Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2013

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2013

Diplom for Småspeiderdagen 2013, som gikk av stabelen på Tredalen, 21. april 2013, laget av Grenfinken.
1. Isegran Sjø sto for gjennomføringen av et vellykket Kretsbannerkonkurransen i Fredrikstad 2013Tredalen, 2013, foto av Grenfinken.
Rover- og ledersamling i kretsen 26. september 2013, visekretsleder Erik Bodahl-Johansen leder an, hvor 40 fremmøtte ledere og rovere gikk i gjennom små og store ønsker for speideråret 2014, foto av Grenfinken.
9. oktober 2013:Halvårsmøte i Fredrikstad krets (NSF) med 28 delegater, hvor 8 var rovere/ledere under 26 år. God debatt og tapas gjorde dette til en hyggelig aften, foto av Grenfinken.

Ved årsskiftet 2013/2014 var det 9 aktive og 2 «stjerne»- grupper (inaktive) i kretsen, en ny gruppe, 5. Fredrikstad ble startet opp. Kretsens medlemsmassen har økt det siste året, fra 596 til 617 registrerte og betalende medlemmer.

Det har gjennom året blitt gjennomført mange arrangementer og aktiviteter: Gruppeledersamlinger, enhetssamlinger, kretsbannerkonkurranse og småspeiderdag med St. Georgsdags-markering, kretsleir for småspeidere, deltakelse på landsleir, Turdagen hvor hver gruppe laget eget opplegg og JOTI. Speiderarbeidet skjer i gruppene, og det er positivt at gruppene inviterer hverandre på store og små aktiviteter.

Kretsstyret har hatt møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også møtt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter og seminarer i regi av kulturseksjonen og andre i Fredrikstad kommune, i tillegg til ØBUR / NSF.

Vi startet året som vanlig med en gruppeledersamling 8. januar, hvor hovedtrekkene for det første halvår ble lagt, med alle grupper tilstede. Møtet var lagt til Bodahl-Johansens forretning i Råbekksvingen 2, hvor Speider-Sport AS`s lagerbutikk også har tilhold og vi fikk en omvisning og mulighet til handel, veiledet av daglig leder Svein Otto Aure.

13. januar fylte 4. Fredrikstad 100 år, de markerte dette med et eget medlemsarrangement i Pernes og fikk et nytt gruppebanner i gave fra kretsen.

Kretsens rovere og ledere møttes til rover- og ledersamling 24. januar. Rovere og lederne utvekslet ideer og erfaringer på tvers av gruppene. Det var enhetssamlinger og bevertning underveis, godt oppmøte og alle grupper representert.

Også i år har Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad laget en kalender som dekker speideraktiviteter for krets, forbund og Fredrikstad Speiderråd, trykket opp og delt ut på våre lederrelaterte arrangementer.

5. februar var distriktets bevere og småspeidere på karneval i Fredrikstad FSK og flokkleder Eline S. Hasselgårds regi. 78 bevere og småspeidere i tillegg til ledere, hadde en fin aften, med «katta ut av sekken», lek og moro og bevertning.

Storspeidernes var på pizza og kino 11. februar, også dette etter invitasjon fra Fredrikstad FSK, til sammen var det 144 speidere og 31 ledere med.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side i år.

2. – 3. mars ble det arrangert et peff- og rovertreff, hvor Kjølberg MS hadde lagt opp til en temahelg med teglverk som tema. Besøk i Narnteskogen, utendørs matøkt, landsleirinfo og «mursteinsdisko» var høydepunktene.

Kretstingets 34. ordinære årsmøte ble avholdt 7. mars og 35 representanter møtte frem. Marianne Hansen, Kjølberg MS ble valgt til ny kretsleder, etter Svein Otto Aure, Kjølberg MS som ble fritatt i vervet, da han er daglig leder i Speider-Sport AS.

Kommunens kulturseksjon ved Ole-Henrik Holøs Pettersen og Åshild Bernstein Van Nuys var innbudt og viste film og informerte om neste års Tall Ships Races, hvor det er ønsket med speidernes deltagelse. Vår kontaktperson i Speiderstyret, Hanne Mette Lundberg var også innbudt, hun fortalte litt om hvordan vår krets ble sett på utenfra og tildelte Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad, Trekløver-Gilwell-skjerf og diplom, etter påbegynt kurs i 1980!

Kretsens purpur-roseorden ble utdelt for første gang, etter initiativ fra Karl-Erik Onstad og Gunnar Stromness-Andresen. Dette ble godt mottatt og Inger Lise Evensen, Hans Peter Dahl, Oskar Rostad, Terje Baardsen, Beate Molander og Geir Andre Moum ble slått til riddere, utdelt diplom, akvarell og ordensbånd i en høytidelig seanse.

Kretsbannerkonkurransen ble arrangert 20. – 21. april på Tredalen, med Isegran Sjø som arrangør og Inger B. Saxegård og Henning Ytterstad som prosjektledere. Lørdagen startet med en rundløype, hvor mange speiderferdigheter ble prøvd ut. Aftenen ble avsluttet med leirbål og sosialt samvær. En ledersamling med reker og loff ble det også plass til. Søndagen startet med flaggheis og morgensamling. Beste tropp ble 1. Fredrikstad, mens beste lag/patrulje ble Falk, 1. Fredrikstad, med Ravn, 1. Fredrikstad og Muffins, Fredrikstad MS tett i hæl. Dette en flott opplevelse for kretsens patruljer. Helgen ble avsluttet med at kretsleder leste St. Georgs-budskapet og foretok løftefornyelse og delte ut premier og kretsbanneret til beste tropp. Takk til 1. Isegran Sjø speidergruppe for gjennomføringen av et godt arrangement. I 2014 er det Rolvsøyspeiderne som overtar stafettpinnen for dette tradisjonsrike konkurransen for vår krets.

Småspeiderdagen ble gjennomført med en rundløype søndag 21. april, også dette på Tredalen, med 4. Fredrikstad og Gunnar Stromness-Andresen som koordinator. Det var 6 doble poster hvor hver deltakende gruppe bemannet sin egen post, etter temaet «Ridder for en dag». Småspeiderdagen ble avsluttet med løftefornyelse og markering av St. Georgsdagen, med deltagerne i kretsbannerkonkurransen.

Speideraksjonen var også i år til inntekt for Myanmar og gikk av stabelen 22. til 28. april, flere grupper deltok og samlet inn midler. Kjølberg MS ble landets klart beste gruppe, etter stor innsats!.

17. mai hadde vi en stor flaggborg og kinobilletter til flaggbærerne. Gressvik og 1. Fredrikstad bidro med dugnad for kommunen. Vi hadde ansvar for blomster, arrangement i kirkeparken, togorden med mere. Kjølberg MS og Gressvik hadde også i år en stor kafe i kirkeparken med tilhørende sitteplasser for kafegjestene.

Småspeiderleiren 7. - 9. juni var lagt til Pernes, også i år med Nils Sanne, 1. Fredrikstad som leirsjef. Denne gang var de uvanlig heldige med været. Temaet i år var «Asterix og Obelix» med aktive dager med aktivitets-løype, Zip-line, klatring og rappellering og tregubbespikking. Hamburgerfest og leirbål fulgte utover kvelden. En ledersamling ble det også lørdag aften, med kretsleder tilstede. 110 små og store hadde en fin helg!

7. - 9. juni hadde vi de tre beste patruljene i fra kretsbanner- konkurransen med i NM i speiding. Dette gikk av stabelen i Røyken kommune i Buskerud og det ble en minnerik helg, hvor patruljene Muffins, Fredrikstad MS, Falk og Ravn, 1. Fredrikstad gjorde en hederlig innsats.

11. juni var sommeravslutning for gruppeledere var hjemme hos speiderrådets leder Karl-Erik Onstad. Her fikk vi en smakfull bevertning, sosialt samvær og løs diskusjon rundt enkelte temaer. Vi oppsummerte det første halvår og så litt inn i neste halvår, samtidig som årsmøtet for Fredrikstad Speiderråd ble avholdt. Distriktets gruppeledere i Norges KFUK-KFUM-speidere var også med.

Sommeren 2013 var alle troppene og roverlag med på landsleiren, utenom 1. Isegran Sjø som dro på eget sjøtokt. Landsleiren ble en fin opplevelse for deltakerne, med fra kretsen felles togreise, organisert av Rita Standal, Fredrikstad MS. Leirambassadørene våre, Inger Lise Bergin Hansen og Hans Gustav Frestad-Andersen, begge 1. Fredrikstad samordnet daglig info underveis og skapte hygge for troppenes ledelse, det ble også samordnet felles containertransport av utstyr, betalt og tilrettelagt av kretsen. Roverne i kretsen samarbeidet om felles leirområde i roverunderleiren.

I august deltok Henrik Grimstad Moum, Kjølberg MS som eneste fra vår krets, som deltaker på World Rover Moot i Canada.

22. august ble det avholdt en litt forsinket gruppeledersamling på Speiderhuset, Damyr. Blant annet ble det enighet om felles annonsering i forbindelse med oppstart.

Lederløft ble arrangert på Hudøy, Tjøme i Vestfold 30. august – 1. september, hvor en del av kretsens ledere deltok.

13. – 15. september innbudte roverne i MS kretsens roverlag til å delta på RoverRace 2013, som MS arrangerte i Fredrikstad. Det var kun Fredrikstad MS og Kjølberg MS som deltok dette året, men i 2014 er dette gjort om til et kretsarrangement.

Turdagen 15. september, ble arrangert også i år, de fleste gruppene hadde egne aktiviteter i sine lokalmiljøer. Det ble samordnet en annonse i FB.

26. september var det rover- og ledersamling på Speiderhuset, Damyr, hvor temaet var aktivitetsplan for 2014. Det var mange fremmøtte engasjerte rovere og ledere.

Halvårsmøte 9. oktober ble avholdt på Gressvik Menighetssenter, med 28 fremmøtte representanter. Saker var aktivitetsplan og budsjett for 2014, som ble diskutert og vedtatt. En opprydning i retningslinjene for bruk av fond ble også foretatt. Det ble bevertning og sosialt samvær.

19.- 20. oktober var det JOTI, også i år var det arrangementet i Gressvik Menighetssenter med Gressvik som arrangør, hvor flere andre tropper deltok. I tillegg hadde andre grupper sitt eget JOTI-arrangement.

Lederkurshelgen «Camp Education» 15. – 17. november i Sørmarka i regi av Østlandets kretser hadde også i år en del deltagere fra Fredrikstad krets. Knut Dahlgren, Kjølberg MS sto for bidraget til Fredrikstad krets, med ansvaret for matservering!

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK sørget enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sitt tradisjonelle pizza og kino 12. november, hvor 132 småspeidere og 40 voksne deltok.

Alle kretsens ledere fikk tilbud fra Fredrikstad Speiderråd om å «senke skuldrene» 4. desember. I ett rekordstort antall i år igjen, var vi på Gressvik menighetssenter, et sprudlende foredrag om «smilet» av en alltid engasjerende Herodes Falsk og lokalt stemningsfullt musikkinnslag og historieglimt, gjorde dette til en minnerik aften for de fremmøtte.

Kretsen har vært høyst deltagende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2013. Det vises det til egen årsberetning.

Kretsen har samlet en del historie i Speiderhistorisk leksikon, Speidermuseets wiki-sider.

Kretsen har også sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette forsøkt å være synlige, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement.


Fredrikstad, 23. februar 2014

Kretsstyret

Kretsstyrets sammensetning og andre tillitsvalgte m.m.

(Fra 07.03.13)

Verv Person Speidergruppe Referanser
Kretsleder Marianne Hansen Kjølberg MS
Visekretsleder Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fredrikstad
Styremedlem Heidi Moreus Fredrikstad MS
Styremedlem Knut Dahlgren Kjølberg MS
Styremedlem (perm. fra 28.11.13) Sebastian Husvik Fredrikstad FSK
Komité Ledertrening P.t. ingen aktive ledertrenere i kretsen.
Regnskapsfører Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fredrikstad
Revisor Vidar Hermansen Fredrikstad MS
Møteleder Geir Andrè Moum Kjølberg MS
Møteleder Merete Bodahl-Johansen Gressvik
Vara møteleder Beate Molander Fredrikstad MS
Kretssekretær Gunnar Str.-Andresen 4. Fredrikstad
Valgkomitémedlem: Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad
Valgkomitémedlem Beate Molander Fredrikstad MS
Valgkomitémedlem Anne Britt Pettersen Gressvik


Kretsen har hatt følgende i sentrale / andre verv:


Speiderstyremedlem NSF Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad

Fredrikstad`s 17. mai komité Anne-Britt Pettersen Gressvik

Leder i Fredrikstad Speiderråd Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad

Styremedlem i Fr.stad Speiderråd Beate Molander Fredrikstad MS

Styremedlem i Fr.stad Speiderråd Anne Britt Pettersen Gressvik

Styremedlem i Fr.stad Speiderråd Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fredrikstad

Styret i Speider-Sport AS Svein Otto Aure Kjølberg MS

Styret i Speider-Sport AS Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad

Eiendomsstyreleder i NSF Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fredrikstad

Driftsstyreleder Tredalen Geir Andrè Moum Kjølberg MS

Driftsstyremedlem Tredalen Petter Nic. Andersen 1. Fredrikstad

Korpsstyremedlem i FSK Sebastian Husvik Fredrikstad FSK

Korpssekretær i MS Markus Jønvoll Eriksen Kjølberg MS

Ressursgruppen mot seksuell trakassering og overgrep NSF Inger Lise B. Hansen 1. Fredrikstad

Vara styremedlem Speidermuseet Gunnar Str.-Andresen 4. Fredrikstad

Redaksjonsmedlem «Speideren» Tove Arntzen Fredrikstad MS

Utklipp og minner

Referanser

Vet du mer om "Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2013"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!