Lord B-Ps besøk til Norge 1911

Fra Speiderhistorisk leksikon
Revisjon per 21. nov. 2022 kl. 18:07 av Grenfinken (diskusjon | bidrag) (Utklipp og minner)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til:navigasjon, søk
Ferie og Norgesbesøk 1911
Robert Baden-Powell
År: Ferie i deler av august,
speideroppdrag i Kristiania 31. august
Kommune/sted: [1] Oslo kommunevåpen.png Kristiania,
også Stor-Elvdal kommunevåpen.png Stor-Elvdal

31. august 1911 var Robert Baden-Powell på besøk i Kristiania. Dette var et avgjørende besøk for norsk speiding. "Lord" fulgte tittelen da han adlet først i 1929, så her omtalt som kun B-P eller Robert Baden-Powell.

B-P på besøk i Oslo 31. august 1911, foto fra Norske speidere, 1936, [2]

Bakgrunn

1911: Annonse for B-Ps foredrag om speiderbevegelsen - fra Aftenposten 30. august 1911. [3]
1911: Annonser i Aftenposten 31. august 1911 for B-Ps foredrag. Her ser vi også Speidergutkomiteens oppfordring til speidere om å møte fram. [4]

I Norsk Idrætsblad 8. juni 1911, under redaksjon av Jacob Pedersen Grøtum, finner vi forhåndsomtale av Lord Baden-Powells besøk i 1911:

Baden Powell til Norge.
Den fra Boerkrigen bekjendte general, Baden Powell, speidergutbevægelsens starter og energiske leder og forkjæmper vil i sommer besøke Norge. Det var meningen at han vilde medbringe en trop engelske scouting boys og med denne foreta utflugter i vort land. Han hadde blandt andet tænkt at kampere et eller andet sted i nærheten av høifjeldsregionen, for at gi sine gutter anledning til at lære den norske høifjeldsnatur at kjende. Hvorvidt han kommer med en større trop av engelske gutter eller alene er endnu ikke helt avgjort. Men i ethvert fald kommer han herover og vil da muligens ogsaa komme til at holde et foredrag om bevægelsens art og hensigt for Kristianias indbyggere. I saa tilfælde spaar vi ham fuldt hus, ti Baden Powells eieren egen evne til at gjøre et tema interessant, underholdende og fengslende."

Ferie

I forkant av dette besøket var han på en lengre fisketur i blant annet Atnadalen i Stor-Elvdal. Hans tilstedeværelse i Norge, ble gjenstand for flere avisnotiser landet rundt.

Allerede 7. august heter det i Morgenbladet:

"General Baden-Powell
kom idag her til Byen med "Eskimo". Samtidig ankom Colonel Cavendish, Sir Charles Wakefield og Lady Wakefield. Samtlige tok ind paa Victoria Hotel."

Møte, parade og foredrag

Etter endt ferie, kom han med jernbanen sydover til Kristiania 30. august, innlosjert på Victoria Hotel. 31. august hadde han avtalt møter med de to norske speiderforbundene, Norske Gutters Speiderkorps og Norsk Speidergutt-Forbund. I tillegg til dette ble det arrangert en speiderparade på Tullinløkken og B-P hadde et foredrag på kvelden.

Besøket er mye omtalt i speiderlitteratur, spesielt delen med møtet mellom B-P og de to norske speiderchefene. Historien viser at Norsk Speidergutt-Forbund utover 1910-årene ble enerådende og Norske Gutters Speiderkorps svant hen.

I ett prospektivt perspektiv var Norske Gutters Speiderkorps gjeldende og allerede stiftet, godt utbredt og med en egen utgitt håndbok våren 1910, mens Norsk Speidergutt-Forbund lå etter og med hovedtyngden kun i Kristiania. Riktignok hadde de meddelt sin stiftelse våren 1911, men ennå ikke valgt sitt interimstyre, dette skjedde først i november 1911.
Slik at i ett retrospektivt perspektiv burde Norske Gutters Speiderkorps stått sterkere i møte med konkurransen de fikk. En del av denne uenigheten mellom datidens forbund er senere oppgitt med religiøs begrunnelse, eller rettere sagt mangel på dette.
Men, og et viktig historisk men, var at begge forbundene ble "godkjent" av B-P og av britiske The Boy Scouts Association og begge drev for fullt noen år, side om side. Hertil kan historiefortellingen være litt ensidig til fordel for den gjenværende part, men hvor det søkes i ulike kilder om besøket.

Omtaler fra Norgesbesøket i 1911

Lilje.JPG I medlemsbladet Speideren nr. 5, oktober 1911, Norsk Speidergutt-Forbund, er møtet og paraden 31. august referert. [5]

Baden-Powell og norske speidergutter
Alle offisielle meddelelser gikk ut på at Baden-Powell skulle komme til Kristiania onsdag den 30. august om aftenen. Der var møtt frem patruljeførere og assistenter med sidne troppsførere fra en del av våre tropper. ca 70 i tallet. Men Baden-Powell skuffet oss. - Nå ja, som speidere to vi den sak med ro, så like fornøyd ut for deg, og gikk hjem igjen. Den 31. om formiddagen kom Baden-Powell, og ble møtt av vårt forbunds formann, grosserer Dons. Da Baden-Powell gjerne ønske en del opplysninger om arbeidet i Norge, fulgte formannen ham til Victoria hotell og som speider ville Baden-Powell til bunns i saken før han holdt sitt foredrag. Under samtalen på hotellet kom Rittmester Grøttum (leder i Norske Gutters Speiderkorps, red.anm) for å hilse på generalen.
Grosserer Dons viste Baden-Powell vår lov og vårt blad, og forklarte at grunnen til at Norsk Speidergutt-Forbund var stiftet var at man ønsket å beholde det internasjonale merket "liljen" og det internasjonale løfte: "Jeg lover på æresord etter evne å gjøre min plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre og adlyde speiderloven." Generalen ga dette sin fulle tilslutning, og fremhevet betydningen av det internasjonale merket som bindeleddet mellom speidere over den hele jord, og kunne heller ikke forstå at løftets første passus skulle møte motstand blant pedagoger i Norge, når det var opptatt av *alle* andre nasjoners speidere. Han ville inderlig håpe at man snarest ville komme til enighet.
Om ettermiddagen umiddelbart før Baden-Powells foredrag, ble der avholdt parade på Tullinløkken. Troppene ble oppstilt i hestesko, og i det Baden-Powell trådte inn i hesteskoen blåste 2. Kristiania tropps hornblåsere det internasjonale kjenningssignalet, og det ble gjort honnør. Etter at Rittmester Grøttum hadde talt til guttene om Baden-Powell (på norsk), talte Baden-Powell på engelsk med grosserer Dons som tolk. Så gikk generalen langs rekkene og så på guttene og hans skarpe øye så alt.Han fant det praktisk at anbringe liljen i filt på armene, og synes guttene så svært lik de engelske. Han pratet med enkelte av guttene og de forskjellige troppsførere ble presentert for ham.
Etter inspeksjonen kom ettermiddagens høytidelige øyeblikk, da Baden-Powell foldet ut og overrakte nye flagg til 1., 2. og 5. Kristiania tropp (i Norsk Speidergutt-Forbund, red.anm). Samtidig overrakte han 1. Oslo tropp og turnforenignens tropp (i Norske Gutters Speiderkorps, red.anm) deres flag. Deretter formanet han troppene å gjøre flagget ære. Til slutt takket grosserer Dons generalen på engelsk fordi han hadde gledet guttene med å overvære denne parade. Særlig takket han fra de tropper som hadde fått sitt nye troppsflagg innviet på denne måten. Det norske tre ganger tre hurra for Baden-Powell viset at det var begeistring i de norske speideres hyllest av den avholdte general.
Merk: Rettskrivingen er forsiktig modernisert. (red.anm).

Utklipp og minner

Ukens artikkel

Besøket er presentert slik i ukens artikkel, uke 34, 2021 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 34, 2021

B-P på besøk i Kristiania 31. august 1911, foto fra "Norske speidere", 1936

31. august for 110 år siden var Baden-Powell på besøk i Kristiania.

Besøket var viktig for den videre utvikling av speiderarbeidet i Norge, hvor B-P møtte representanter for datidens to norske speiderforbund, Norske Gutters Speiderkorps og Norsk Speidergutt-Forbund.

Les mer om Baden-Powells besøk i Kristiania i 1911

Mer om

Speiderhistorie-NSF-tropp-1988 (1).jpg Lord og Lady B-Ps ulike besøk til Norge Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Norske speidere 1936
  3. 3,0 3,1 Aftenposten-logo.png Aftenposten, 30. august 1911.
  4. 4,0 4,1 Aftenposten-logo.png Aftenposten, 31. august 1911.
  5. 5,0 5,1 Speideren nr. 5, oktober 1911, Norsk Speidergutt-Forbund.
  6. Speiderhistorisk skrift nr. 1 "Familien Baden-Powell og Norge", Odd Hopp, Speidermuseet, 1993.