Speiderens referat fra Baden-Powell på besøk i Oslo 31. august 1911