Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2016

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Oversikt for artikler om Fredrikstad-distriktets speiding gjennom tidene, speidergrupper, kretser, avdelinger, leirer, hus, hytter, leirsteder, personer, litteratur og annet

Alfabetisk: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆØÅ Numerisk / romertall: 1 / I2 / II3 / III45678910
NSF Fredrikstad krets nytegnet fra original 2012 001.jpg
Fredrikstad krets (NSF) fra 1978 til i dag: 1978 –' 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 2017 2018
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2016

Ved årsskiftet 2016/2017 var det 10 aktive speidergrupper og 1 «stjerne»-gruppe (inaktiv) i kretsen. Kretsens medlemsmasse har hatt en økning også i det siste året, fra 651 til 673 betalende medlemmer. Det totale antallet med registrerte medlemmer er på 680 stk. Med dette har kretsen fortsatt en av landets høyeste tetthet av speidere i befolkningen for Fredrikstad kommunes del. Hvaler speidergruppe ble startet sommeren 2016 ut i fra den inaktive Kirkøy speidergruppe, slik at kretsen igjen dekker Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Det har gjennom året blitt gjennomført mange arrangementer og aktiviteter, gjennom gruppe-ledelsessamlinger, en rekke planleggingsmøter, enhetssamlinger, kretsbannerkonkurranse og kretsleir for småspeidere, «Camp Wolfpack», Speider-Tivoli og Turdagen, hvor hver gruppe laget eget opplegg og deltakelse på JOTA-JOTI. Speiderarbeidet utenom dette skjer i gruppene og det er positivt at gruppene fortsatt inviterer hverandre og bidrar sammen i ulike aktiviteter. Også i år har speiderrådsleder Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad laget en aktivitetskalender som dekker krets, forbund og Fredrikstad Speiderråd, trykket opp og delt ut på våre leder- og roverarrangementer.

Året ble startet med en gruppeledelsessamling 6. januar med Frikirken FSK som vertskap. Åtte grupper var representert og fire representanter fra kretsstyret var tilstede. Kretsleder Knut Dahlgren ledet møtet hvor årets små og store utfordringer ble gjennomgått og diskutert.

Kretsens storspeidere var på pizza og kino 9. februar, dette etter invitasjon fra Fredrikstad FSK og primus motor Bjørn Gabrielsen. I år var det hele 144 storspeidere og 34 ledere inn på Peppes i Fredrikstad sentrum. Her ble det servert pizza og drikke, før kinoforestillingen «Goosebumps».

10. februar var 120 av distriktets bevere og småspeidere på karneval i Petrikirken, i tillegg til 35 ledere, i regi av flokkleder Anita Gretland Warenius og Kjølbergs regi. Full fart med ulike poster og avslutning med «pinjata».

Disse to arrangementene er et populært avbrekk i en ellers mørk vinterstid for friluftsmøter.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side.

Kretstingets 37. ordinære årsmøte ble avholdt 10. mars på Speiderhuset, Damyr og de 36 delegatene ble ønsket velkommen av avtroppende kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg, med hilsen til gjestene speidersjef May Britt Roald, speiderstyrets kontaktperson Vidar Nyløkken Hagen og Vidar Falck-Muus, Follo krets. Scenen ble så gitt til Purpurroseordenen, på det fjerde året i rad. Etter dette overtok møtelederne Geir André Moum, Kjølberg og Morten Pettersen, Gressvik og startet kretsstingets forhandlinger. Nedleggelse av fond ble godkjent etter å ha blitt behandlet på halvårsmøte og i Speiderstyret. Godkjent ble også regnskap og revisorberetning. Valget ble presentert av valgkomiteen og foretatt under ledelse av møtelederne og til kretsleder for to år ble Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad ble valgt, til styremedlem for to år ble Rita Standal, Fredrikstad MS valgt og til varamedlem for ett år Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK valgt. Som ordstyrere for ett år ble Geir André Moum, Kjølberg og Morten Pettersen, Gressvik gjenvalgt og som vara ordstyrer for ett år ble Beate Molander, Fredrikstad MS gjenvalgt. Til ny valgkomité for ett år ble en representant fra speidergruppene 1. Fredrikstad, 4. Fredrikstad og Rolvsøyspeiderne valgt. Til Speiderting i 2016/17 ble Fredrik Ofstad Jensen, Gressvik og kretsstyret og Henrik Moum Grimstad, Kjølberg valgt, sistnevnte med forbehold om å representere sitt korps. I tillegg skulle 1. Fredrikstad forsøke å finne en representant. Til Speiderforum i 2016/17 skulle Gressvik forsøke å finne to representanter og til Roverforum i 2016/17 skulle 1. Fredrikstad forsøke å finne to representanter. Alle valg ble godkjent og foretatt ved akklamasjon. Å la valgene ift. representanter til Speiderting og de ulike fora ligge til gruppene har fungert tidligere, men ikke i år, noe kretsen kan ta lærdom av. Så gikk ordet til speidersjef May Britt Roald som hilste til kretstingets representanter og fortalte om en del positive trekk ved «rørsla» vår. Dette var også første gang en speidersjef har overvært et av våre årsmøter. Speiderstyrets kontaktperson Vidar Nyløkken Hagen fortalte om erfaringer gjennom Friluftslivets år 2015 og noen kommende utfordringer. Det ble forespurt om LOS, (ambassadør) representant for Fredrikstad krets, uten at dette ble løst på kretstinget. Visekretsleder Erik Bodahl-Johansen, Gressvik og 3. Fredrikstad har påtatt seg ansvaret for forsyning under Nord 2017 i Bodø, med Magnus Vøllo, 1. Fredrikstad som NK. Mange spennende utfordringer og en oppgave som har behov for gode lederkrefter. Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK fortalte om planleggingen av årets kretsbannerkonkurranse så langt. Erfaringer fra kretsleir 2015 for storspeidere ble gått i gjennom av Magnus Vøllo, 1. Fredrikstad, bra og variert opplegg, godt samarbeid og god dugnadsånd. Utfordringer til neste leir blir gjennomføring av en roverleir og flere grupper representer til neste leirkomité. Ombud Vidar Falck-Muus, Follo krets orienterte om Vikenspeiderne. Kretser som er nære og jobber mot mål sammen, kan sikre gjennomføring av CE og god økonomi i kretsens felles prosjekt. I tillegg orienterte han om CE. Speiderrådets leder Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad orienterte om Piratleir og Sommerklubb 2016. 1. Isegran Sjø arbeider med prosjekt med å skaffe en Colin Archer-skute og ønsker å engasjere roverne i hele kretsen i et prosjekt rundt denne båten. de ser for seg å dra på tokt med roverne med denne båten. Kretsleder Knut Dahlgren, Kjølberg rundet av kretstingets årsmøte ved å takke av- og påtroppende tillitsvalgte og andre i kretsverv med blomster. Han ble selv takket for perioden som kretsleder og i kretsstyret og overrakt blomster av visekretsleder Erik Bodahl-Johansen, Gressvik og 3. Fredrikstad. Årsmøtet ble avsluttet med speiderbønnen og felles rydding.

På KL/KS-samling i Sørmarka 11. – 13. mars var kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad, kretsstyremedlem Rita Standal, landsleirforsynsstaben ved Magnus Vøllo, 1. Fredrikstad og visekretsleder Erik Bodahl-Johansen, 3. Fredrikstad og Gressvik tilstede. Knut Dahlgren, Kjølberg og Heidi Moræus, Fredrikstad MS hjalp til med bevertningen.

Kretsen var representert på ØBURs årsmøte 15. mars ved kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad og Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad, hvor sistnevnte ble valgt til nestleder for to år.

Kretsen var samme dato i møte om Kulturnatt og Byjubileet i Fredrikstad 2017, med Rita Standal og Heidi Moræus, begge Fredrikstad MS.

Speideraksjonen var i år til inntekt for Flyktninghjelpens arbeid for syriske flyktningebarn i Libanon. og gikk av stabelen i hele april, hvor noen grupper i kretsen var med å samle inn midler.

Peffkurs 2 gikk av stabelen 8. – 10. april i vakkert vårvær på Kvernmoen i Aremark. Prosjektlederne Beate. B. Johannessen, 1. Fredrikstad og Morten Pettersen, Gressvik med god hjelp fra ledere og rovere i fra troppene gjorde dette til en flott og lærerik opplevelse for de 15 jentene og 23 guttene som deltok, til og med noen gjestende deltakere fra den «andre byen».

Kretsen stilte med en stor flaggborg 17. mai, med 55 speidere som stilte opp og fikk kinobillett og flaggbærermerke av kretsleder Gunnar Stromness-Andresen. Henrik Moum Grimstad, Kjølberg sørget for orden i rekkene. 1. Fredrikstad og Gressvik bidro med dugnad, hvor de hadde blant annet ansvar for blomster, for togorden og arrangementet i Domkirkeparken. Fredrikstad MS, Kjølberg og Gressvik hadde også i år hver sin godt besøkte store kafe.

Kretsbannerkonkurransen, 21. – 22. mai ble arrangert på Skogtunet av Fredrikstad FSK Tidspunktet var vesentlig senere enn vanlig. Positivt var at det var varmere i været og ikke midt i konfirmasjonen og minus var at det var tett på NM. Det deltok totalt 21 patruljer og cirka 130 speidere, fordelt på 8 tropper. Hemmelig oppgave i år var å dra på bruktmarked og handle ting for 100 kr. Dette ble demontert eller satt sammen til en røykvender, med utrolig mange kreative løsninger. Kvelden ble også en del av konkurransen og det var deltagerpoeng å hente på skogsdico. Vi hadde laget et eget discotelt hvor det ble intimt og god stemning med glowstics, lys og røyk, hvor felles jenka og limbo slo godt an. Takk til Kjølberg for lån av utstyr. Det ble servert både marsipankake og en god kveldssamling med ost og spekemat for de rundt 35 ledere og rovere inne i hytta til bords. Det ble også servert frokost til alle ledere og rovere inne i hytta. Søndagen startet med "God morgen radio" med musikk og hilsninger. Så fulgte scouts own i discoteltet, med pastor Per Eriksen i Frikirken. Deltagende tropper hadde fått tildelt hver sin oppgave i rundløypa søndag. Det ble lagt mer vekt på samarbeid enn speiderkunnskaper. For første gang ble det laget et stoffmerke som ble delt ut til deltakere. Kretsleder og jury-medlem Gunnar Stromness-Andresen delte ut kretsbanneret til Gressvik til beste tropp og patruljen Lilje, Kjølberg ble beste patrulje og tildelt vandrepremien, som med sin store tyngde er blitt tildelt Kjølberg for evig og alltid. Fredrikstad FSK hadde lagt ned mange timer i forberedelser med mange involverte i et meget vellykket arrangement. Kjølberg ønskes lykke til neste år!

Skogdagene ble arrangert 24. – 26. mai i Pernes. I alt fikk 650 av distriktets sjetteklassinger en fin dag i friluft. Dette er et samarbeid mellom kretsen, Skogselskapet i Østfold, Oslofjordens Friluftsråd og Fredrikstad kommune ved skogsjefen. Ledere fra noen av kretsens grupper og i hovedsak fra 4. Fredrikstad bidro til tre vellykkede skoledager.

Fredrikstad Speiderråd hadde sitt årsmøte og kretsens hadde sin gruppeledelsessamling 31. mai hos rådsleder Karl-Erik Onstad i nydelig sommervær. 20 fremmøtte fra de fleste speidergrupper fikk god bevertning med sommerlig grillmat etterfulgt av kaker og kaffe. Under gruppeledelsessamlingen fikk Kristina Bodahl-Johansen, Gressvik og Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø tildelt Norges speiderforbunds æreskniv for sin innsats for speidersaken av kretsleder Gunnar Stromness-Andresen. Etter dette ble kommende arrangementer diskutert. Tid til litt kaffeslabberas ble det også.

Småspeiderkretsleiren «Wolfpack» ble arrangert 3.- 5. juni i Tredalen, Hvaler etter større forberedelser av flokkene med leirsjef Bjørn Erik Simensen som primus motor. 117 småspeidere og 44 ledere og rovere fikk en opplevelse for livet, med herlig sommervær og et artig, men krevende samarbeidsprosjekt med å få flåtene klare til søndagens seilas. Sirkusteltet ble også i år reist, hvor det var leirbål og kveldsmoro. En stor takk til Bjørn Erik og gjengen hans for en flott gjennomført helg. Rita Standal var kretsstyrets kontaktperson. Vi fikk god omtale i media.

10. - 12. juni hadde vi våre tre beste patruljene fra kretsbannerkonkurransen med som deltakere i NM i speiding i Røyken, Buskerud, hvor arrangørene Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund og Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM-speidere hadde lagt seg i selen med en fin ramme. og det ble en fin helg for patruljene Lilje, Kjølberg, Klovnene, Fredrikstad MS og Gaupe, Gressvik som gjorde en hederlig innsats.

I vårhalvåret 2016 var det i år stor møteaktivitet, leirforberedelser, infomøter i kommunal regi og møter ift. CE, Nord 2017 som tok mange av de ledige felter i kalenderen i kretsens ledere.

Mange av kretsens unge ledere og rovere fikk arbeide på Piratleir og Sommerklubb i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommer-ukene 26 og 27, som også i år var på Kongsten Fort. I år ble det også forsøkt med en tredje uke for de yngste. Kristina Bodahl-Johansen var sjef også dette året.

Det ble heller labert oppmøte fra troppene på forsommerens planleggingsmøte for Speider-tivoliet, som ble holdt på Najaden, Isegran. Kun tre tropper var representert, her er det et forbedringspotensiale, hvis det skal en skal fortsette med samme planleggingsform.

Sommeren 2016 dro de fleste troppene på egne sommerleirer, mange med sjøen som tema. Korpsene hadde for første gang en felles korpsleir i Evje, med lokale innslag.

18. august var det gruppeledelsessamling i Petrikirken med Kjølberg som vertskap. De fleste grupper var representert, hvor høstens nærmeste arrangementer ble diskutert og informert om. I tillegg ble Hvaler speidergruppe ønsket velkommen i kretsen. Det ble kjøpt inn et gruppebanner i oppstartgave fra kretsen.

1. september ble Speider-tivoli i Lykkeberg-parken arrangert for tredje året i rad, med mange flotte og spennende speideraktiviteter for fremmøtte 220 småspeidere og speidere, i tillegg til femtitalls ledere og rovere, med bespisning og et avslutningsshow med ledere fra Fredrikstad FSK. Henning Ytterstad og Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø var prosjekt-ledere, en stor takk også til Geir Steingrim, Fredrikstad FSK, for sitt gode komitearbeid.

Kretsen hadde en kampanje på facebook, som nådde ut til mange, med en enkel og kort video.

Turdagen 18. september, ble arrangert med fem grupper. Disse hadde egne aktiviteter i sine lokalmiljøer og speidersteder. Det ble ikke felles annonse i år.

Kretsstyret snudde på flisa og det planlagte «Speiderne skal ut» ble ikke gjennomført, til fordel for Leirløft i Bodø 23. - 25. september. Kretsstyret betalte opphold og reise for de 10 ledere som deltok og fikk blitt kjent med Bodø, leirplaner og leirområdet, i tillegg var det en rekke andre fra kretsen tilstede, i ulike landsleirfunksjoner og noen nøyde seg med kun sightseeing i det høye nord hvor neste års landsleir er lagt til.

14.- 16. oktober var det JOTA-JOTI som en del grupper arrangerte og samarbeidet om.

Samme helg var det Speider- og Roverforum på Gulsrud leirsted i Vikersund ved Tyrifjorden, hvor kretsen var representert på Speiderforum med Harald Nyseth Svendsen, Kjølberg. Henrik Moum Grimstad, Kjølberg var på Roverforum og representerte sitt korps.

Småspeiderledermøte 18. oktober i Metodistkirken med godt oppmøte fra distriktets flokker. Evaluering og regnskap fra årets leir og planlegging av kommende arrangementer.

Frikirken var vertskap for kretstingets halvårsmøte 2. november. Det var 23 fremmøtte representanter, med alle kretsens speidergrupper og hele kretsstyret tilstede. Kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad ønsket alle velkommen til spennende forhandlinger og overlot ordet til møtelederne Geir Andrè Moum, Kjølberg og Morten Pettersen, Gressvik. Et forslag fra Kjølberg om utvidelse av kretsbannerkonkurransen ble ivrig debattert og fikk ikke medhold, dog ble det åpnet for et o-kurs for troppene i forkant. Videre ble aktivitetsplan og budsjett vedtatt, blant annet med en større bevilgning til reisestøtte til landsleiren. Forsyningssjef og visekretsleder Erik Bodahl-Johansen, 3. Fredrikstad og Gressvik og Morten Pettersen, Gressvik orienterte om landsleiren. I tillegg ble det orientert om valgkomitéen, CE, status Speiderrådet, Byjubileet i Fredrikstad 2017, Speidertinget 2016, den kommende ØBUR-samling og andre kommende arrangementer. Halvårsmøtet ble avsluttet med speiderbønnen og felles rydding.

Speidertinget 2016 var i Drammen 4. – 6. november. Henrik Moum Grimstad, Kjølberg og kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad representerte kretsen. Visespeidersjef Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad ble gjenvalgt for enda en periode. Speidertinget foregikk med konstruktiv debatt, ryddige forhandlinger og i en god ramme på Ambassadør Hotel.

Camp Education, 11. – 13. november i Sørmarka i regi Follo krets sammen med kretsene på Østlandet ble avlyst i siste liten. Kretsen hadde en del påmeldte deltakere. Knut Dahlgren, Kjølberg og Heidi Moræus, Fredrikstad MS sto for det planlagte bidraget fra vår krets, med ansvaret for matserveringen, en stor takk til de for arbeidet som ble nedlagt.

Kretsen sto for over halvparten av de 20 fremmøtte på ØBUR-samlingen 15. november på Fylkeshuset, hvor søknadstips og organisasjonsutvikling var temaene. Mange av speidergruppe ser verdien i å utvikle tilbudet til speidergruppa og speiderstedet sitt gjennom eksterne midler og de siste årene har tilført gruppene godt tiltrengte midler, gjennom søknadsarbeider. Kretsstyret vil se nærmere på temaet styreansvar for å sikre gruppene et ryddig og bevisst forhold til ressurser, i en stadig mer byråkratisert og rapportkrevende frivillighet.

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK sørget enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sin tradisjonelle pizza- og kinoaften 24. november, hvor hele 132 småspeidere og over førti ledere deltok, filmen vi fikk se var en førpremiere på «Den magiske juleesken».

Den tradisjonelle Senke skuldrene, det tiende i rekken, ble arrangert 6. desember, med omtrentlige 100 rovere og ledere på Menighetssenteret, Gressvik og fikk en artig time med keeperlegenden Erik Thorstvedt. I tillegg til en liten quiz og herlig mat, gjorde dette til en fin aften for de fremmøtte.

Kretsstyret har hatt møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også møtt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter i regi av kulturseksjonen og andre i kommune, regionalt samarbeid, Østfold Barne- og ungdomsråd og NSF. Kretsen har vært høyst deltakende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2016. Vi vil takke den avtroppende kontaktpersonen i Speiderstyret, Vidar Nyløkken Hagen, den påtroppende Steinar Klokk og Forbundskontorets ansatte for godt og tett samarbeid gjennom året.

Kretsen har sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette vært synlige, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement. Kretsen har hatt glede av å få bruke medlemsbladet Speiderens redaksjonsmedlem og fotograf Tove Arntzen, Fredrikstad MS, til flere av arrangementene i gjennom året.

Gruppenes ulike eiendommer blir godt ivaretatt og mye brukt.

Patrick Johannessen og Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg har arbeidet med og utviklet videre nettsiden for krets og speiderråd.

Kretsen har gjennom nå flere frivillige bidratt til å ivareta kretsens historie gjennom å bidra i det wikibaserte Speiderhistorisk leksikon.

Kretsstyret, Fredrikstad, 2. mars 2017

Kretsstyrets sammensetning og andre tillitsvalgte m.m.

Verv Person Speidergruppe Referanser

Kretsstyret:

Til 10.03.16: Kretsleder Knut Dahlgren Kjølberg

Visekretsleder Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fr.stad

Styremedlem Heidi Moræus Fredrikstad MS

Styremedlem Vendela Bergin Hansen 1. Fredrikstad

Styremedlem Fredrik Ofstad Jensen Gressvik

Vara styremedlem Rita Standal Fredrikstad MS

Fra 10.03.16: Kretsleder Gunnar Str.-Andresen 4. Fr.stad / 5. Fr.stad

Visekretsleder Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fr.stad

Styremedlem Rita Standal Fredrikstad MS

(Perm. høst `16) Styremedlem Vendela Bergin Hansen 1. Fredrikstad

Styremedlem Fredrik Ofstad Jensen Gressvik

(Medl. høst `16) Vara styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK

P.t. ingen aktive ledertrenere i kretsen.

Andre tillitsvalgte:

Revisor Ole Kristian Hjørnerød Gressvik

Møteleder Geir Andrè Moum Kjølberg

Møteleder Morten Pettersen Gressvik

Vara møteleder Beate Molander Fredrikstad MS

Valgkomité for 2017:

Valgkomitèmedlem Lasse Kristiansen Rolvsøyspeiderne

Valgkomitèmedlem Guttorm Mathiesen 1. Fredrikstad

Valgkomitèmedlem Lasse Kristiansen 4. Fredrikstad

Webmaster Markus Jønvoll Eriksen Kjølberg

Webmaster Patrick S. Johannessen Kjølberg

Kretsen har hatt følgende i sentrale / andre verv:

Visespeidersjef NSF, nestleder i ØBUR, leder i Fredrikstad Speiderråd, og styremedlem i speider-sport as Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad

Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Beate Molander Fredrikstad MS

Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd og 17. mai-komité Anne-Britt Pettersen Gressvik

Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd, varamedlem ØBUR, Forsyningssjef Nord`2017 og Eiendomsstyreleder, NSF Erik Bodahl-Johansen Gressvik / 3. Fr.stad

NK Forsyning Nord`2017 Magnus Vøllo 1. Fredrikstad

Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Knut Dahlgren Kjølberg

Styremedlem i speider-sport as og driftsstyreleder for Solstølen, NSF Svein Otto Aure Kjølberg

Driftsstyreleder for Solstølen, NSF Elisabeth Aure Kjølberg

Driftsstyreleder Tredalen, NSF Geir Andrè Moum Kjølberg

Korpsstyremedlem i FSK Sebastian W. Husvik Fredrikstad FSK

Korpsstyremedlem i MS, prosjektmedlem Roverway 2016 og kontigentleder Roverwy 2018 Henrik Moum Grimstad Kjølberg

Redaksjonsmedlem i «Speideren», NSF Tove Arntzen Fredrikstad MS

Ressursgruppen Inger Lise Bergin Hansen 1. Fredrikstad

Styremedlem i ØBUR, sekretær i Fredrikstad krets og Fredrikstad Speiderråd og Eiendomsstyret, NSF Gunnar Str.-Andresen 4. Fr.stad / 5. Fr.stad

Utklipp og minner

Om speiding i Fredrikstad-distriktet

Les mer om speidingen i Fredrikstad-distriktet her.

Referanser