Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2010

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding Fredrikstad krets (NSF) for året 2010

 • Ved årsskifte 2010/2011 var det 8 aktive og 2 ”stjerne”- grupper i kretsen. Kretsen har hatt en svak nedgang i medlemsmassen det siste året, fra 691 til 673 registerte medlemmer.
 • Det har gjennom året blitt gjennomført flere arrangementer og aktiviteter: Gruppeledersamlinger, enhetssamlinger, peff-kurs, kretsbannerkonkurranse med St.Georgs Dag feiring, småspeiderdag, turdag hvor hver gruppe lager sitt eget opplegg, småspeiderleir, JOTI. Speiderarbeidet skjer i gruppene, og det er positivt at gruppene inviterer hverandre på store og små aktiviteter.
 • Vi startet året som vanlig med en GL-samling den 13. januar hvor hovedtrekkene for det første halvår ble lagt. Det ble fulgt opp med et enhetsmøte for ledere i Flokk den 27. januar og for Tropp den 11. februar. Lederne synes dette var positive møter hvor en utvekslet ideer og erfaringer på tvers av gruppene.
 • Tenkedagen den 22. februar falt i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side i år.
Karl-Erik Onstad, kretsleder 2000 - 2010, nå SST, 2010
 • Kretstingets Årsmøtet ble avholdt 11. mars. I tillegg til de faste poster ble det vedtatt en endret støtteordning for deltakelse og reisegodtgjørelse til NM i Speiding. Vedrørende valg til kretsstyret ble det sterkt oppfordret til gruppene om det var yngre ledere som kunne tenke seg en periode eller to i kretsstyret. Hele kretsstyret stod på valg. Også i år hadde valgkomiteen det vanskelig med å finne en ny kretsleder. Det endte med at flertallet i styret tok gjenvalg for ett år. To nye kvinner ønsket å være med i styret, hvilket medførte at styret for i år ble utvidet med ett medlem i stedet for en vararepresentant
 • Den 15. mars hadde vi et informasjonsmøte om Jamboreen i Sverige i 2011. Stor deltakelse fra noen tropper.
 • Speideraksjonen var også i år til inntekt for Flyktninghjelpen. 1. Fredrikstad og Kjølberg MS deltok, og samlet inn ca. 14.000,- kr. Gressvik deltok sammen med lokalsamfunnet på Gressvik med egen aksjonslastebil og utdeling av sukkerspinn til snille givere.
Perneshytta, stedet for Småspeiderdagen og KBKèn 2010
 • Småspeiderdagen ble gjennomført med en rundløype søndag 25. april på Perneshytta hos 4. Fredrikstad. Det var 6 doble poster hvor hver deltakende gruppe bemannet sin egen post. Emnene som småspeiderne ble testet i var knuter, naturkjennskap, førstehjelp, sanser/kims lek, kart og kompass og stjernehimmelen. Det var 11 lag som deltok hvor 1. Fredrikstad og Grønn/Kjølberg MS kom på 1. plass med 252 poeng, Ekorn/Gressvik på 3. plass med 246 poeng og Gul(l)/Kjølberg MS på 4. plass med 239 poeng. Småspeiderdagen ble avsluttet sammen med Kretsbannerkonkurransen i løftefornyelse og markering av St. Georgsdagen.
 • Lørdag 24. april ble starten årets kretsbannerkonkurranse. Denne gangen var det 4. Fredrikstad som var vertskap, og stedet var speiderhytta Perneshytta. Arrangementet var lagt til 2 dager med troppsvis overnatting og med ble et flott leirbål om kvelden. Etter leirbålet ble det avholdt en ledersamling for kretsens ledere lørdag kveld med ost og kjeks. Selve konkurransen ble gjennomført rundt Perneshytta med mange nye og artige postmomenter. Søndagen avsluttet med en felles Scouts Own, St. Georgsdag-markering og løftefornyelsen. Kretsleder leste speidersjefens hilsningstale og delte ut premier og ”Kretsbanneret” til beste tropp. Takk til 4. Fredrikstad speidergruppe for gjennomføringen av et flott arrangement. Neste år er det 1. Fredrikstad.

Resultater fra KBK 2010 Patruljekonkurransen:

(1) Rødhvit, Fredrikstad MS 877 poeng
(2) Gaupe, Kjølberg MS gutter 856 poeng
(3) Tiger, Fredrikstad FSK 842 poeng

Troppskonkurransen:

(1) Gressvik 788
(2) Kjølberg MS gutter 745
(3) Fredrikstad MS 687
(4) Fredrikstad FSK 685
(5) 1. Fredrikstad 654
(6) 4. Fredrikstad 606
(7) Kjølberg MS jenter 480

Uplassert:

(8) Rolvsøyspeiderne 576
(9) 1. Isegran Sjø 637
 • 17. mai hadde vi en stor flaggborg og Mc Donald menykort til bærerne. 45 flaggbærere var det totalt, hvilket er bra. 1. Fredrikstad og Gressvik hadde oppdrag for 17.mai-komiteen. I år var det for andre året åpnet for salgsboder i Kirkeparken, noe Gressvik benyttet seg av og var alene om en stor salgsbod med drikke, pølser, hamburgere og sukkerspinn.
 • Småspeiderleiren 4.-6. juni var i år lagt til Kragenäs, med tema Asterix. Store og små kledde seg ut og jaget romere. Kjølberg MS, 1. Fredrikstad, Fredrikstad MS, Fredrikstad FSK og Rolvsøyspeiderne var med på å lage en flott leir. Lederomsorg med grilling lørdag kveld.
 • 11.-13. juni hadde vi de 3 beste patruljene i KBK på NM i speiding. I år var det Ryvarden krets (NSF) som var tekninsk arrangør i Tysvar kommune. Det var en fantastisk opplevelse hvor alle gjorde en hederlig innsats.
 • Sommeravslutningen den 10. juni for gruppelederne var ikke i tradisjonen tro på plenen hos kretsleder Karl-Erik Onstad, men innendørs grunnet været. Her fikk en bevertning, senket skuldrene og ble kjent med hverandre. I år fikk alle med seg et badetermometer. De andre kretslederne fra vår region, samt Lars Flateby fra Speiderstyret var også invitert. Vi oppsummerte det første halvår, så litt inn i neste halvår.
Svein Otto Aure, visekretsleder fra 2011, mottar Sølvulven på Speidertinget 2010
 • Turdagen den 19. september ble som vanlig annonsert for med en helside i Fredriksstad Blad. Dette er et Speiderådarrangement. Alle gruppene hadde egne aktiviteter i sine lokalmiljøer. 1. Isegran Sjø bistod Fredrikstad Museum helgen før med Barnas Dag på Isegran, og Gressvik hadde også sin aktivitet på Gressvik torv helgen før.
 • Halvårsmøte den 6. oktober ble avholdt på Speiderhuset i Fredrikstad hvor neste års aktivitetsplan og budsjett ble vedtatt. Generalsekretær ringte i pausen for å fortelle om mulige komplikasjoner med ant. godkjente deltakere fra kretsen til Speidertinget 2010, om ikke tidsbegrensningen på valgte stillinger ble fulgt. Halvårsmøtet bad styret om å sende en dispensasjonssøknad på kretsleder til Speiderstyret. Det fikk vi, frem til og med Speidertinget 2010. Kretsleder Karl-Erik Onstad var foreslått til styret i Speiderstyret.
 • Alle kretsens leder fikk tilbud fra speiderrådet om å senke skuldrene den 1. desember. I år var vi i Cicignon skole hvor fysiker Andreas Wahl demonstrerte noen artige fysiske eksperimenter, Bjørnar Spydevold sang julen inn og vår egen kretspoet Gunnar deklamerte dikt fra egen bok. Årets ledergave var den nye boka til Wahl med triks og mix fra fysikken. Tips til flokk og troppsmøter. Det var dekket på småbord og et meget godt og spennende koldtbord å forsyne seg fra. Takk til Merete som ordnet det praktiske på skolen. Meget positivt var det at også mange yngre ledere var tilstede, totalt var vi ca 70 ledere.

Kretsen har en sunn økonomi med et driftsmessig overskudd på 9318,- og en total egenkapital på kr. 353940,-. I tillegg kommer fondsmidler på kr. 141602,-.

Fredrikstad 2. februar 2011 Styret

Utklipp og minner

Referanser