Kretsleir Sæle 1992 Bergen krets (KFUK) og Bjørgvin krets (KFUM)