Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2014

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2014

Ved årsskiftet 2014/2015 var det 9 aktive og 2 «stjerne»- grupper (inaktive) i kretsen. Kretsens medlemsmasse har hatt en ørliten økning det siste året, fra 617 til 618 registrerte og betalende medlemmer. Det totale antallet med registrerte medlemmer er på 626 stk. Kretsen har et av landets høyeste tetthet av speidere i befolkningen.

Det har gjennom året blitt gjennomført mange arrangementer og aktiviteter: gruppeledelsessamlinger, enhetssamlinger, kretsbannerkonkurranse og småspeiderdag, kretsleir for småspeidere, Turdagen hvor hver gruppe laget eget opplegg og JOTA-JOTI. Speiderarbeidet skjer i gruppene og det er positivt at gruppene inviterer hverandre på store og små aktiviteter.

Kretsstyret har hatt møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også møtt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter og seminarer i regi av kulturseksjonen og andre i Fredrikstad kommune, i tillegg til ØBUR / NSF.

Også i år har speiderrådsleder Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad laget en kalender som dekker speideraktiviteter for krets, forbund og Fredrikstad Speiderråd, trykket opp og delt ut på våre lederrelaterte arrangementer.

Vi startet året med en gruppeledersamling 7. januar, hvor hovedtrekkene for det første halvår ble lagt. Møtet var lagt til Speiderhytta, Rolvsøyspeidernes speiderlokale. Vi fikk en liten historieberetning og om ståa i gruppen fra gruppeleder Lasse Kristiansen. 18 fremmøtte fra 8 av distriktets 9 grupper, i tillegg kretsstyret og speiderådsleder.

Peff-kurs 1 ble gjennomført 7. - 9. februar på Solbukta, Onsøy, med 42 deltakere, hvorav 14 jenter og 28 gutter, som ble ledet gjennom et flott kurs med Beate B. Johannessen, 1. Fredrikstad som kurskoordinator.

11. februar var distriktets bevere og småspeidere på karneval i Fredrikstad FSK og flokkleder Eline Hasselgård Størdahls regi. Oppgaver ble fordelt på alle gruppene og foreldre hjalp til på kjøkkenet. Kjølberg MS hadde underholdning da alle hadde kommet og etter det fikk speiderne gå rundt på de postene de ønsket, med blant annet limbo, stollek, ballonglek og «den vandrende pingvin»! Etter at energien fikk utløp, ble det servering av pølser og brus. 107 bevere og småspeiderne koste seg, og kvelden ble avsluttet med «pinjata» oppe i kirkerommet!

Storspeiderne var på pizza og kino 11. februar, også dette etter invitasjon fra Fredrikstad FSK, i år veltet det hele 130 storspeidere og 24 ledere inn på Peppes i Fredrikstad sentrum. For de 5 andre gjestene som hadde satt seg midt blant alle i speiderflokken ble det nok litt av en overraskelse at hele restauranten ble fylt på 10 minutter. Her ble det servert pizza og drikke til en ble mett og praten gikk høyt. Men tiden går fort i hyggelig lag og det var tid for årets kinoforestilling. Filmen «Gåten Ragnarok» var spennende nok for 15-åringene og meget spennende for 11-åringene.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side i år.

Kretstingets 35. ordinære årsmøte ble avholdt 4. mars og 38 representanter var møtt frem. Visekretsleder Erik Bodahl-Johansen, 3. Fredrikstad / Gressvik ønsket alle velkommen og spesielt de innbudte fra kretsstyret i Østre Østfold krets. Scenen ble så gitt til kretsens nye tradisjon på det andre året i rad, Purpurroseordenen. De nyvalgte ridderne gikk i prosesjon etter en fengende marsj, med et bildespill fra kretsens mangfoldige aktiviteter de siste årene. Følgende ble slått til riddere: Erik Bodahl-Johansen, 3. Fredrikstad / Gressvik, Jon Elvestad, Gressvik, Bjørn Gabrielsen, Frikirken, Lasse Kristiansen, Rolvsøyspeiderne (ikke tilstede) og Knut Olav Seland, Fredrikstad MS. Bevertning og tid for litt sosialt samvær fulgte så. Møtelederne Geir Andrè Moum, Kjølberg MS og Beate Molander, Fredrikstad MS tok over og startet kretsstingets forhandlinger. Av saker ble Camp Education ble satt opp som et kretsarrangement, hvor kretsstyret ønsker at dette en satsing for kurs og blir brukt aktivt av gruppene. Knut Dahlgren, Kjølberg MS ble valgt til kretsleder, etter Marianne Hansen, Kjølberg MS. Sebastian W. Husvik, Fredrikstad FSK tok ikke gjenvalg, mens visekretsleder Erik Bodahl-Johansen, Gressvik / 3. Fredrikstad og styremedlem Heidi Moreus, Fredrikstad MS ble gjenvalgt. Beate B. Johannessen, 1. Fredrikstad og Fredrik Ofstad Jensen, Gressvik ble valgt som nye styremedlemmer, mens sekretær Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad / 5. Fredrikstad gikk inn som vara. Kretstinget ble avsluttet med blomsterhilsener og speiderbønnen.

27. mars var det årsmøte i Stiftelsen Speidernes hus i Fredrikstad og kretsstyremedlem Heidi Moræus, Fredrikstad MS representerte kretsen.

Speideraksjonen var i år til inntekt for til flere av Flyktninghjelpens prosjekter for barn på flukt og gikk av stabelen fra 22. til 27. april, flere grupper deltok og samlet inn midler. Kjølberg MS ble igjen landets klart beste gruppe, etter stor innsats!

Peff-kurs 2 ble arrangert 25. – 27. april på leirstedet Kvernmoen, Aremark, med Beate B. Johannessen, 1. Fredrikstad som kurskoordinator.

Kretsbannerkonkurransen ble arrangert 10. – 11. mai i Bjørndalen, Fredrikstadmarka med Rolvsøyspeiderne som arrangør og Lasse Kristiansen som prosjektleder. Det deltok totalt 15 patruljer, med 95 speidere fordelt på 7 tropper. Til sammenligning var det i 2013 deltok det 25 patruljer fordelt på 9 tropper. Det antas at konfirmasjon denne helga gjorde at det ble en del frafall. Beste tropp ble 1. Fredrikstad, mens beste patrulje ble Rødhvit-patruljen, Fredrikstad MS. Dette en flott opplevelse for kretsens patruljer. Helgen ble avsluttet med at St. Georgs-budskapet ble lest, løftefornyelse og det ble delt ut kretsbanner til beste tropp. Takk til Rolvsøyspeiderne for gjennomføringen av et godt arrangement. I 2015 er det Gressvik som overtar stafettpinnen for dette tradisjonsrike konkurransen for vår krets.

Småspeiderdagen ble gjennomført med en rundløype søndag 11. mai, også dette i Bjørndalen, med 5. Fredrikstad og Gunnar Stromness-Andresen som koordinator. Det var 6 doble poster, hvor de deltakende grupper bemannet sine egne poster, etter temaet «Blant troll og eventyr i Bjørndalen!». Småspeiderdagen ble avsluttet med utdeling av diplomer.

17. mai hadde vi en stor flaggborg og kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS delte ut kinobilletter til flaggbærerne. Gressvik og 1. Fredrikstad bidro med dugnad for kommunen. Vi hadde blant annet ansvar for blomster, arrangementet i Domkirkeparken og for togordenen. Fredrikstad MS, Kjølberg MS og Gressvik hadde også i år hver sin store kafe i Domkirkeparken med tilhørende sitteplasser for kafegjestene.

Kretsens småspeiderleir 30. mai - 1. juni var lagt til Tredalen, Hvaler, også i år var Nils Sanne, 1. Fredrikstad leirsjef. I et nydelig forsommervær ble telter og utstyr satt opp allerede 29. mai, med ledere fra 5. Fredrikstad som overnattende vakter. 95 småspeidere og 25 ledere fra samtlige flokker, fikk oppleve en helg med rammen "eventyr", som vi lekte oss igjennom helgen med kanopadling, bading, t-skjortetrykk, rappellering, skattejakt og herlig leirliv.

5. juni var det sommeravslutning for gruppeledere, i år hjemme hos kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS. Her fikk vi en smakfull bevertning, sosialt samvær og løs diskusjon. Vi oppsummerte det første halvår og så litt inn i neste halvår, samtidig som årsmøtet for Fredrikstad Speiderråd ble avholdt. Speiderstyrets kontaktperson Hanne Mette Lundberg og distriktets gruppeledere i Norges KFUK-KFUM-speidere var også med.

13. - 15. juni hadde vi våre tre beste patruljene fra kretsbannerkonkurransen med i NM i speiding i Malvik i Sør-Trøndelag og det ble en fin helg for patruljene Rødhvit, Fredrikstad MS, Tiur og Ravn, 1. Fredrikstad med hederlig innsats.

Sommeren 2014 var alle troppene og roverlag i sving med deltakelse på leirer. Tilbudet var mangfoldig i gruppene, fra MS-korpsleir i Danmark, øyhopping i Hvaler, villmarksleir i Hedalen, Vassfaret, Akerøya-leir og flåteleir i Klarälven i Sverige.

I vårhalvåret 2014 var det i år stor møteaktivitet. Kretsstyret i forberedende møter i Oslo for Camp Education med Østlandskretsene, Tall Ships Race 2014 og kommunens frivillighetsmelding og for troppene med planleggingsmøter for patruljefører-kursene, og ikke minst Speider-Tivoli, tok mange av de ledige felter i kalenderen.

I forbindelse med Tall Ships Race 2014 12. – 15. juli, hadde kretsen tilbud til sine kommende jamboreedeltakere om dugnadsarbeid med ulike flaggoppdrag. Her ble det nedlagt mye arbeid i forkant av kretssekretær og speiderrådsleder og ikke minst underveis, med Rita Standal, Fredrikstad MS i spissen for troppene. Dette ga også god PR for speidersaken

Mange av kretsens unge ledere og rovere fikk arbeide på Piratleir og Sommerklubb i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommerukene 26 og 27, som i år var flyttet til Kongsten Fort.

21. august var det gruppeledelsessamling i Pernes, Østsiden. Vert for aftenen var 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad og gruppeleder i 4. Fredrikstad, Gunnar Stromness-Andresen innledet møtet med en kort beretning om Pernes og ståa i de to gruppene. Gruppeleder i 5. Fredrikstad, Anne Kristine Bangor Sørensen hadde bakt en kake og serverte kaffe på dagen hvor gruppen fylte ett år! Høstens nærmeste arrangementer ble diskutert.

11. september gikk Speider-tivoli i Lykkebergparken av stabelen. Dette var et nytt og spennende arrangement for og av troppene, med mange flotte og spennende aktiviteter, med bespisning og et artig innleid avslutningsshow med Insperia. Koordinator for arrangementet var Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK.

Turdagen 14. september, ble arrangert også i år, de fleste gruppene hadde egne aktiviteter i sine lokalmiljøer. Det ble samordnet en annonse i Fredriksstad Blad. Samme dag feiret Fredrikstad MS 90 år, med kretsstyret tilstede.

16. september var det rover- og ledersamling i Metodistkirken i Fredrikstad, hvor temaet var aktivitetsplan for 2015. Det var mange fremmøtte engasjerte ledere, men få rovere tilstede denne gang.

3. – 5. oktober var kretsen representert på Speider- og roverforum i Eidsvoll. Kretsens speiderdelegater var Marie Høland og Celina Che, Kjølberg MS og roverdelegater var Henrik Moum Grimstad, Kjølberg MS og Jon Daniel Steinsli, Fredrikstad MS.

Kretstingets halvårsmøte 8. oktober var i Fredrikstad Metodistkirke, hvor Rita Standal, Fredrikstad MS hadde ordnet i stand kaffe, mineralvann og pizza underveis i møtet, hvor 28 representanter møtte frem. Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg MS ønsket velkommen og overlot møteledelsen til Geir Andrè Moum, Kjølberg MS og Morten Pettersen, Gressvik. Aktivitetsplan og budsjett for 2015 ble behandlet, i tillegg til andre saker og orienteringer.

18.- 19. oktober var det JOTA-JOTI som en del grupper arrangerte.

30. oktober – 2. november var det Speiderting i Lillestrøm. Kretsens delegater var Knut Dahlgren, Kjølberg MS, Fredrik Ofstad Jensen, Gressvik og Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad / 5. Fredrikstad, i tillegg til noen lokale innslag fra korps og Speiderstyret. Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad ble valgt til visespeidersjef.

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK sørget enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sitt tradisjonelle pizza og kino 11. november, hvor 115 småspeidere og 32 ledere deltok. Det var Norgespremiere kun for oss, med filmen «Hest på balkongen!».

Lederkurshelgen «Camp Education» 14. – 16. november i Sørmarka i regi av kretsene på Østlandets, hadde også i år en del deltagere fra kretsen. Knut Dahlgren, Kjølberg MS og Heidi Moreæus, Fredrikstad MS sto for bidraget fra vår krets, med ansvaret for matservering, sammen med ledere fra 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad. Også i år ble det ordnet med gratis busstransport for deltakerne.

Østfold Barne- og Ungdomsråds årsmøte 17. november ble representert av Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad og Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad, hvor førstnevnte gikk inn som nestleder frem til neste årsmøte.

Alle kretsens ledere fikk tilbud fra Fredrikstad Speiderråd om å «senke skuldrene» 4. desember. I år igjen, var vi omtrentlig 100 rovere og ledere på Folkets hus i Torsnes og fikk et fengende foredrag av Per Anders Nordengen, en liten historie-quiz og herlig mat, gjorde dette til en fin aften for de fremmøtte.

Kretsen har vært høyst deltagende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2014. Det vises det til egen årsberetning. Kretsen har samlet en god del historie i Speiderhistorisk leksikon, Speidermuseets wiki-sider.

Kretsen har fått ny kontaktperson i Speidestyret i Norges speiderforbund i Vidar Nyløkken Hagen og takker samtidig Hanne Mette Lundberg for godt samarbeid gjennom årene.

Kretsen har også sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette forsøkt å være synlige, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement. Kretsen har fått en egen facebookside, som sakte bygges opp, i tillegg til hjemmesiden.

Kretsen har hatt glede av å få bruke medlemsbladet Speiderens redaksjonsmedlem og fotograf Tove Arntzen, Fredrikstad MS, til flere av arrangementene i gjennom året.

Kretsstyret, Fredrikstad, 24. februar 2015

Kretsstyrets sammensetning og andre tillitsvalgte m.m.

Verv Person Speidergruppe Referanser
Kretsstyret, frem til 04.03.14
Kretsleder Marianne Hansen Kjølberg MS
Styremedlem Sebastian W. Husvik Fredrikstad FSK
Kretsstyret fra 04.03.14
Kretsleder, valgt for 2 år Knut Dahlgren Kjølberg MS
Visekretsleder, gjenvalgt for 1 år Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fredrikstad
Styremedlem, gjenvalgt for 1 år Heidi Moreus Fredrikstad MS
Styremedlem, valgt for 1 år Beate B. Johannessen 1. Fredrikstad
Styremedlem, valgt for 1 år Fredrik Ofstad Jensen Gressvik
Vara / sekretær, valgt for 1 år Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad / 5. Fredrikstad
Andre tillitsvalgte:
Komité Ledertrening P.t. ingen aktive ledertrenere i kretsen
Revisor Ole Kristian Hjørnerød Gressvik
Møteleder Geir Andrè Moum Kjølberg MS
Møteleder Morten Pettersen Gressvik
Vara møteleder Beate Molander Fredrikstad MS
Valgkomité:
Valgkomitèmedlem Merete Bodahl-Johansen Gressvik
Valgkomitèmedlem Rita Standal Fredrikstad MS
Valgkomitèmedlem Lasse Kristiansen Rolvsøyspeiderne
Kretsen har hatt følgende i sentrale / andre verv:
Styremedlem, så visespeidersjef Norges speiderforbund,
leder i Fredrikstad Speiderråd, styremedlem i Speider-Sport AS,
og styremedlem i Østfold Barne- og ungdomsråd
Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Beate Molander Fredrikstad MS
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd, 17. mai-komité Anne-Britt Pettersen Gressvik
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd
og Eiendomsstyreleder i Norges speiderforbund
Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fredrikstad
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Knut Dahlgren Kjølberg MS
Sekretær i Fredrikstad Speiderråd Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad / 5. Fredrikstad
Daglig leder og styremedlem i Speider-Sport AS Svein Otto Aure Kjølberg MS
Driftsstyreleder Tredalen, Norges speiderforbund Geir Andrè Moum Kjølberg MS
Driftsstyremedlem Tredalen, Norges speiderforbund Petter Nic. Andersen 1. Fredrikstad
Korpsstyremedlem i FSK Sebastian W. Husvik Fredrikstad FSK
Korpssekretær i MS Markus Jønvoll Eriksen Kjølberg MS
Prosjektmedlem Roverway 2016 Henrik Moum Grimstad Kjølberg MS
Redaksjonsmedlem i medlemsbladet Speideren, Norges speiderforbund Tove Arntzen Fredrikstad MS
Ressursgruppen mot seksuell trakassering og overgrep, NSF Inger Lise Bergin Hansen 1. Fredrikstad

Utklipp og minner

Referanser