Forskjell mellom versjoner av «Trekløverlauget»

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
(Trekløverlaugets oldermenn 1950 - 2008)
(Trekløverlaugets oldermenn 1950 - 2008)
Linje 13: Linje 13:
 
*1965 - 1977 [[Signe Christie]], Vestlandet, Bergen
 
*1965 - 1977 [[Signe Christie]], Vestlandet, Bergen
 
*1977 - 1981 [[Ellen Hogneland]], Vestlandet, Voss
 
*1977 - 1981 [[Ellen Hogneland]], Vestlandet, Voss
*1981 - 1993 [[Dotta Eskerud|Dotta]] (Inger Dorthea) [[Dotta Eskerud|Eskerud]], Oslo og omegn, Ås
+
*1981 - 1993 [[Dotta Eskerud]](Inger Dorthea), Oslo og omegn, Ås
 
*1993 - 1997 [[Mai Bye]], Nordenfjeldske, Trondheim
 
*1993 - 1997 [[Mai Bye]], Nordenfjeldske, Trondheim
 
*1997 - 2002 [[Thora Lotsberg]], Vestlandet, Bergen
 
*1997 - 2002 [[Thora Lotsberg]], Vestlandet, Bergen

Revisjonen fra 25. jun. 2015 kl. 11:33

Trekløver-Gilwell er norsk speidings høyeste ledertrening. Forkortes ofte "TG". Treningskursene ble slått sammen etter 1979.
Før dette hadde Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUM-speidere Gilwell-treningen, mens Norges KFUK-speidere og Norsk Speiderpikeforbund hadde Trekløver-treningen.

Trekløverlauget

I 1939 inviterte Margrethe Parm ferdige mestre med laugsbrev fra Trekløver-treningen til en samling under en nordisk lederleir på Gvarv. De som hadde fullført treningen kunne bli medlem av Trekløverlauget dersom de selv ønsket det, avhengig om man er medlem av et speiderforbund eller ikke. Først i 1949 kom laugstreffene i gang etter krigen, først som ettermiddagstreff i Oslo-området. Første weekendtreff ble holdt i Oslo i 1958.

Trekløverlaugets oldermenn 1950 - 2008

Trekløverlaugets årlige treff og historie 1949 - 2008

Kort sammendrag ved Liv Simensen, laugsmedlem fra 1970 1949 - 1978

 • 1949 Første treff i Oslo hos Inger-Johanne Ameln.
 • 1950 Oslo, Speidernes Hus på Økern. Laug innføres, Margrethe Parm velges til Oldermann.
 • 1951 – 57 Oslo.
 • 1958 Nordtangen, Hadeland. Fra nå av weekendtreff.
 • 1959 Haraldheim, Oslo. 2 svenner opptatt i lauget. Dagmar Maalstad, Vestlandet, velges til ny Oldermann.
 • 1960 Leangkollen, Asker. 1 svenn opptatt.
 • 1961 Leangkollen, Asker. 9 svenner opptatt. Gulla Foseid, Hedmark/Oppland, velges til ny Oldermann.
 • 1962 Leangkollen, Asker. 1 svenn opptatt.
 • 1963 Leangkollen, Asker – 27 deltakere.
 • 1964 Disen hovedgård, Oslo – 36 deltakere. 9 svenner opptatt.
 • 1965 Treff i Bergen med 36 deltakere. 11 svenner opptatt. Signe Christie, Vestlandet, velges til ny Oldermann. Opptagelsesseremonien er kommet i faste former med oppstilling og utstyr. Svennestykket er sløyfet. Gjennomgått trekløvertrening gir rett til å bli medlem av lauget. Trekløverknappen deles ut fra forbundene.
 • 1966 Treff på Hedmarktoppen i Hamar med 39 deltakere. 1 svenn opptatt. Trekløverlauget har 151 medlemmer – 85 fra Norges KFUK-speidere og 66 fra Norsk Speiderpikeforbund.
 • 1967 Treff på Speiderhuset i Fredrikstad med overnatting på Kongsten UH. 48 deltakere. Ordlyden i opptakelsen rettet til: ”Ja, Laugets løfte er blitt vårt”.
 • 1968 Treff i Tønsberg med årsmøte på Teie Hovedgård og overnatting på Hotell Klubben. 36 deltakere. 1 svenn opptatt. Distriktstreff diskutert, og man var enig om følgende distriktsinndeling og valg av distriktskontakter:
Oslo og omegn Grete Ruud
Vestfold Liv Bjerke
Østfold Astri Selmer Olsen
Hedmark/Oppland Gulla Foseid
Bergen/Hordaland/Sogn Bitte Løvdal.
Det ble anbefalt å samles til treff distriktsvis slik at flere fikk anledning til å møtes. Bevilget kr. 400,- til 2 adoptivbarn i Hong Kong gjennom Pastor Strømmes Minnestiftelse. (Støtten til Stiftelsen ble opprettholdt på alle treff inntil år 2000. Da var beløpet steget til kr. 1.500,- pr. måned.)
 • 1969 Årsmøte på Frogner Hovedgård i Oslo. 47 deltakere. 4 svenner opptatt. Lederne for trekløvertreningen, Aud Mork Knutsen, NSPF, og Allis Imsland, KFUK, orienterte om trekløvertreningen slik den er nå.
 • 1970 Treff på Smedsgården, Nesbyen, med 33 deltakere og opptagelse av 2 svenner. Vedtatt å gi stipend med kr. 100,- til hvert distrikt for hjelp til utgifter ved deltakelse i treffet.
 • 1971 Treff på Voss Motell, Voss, med 26 deltakere og opptagelse av 1 svenn. Styret får fullmakt til å yte stipend på kr. 100,- etter behov og hvilke midler det rår over. Ingrid Lowzow ble takket for vel utført arbeid med nedtegnelse av åpnings-seremonien på ”rullene” til laden.
 • 1972 Treff på St. Svithun Hotell i Stavanger med 20 deltakere og opptagelse av 1 ny svenn. Vedtatt at opptagelse kan skje på distriktstreff der Oldermannen er til stede. Trekløverlaugets fremtid satt på dagsorden av Oldermann Signe Christie - skal vi fortsette? Enighet om at selvsagt skal vi det!
 • 1973 Treff på Sjusjøen Fjellkro og Motell med 31 deltakere og opptagelse av 2 nye svenner.
 • 1974 Treff på Ås Hotell i Ås med 16 deltakere og opptagelse av 2 nye svenner. Spørsmål om treff hvert år var satt på dagsorden. Det var enstemmighet om årlige treff, men tidspunktet ”første søndag etter 22. februar” ble sløyfet i skråen.
 • 1975 Treff på Vikhammer Motell i Trondheim med 25 deltakere med opptak av 3 nye svenner.
 • 1976 Treff på Hotel Terminus i Bergen med 32 deltakere og opptak av 2 nye svenner.
 • 1977 Treff i Sandefjord med laugsmøte på Byskolen. 29 deltakere. Ingen nye svenner. Ellen Hogneland, Vestlandet, velges til ny Oldermann. Enighet om å gi tilskudd etter søknad til svenner som søker om opptagelse i lauget.
 • 1978 Treff på Hovdetun UH, Gjøvik, med 30 deltakere og opptagelse av 4 nye svenner

1979 - 2005

 • 1979 Treff på Jeløy kurs- og konferansesenter, Moss, med 45 deltakere og opptagelse av 4 nye svenner. Lauget består av ca. 135 medlemmer. I anledning sammenslutningen mellom NSPF og NSF i 1978 opplyste Aud Mork Knutsen at det er nedsatt komiteer for NSF og KFUK som skal se på Trekløver-treningen. For lauget blir det ingen forandring.
 • 1980 Treff på Sola Strand Hotel ved Stavanger med 26 deltakere og opptak av 4 nye svenner. Rogaland skilt ut fra Vestlandet som eget distrikt. I tillegg til støtten til Hong Kong-barna ble det vedtatt å bevilge kr. 1.000,- til Olave Centre i London.
 • 1981 Treff på Vettakollen Hotell, Oslo, med 44 deltakere og opptak av 7 nye svenner. Dotta Eskerud, Oslo og omegn, velges til ny Oldermann. Aud Mork Knutsen og Grethe Jensen orienterte om hhv NSFs Trekløver/Gilwell-trening og KFUKs Trekløvertrening. Trekløverlauget har ikke noe med trenings-opplegget å gjøre, men speidere som har fullført treningen og mottatt sølvknappen kan bli medlemmer av lauget.
 • 1982 Treff på Kringsjå Pensjonat, Voss, med 29 deltakere. Ingen nye svenner tatt opp. En del endringer i laugets skrå fra 1959 ble vedtatt for å få den mer i samsvar med det som etter hvert er blitt praksis og også pga den nye treningssituasjonen etter sammen-slutningen av NSPF OG NSGF.
 • 1983 Treff på Esso Motorhotell, Trondheim, med 24 deltakere. Ingen nye svenner.
 • 1984 Treff på Sunnmøre Folkehøgskole, Ulsteinvik, med 24 deltakere. Ingen nye svenner. Utkast til 50 års beretning fremlagt. Distriktene anmodes om å komme med kommentarer.
 • 1985 Treff på Bondeheimen, Arendal, med 35 deltakere og opptak av 8 nye svenner. Tidligere distrikt Vestfold/Telemark/Sørlandet deles slik at Vestfold blir eget distrikt. Nytt distrikt blir Agder med Akka Fodstad Knudsen som leder. Distriktet omfatter Aust- og Vest-Agder. Øvrige distrikter er Oslo og omegn, Østfold, Hedmark/Oppland, Rogaland, Vestlandet og Nordenfjeldske.
 • 1986 Treff på Victoria Hotell, Fredrikstad, med 46 deltakere og opptak av 7 nye svenner..
 • 1987 Treff på Astoria Hotell, Hamar, med 36 deltakere og opptak av 3 nye svenner.
 • 1988 50 års jubileum feiret i Bergen på Grand Hotell Terminus, med 68 deltakere. 16 nye svenner tatt opp i lauget. Berit Bredesen orienterte om Speidermuseet (Stiftelsen Norsk Speidermuseum). St. Georgsgildene har i et par år foretatt registreringer. Ønsker bilder, distinksjoner, knapper, protokoller - norske ting i første omgang. Innsamlingskomité v/ Berit Bredesen. Museet ønsker seg et sentralt lagerlokale. Diskuterte hvordan få kontakt med nye trekløverkandidater. Referat fra treffene våre i lederbladene ble foreslått som en vei å gå.
 • 1989 Treff i Horten/Åsgårdstrand med overnatting på Åsgårdstrand Hotell. 28 deltakere. 1 ny svenn tatt opp i lauget.
 • 1990 Treff på Sola Strand Hotel, Stavanger, med 42 deltakere og opptak av 5 nye svenner. KFUK har ikke lenger leir i sin trening. Nye svenner plasseres i patruljer som det passer best.
 • 1991 Treff på Kjeldsund Ungdomssenter, Gurskøy, med 30 deltakere. Ingen nye svenner.
 • 1992 Treff på Rønningen Folkehøgskole, Oslo, med 39 deltakere. Ingen nye svenner. Iflg. årsmeldinger har lauget nå 172 medlemmer. Vedtatt å støtte speiderprosjektet Estland/Norge v/Østmarka krets med kr. 1.000,-.
 • 1993 Treff på Haugetun folkehøyskole, Rolvsøy i Østfold med 34 deltakere. 2 nye svenner tatt opp. Mai Bye, Nordenfjeldske, velges til ny Oldermann. Støtter Fellesrådets prosjekt Hjelp til igangsetting av speiderarbeide i Ukraina med kr. 3.000,- samt Speidermuseet med kr. 1.000,-. Retningslinjer for arrangement av Trekløvertreff revidert.
 • 1994 Treff på Lilletorget kurs- og konferansesenter i Trondheim med 34 deltakere og opptak av 4 nye svenner. Bevilget kr. 5.000 til prosjekt Ledertrening av jenter i Ukraina som WAGGS står bak.
 • 1995 Treff på Bergen Hotell, Bergen, med 36 deltakere. Støtter speiderarbeidet i Ukraina med kr. 2.000,-. Oppfordring til å bli medlem av Speidermuseets Venner.
 • 1996 Treff på Sola Strand Hotel, Stavanger, med 33 deltakere og opptak av 5 nye svenner. Ukraina og Strømmestiftelsen støttet med kr. 3.500,-.
 • 1997 Treff på Wassilioff Hotell, Stavern, med 41 deltakere og opptak av 2 nye svenner. Thora Lotsberg, Vestlandet, velges til ny Oldermann. Ukraina og Strømmestiftelsen støttet med kr. 2.500,-.
 • 1998 Treff på Rønningen Folkehøyskole, Oslo, med 42 deltakere. Ingen nye svenner. Frivillig kontingent øket fra kr. 10,- til kr. 50,-. Ukraina og Strømmestiftelsen støttet med kr. 2.500,-. Dessuten ble det samlet inn kr. 1.781,- til lommepenger til ukrainske speidere som deltar i landsleiren på Jæren arrangert av Norges KFUK speidere sammen med KFUM speiderne.
 • 1999 Treff på Stenbekk Misjonssenter, Sarpsborg, med 31 deltakere. 1 ny svenn tatt opp i lauget. Vedtatt å velge laugsrådet fra samme distrikt. Skråen endres slik at alle valg gjelder for 2 år og skjer samtidig. Strømmestiftelsen og Ukraina støttet med kr. 3.500,-.
 • 2000 Treff på Bildøy sommerhotell ved Bergen med 42 deltakere og opptak av 1 ny svenn. Ukraina støttet med kr. 1.500,- og Jorun Rathes arbeid i Costa Rica med kr. 1.500,-. Støtten til Strømmestiftelsen opphører.
 • 2001 Treff i Stjørdal med overnatting på Quality Airport Hotell. 27 deltakere. Ingen nye svenner tatt opp. Fortsatt støtte til speiderarbeidet i Ukraina med kr. 1.500.-.
 • 2002 Treff på Sola Strand Hotell, Stavanger, med 37 deltakere og opptak av 1 ny svenn. Aud Mork Knutsen, Rogaland, velges til ny Oldermann. Ingrid Nordbø orienterte om ett av verdensforbundenes nye satsningsområder: Bli en bedre verdensborger. Det var innsamling av kr. 2.000,- til speiderarbeidet i Ukraina. Pengene sendes gjennom Norges Speiderforbund. Vedtatt å endre punkt 2 i skråen slik at det ikke nevnes noe bestemt beløp for opptakelseskontingent. Lauget har nå 114 medlemmer.
 • 2003 Treff på Sem Gjestegård, Asker, med 34 deltakere og opptak av 1 ny svenn. Lilli Hantho, Bergen, reiste spørsmål om laugets videre arbeid. Aud Mork Knutsen og Gunn Bjørg Wisløff orienterte om etablering av et samarbeids-forum for alle speiderforbundene i Norge. Jubileumsgave til WAGGGS kr. 5.000,-.
 • 2004 Treff på Victoria Hotell, Fredrikstad, med 35 deltakere. Tidligere medlem i verdensstyret, Eldrid Midtun, orienterte om WAGGGS’ arbeid, og det ble bevilget kr. 3.000,-. Diskusjonen fra forrige laugsmøte om eventuell nedleggelse av lauget fortsatte. Oldermann Aud Mork Knutsen mente at lovene våre, skråen, er ganske klar. Lauget kan ikke oppløses. Medlemskapet kan ikke sies opp – det er vedvarende hvis en ikke setter seg utenfor – men det er opp til den enkelte om medlemskapet brukes. Berit Bredesen påpekte at det må påses at laugsrådet består av representanter fra begge de ”gamle” pikespeiderforbundene.
 • 2005 Treff på Hotell Augustin, Bergen, med 35 deltakere. Erna Ekenes Olsen, Vestfold, velges til ny Oldermann. Distriktsrapportene viste at Lauget har 94 medlemmer samt 8 direkte medlemmer.

De siste årene 2006 - 2008

 • 2006 Treff på Hotel Atlantic, Sandefjord, 22. – 24. september med 13 deltakere. 1 ny svenn ble tatt opp. Angående Trekløverlaugets videre eksistens var det sendt inn en sak datert 28.8.2006 fra Vestlandet distrikt v/Lilli Hantho på vegne av Thora Lotsberg, Frøydis Enstad, Tone Selenius og Lilli Hantho til diskusjon på årsmøtet 2006 og med følgende forslag for behandling på årsmøtet 2007:
 • Følgende del av skråens paragraf 2 oppheves: Trekløverlauget er uoppløselig
 • Dernest foreslår vi at Trekløverlauget blir oppløst.
 • Laugets midler brukes til speiderarbeid i andre land etter WAGGGs ønske. Alle papirer leveres til Speidermuseet i Norge.
Forslagsstillerne gir blant annet følgende begrunnelse for sitt forslag:
 • Trekløverlauget ble opprinnelig stiftet for aktive speiderledere fra NSPF og KFUK som etter fullført trekløvertrening ville komme sammen og utveksle erfaringer og samle ideer til sitt daglige speiderarbeid. Den tid er for lengst forbi.
 • Det har vært lite nyrekruttering, 11 nye medlemmer i løpet av de siste 11 år.
 • Dagens speiderledere har lite å hente på treffene.
 • I Skråen til Trekløverlauget heter det i paragraf 2 at lauget er uoppløselig.
 • Skråen kan imidlertid endres med 2/3 flertall, men forslag til endringer må sendes alle laugsmedlemmer minst 2 måneder før årsmøtet. Det kan derfor ikke foretas endringer i år.
Diskusjonen som fulgte på årsmøtet ble ganske følelsesladet, men man kunne ikke si seg uenig i begrunnelsen for forslaget fra Bergen. Ikke minst fordi den felles trekløvertreningen opphørte etter sammenslutningen av NSPF og NSGF i 1978. På den annen side har lauget vært av stor sosial betydning for eldre ledere som ikke har hatt så mye kontakt med det aktive speiderarbeidet lenger.
Med referatet fra årsmøtet 2006 sendte laugstyret v/oldermann Erna Ekenes Olsen ut en orientering til alle laugsmedlemmene om det formelle i en slik sak, nemlig at minst 3 medlemmer skriftlig kan sende inn et lovforslag for å bli tatt opp på et årsmøte. Dette kan debatteres på møtet, og man kan komme med forslag men ikke gjøre vedtak. Deretter kan saken avgjøres på neste årsmøte.
Med orienteringen fulgte en ”avstemningslapp” med følgende alternativer:
 • Trekløverlauget ønskes oppløst
 • Trekløverlauget tar kontakt med forbundene.
Til sistnevnte alternativ mente Oslo og omegn at de anser kontakt med forbundene som lite relevant da det er lenge siden Trekløverlauget var et aktuelt tema for Felles-rådet for speiderpiker i Norge, som vel er oppløst, og følgelig også for forbundene.
 • 2007 Ikke treff dette året. Nordenfjeldske, som sto for tur, kunne ikke påta seg arrangementet. Heller ikke Rogaland eller Oslo og omegn, som var de neste på listen.
 • 2008 Treff på Sem Gjestegård i Asker med 27 deltakere. Ifølge distriktsrapportene teller Lauget nå 98 inkl. 6 frittstående medlemmer. Årsmøtet ble holdt lørdag 6. september. Foruten vanlige årsmøtesaker som regnskap og beretninger fra laugsstyret og distriktene, sto sak om Trekløverlaugets videre eksistens på dagsorden. Forslaget var fremmet av Vestlandet distrikt i brev av 28.08.2006 og gjentatt i brev av 14. mars 2007:
Følgende del av skråens § 2 oppheves: ”Trekløverlauget er uoppløselig.” Dernest oppløses Trekløverlauget. Laugets midler brukes til speiderarbeid i andre land etter WAGGGS ønske. Alle papirer og eiendeler leveres til Speidermuseet i Norge. Ved avstemningen fikk forslaget 23 stemmer, 2 stemte mot, mens 2 stemmesedler var blanke. Deretter ble laden lukket og seremonien for oppløsning gjennomført.
Og snipp, snapp, snute – så var Trekløverlaugets historie ute, men når enden er god, er allting godt! Lauget ble oppløst på en verdig og fin måte. Og medlemmene i de enkelte distrikter kan fortsette å treffes og holde kontakten med hverandre, for – som det står i sangen
“Make new friends, but keep the old. One is silver and the other gold.”


P.S.
Dette er kun en summarisk oversikt over det som har skjedd på Trekløverlaugets årsmøter. Men Trekløvertreffene har vært så mye mer. Distriktskomiteene har lagt opp flotte program i forbindelse med treffene hvor vi har fått se og være med på det beste som kunne bys på det enkelte sted av severdigheter og kultur. Vi har fått høre kjente kunstnere og interessante kåsører, fått smake på lokale spesialiteter – i det hele tatt: Det har vært kultur på et høyt plan. Laugets skrivere har nedtegnet fyldige referater om alt dette, og det henvises til laugsdokumentene som er samlet under avsnittene 7 – 11 i ringperm som oppbevares på Speidermuseet sammen med Laugsboken og Trekløverlaugets seremoniutstyr.

Trekløverlaugets sanger

Det er blitt skrevet en del sanger opp i gjennom årene, spesielt til Trkløverlaugets treff og samlinger. Mange kjente speiderpersonligheter har bidratt. Disse er på en egen side, se Trekløverlaugets sanger.

Andre artikler

Kilder

Manuset i denne artiklene er i hovedsak basert på:

Eksterne linker

Referanser