Hjelp:Stilmanual/Speidergrupper

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler

Formålet med denne manualen er å gi en mal for hvordan artikler om speidergrupper (og Gilder) skal skrives på Speiderhistorisk leksikon. Dette for at skal være nogenlunde like.

Man er ikke tvunget til å følge denne manualen, men det er anbefalt at man gjør det, siden et konsistent utseende hjelper på lesbarheten og gjør sidene mer redigeringsvennlige.


Spesielt om sammenslåinger og forbundsfusjoner

Mange speidergrupper har gått gjennom sammenslåinger med andre grupper. Enten som følge av at forbundene har slått seg sammen (i henholdsvis 1978 og 2003, eller i en annen anledning).

Spørsmålet melder seg da om man skal skrive gruppens historie i en artikkel ut fra dagens gruppenavn, eller om man lager en artikkel pr gruppe som har bidratt til dagens gruppe.

Her må det være opp til den som skriver artikkelen å avgjøre. For mange er det naturlig å skrive en artikkel, og heller ha parallelle historieløp for jente- og guttegruppen, for eksempel. For andre vil det være riktig å ha artikler om opphavsgruppene og om den eksisterende gruppen.

Omdirigering ved navneendringer

Det man bør passe på, er at man oppretter sider for alle gruppene. Enten med ren omdirigering til dagens gruppeside #OMDIRIGERING [[til artikkelen man vil omdirigere til]], eller at man lager en "pekerside" for den opprinnelige gruppen som sier kort noe om gruppen, men peker historien videre til der mesteparten av stoffet står. 41. Oslos peking til Longship Group 41. Oslo Ullevål kan være eksempel på dette.


Navn på artikkel

Artikkelens navn skal være gruppens navn. Vi bruker som utgangspunkt ikke forbundsforkortelser bak gruppenavnet. Årsaken er at "kollisjonsfaren" ikke er veldig stor. Men hvis det er to eller flere grupper med samme navn, så lager man en pekerside for gruppenavnet uten forbundsforkortelser, og deretter artikler for gruppen med forbundsforkortelser, f.eks "Bergen 1 (KFUK)", og "Bergen 1 (NSPF)".

Noen småting å passe på:

 • Vi bruker ikke ordet "gruppe" eller "speidergruppe" i artikkelnavnet.
 • Når gruppens navn starter med et nummer, pass på mellomrom mellom "." og første bokstav. Altså: "1. Bergen", ikke "1.Bergen"
 • Men: Ingen regel uten unntak: For noen speidergrupper er gruppenavnet bare stedsnavnet, og det finnes mange speidergrupper i området knyttet til det stedsnavnet. Da er det best å legge "speidergruppe" etter gruppen for å skille speidergruppen fra stedet.

Stedsnavnet kan da brukes til enten en egen side om stedet, slik vi har gjort med Fredrikstad, eller som omdirigeringsside til siden som omhandler speiding på stedet, slik Ullevål omdirigerer til Speiding på Ullevål

Spesialsider om speiding på ulike steder

Der det er mange artikler om speiding på/i et spesielt sted kan man opprette en egen "pekerside" for å vise til de ulike gruppene/artiklene. Slik det for eksempel er gjort med Speiding på Ullevål (også omdirigert fra Ullevål, se over).

Eller som kategori

Noen steder er det så mange artikler at det er mer hensiktsmessig å lage en kategori og legge introtekst på toppen av kategorisiden. Slik det er gjort med Speiding i Fredrikstad

Innledningen

Innledningen bør inneholde:

 1. Gruppenavn (i uthevet skrift)
 2. Evt tidligere gruppenavn (F.eks har 4. Oslo med at gruppen het 4. Kristiania frem til 1924.
 3. Evt opprinnelige grupper ved fusjoner
 4. Forbund (både nåværende og tidligere)
 5. Om gruppen er aktiv eller ikke (noen er lagt ned pga fusjoner etc), om den er oppstått på grunn av fusjon.


Hvis gruppen har byttet navn

Noen grupper bytter navn (uten å være fusjonert el.). Da lager man en side med gruppens nåværende navn, der teksten står. Videre lager man en side med gruppens forrige navn, men lager den siden som omdirigering til det nye navnet. Se for eksempel 4. Kristiania som omdirigerer til 4. Oslo.


Mal for å starte opp

Her følger videre et omtrentlig standardoppsett som kan brukes. Kopier ut teksten i boksen under og lim inn på siden du vil redigere for å få oppsettet riktig formatert. Tegnforklaringene i <!--slike klammer--> er bare for henvisningens skyld, og kommer ikke med "på trykk". Se videre nedover for "bruksanvisning".


{{Infoboks gruppe
<!--Fyll bare ut de feltene dere har data. Resten vil ikke synes!-->
| gruppenavn  = 
| bilde     = 
| stiftet    = 
| lagtned    = 
| krets     = 
| korps     =
| forbund    = 
| kommune    =
| fylke     = 
}}

<!--Denne første teksten er for å lage en "infoboks" på høyre side av siden med den viktigste informasjonen. Fyll bare inn de linjene som har informasjon, resten av stikkordene vil ikke synes. 
NB: Gruppenavn må med!.
Ønsker dere å ha med gruppemerket, må dette først lastes opp via "Last opp fil" i venstremenyen. Der hvor det står "bilde" skriver du bare inn filnavnet (ingen bane). Wiki-programmet finner frem!>

<!--Skriv først en innledning-->

==Område==
<!--Skriv inn området gruppen spenner over. Bygd/bydel og fylke. Ta bare med dette avsnittet dersom det ikke går fram andre steder, og derfor trenger å bli spesielt presisert.-->

==Speidergruppa i dag==
<!--Ta bare med denne hvis gruppen er aktiv i dag.-->

== Glimt fra historien ==
<!--Litt om gruppens historie -->

==Ledere==
<!--Kopier og legg inn flere lederstillinger.-->
''Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.''

{| class="wikitable sortable" style="text-align:middle=align=left style="background-color:#F0FFF0"
|-
! '''[[Gruppeleder|Gruppeledere]] gjennom tidene''' !! Årstall/periode !! <small>Referanse</small> 
|-
| [[]] || ([[]]) – [[]] || 
|-
{{Fotnote i lederoversikt}}
|}
<gallery captions widths=110px heights=110px>
</gallery>

== Sommerleirer og turer==
{{Header i leiroversikt}}
|-
| [[]] || [[]] || || || 
|-
{{Om 2. verdenskrig i leiroversikt}}
|-
| [[]] || [[]] || || || 
|-
{{Fotnote i leiroversikt}}
|-
|}

== Medlemstall ==

== Speiderhus, -hytter og møtesteder ==
<!-- Litt om gruppenes hytter hus, og leirsteder, også møtesteder som de låner. Gjerne en kort omtale og egne artikler.-->

{{Om hytter, hus og leirsteder}}

== Utklipp og minner ==
<gallery captions widths=210px heights=210px>

</gallery>

==Mer om==

== Eksterne lenker ==

==Referanser==
<!--Kategorier: Bruk doble kategorier, både "Grupper" og "Grupper i xxx forbund". Hvis gruppen har vært med i flere forbund (iom forbundsfusjoner, f.eks), så sett en kategori pr forbund-->
{{Reflist|2}}
[[Kategori:Grupper i *krets*]]
[[Kategori:Grupper i *eventuelt korps*]]
[[Kategori:Grupper i *forbund*]]
[[Kategori:Grupper]]
[[Kategori:Stiftet i *årstall*]]
[[Kategori:*Fylke*]]