Guttespeiderkorps - Artikkel fra Norske gutter?

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Trondhjems Adresseavis gjengir allerede 18. november artikkelen om Guttespeiderkorps. [1]

Sent på høsten 1909 trykker en rekke aviser en artikkel med overskriften "Guttespeiderkorps". I denne artikkelen fortelles det positivt om speiderbevegelsen og dens opphav i England. Baden Powell omtales med stor respekt. Speiderbevegelsens program skisseres med stor innsikt. Teksten er i positivt agiterende form; "Du vil ogsaa vinde Selvtillid...." og "Bevægelsen skulde ikke mindst her i Norge finde stor og villig Udbredelse."

Det kan være interessant å se hvilke aviser som brukte artikkelen og når denne stod på trykk.

Bruk av artikkelen

  • 18. november 1909: Trondhjems Adresseavis (Uten referanse til Norske Gutter)
  • 19. november 1909: Indherredsposten (Uten referanse til Norske Gutter)
  • 22. november 1909: Indtrøndelagen ( (Uten referanse til Norske Gutter)
  • 23. november 1909: Gudbrandsdølen (Referanse til Norske Gutter)
  • 23. november 1909: Grimstad Adressetidende (Referanse til Norske Gutter) [1]
  • 23. februar 1910: Ranens tidende (Uten referanse til Norske Gutter)

Spørsmålstegnet i artikkeloverskriften knytter seg til at artikkelen først kom på trykk i Norske Gutters utgave nr 6 1910, altså flere måneder etter at den er trykket i de første avisene.

Hva sto i artikkelen ?

Her er en fornyet versjon av det gamle språket:

Guttespeiderkorps

I England har i den senere tid en ny ungdomsbevegelse tatt umåtelig fart. Det er den bekjente general Baden-Powell, fra hvem tanken er utgått. Under hans langvarige og heltemodige forsvar av byen Mafeking under Boerkrigen opprettede han et guttekorps, som han benyttede til speidertjeneste, og var ham til uvurderlig nytte. Han har nå utviklet tanken videre og dannet en mengde foreninger av Boyscouts rundt om i England og koloniene.

Programmet for disse speiderkorps er: ut i naturen, streif om i skog og mark, lev leirliv, gi deg i kast med alle slags beskjeftigelser, som står i forbindelse dermed, oppøv syn, hørsel og lukt, lær deg å kjenne naturen og dyrelivet, følg dyrenes spor, studer dere levevis, vær jeger, ikke med geværet, men med fotografiapparat, gi akt på markens blomster og blader og i den tause natt på stjernenes lei. Og du vil til gjengjeld erholde legemlig styrke og smidighet, raskhet i alle bevegelser, snarhet i tankegangen, en hurtig oppfattelsesevne, sunnhet, kjærlighet til naturen. Du vil også vinne selvtillit, lære å stole på deg selv, bli nøysom, utholdende, viljesterk. Naturligvis inngår også som ledd i program oppøvelse i alskens idrett og visse praktiske ting, som å koke mat og bake brød, holde sine klær i orden, finne seg til rett i alle forhold, bringe hjelp i ulykkestilfeller, redde sin neste. Du lærer deg å bli selvoppofrende, høflig, ridderlig, avholdende både overfor tobakk og sterke drikke. Bevegelsen omfatter så godt som hele det menneskelige liv, etterstreber ingen ensidig kraftutvikling, men vil fremme hele menneskets fullt menneskelige utvikling.

Bevegelsen skulle ikke minst her i Norge finne stor og viktig utbredelse. Det gjelder bare å få fatt på de rette folk til å ta seg av saken, folk, som holder av gutter og forstår gutter, så man ikke kommer ut på avveie. Tanken kan bli av største betydning for fedrelandet. Ta den nå opp i de lange vinteraftener, drøft den, utarbeid planer og stå så fullt rustet, når våren kommer. [1]

Ulike artikkelsider om speiderhistorie

Eksterne lenker

Referanser