Sjøspeidermerker

Fra Speiderhistorisk leksikon
Revisjon per 10. mar. 2015 kl. 14:08 av Blå Elg (diskusjon | bidrag)
Hopp til:navigasjon, søk

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Annenmaskinist, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Lære om bruk og vedlikehold av motor.

Fremgangsmåte:

1. Pek ut og forklar de ulike delene på en forbrenningsmotor.
2. Vis at du vet hva som bør kontrolleres før en forbrenningsmotor startes. Vis at du kan fylle brennstoff, olje og kjølevann og foreta tilsyn med batterier.
3. Vis at du kan starte motoren og ha normalt tilsyn med den. Vis riktig stell av motor og propellanlegg, og vis at du kan stanse motoren.
4. Forklar de vanligste årsaker til at motoren ikke vil starte og til motorstopp. Vis at du kan reparere enkle feil.
5. Forklar hvordan motorbrann kan forebygges og hvordan den slukkes.
6. Sett opp en liste over verktøy og reservedeler det er nødvendig å ha ombord.
7. Vis at du kan bruke de lensepumper båten har.
8. Pek ut og forklar motorens elektriske system.
9. Du må ha Annenmaskinistmerket for å være maskinist i innaskjærs farvann.
Alderskrav:
 • Mindre båt: 15 år
 • Større båt: 18 år


Annenstyrmann, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredsstill kravene til Matrosmerket.
2. Vær med på minst fem dagsturer med speiderbåt, og vær med på det viktigstene arbeidene om bord.
3. Lær de vanligste karttegnene på et sjøkart, og hvordan grunner og seilleder merkes. Følg nøye med på kartet på tur og vis hvor båten til enhver tid befinner seg.
4. Lær de viktigste styringsreglene, og bruk av modeller for å vise forskjellige situasjoner hvor det er fare for sammenstøt. Forklar eventuelle manøvrer. Lær de spesielle havne- og trafikkbestemmelser som gjelder i fartsområdet.
5. Før en enkel loggbok ombord i en speiderbåt.
6. Vis god ferdighet i å manøvrere en seilbåt (som skipper) under ulike forhold (sette, reve og berge seil, og trimme seil i forskjellige vindretninger), eller vis god ferdighet i å manøvrere en motorbåt. Lær om faren ved å manøvrere for nær land eller opp til større skip under fart.
7. Lær å gjøre "mann over bord"-manøvrer under ulike forhold. Vis at du kan plukke en person opp fra sjøen på ulike måter.
8. Vis at du kan velge havn, brygge og ankerplass ut fra hensyn til værforholdene, værmelding, flo og fjære, havnebeskrivelse og grunneier.
9. Vis at du kan ankre opp og fortøye forsvarlig, lette anker og gå fra kai både i avskjermet og utsatt havn.
10. Lær om fredningsbestemmelsene i farvannene på ditt hjemsted.
11. Forklar hvilket sikkert bruksområde en båt har. Fortell om betydningen av passe antall personer ombord, betydningen av riktig trim, tilstrekkelig stabilitet og avpasset motorstyrke.
12. Vis at du vet hvordan du bør opptre ombord når været blir for hardt. Vis at du kan bruke drivanker, rigge til en provisorisk drivanker, og vis hvordan en ligger på været med drivanker ute. Legge en seilbåt bi med seilet oppe.
13. Vis (forklar) hvordan du kan bringe flott eget grunnstøtt fartøy.
14. Vis at du kan bruke VHF-radio og at du kjenner reglene som gjelder ved bruk av radiosender ombord i båt.
Du må ha Annenstyrmannsmerket for å få sertifikat som fører av speiderbåt under dagsseilas i beskyttet farvann.
Alderskrav:
 • Mindre båter: 14 år
 • Større båter: 16 år


Byssegutt, speidere i tropp, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter i forbindelse med matlaging, oppbevaring av mat og behandling av kjøkkenutstyr på en båt.
Fremgangsmåte:
 1. Fortell om kravene til hygiene som vi må stille under tur og tokt med båt.
 2. Forklar hvordan en beskytter seg mot smittsomme sykdommer på tur med båt.
 3. Hold orden på matvarer og bysseutstyr på en overnattingstur med speiderbåt. Vask opp ordentlig på turen.
 4. Vis at du kan behandle kokeapparat riktig. Forklar hvilke forsiktighetsregler som bør følges ved bruk av kokeapparater i båt. Forklar hvordan brann som er forårsaket av kokeapparat slukkes.
 5. Tilbrered et brødmåltid for en patrulje på båttur.
 6. Lag kakao og te, kok poteter og tilbered pulversuppe/posesuppe.


Båtsmann, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - i dag [1] :

Hvorfor:: Lære ferdigheter i forbindelse med reparasjon og rigging av båt.
Fremgangsmåte:
1. Vær med i vårpussen av en speiderbåt og på opp og nedrigging. Vis praktiske ferdigheter i arbeidet.
2. Fortell om de forskjellige typer tauverk. Vit hvilke egenskaper de har og hva de brukes til. Fortell om slagning og førlighet.
3. Lag øyespleis på wire og kle den. Sett på klemmer riktig.
4. Legg en enkel og dobbel engelskmann, en sjauer, et stillingsstikk, taljerepsknop, og kastelineknop. Lag en båtfender og legg en svinerygg.
5. Slå en treslått tyrkerknop og legg en tyrkermatte.
6. Sy en båtmannsøm og seilmakersøm og vis at du kan utføre seilreparasjoner.
7. Lær hvordan vaktinndelingen til sjøs vanligvis ordnes og lær å slå glass.


Førstemaskinist, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - i dag [1] :

Hvorfor:: Lære om bruk og vedlikehold av motor.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredstill kravene til Annenmaskinistmerket.
2. Vis at du kjenner til ettersyn av motorfundamentet.
3. Tegn skjematisk og forklar prinsippene i en forbrenningsmotor. Fortell om ulike smøreoljesystemer og ulike innsugingssystemer.
4. Fortell om ulike kraftoverføringssystemer. Vis at du kjenner til kontroll av aksel og propell.
5. Forklar om de enkelte delene i drivstoffsystemet. Vis at du kan lufte og rengjøre drivstofftilførselsystemet. Forklar viktigheten av daglig vedlikehold (sikkerhet).
6. Forklar ulike kjølesystemer. Vis at du kan kontrollere og vedlikeholde dem, og at du kan vedlikeholde kjølevannspumpe.
7. Forklar våt og tørr eksos.
8. Vis riktig stell av batteri. Vis at du finner frem på et enkelt koblingsskjema for motor. Foreta mindre reparasjoner og ettersyn av elektrisk anlegg.
9. Forklar ulike styresystemer og foreta nødvendig ettersyn av dem.
10. Vis at du kan bruke feilsøkingsskjema og foreta reparasjoner ut fra det.
11. Vær med på vinterservice og vårklargjøring av en motor.
12. Nevn ulike årsaker til eksplosjon og brann i båter med innenbordsmotor. Forklar hvilke mulige antenningskilder som er i motorrommet. Vis at du kan bruke brannslukkingsapparat.
Du må ha Førstemaskinistmerket for å få sertifikat som maskinsjef i liten kystfart (Liten kystfart er forklart under Overstyrmannmerket).
Alderskrav: 20 år


Førstestyrmann, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredsstill kravene til Annenstyrmannmerket.
2. Vær med som annenstyrmann i båter som brukes i speiderarbeidet i minst en sommersesong. Ha ansvar for navigeringen på minst fem overnattingsturer i løpet av denne tiden. Ha deltatt i alle arbeidene ombord som en skipper bør kunne.
3. Vis at du vet hva alle karttegn på et vanlig sjøkart betyr. Ha godt kjennskap til hvordan skipsleder merkes med faste og flytende sjømerker, og hvordan dybden i en led merkes på kartet. Vis at du kjenner betydningen av bestikkhold i kartet.
4. Vis at du kjenner til misvisning og deviasjon. Finn retninger ved hjelp av et kompass, og bruk sjøkart sammen med kompasset. Ta ut en kurs og rett den for misvisning og deviasjon, og vis at du kan styre denne kursen. Bestem deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overettlinjer. Bestem posisjonen ved krysspeiling etter heimingsmetoden.
5. Vis at du kjenner de forskjellige detaljer som er avmerket i sjøkartet for fyr, lykter sektorer og lysbøyer og at du kan bruke disse under nattseilas.
6. Gjør rede for bestemmelsene om lanterneføring for maskindrevne fartøyer, seilfartøyer og småbåter. Legg vekt på at du har god kjennskap til synlighet, lysvinkler og plassering av lanterner om bord i båter med lengde under 20 meter. Lær om bruk av lanterner og ankerkule for fartøyer til ankers.
7. Gjøre rede for manøvrerings- og tåkesignaler. Vis at du kan kjenner forholdsreglene ved seilas i tåke.
8. Vis at du kjenner de viktigste bestemmelsene som gjelder for lystbåter i lover og forskrifter. Lær om straffe- og erstatningsansvar ved bruk av båt, og finn ut hvilke forsikringer det kan være aktuelt å tegne.
Du må ha Førstestyrmannsmerket for å få sertifikat som fører av speiderbåt i innaskjærs farvann.
Alderskrav:
 • Mindre båter 15 år
 • Større båter 18 år


Jungmann, speidere i tropp, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan svømme på dypt vann.
 2. Vis at du kan sjøvettreglene.
 3. Vis bruken av et livbelte og hvordan du går inn i en livbøye. Vis hvilke signaler du kan benytte i en nødsituasjon til sjøs for å tilkalle hjelp. Vis hvordan du bør opptre hvis båten kantrer eller synker, eller hvis en person faller over bord.
 4. Lær om de vanligste årsakene til brann i båt. Vis at du vet hvordan vi kan redusere faren for brann om bord og at du vet hva du skal gjøre hvis brann oppstår.
 5. Vis hvordan du stiger inn og ut av en mindre båt.
 6. Vis at du kan ro og skåte. Vis at du kan legge til kai eller inntil større båt på ordentlig måte, enten ved robåt eller jolle. I stedet for inntil-legging kan du vise at du kan ro sammen med et lag under kommando.
 7. Fortøy en båt trygt med akterfeste, både til bøye og i land. Fortøy både med dobbelt halvstikk om egen part og med pålestikk. Lær hvilken knute du skal velge.
 8. Vis god behandling av båt, tauverk, seil og utstyr.


Lettmatros, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Jungmannsmerket.
 2. Vis at du kan svømme med klær, dukke hodet under vann, flyte og trå i vannet.
 3. Vit hva slags sikkerhetsutstyr en mindre båt bør ha ombord og lær deg bruken av det.
 4. Lær de viktigste reglene for bruk av båter i speiderarbeidet.
 5. Lær navnene på de viktigste ting om bord i en robåt.
 6. Vis at du kan fortøye mindre båter ordentlig under ulike forhold (i bøye, i bøye og landfeste, langs annet fartøy eller brygge). Forklar hvorfor det er viktig med solid og riktig dimensjonering, avfjæring og smerting.
 7. Lær rokommandoordene og før kommando under roøvelser. I stedet for dette punktet kan du vise at du kan bruke påhengsmoter.
 8. Vis at du kan manøvrere en seilbåt eller motorbåt under ulike forhold. Manøvrer til og fra brygge, båtplass eller bøye.
 9. Lær deg styringsreglene som gjelder for mindre båter. Lær deg også de spesielle bestemmelsene som må følges i havner, ved badeplasser og områder hvor det drives dykking, seiltrening, fiske, e.l.
 10. A) Vis at du kan manøvrere ordentlig i en mindre båt for å kunne ta opp slep, ta imot slepelinen og sette den fast.
B) Vis at du kan kaste med kasteline og gi slipet til en mindre båt. Lær om de forskjellige forhold som oppstår ved slep, både for den slepte og for den som sleper.
Du må ha Lettmatrosmerket for å kunne ta sertifikat som fører av en mindre speiderbåt i helt innelukket farvann.


Matros, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
 1. Tilfredsstill kravene til Lettmatrosmerket.
 2. Vis at du kan reglene for føring av flagg ombord. Vis at du kan feste, heise og hale flagget og at du kan hilse med det.
 3. Vis at du kan slå dobbelt halvstikk om egen part, båtmannsknopp, pålestikk, dobbelt flaggstikk, slippestikk og bøyestikk på en sikker måte. Vis hvordan disse knutene brukes.
 4. Lær å behandle tauverk korrekt. Lær å kveile tauverk, ta opp en kveil, henge opp en kveil, og å sy på en takling.
 5. Lær deg navnene på riggen på en enmastet seilbåt.
 6. Spleis inn en kaus på treslått tau. Feste en kaus eller lag et øye på et flettet tau.
 7. Lær å behandle seil riktig og utføre nødreparasjon av seil.
 8. Vær med på vedlikehold av en speiderbåt. Vis klargjøring av båt og utstyr før og etter bruk.
 9. Vit hvordan brann slokkes med brannslokkingsapparat og andre hjelpemidler. Forklar hvordan båten skal manøvreres hvis det bryter ut brann.


Motorklargjøring, patrulje i tropp, 2013 - er i dag, Norges speiderforbund

2013 [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg ferdigheter innen enkelt vedlikehold av påhengsmotor.
Fremgangsmåte:
 1. Påta dere ansvaret for å klargjøre en påhengsmotor for vinteropplag.
 2. Start opp motoren igjen på våren og kontroller at den fungerer.


Overstyrmann, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredsstill kravene til Førstestyrmannsmerket.
2. Vær aktivt med om bord i speiderbåt i to sesonger. Til sammen må du ha vært med på turer i 30 dager. Vis at du har lært de vanligste arbeider som må gjøres om bord. Vær ansvarshavende for navigeringer i merket lei i ukjent farvann.
3. Vis at du kan bruke peileskive. Ta firestrekspeiling og krysspeiling og sett ut i kartet. Styr klar av grunner ved hjelp av peilinger.
4. Lær om magnetkompassets konstruksjon, plassering og oppstilling. Vis at du kjenner til virkningen av stål og jern i nærheten av kompasset. Foreta deviasjonskontroll og rett kurser for misvisning av deviasjon (fra rettvisende til kompasskurs og omvendt).
5. Skaff kunnskaper om meteorologiske forhold som har innvirkning på båtbruk, blant annet om bølger og bruk av barometer. Bedøm drift for en båt under seilas og rett kursen for drift. Sett ut kurser i kartet.
6. Vis at du har god kjennskap til bruk av tidevannstabeller. Bestemm høyvannsnivå på grunnlag av tidevannstabeller og lufttrykk. Bestem strømsetting på grunn av tidevann og andre forhold. Bruk strømkart og tabeller og vis at du kan foreta rett og omvendt strømkobling.
7. Gjør rede for fart og utseilt distanse og vis at du kan bruke fartsdiagram. Vis at du kan bruke logg og finne loggens feilvisning.
8. Bruk ekkolodd og forklar hvordan ekkolodet kan brukes til å bestemme påværende plass.
9. Forklar sjøveisreglenes bestemmelser om landerneføring og dagsignaler for alle slags fartøyer. Vit hvor lanternene og signalfigurene skal være plassert om bord i ulike typer båter.
10. Bruk Norsk fyr og merkeliste. Ha god trening i seilas i mørke, både i og utenfor merket lei.
11. Kjenn til hvilke opplysninger Den norske los har til hjelp for seilas i ukjent farvann.
12. Ta VHF-sertifikat. Det innebærer å kunne bruke VHF-radio og å kjenne de regler som gjelder ved bruk av radiosender om bord i båt.
13. Gjør en båt sjøklar for havseilas.
14. Kjenn straffe- og erstatningsansvaret som gjelder ved bruk av båt og vit hvilke typer forsikring som kan tegnes for å dekke ansvar overfor tredjemann. Lær hvordan en ansvarshavende skipper om bord skal forholde seg dersom det oppstår skade ved grunnstøting m.m.
Overstyrmannsertifikatet gir rett til å være skipsfører i liten kystfart. Liten kystfart er:
 • Fart på den norske kyst hvor skipet ikke passerer åpne havstrekninger på over 25 nautiske mil samt alle innenforliggende farvann, dog slik at skipet aldri befinner seg lenger utenfor kysten enn 20 nautiske mil av grunnlinjen.
For fartøy som er under 25 brutto registertonn må føreren være fylt 20 år.


Påhengsmotor, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Lære hvordan påhengsmotor fungerer og hvordan den skal behandles og vedlikeholdes.
Fremgangsmåte:
1. Forklar virkningene av forskjellig tiltvinkel på en påhengsmotor. Vis at du kan justere den. Forklar forskjellen på lang og kort stamme. Vis hvordan en påhengsmotor monteres riktig og festes forsvarlig i båten.
2. Vis at du kan starte og stanse en påhengsmotor og bruke choke riktig.
3. Vis at du kjenner til tenningssystemet på en to-takts utenbordsmotor. Vit hvor du finner tennplugger og coil på motoren. Etterse og skift tennplugger.
4. Vis at du kjenner til forskjellige drifstofftyper og at du kan fylle drivstoff. Vis at du kjenner sikkerhetsreglene i forbindelse med fylling, bruk og lagring av drivstoff.
5. Forstå betydningen av riktig kjøling og kontroller at påhengsmotoren får kjøling under drift.
6. Forstå betydningen av riktig smøring i motoren. Vis hvordan du sørger for smøring i bensinen og til gearet på en to-takts utenbordsmotor.
7. Vis at du kan bruke gear og gass riktig. Lær å finne tomgangsjusteringen på en to-takts utenbordsmotor og pek ut de ytre delene i motoren som tilhører gear og gass.
8. Lær hvordan propellen på en påhengsmotor er festet. Lær også å ta av propellen og skifte sikringssplint (brytepinne).
9. Vis at du kan gjøre enkelt vedlikehold av en to-takts utenbordsmotor og holde forsvarlig tilsyn med den.
10. Finn ut hvordan du kan skaffe reservedeler og få utført reparasjoner i nærheten av det stedet der du bor.
11. Fortell om de vanligste årsakene til at en to-takts utenbordsmotor plutselig stanser. Vit hvordan du skal lete etter årsakene og rette på dem.


Skipsfører, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til seiling.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredsstill kravene til Overstyrmannsmerket.
2. Vær aktivt med ombord i speiderbåt i tre sesonger. I alt skal du ha vært på tur i til sammen 50 dager. Du må ha hatt sertifikat som Overstyrmann i en sesong og ha vært ansvarshavende skipper på fem turer.
3. Vis at du kjenner til jordens gradsnett og særtrekkene ved de kartprojeksjoner som brukes ved framstilling av sjøkart. Vis at du kjenner til forskjellige typer sjøkart. Sett ut posisjoner i et sjøkart og bestem båtens posisjon på forskjellige måter.
4. Vis at du kjenner til jordens bevegelser og årstider. Vis også at du kjenner urets stand, sonetid, sann tid og middeltid.
5. Tegn inn båtens vei på sjøkartet under seilas. Bestem posisjonen ved hjelp av det (bestikkseilas).
6. Rett sjøkart på grunnlag av Etterretninger for sjøfarende.
7. Før en liten dekksdagbok.
8. Lær bruken av Den internasjonale signalboka.
9. Vis, i vind og sjø, at du kan borde og ta på slep en annen båt som ikke er manøvreringsdyktig. Vis hvordan du kan ta opp mannskap fra et havarert fartøy. Ha kjennskap til bølgebevegelser og kjenn til bruken av olje som bølgedemper.
10. Kjenn bruken av decca- og satelittnavigator for å bestemme posisjonen.
11. Kjenn bruken av radar og kjenn til radarfyr og radarreflektor.
12. Vis hvordan du provisorisk kan tette en lekkasje.
Skipsførersertifikat gir rett til å være skipsfører i stor kystfart. Stor kystfart er:
 • Fart i liten kystfart.
 • Fart på svenske, danske og tyske farvann østenfor en linje fra Lindesnes til Limfjordens vestmunning og vestenfor en linje fra Karlskrona til Swinemunde.
 • Nord- og Østersjøfart: Fart i liten kystfart, samt fart i Skagerak, Kattegat, Østersjøen iberegnet Den botniske bukt og Finskebukta, Nordsjøen inntil 61 grader N bredde, og far på Storbrittania, begrenset av en linje fra Brest til Cork.
For fartøy som er under 25 brutto registertonn skal føreren være fylt 21 år.


Skipskokk, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor: Lære å ha det fulle ansvaret for mat på seiltur.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredsstill kravene til Bysseguttmerket.
2. Planlegg en variert kost for en patrulje på tur i minst tre dager.
3. Sett opp en liste over nødvendig bysseutstyr for en slik tur.
4. Tilbered og server et måltid med minst to varmretter for minst fem personer på en båttur. Du skal vise ferdighet i å organisere matlaging og renslighet under matstell.
5. Tilbered minst fem varmretter.
6. Lag brun saus, hvit saus og jevninger og kok grønnsaker.


Skipstømmermann, speidere i tropp , (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Lære om reparasjoner på en båt.
Fremgangsmåte:
 1. Tett en lekkasje, både provisorisk og på slipp.
 2. Foreta enkle reparasjoner på en ro eller seilbåt.
 3. Vis at du kan drive.
 4. Ta ansvar for et vinteropplag.


Stuert, speidere i tropp og rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) [1] - er i dag [1] :

Hvorfor:: Tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til matlaging på båt og lære å ha ansvaret for dette.
Fremgangsmåte:
1. Tilfredsstill kravene til Skipskokkmerket.
2. Fortell om de viktigste matvarer som brukes på båtturer og forklar hvordan en fullverdig matseddel bør være sammensatt.
3. Fortell om kravene til bysseutstyr og til stellet av det. Sett opp en liste over bysseutstyr til en speidertokt som varer i minst fem døgn og har minst fem deltagere.
4. Planlegg kosten for en slik tur. Sett opp matseddel, porsjonsliste, stå for prisundersøkelse, ordne innkjøp, regnskapsførsel og oppbevaring.
5. Tilbered minst tre forskjellige middagsmåltider om bord til faste tider. Hvert måltid skal ha minst to retter.
6. Tilbered minst 10 forskjellige varmretter og fem desserter.
7. Sløy og rens fisk.
8. Stek vafler og pannekaker.
9. Lag kjøttkaker eller karbonader av kjøttdeig/karbonadedeig.


Merkekrav til tidligere merker

Annenmaskinist, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Maskinlinje-Annenmaskinist.jpg


Annenstyrmann, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Annenstyrmann.jpg


Byssegutt, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen bysse (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Bysselinje-Byssegutt.jpg


Båtbruk, vandrere og rangere, Norges KFUK-speidere, 1994 eller tidligere - 2003

ANT-merket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere.

1994 [3] - 2003.

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kunne sjøvettreglene.
 3. Kunne legge til ved brygge, annen båt eller land og fortøye med riktige knuter.
 4. Kjenne navnene på de forskjellige deler av den båten du velger.
 5. Kunne holde orden i båten.
 6. Velg kano, seilbåt eller motorbåt.
 • Kano:
  • Kunne pakke kano.
  • Kunne padle alene og sammen med andre.
  • Ha gjennomført øvelse i kanovelt.
  • Kunne padle i mindre stryk.
  • Kunne padle en tur på minst 4 km.
 • Seilbåt:
  • Kjenne de vanligste "trafikkreglene" for ferdsel på sjøen.
  • Kjenne de vanligste karttegnene på sjøkart, og vite hvordan grunner er avmerket.
  • Kunne manøvrere en mindre seilbåt under ulike forhold.
  • Ha ansvaret for styring av en seilbåt på en tur på minst 7 km, og ha ansvaret for behandling av seil etterpå.
 • Liten motorbåt:
(NB over 16 år hvis båten går mer enn 10 knop eller har mer enn 9,9 hester)
  • Kjenne de vanligste "trafikkreglene" for ferdsel på sjøen.
  • Kjenne de vanligste karttegnene på sjøkart, og vite hvordan grunner er avmerket.
  • Vite hva slags drivstoff båten bruker, og fylle drivstoff.
  • Kunne starte og stoppe motoren. Ha ansvaret for styring av båten på en tur på minst 7 km.


Båtfører, vandrere og rangere, Norges KFUK-speidere, 1994 eller tidligere - 2003

Båtførermerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere.

1994 [3] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite hva karttegnene på et vanlig sjøkart betyr, og hvordan grunner er merket.
 2. Føre båten ved "mann over bord"-manøver under ulike forhold.
 3. Kunne velge havn, brygge eller ankerplass utifra værforhold og værmeldinger.
 4. Kunne ankre opp og fortøye forsvarlig. Kunne lette anker og gå fra kai.
 5. Kunne bruke drivanker og rigge til et provisorisk drivanker.
 6. Føre båten under ulike værforhold.


Baatsmanns- / Båtmannsmerket, 1920 - 1971 , Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [4], Baatsmannsmerket var av høiere klasse:

1. Ha sjømandsmerket.
2a. Manøvrere en seilbaat under forskjellig vindstyrke og vindretning efter sjøkart, kompas og styringsreglene, ind og ut fra kai og bøie og ved "mand overbord". Kunne bruke lod (og log).
2b. Være fortrolig med ro- og seilbaats behandling i og utenfor bruk (spyling, pudsning, forvaring, mindre seilreparationer o.s.v.).
3. Utføre i vandet (om mulig) de forskjellige befrielsestak fra druknende, og vise de forskjellige maater for ilandføring.
4. Ha deltatt i seilturer med overnatting mindst i 3 dage.
5. Opsætte en plan for forpleining av 3 mand i 3 dage.
6. Kunne lage feltildsted, 5 under uteliv let anvendelige retter, samt koke te, kaffe, cacao, behandle kokekar og vaske ordentlig op.


Førstemaskinist, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen maskin (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Maskinlinje-Annenmaskinist.jpg


Førstestyrmann, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Førstestyrmann.jpg


Jungmann, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Jungmann.jpg


Lettmatros, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Lettmatros.jpg


Maskinistmerket, 1921 - 1978 , Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [4] : Ha kjendskap til:

 1. dampens frembringelse i dampkjeler samt dennes armatur.
 2. dampmaskinen og dens virkemaate (stempelmaskiner og dampturbiner). Cylinderen med glider, kondensator (høi- og lavtryksmaskiner), apparater til at regulere maskinens jevne gang (svinghjul og centrifugalregulator).
 3. stempelpumper, centrifugalpumper og vandturbiner.


Matros, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Matros.jpg


Matros, vandrere og rangere, Norges KFUK-speidere, 1994 eller tidligere - 2003

Matros-merket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere.

1994 [3] - 2003.

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kjenne sjøvettsreglene.
 3. Vite om de vanligste årsakene til brann ombord, og hvordan en kan minske brannfaren. Vite hva som må gjøres dersom det bryter ut brann, og hvordan båten skal manøvreres når det er brann ombord.
 4. Vite hva man skal gjøre dersom båten kantrer eller synker, og dersom en person faller over bord. Kunne bruke livbelte og livbøye.
 5. Kunne fortøye en båt trygt, til bøye, i land med akterfeste og langs annet fartøy/bryge.
 6. Kunne dobbelt halvstikk, dobbelt halvstikk rundt egen part, båtmannsknop, enkel og dobbelt pålestikk, slippestik og bøyestikk.
 7. Kunne håndtere tauverk riktig. Ta opp en kveil, kveile tau, henge opp en kveil, kortspleis og øyespleis.


Maskinsjef, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen maskin (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Maskinlinje-Maskinsjef.jpg


Overstyrmann, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Overstyrmann.jpg


Skipsfører, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen dekk (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Dekkslinje-Skipsfører.jpg


Skipskokk, speidere i tropp, (1973) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [2] - 1978, var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Tilfredsstille kravene til Bysseguttmerket.
 2. Planlegge kosten for en patrulje på tur i minst tre dager.
 3. Sette opp en liste over nødvendig kjøkken- eller bysse-utstyr for en slik tur.
 4. Tilberede og servere et måltid på minst to varmretter for minst 5 personer. Måltidene skal enten tilberedes på grue eller ombord i båt. Under dette vise ferdighet i å organisere matlaging og til renslighet under matstell.
 5. Kan tilberede minst 5 varme retter.
 6. Lage brun og hvit saus, jevninger, koke grønnsaker og lage stuing.


Skipskokk, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen bysse (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Bysselinje-Skipskokk.jpg


Skipskokk, vandrere og rangere, Norges KFUK-speidere, 1994 eller tidligere - 2003

Skipskokk var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere.

1994 [3] - 2003.

Du skal:
 1. Kjenne kravene til hygiene i båt. Vite hvordan man unngår smittsomme sykdommer.
 2. Planlegg menyen og kjøpe inn maten til en helgetur (speidertur) med båt. Minimum 4 personer.
 3. Være ansvarlig for oppbevaring av mat ombord, og for orden/renhold i byssa.
 4. Kunne bruke kokeapparater ombord, og kjenne forsiktighetsreglene for bruk av kokeapparat. Kunne slokke brann i kokeapparat.
 5. Lage 4 brødmåltid og to middager (minst en med poteter) på en båttur med minst 5 personer.
 6. Koke kakao og te, samt lage minst en dessert ombord.


Stuert, speider i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et sjøspeidermerke i linjen bysse (mangler bilde av merket) :

KFUM-Merkeboka-1986-Bysselinje-Stuert.jpg


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Annenmaskinist speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Annenmaskinist speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Annenstyrmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Annenstyrmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Byssegutt speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Byssegutt speidere i tropp Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Båtbruk vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Båtfører vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Baatsmands- Båtmannsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1920 1971
Båtsmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund 2010 er i dag (2014)
Førstemaskinist speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Førstemaskinist speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Førstestyrmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Førstestyrmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Jungmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Jungmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Lettmatros speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Lettmatros speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Maskinist speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1921 1978
Maskinsjef speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Matros speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Matros vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Motorklargjøring patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 2013 er i dag (2014)
Overstyrmann speidere i tropp Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Overstyrmann speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Overstyrmann speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Påhengsmotor speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Skipsfører speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Skipsfører speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Skipskokk speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Skipskokk speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Skipskokk vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Skipskokk speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Skipstømmermann speidere i tropp Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)
Stuert speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Stuert speidere i tropp og rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)


Hefter og bøker

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser