal faa skam av mig.
b) Jeg lover alltid vise respekt og lydighet mot speiderkorpsets love.
c) Jeg lover at gjøre mit bedste for at hjælpe andre - koste hvad det koste vil"

Avisa Indherredsposten forteller at Grøttum og Grimeland presenterte sitt forslag for Centralforeningens bestyrelse, hvor de ble bifaldt.

Ledergjerning

Forfatterskap

 • Han var fra en musikalsk familie og må selv ha hatt stor glede av musikk. I "Sangbok for Norges bondekvinnelag", 1995 er han oppgitt som komponist til melodien til nr 109, O. Strøms sang/salme med starten: "Fra mitt trange, mitt stengende bur // vil jeg ut i Guds frie natur. // Jeg vil lære å kjenne mitt land // i fra Neset til Ishavets strand ...."
 • Bertel Andreas Grimeland skrev eller redigerte en rekke trykksaker. Dette var særlig trykksaker for foreningen "Kjenn ditt land", men også andre, f.eks. om norsk grammatikk for skolen. Et søk på Bibsys gir mange treff.

Merk: Kjenn Ditt Land, forening stiftet i 1920 som en fortsettelse av Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, denne hadde siden 1917 gått inn for andre oppgaver. Navnet Kjenn Ditt Land er fra 1923. Foreningen arbeidet for å øke kjennskapet til Norges land og folk, dets historie og kultur. Drivkraften i virksomheten var skolebestyrer Bertel Andreas Grimeland, formann fra 1927 til sin død 1966. Da opphørte den praktiske virksomhet. Foreningens midler ble i 1976 overført til Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, hvor de utgjør et fond som skal virke for norsk kulturvern. [6]

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Eksterne lenker

 • Norges geistlighet og andre norske teologiske kandidater i fast stilling i 1925 [2]
 • Digitalarkivet: [3]

Referanser

 1. https://media.digitalarkivet.no/view/8385/220
 2. slektogdata.no/gravminner
 3. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Studentene fra 1909 : biografiske oplysninger samlet til 25-årsjubileet 1934
 5. Verdens Gang, 30. august 1963
 6. http://www.snl.no/Kjenn_Ditt_Land