Hjelp:Stilmanual/Biografier

Fra Speiderhistorisk leksikon
< Hjelp:Stilmanual
Revisjon per 7. nov. 2016 kl. 14:33 av Carsten.hp (diskusjon | bidrag) (Videre oppbygging: Liten endring i biografi-malen - la inn referanser.)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til:navigasjon, søk
Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler

Formålet med denne manualen er å gi en mal for hvordan personomtaler skal skrives på Speiderhistorisk leksikon. Dette for at personomtalene skal være nogenlunde like. Man er ikke tvunget til å følge denne manualen, men det er anbefalt at man gjør det, siden et konsistent utseende hjelper på lesbarheten og gjør sidene mer redigeringsvennlige.

Krav om relevans

I Speiderhistorisk leksikon stiller vi ikke store krav for å nevnes (i motsetning til for eksempel Wikipedia som stiller ganske strenge krav.) Ledere som har hatt fremtredende possisjoner i grupper, kretser, korps og forbund kan gjerne få sin egen artikkel. (Både ansatte, ledere og tillitsvalgte.)


Navn på artikkel

Artikkelens navn skal som hovedregel være navnet personen er best kjent under, i formen «Ole Olsen» (ikke «Olsen, Ole»). Ta også med mellomnavn - for eksempel «Ole Monrad Olsen»

Fordi mange har samme navn må det skilles mellom disse; se navnekonvensjoner


Innledningen

Innledningen bør inneholde:

 1. Navn (i uthevet skrift) og titler (ikke uthevet skrift).
 2. Fødsels- og dødsdato (i formatet «født dag måned år, død dag måned år»)
 3. Nasjonalitet hvis personen ikke er norsk
 4. Rollen personen er mest kjent for
 5. Andre viktige roller

Eksempler: Artikler om personer bør innledes slik:

'''Robert Stephenson Baden-Powell''' (født 1872, død 1941) startet speiderbevegelsen.
Robert Stephenson Baden-Powell (født 1872, død 1941) startet speiderbevegelsen.


Pseudonymer - Kallenavn - Speidernavn

Noen personer er mest kjent under kallenavn eller "Speidernavn". For personer som er best kjent under pseudonym bør likevel fødselsnavnet stå først i artikkelen. Pseudonymet bør komme etter fødselsdatoen.


Videre oppbygging

Her følger videre et omtrentlig standardoppsett som kan brukes. Kopier ut teksten i boksen under og lim inn på siden du vil redigere for å få oppsettet riktig formatert. Tegnforklaringene i <!--slike klammer--> er bare for henvisningens skyld, og kommer ikke med "på trykk". Se videre nedover for "bruksanvisning".

Eksempel på oppsett for personartikler

<!-- Dette er en infoboks som blir stående øverst til høyre på siden -->
{{Infoboks person
| bgfarge    = 
| navn     = 
| bilde     = 
| bildestr   = 
| bildetekst  = 
| altnavn    = 
| født     = 
| død      = 
| bosted    = 
| forbund    =
| korps     =
| grupper    = 
| verv     = 
}}

<!--Skriv først en innledning
#Navn (i uthevet skrift) og titler (ikke uthevet skrift).
#Fødsels- og dødsdato (i formatet «født dag måned år, død dag måned år»)
#Nasjonalitet hvis personen ikke er norsk
#Rollen personen er mest kjent for
#Andre viktige roller
-->

== Speiderbakgrunn ==
<!--Om speiding i yngre år-->

== Ledergjerning ==
<!--Om leder- og tillitsverv-->

== Personlig bakgrunn ==
<!--Om slekt, yrke og personlige opplysninger ellers-->

== Verv ==
<!--Skriv inn de enkelte vervene personen har hatt. Kronologisk. Hvis mange, sorter på forbund, krets/korps og gruppe-->

== Hederstegn og utmerkelser ==
<!--Kronologisk rekkefølge, gjerne med motivasjon-->

==Utklipp og minner==
<!--Her kan det lenkes til bilder mm-->


== Eksterne lenker ==
<!--Lenker til aktuelle sider som utbygger/underbygger artikkelen-->

== Referanser ==
{{Reflist|2}}

{{DEFAULTSORT:Etternavn, "Fornavn"}} <!--Bytt ut "Etternavn" og "Fornavn"-->
[[Kategori:Fyll inn]]

Verv

Her skal det skrives inn vervene den enkelte personen har hatt. Hvis det er mange, er det greit om man deler opp på forbund, krets/korps og gruppenivå. Legges inn kronologisk

Formatter vervlisten slik:

*[[2001]]–[[2005]] medlem i [[Valgkomiteen]].
*[[2001]]–[[2005]] medlem i [[Fullmaktskomiteen]].
*[[2005]]–[[2009]] medlem i [[Speiderstyret]].
*[[2005]]–[[2009]] medlem i [[Speidersjef]] i [[Norges speiderforbund]].

Speiderbakgrunn

Under overskriften "Speiderbakgrunn" kan man skrive litt om bakgrunnen i speidingen i yngre år. (Hvis det ikke er noe å skrive, kan overskriften bare slettes.)

Ledergjerning

Her skriver man om gjerningen som leder, tillitsvalgt etc.

Hederstegn og utmerkelser

Hvis personen har fått hederstegn eller utmerkelser, kan dette stå her. Gjerne med motivasjonen for tildelingen hvis man har den.

*Tildelt [[Sølvulven]] i 1963 for særdeles stor innsats for [[Vesterlen krets]].

Eksterne lenker

Her kan det lenkes til gruppens hjemmesider, forbundets hjemmesider, Speidermuseets artikler etc.

* [http://epos.stortinget.no/biografi.aspx?initialer=TJ Stortinget.no – Biografi]
* [http://www.dna.no/index.gan?id=34369&subid=0 Arbeiderpartiets – Biografi]

Kategorier

{{DEFAULTSORT:Parm, Margrethe}} - (Skriv en sorteringsklemme på denne måten for å sortere etter etternavn.
[[Kategori:Speidersjefer/Landssjefer]]
[[Kategori:KFUK-KFUM-speiderne]] 

Andre forhold

Personvern

Det må tas hensyn til personvernet i artiklene. Dette gjelder både i forhold til lovens bokstav og i forhold til alminnelig skikk og bruk. Generelt gjelder at sensitive opplysninger kun kan oppgis i artiklene dersom det finnes en ekstern, pålitelig kilde og opplysningene er relevante for artikkelen.

Noen spesielle hensyn:

 • Sykdommer og medisinske diagnoser må kunne dokumenteres, og bør kun tas med dersom det er relevant for artikkelen. Spekulasjoner om diagnoser frarådes såfremt det ikke har vært en offentlig debatt som bør refereres for å gi et helhetlig bilde.
 • Politisk tilhørighet kan omtales dersom personen åpenlyst har søkt til et politisk miljø, og det er relevant for artikkelen å ha det med.
 • Religiøs tilhørighet bør kun omtales dersom det har en klar relevans for artikkelen.
 • Etnisk tilhørighet bør kun omtales dersom det har en klar relevans for artikkelen.
 • Ved omtale av private og familiemessige forhold må det utvises forsiktighet.
 • Opplysninger av annen art som kan skade en persons ry eller ettermæle må være behørig dokumentert og de må være klart relevante for artikkelen.
 • Vær forsiktig ved omtale av selvmord.

Nålevende personer

Man må være spesielt forsiktig med opplysninger om nålevende personer. Informasjon med manglende kildeangivelse, som er av usikker opprinnelse eller som er av straffbar karakter, må ikke forekomme.

Sivilstand, navn på ektefelle/partner, og navn og fødselsår på barn av den omtalte skal som hovedregel bare nevnes dersom disse personene også nevnes i Speiderhistorisk leksikon. (Se for eksempel Gunvor Lykken og Rolf Lykken.

De samme retningslinjer gjelder i stor grad for nylig avdøde personer.

Etterfølgende bruk av navnet

Etter innledningen kan man velge å benytte kun etternavnet når man omtaler personen.