Statistikk Norsk Speiderguttforbund

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Dette er en eksperimentell side......

Nystartede tropper 1911-1920

1920 Antall nystiftede tropper i NSF 1911-1920.jpg

 • Denne oversikten viser en imponerende vekst de første ti år. Dersom en tropp er nedlagt og blir nystartet, er den sannsynligvis talt flere ganger.
 • Veksten de første årene må også sees i sammenheng med at eksisterende tropper fra Norske Gutters Speiderkorps gikk inn i NSF fra 1911 og i de nærmeste årene.
 • Kanskje påvirket krigen nystartingsiveren slik at man fikk en bølgedal omkring 1917?

1918: Ledere etter yrke

1918 Ledere og yrke NSF.jpg

 • Kilde for denne oversikten er årsmelding for NSF 1918.
 • Det er troppsleder og kretsjef som er med i oversikten.
 • Ved kombinerte stillinger er hver verdi gitt 0,5.
 • Hvis man antar at gruppen lærere, teologer og militære dominerer som speiderledere i pionertiden, så vil disse ha mer enn 50% i kretsene Aalesund, Agder, Grenland, Vestfold og blant de enkeltstående troppene. Aalesund krets har høyest andel i denne gruppen. I den motsatte enden finner vi Trondhjem og Buskerud.

1920 - Status kretsene

1920 Status og noen beregning NSF.jpg

Denne oversikten viser hvordan medlemmene er fordelt innen de ulike kretsene i forbundet i 1920.

 • Det er få kretser som skiller seg sterkt ut med tanke på gjennomsnittlig tropps-størrelse. Men innad i kretsene var det sannsynligvis større variasjon.
 • Akershus krets har flest tropper og flest speidere. Vestopland og Trondheim er de minste kretsene.
 • Vestopland og Møre har i gjennomsnitt de største troppene, mens Trondheim og Grenland har de minste.
 • I patruljene har Bergen, Møre og Vestopland det høyeste gjennomsnitt av medlemmer. Grenland har færrest i patruljene; et gjennomsnitt på 7,69.
 • Bergen og Vestfold har gjennomsnittlig færrest patruljer i troppen, mens Vestopland har flest.

1920 - Kretsenes prosentvise medlemsandel

1920 Kretsens prosentvise medlemsandel i NSF.jpg

Dette diagrammet viser hvilke kretser som var de største og hvordan medlemmene var fordelt.

 • Det kan tenkes at selv om kretsen var stor mtp medlemstall så kunne denne være så spredt at det var vanskelig å samle kraften i det store medlemstallet. Hvis vi f.eks. ser på hvilke ledere som inntok sentrale posisjoner i Forbundet, så kom disse fra de bymessige kretsene. Og det var nok også i byene den største delen av speiderne var i de første årene.

Regional statistikk

Agder

Nystartede guttetropper på Agder 1910-1945 - fylkesvis

1910-45 Nystiftede guttetropper på agder - fylkesvis.jpg

 • Dette er minimumstall, da vi mangler presist stiftelsesår for flere tropper.
 • Et par MSK-tropper er notert som nystartet under krigen, da NMU drev et halvsivilt arbeid som siden ble registrert. Det er mulig at disse troppene ikke skal være med i denne oversikten.

Nystartede guttetropper på Agder - sortert på "By & land"

1910-45 Nystiftede guttetropper på agder - by og land.jpg

 • Dette er minimumstall, da vi mangler presist stiftelsesår for flere tropper.
 • Et par MSK-tropper er notert som nystartet under krigen, da NMU drev et halvsivilt arbeid som siden ble registrert. Det er mulig at disse troppene ikke skal være med i denne oversikten.
 • Det er mulig at enkelte by-tropper i Arendal og Kristiansand skulle vært kategorisert som "land-tropp", men de er regnet som bytropper.
 • Det ser ut som om at det er en tydelig tendens til at det ble stiftet tropper i byene først.

Sandkasse - testing

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Statistikk Norsk Speiderguttforbund"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!