Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2012

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2012

Patruljevinner i Kretsbannerkonkurransen i Fredrikstad 2012, Muffins-patruljen, Fredrikstad MS, 2012 fra venstre: Jørgen Antonsen, Jimmy Arvesen, Ole Magnus Antonsen, Markus Moræus, Pål Kristiansen og Didrik Seland, foto: Rita Standal.
Kretsmerket nytegnet av Jan Torp Pharo i 2012, delt ut alle medlemmer sommeren 2012.
Lars Erik Svendsen motta Æreskniven fra kretsleder Svein Otto Aure. Karl-Erik Onstad applauderer til høyre, sammen med resten av kretsen vår, 17. oktober 2012
4. desember 2012 gikk årets "Senke skuldrene" av stabelen. Dette er et førjulsarrangement for rovere og ledere i både Fredrikstad krets (NSF) og distriktets Norges KFUK-KFUM-speidere.

Ved årsskiftet 2012/2013 var det 8 aktive og 2 ”stjerne”- grupper (inaktive) i kretsen, det samme som i 2011. Kretsen har hatt en markert nedgang i medlemsmassen det siste året, fra 655 til 596 registerte medlemmer. Om dette er en vedvarende tendens eller et resultat av rutiner i forhold til medlemssystemet, vil vi se neste år.

Det har gjennom året blitt gjennomført mange arrangementer og aktiviteter: Gruppeledersamlinger, enhetssamlinger, peff-kurs i tre deler, kretsbannerkonkurranse og småspeiderdag med St. Georgsdags-markering, kretsleir for småspeidere, turdag hvor hver gruppe laget sitt eget opplegg og JOTI. Speiderarbeidet skjer i gruppene, og det er positivt at gruppene inviterer hverandre på store og små aktiviteter.

Kretsstyret har hatt møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også møtt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter og seminarer i regi av kulturseksjonen, Fredrikstad kommune og Isegran.

Vi startet året som vanlig med en gruppeledersamling 11. januar hvor hovedtrekkene for det første halvår ble lagt. Det ble fulgt opp med et enhetsmøte for kretsens ledere i flokk 25. januar og for ledere i tropp 2. februar. Lederne synes dette var positive møter hvor en utvekslet ideer og erfaringer på tvers av gruppene. Også i år har Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad laget en kalender som dekker speideraktiviteter for krets, forbund og Fredrikstad Speiderråd, som er trykket opp og delt ut på våre lederrelaterte arrangementer.

Helgen 20. - 22. januar ble det første av halvårets to patruljeførerkurs for 60 unge og lovende ledere arrangert på Stenbekk, Tune. Det er omtrent 20 år siden kretsen har klart å samle alle troppene til et felles løft for våre yngre ledere. I spissen var Lars Erik Svendsen, Kjølberg MS og Petter Eik Andresen, 1. Fredrikstad, mens alle troppene bidro med sitt underveis, både praktiske og teoretiske. Det var forbundets nye peffkurs-mal som ble brukt og den første delen gikk på ledelse og læring. Alle kretsens 8 tropper deltok i stab og med deltagere.

14. februar var distriktets storspeidere på pizza og kino etter invitasjon fra Fredrikstad FSK, til sammen var det 173 speidere og ledere med.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side i år.

Kretstingets årsmøte ble avholdt 6. mars, hvor Svein Otto Aure, Kjølberg MS ble valgt til ny kretsleder, etter Erik Bodahl-Johansen, Gressvik / 3. Fredrikstad, som gikk på en ny periode som visekretsleder..

Helgen 9. - 11. mars var 55 speidere i alderen 13 - 17 år på det andre av tre kurshelger denne våren. Telter ble slått opp på Tredalen, Hvaler og helgen besto av turplanlegging, kart og kompass og et kjempemessig adrenalinkrevende kveldsarrangement, iscenesatt av primus motor Lars Erik Svendsen, Kjølberg MS. Øvrige veiledere var Beate Johannesen, 1. Fredrikstad og Morten Pettersen, Gressvik, sammen med ledere fra alle distriktets åtte tropper.

Kretsbannerkonkurransen ble arrangert lørdag 20. – søndag 21. april i Pernes, med Fredrikstad MS som arrangør og Geir Kristiansen, Fredrikstad MS som prosjektleder. Lørdagen startet med en rundløype hvor mange speiderferdigheter ble prøvd ut. Også en hemmelig oppgave ble delt ut, som besto i å lage en katapult i naturmateriale. Aftenen ble avsluttet med leirbål og sosialt samvær. Søndagen startet med flaggheis og morgensamling. Katapultene ble testet ut, før konkurransen ble rundet av med 100 spørsmål og testing i to spleiser/tauarbeider. Beste tropp ble 1. Fredrikstad, mens beste lag/patrulje ble Muffins, Fredrikstad MS, med Ulv, Kjølberg MS og Ravn, 1. Fredrikstad tett i hæl. Dette en flott opplevelse for kretsens patruljer. Helgen ble avsluttet med at kretsleder leste speidersjefens St. Georgsbudskap og delte ut premier og kretsbanneret til beste tropp. Takk til Fredrikstad MS speidergruppe for gjennomføringen av et flott arrangement. I 2013 er det 1. Isegran Sjø som overtar stafettpinnen.

Småspeiderdagen ble gjennomført med en rundløype søndag 21. april i Pernes med Elin Kristiansen, Fredrikstad MS som koordinator og Fredrikstad MS som arrangør. Det var 6 doble poster hvor hver deltakende gruppe bemannet sin egen post. Småspeiderdagen ble avsluttet med løftefornyelse og markering av St. Georgsdagen sammen med deltagerne i kretsbannerkonkurransen.

Speideraksjonen var også i år til inntekt for Liberia og gikk av stabelen 23. – 29. april og flere grupper deltok og samlet inn midler. Kjølberg MS ble landets tredje beste gruppe.

17. mai hadde vi en stor flaggborg og kinobilletter til flaggbærerne. 1. Fredrikstad og Gressvik bidro med dugnad for kommunen. Vi hadde ansvar for blomster, arrangement i kirkeparken, tog-orden med mere. Gressvik hadde også i år en stor kafe i kirkeparken med tilhørende telt for kafegjestene.

Småspeiderleiren 1. - 3. juni var i år lagt til Tredalen, Hvaler, med Nils Sanne, 1. Fredrikstad som leirsjef. Dyktige og kreative ledere fra deltakende flokker bidro til at over 130 småspeidere fra seks ulike speidergrupper med 30 voksne ledere, overnattet i lavvoer og aktivitetene spente fra padling, skinnarbeider, hinderløype, et flott og stemningsfullt leirbål og en spennende skattejakt.

8. - 10. juni hadde vi de 3 beste patruljene i fra vårens kretsbannerkonkurranse med i NM i speiding. Dette gikk av stabelen på Jevnaker i Buskerud og det ble en minnerik helg, hvor Muffins, Fredrikstad MS, Ulv, Kjølberg MS og Ravn, 1. Fredrikstad gjorde en hederlig innsats.

Sommeravslutningen for gruppeledere var hjemme hos kretsleder Svein Otto Aure 12. juni. Her fikk vi en artig og smakfull bevertning, sosialt samvær og løs diskusjon rundt enkelte temaer. Vi oppsummerte det første halvår, og så litt inn i neste halvår, samtidig som årsmøtet for Fredrikstad Speiderråd ble avholdt. Distriktets gruppeledere i Norges KFUK-KFUM-speidere var invitert til dette, selv om det ikke passet for noen av disse denne gang.

I juni 2012 ble kretsmerket nytegnet av opphavsmannen, Jan Torp Pharo, Kirkeøy, og delt ut alle kretsens medlemmer, pluss at gruppene fikk det samme antall til fremtidig utdeling, på kretsens regning..

Sommeren 2012 var troppene stort sett på troppsleirer, med stor fantasi og flere tropper samarbeidet seg i mellom om disse. Fredrikstad FSK var på Frikirkens korpsleir.

Forbundets pefftreff «På egne bein» og Lederløft ble arrangert i Stavanger 24. – 26. august, hvor kretsen forsøkte å motivere flest mulig til å delta, blant annet ved å tilby fly og reisestøtte.

September er den gamle avdelingens stiftelsesmåned, og 12. september feiret 1. Fredrikstad 100 år, med en flott jubileumsfest med innbudte på Speidernes hus. Kretsens andre jubilant dette året, feiret i det stille, da 3. Fredrikstad rundet 100 år i desember.

Turdagen 16. september, ble arrangert også i år, de fleste gruppene hadde egne aktiviteter i sine lokalmiljøer. Annonse ble planlagt, men pga. litt kluss, kom denne i år ikke inn. Arrangementene var likevel godt besøkt.

Roverforum ble arrangert på Elverum 5. - 7. oktober og Inger Bryhni Saxegård, 1. Isegran sjø og Daniel Teigland, Fredrikstad FSK deltok.

13. – 14. oktober arrangerte kretsen et reunionstreff for deltagerne på årets to peff-kurs. Stedet var Skogtunet, Fredrikstad FSKs nye hytte ved Ørmen. Over 50 deltagere fikk komme sammen og hygge seg med vennskap og friluftsliv, hvor ledere fra Kjølberg MS tok størstedelen av organiseringen av arrangementet.

Halvårsmøte 17. oktober ble avholdt på Speiderhuset, hvor neste års aktivitetsplan og budsjett ble vedtatt. Det ble også vedtatt å arrangere en tradisjonell kretsleir for troppene i 2015, hvor forslaget fra komiteen som arbeidet med et felles cruise ble nedstemt. Kretsleder Svein Otto Aure, Kjølberg MS, ga beskjed om at han ikke ville ta gjenvalg, da han har begynt som daglig leder i Speider-sport AS.

20.- 21. oktober var det JOTI, også i år var det arrangementet i Gressvik Menighetssenter med Gressvik som arrangør, hvor foruten de selv, var med deltagere fra Kjølberg MS og 4. Fredrikstad. I tillegg hadde Fredrikstad MS sitt i kirken og Rolvsøyspeiderne avholdt sitt helgearrangement på Rolvsøy.

Speidertinget ble arrangert i Geiranger 26. – 28. oktober. Kretsleder Svein Otto Aure, Kjølberg MS og delegatene Erik Bodahl-Johansen, Gressvik / 3. Fredrikstad og Henrik Moum, Kjølberg MS representerte Fredrikstad. Karl-Erik Onstad , 1. Fredrikstad deltok også, som speiderstyremedlem. Han ble gjenvalgt for to nye år.

Lederkurshelgen «Camp Education» 16. – 18. november på kongressenteret i Sørmarka i regi av Follo krets hadde også en del deltagere fra Fredrikstad krets.

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sitt tradisjonelle pizza og kino 11. november. Et flott initiativ, hvor 104 småspeidere og 35 voksne deltok.

Alle kretsens ledere fikk tilbud fra Fredrikstad Speiderråd om å «senke skuldrene» 4. desember. I ett rekordstort antall dette året, var vi på Gressvik menighetssenter, med et engasjerende foredrag om å ta «psykologiske vitaminer» og at «tankevirus spiser av selvbilde», av Hanne H. Brorson, i tillegg til herlig variert mat og sosialt samvær.

Kretsen har vært høyst deltagende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2012, her vises det til egen årsberetning.

Kretsen har også forsøkt å samle en del historie i Speiderhistorisk leksikon, Speidermuseets wiki-sider.

Kretsen har i samarbeid med Fredrikstad Museum, flyttet ut av lokalene på Isegran og har fått arkivrom på Speidernes Hus, kretsens adresse er også blitt endret.

Kretsen har også sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og vært synlig der, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement.

Fredrikstad, 24. februar 2013

Kretsstyret

Utklipp og minner

Referanser