Årsmelding for 2011 i 4. Fredrikstad Speidergruppe

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png

Årsberetning for speideråret 2011

Ledere og tillitsvalgte

Gruppens ledelse har bestått av: Anne Sørensen, Jon Olav Heksem (etter mars 2011) og Kjell Roger Karlsen (frem til mars 2011) har vært gruppeassistenter og Jon Olav Heksem har vært gruppeleder (frem til mars 2011) og Gunnar Stromness-Andresen er gruppeleder (etter mars 2011).

Troppens ledelse har bestått av: Hans Jørgen Larsen, Anne Sørensen og Lasse Kristiansen, 4. Fredrikstad (frem til juni 2011) har vært troppsassistenter, mens Åshild Stromness-Andresen var troppsleder, (frem til juni 2011), nå troppsassistent og Lasse Kristiansen, 4. Fredrikstad var troppsassistent, nå troppsleder , (etter juni 2011).

Foreldrekontakter har vært : Tom Grunde Garshol og Ronny Leere.

Hytter

Jon Olav Heksem har vært utleiesjef i Pernes. Gruppens bestemte å avhende Gansrødstua høsten 2011, noe som ble gjennomført ryddig og effektivt. I to år har vi lånt denne hytta til utstyrslager og møter av Fredrikstad kommune. Lånt utstyr ble levert tilbake til kretsen, vårt historiske arkiv blir oppbevart hjemme hos Gunnar Stromness-Andresen og annet leirutstyr er plassert i Perneshytta.

Representasjon

Gunnar Stromness-Andresen var tilstede på kretsens årsmøte i mars og Lasse Kristiansen, 4. Fredrikstad og Gunnar Stromness-Andresen var tilstede på kretsens halvårsmøte i oktober. I tillegg har Gunnar Stromness-Andresen møtt på gruppeledersamlinger og andre innbudte enhetssamlinger.

Samarbeid

Vi har samarbeidet med Rolvsøyspeiderne ift. troppens sommerleir, Fredrikstad krets ift. kretsleiren for småspeidere og St. Georgsgildene ved Bjørg Walstad ift. de østerrikske home-hospitality-oppholdet i Pernes. Gressvikspeiderne tok oss velvillig i mot på årets JOTI, i tillegg har Gunnar Stromness-Andresen hatt et troppsmøte med GPS som tema for Frikirkens speidere, som igjen har bedt oss med på sitt kinoopplegg.

Turer og leirer

I forbindelse med Ski-VM i Holmenkollen, Oslo i februar, ble det tilbud om å delta i Camp Flag, som skulle serve arrangøren med flaggheising, salg av ved m.m. Etter en del forarbeider, fikk vi med Silje Augdahl, Marita Kristiansen, Kristian Oliver Sørensen, Filip Aas, Andreas Olsen og Vegard Grunde Garshol. Som back-up og en leir for de som ikke ville ligge i Camp Flag, laget vi en egen camp nedenfor Frognerseteren, Camp Lazlo. Med på denne var Marius Leere, Ole Ludvik Hansen, Storm Henrik Walther, og deler av leiren også Vegard Grunde Garshol. Far Walther, Tom Grunde Garshol, Hans Jørgen Larsen og Gunnar Stromness-Andresen sto for gjennomføringen i disse fire fantastiske vinterdagene. I forbindelse med årets kretsbannerkonkurranse arrangerte vi en Camp Pernes med overnatting i Pernes. Søndagen deltok vi på kretsbannerkonkurransen og småspeiderdagen i Gamlebyen, med felles post med Rolsøyspeiderne. Årets småspeiderleir for Fredrikstad krets ble lagt til Pernes, etter et leirmøte samme sted, hvor vi velvillig stilte opp. Igjen måtte toaletter leies inn og en god del arbeid ble lagt ned både før og under leiren av de fleste ledere og aktive foreldre. 90 småspeidere og 35 ledere fikk en fuktig, men artig helg i Pernes. Tom Grunde Garshol og Gunnar Stromness-Andresen var gruppas representanter under leiren, sistnevnte også leirsjef. Sommerleiren for troppens storspeidere ble lagt til Ranebo, Sverige. Etter å ha bedt med ulike grupper, valgte Rolvsøyspeiderne og bli med. Det ble avholdt felles leirmøte, hvor oppgaver ble fordelt. Leirsjef denne gang var Gunnar Stromness-Andresen, kan hende for siste gang, idet Lasse Kristiansen nå har overtatt stafettpinnen. I august fikk vi besøk av 20 speidere fra Østerrike, som hadde deltatt på jamboreen i Sverige. 4 travle dager ble det, med padling, klatring, lavvoleir, nedbør og sightseeing på fjorden. Jon Olav Heksem og Gunnar Stromness-Andresen var ansvarlige underveis, mens hele speidergruppa arbeidet i forkant og etterkant. En del av troppens speidere overnattet også disse dagene. I september hadde vi en helg hvor 21 store og små var med på rafting i Setesdalen, Aust-Agder. Turen gikk med bil langs E18 og vi overnattet på TrollAktivs senter overfor Evje. Dette ble en flott opplevelse, hvor Anne Sørensen laget en fantastisk fotoserie! I oktober gikk Farmen`2011 av stabelen, med vassgraut, fårikål og mye moro. Igjen var Krokstrand i Sverige åsted for det fjerde farmen gjennom tidene, med 27 små og store. Ekornpatruljen ble best igjen! Dette ble en liten reportasje i medlemsbladet Speideren. Samme måned deltok vi med fem speidere på Gressvikspeidernes arrangement under JOTI.

Medlemsutvikling

Ved årets start var vi 44 registrerte medlemmer og ved årets slutt er vi 38 medlemmer, da er også medlemsregisteret ajourført strengt og korrekt. I påvente av nye lederkrefter i småspeiderarbeidet, har vi et uutalt potensiale i nye medlemmer. Troppen består av både barn og ungdom, og det er kanskje de eldste som blir utfordringen i å beholde fremover. Et eget roverlag ”Ravnene” er startet opp, og vi satser på dette.

Økonomi

Speidergruppas økonomi er tilsynelatende god, da vi driver etter prosjektprinsippet, slik at vi egentlig ikke skal bruke penger før vi har fått inn midler til de ulike prosjektene. Gruppa er etter et opphold, med på Grasrotandelen igjen. Frifond-midler og kommunalt tilskudd har vært den største inntektskilden i året som har gått. Store faste utgifter som alarm og strøm til Gansrødstua er avsluttet dette året. Siden vi har få faste kostnader, går dette rundt. Gruppa bruker en del kroner på familiemoderasjon gjennom året. Det er ønskelig med en større kassabeholdning, slik at en har litt større handlingsrom i søknader og prosjekter. Regnskap er avsluttet og revidert for 2011.

Hederstegn

Gunnar Stromness-Andresen fikk utdelt Norges speiderforbunds æreskniv på kretsens årsmøte. Vi ga blomster til Bjarne Larsen, ved hans 85-årsdag 9. desember.

Historiearbeid

Gunnar Stromness-Andresen har ryddet og sortert i arkivet vårt. Artikler og bilder har blitt lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, som Speidermuseet drifter. De fleste av gruppens mange profiler er blitt skrevet om, mye arbeid gjenstår. Gruppa har gjennom dette arbeidet bidratt ikke bare for egen del, men også i kretsen og forbundet. Tom Grunde Garshol har hjulpet til med tekniske løsninger for avhjelpe dette arbeidet. Vår side på Speiderhistorisk leksikon hadde 8 685 treff, flest av alle i 2011. Med sine 36 underkategorier, dekker den en stor del av vår historie. Gunnar Stromness-Andresen har tatt kontakt og hatt samtaler med en del tidligere medlemmer, for stoff og fotografier.

Foto / bilder

Speidergruppa har sitt historiske bildearkiv i Picasa, et webbasert album. Dette er stort sett blitt ajourført gjennom året, med bidrag fra flere. I tillegg har vi naturfotograf Kai Edvard Rønning, som stiller opp etter avtale og låner ut sine fotografier til blant annet vår hjemmeside.

Publikasjoner

Det er blitt opprettet en konto i Issuu.com, ”fjerdefredrikstad”, hvor utgaver av speideravisa ”Varden” og andre historiske publikasjoner blir lagt ut. Også tur- og leirstoff vil bli lagt der. Speideravisa Varden blir trykket i papirversjon og sendt ut til våre medlemmer.

Kulturhistorisk turkart

Det er arbeidet en del timer med dette året i gjennom, på ulike plan. Tom Grunde Garshol og Gunnar Stromness-Andresen har stått for utformingen av kartet og Ronny Leere og Lasse Kristiansen har arbeidet inn sponsorer. Kartet er laget i en lett og ledig stil, slik at den kan fange opp de flestes interesse. Det viktigste med dette prosjektet er å få satt fokus på Pernes og områdets historie og fantastiske natur. Det må likevel sies at dette har vært en litt unødig lang prosess, som har sammenheng med de ressurser som til enhver tid er lagt ned i arbeidet.

Medlemsregister

Speidergruppa har arbeidet med å registrere medlemmer i Norges speiderforbunds sentrale medlemsregister, som er basert på webklient. Gunnar Stromness-Andresen har gjort dette, med tett samarbeid med forbundskontoret. Ved utgangen av året er dette àjour og en kontaktliste er sendt ut til alle medlemmer.

Speideravisa ”Varden”

Ble gjenopptatt høsten 2011 med et utgitt nr. Gunnar Stromness-Andresen er redaktør og ansvarlig for stoffet. I det gruppa har slitt med papirbasert info, håper vi at denne kan være en kjærkommen del, i tillegg til det web-baserte.

Hjemmeside

Hjemmesiden ”Verdens beste speidergruppe” har blitt driftet av Gunnar Stromness-Andresen gjennom året. Tom Grunde Garshol har bidratt med tekniske løsninger og hjemmesiden har fortsatt et stort utviklingspotensiale, noe det arbeides kontinuerlig med. Den har vært gått besøkt med 25000 treff og 9000 viste sider. Hjemmesiden har vært med i Norges speiderforbunds konkurranse ”Det gyldne tastetrykk” i desember 2011 til januar 2012.

Oversikt over gruppens webrelaterte sider

  • Hjemmeside: [1]
  • Konto på issu.com for dokumenter, Varden m.m.: [2]
  • Webalbum: [3]
  • Speiderhistorie: [4]
  • Perneshistorie: [5]

Om 4. Fredrikstad

Gruppebånd 4 Fredrikstad 002.jpg 4. Fredrikstad drev speiding i årene 19132021 og er nå nedlagt.
HovedsideHistorieLeirerLedereÅrsberetningerPerneshyttaGansrødstuaVesleheimInternasjonalt samarbeid
KretsbannerkonkurranserSpeideravisa "Varden"LitteraturVarden-ordenenFotoalbumMerker og bannere
Følg sporene til 4. Fredrikstad, se: Fredrikstad 2 - fusjonert i 1991 og 5. Fredrikstad - samarbeidsgruppe fra 20132020

Referanser

<references>