Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2017

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Oversikt for artikler om Fredrikstad-distriktets speiding gjennom tidene, speidergrupper, kretser, avdelinger, leirer, hus, hytter, leirsteder, personer, litteratur og annet

Alfabetisk: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆØÅ Numerisk / romertall: 1 / I2 / II3 / III45678910
NSF Fredrikstad krets nytegnet fra original 2012 001.jpg
Fredrikstad krets (NSF) fra 1978 til i dag: 1978 –' 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 2017 2018
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2017

Ved årsskiftet 2017/2018 var det 10 aktive speidergrupper og 1 «stjerne»-gruppe (inaktiv) i kretsen. Kretsens medlemsmasse har hatt en ørliten nedgang i det siste året, fra 673 til 669 betalende medlemmer. Det totale antallet med registrerte medlemmer er på 675 stk. og med dette har kretsen fortsatt en av landets høyeste tetthet av speidere i befolkningen for Fredrikstad kommunes del, kretsen dekker også Hvaler kommune.

Det har gjennom året blitt gjennomført mange arrangementer og aktiviteter, gjennom gruppeledelsessamlinger, en rekke planleggingsmøter, enhetssamlinger, kretsbannerkonkurranse og kretsleir for småspeidere, kurs, Turdagen hvor hver gruppe laget eget opplegg og deltakelse på JOTA-JOTI. Speiderarbeidet utenom dette skjer i gruppene og det er positivt at gruppene fortsatt inviterer hverandre og bidrar sammen i ulike aktiviteter.

Året ble startet med en rover- og ledersamling 4. januar med Frikirken FSK som vertskap. Alle grupper var representert hvor hovedtemaet var årets landsleir, hvor også årets andre små og store utfordringer ble gjennomgått og diskutert.

Kretsens storspeidere var på pizza og kino 7. februar, dette etter invitasjon fra Fredrikstad FSK og primus motor Bjørn Gabrielsen. I år var det hele 160 storspeidere og ledere på Peppes, Fredrikstad sentrum. Her ble det servert pizza og brus, før kinoforestilling på Fredrikstad Kino med filmen «Vaiana».

8. februar var 130 av distriktets bevere og småspeidere på karneval i Petrikirken, i tillegg til 35 ledere, i regi av Kjølberg. Full fart med ulike poster og avslutning med «pinjata». Disse to sistnevnte arrangementene er et populært avbrekk i en ellers mørk vinterstid for friluftsliv på kveldstid.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side.

Kretsen var representert på ØBURs årsmøte 15. mars på Fylkeshuset i Sarpsborg ved kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad. Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad ble valgt til nestleder for to nye år i det nye styret.

Kretstingets 38. ordinære årsmøte ble avholdt 16. mars på Speiderhuset, Damyr og de 23 delegatene ble ønsket velkommen til spennende forhandlinger av på vegne av kretsstyret av kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad. Scenen ble så overlatt til Purpurrose-ordenen. Etter denne ble det så bevertning, før møteleder Geir Andre Moum, Kjølberg startet forhandlingene. Foruten enstemmig vedtak av årsberetning og regnskap, ble det gitt en tilleggsbevilgning til deltakere og stabsmedlemmer for årets landsleir. Valget ble foretatt og som ny visekretsleder ble Hennig Ytterstad, 1. Isegran Sjø valgt for 2 år. Som nye styremedlemmer ble Rita Standal, Fredrikstad MS og Guttorm Mathisen, 1. Fredrikstad valgt for 2 år og som styremedlem ble Bjørn Gabrielsen, FSK gjenvalgt for 1 år. Varamedlem ble ikke valgt. Som revisor ble Ole Kristian Hjørnerød valgt for 1 år. Som møteledere ble Geir Andrè Moum, Kjølberg gjenvalgt for 2 år og Morten Pettersen, Gressvik og vara møteleder Beate Molander, Fredrikstad MS, begge valgt for 1 år. Som valgkomité ble en representant fra Gressvik, Hvaler og Fredrikstad MS valgt for 1 år. Orienteringssaker var relatert til de kommende arrangementer for kretsen. Det ble rundet av med gaveoverrekkelser til tillitsvalgte og kretstinget ble avsluttet med Speiderbønnen og felles rydding.

På forbundets kretsleder/korpsstyre-samling i Sørmarka 17. – 19. mars var kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad og visekretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø tilstede. Det ble også gjennomført et regionmøte denne helgen, hvor en regionleir og Camp Education ble diskutert.

I mars måned gjennomførte kretsen livredningskurs fordelt på fire kvelder, med Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK som koordinator. Totalt var det 50 stk. som gjennomførte og fikk sitt livredningsbevis for to år.

Speideraksjonen var i år til inntekt for Flyktninghjelpens arbeid for Sør-Sudanske flyktninger i Uganda og gikk av stabelen i hele april, hvor noen av gruppene i kretsen var med å samle inn midler, noen litt ivrigere enn andre.

20. april var 70 storspeidere fra kretsens tropper på praktisk orienteringskurs på Begby, i regi av Anita Warenius, Kjølberg, i samarbeid med Arnfinn Moe, Fredrikstad Skiklubb.

Kretsbannerkonkurransen for Fredrikstad krets ble arrangert 22. – 23. april ved Børtevann med Kjølberg som arrangør. Over 100 speidere fra 7 ulike grupper i 19 patruljer, kjempet om tre plasser til NM i speiding. Speiderne ble testet i forskjellige kunnskaper og ferdigheter. Konkurransen startet med hemmelig oppgave, hvor patruljene skulle lage hvert sitt flipperspill, alt speiderne hadde fått vite var hva slags utstyr de trengte. Patruljene fikk poeng etter utseendet, kreativitet og funksjonalitet. Samtidig kunne de samle poeng ved å finne orienteringsposter. Når hemmelig oppgave var overstått var det tid til å spille volleyball, knytte nye speidervennskap eller bare slappe av i det flotte været. Etter middag, grilling så klart, samlet speiderne seg til quiz, Kahoot! i speiderstil. På grunn av varierende dekning skrev patruljene svarene på Post-It lapper som kontinuerlig ble telt opp og ført inn på et regnerark slik at patruljene kunne se hvordan de lå an. Kvelden ble avsluttet med diskotek og limbokonkurranse. Søndagen startet med rydding av leirplass og pakke sekk før speiderne bega seg ut på rundløype, hvor speiderne ble testet i førstehjelp, naturkunnskap, pionering og knuter, Kims lek og bål, sistnevnte kun teoretisk på grunn av det tørre været. Arrangør fikk poengoppdateringer på sms, slik at vinneren kunne kåres når speiderne var ferdig med løypa. Gaupepatruljen fra Gressvik stakk av med førsteplassen og fikk overrakt det nye vandretrofeet av kretsstyrets Rita Standal, Fredrikstad MS. Liljepatruljen fra Kjølberg og patruljen Klovnene fra Fredrikstad MS kom henholdsvis på annen og tredjeplass. Gressvik gjorde det også best i troppskonkurransen og fikk dermed overrekt kretsbanneret. Konkurransen ble avsluttet med markering av St. Georgsdagen med fornyelse av speiderløftet. En stor takk til alle som har bidratt til gjennomføringen og til alle speidere som deltok. 4. Fredrikstad ønskes lykke til med neste års kretsbanner!

Kretsen stilte med en stor flaggborg 17. mai, med 50 speidere, disse fikk kinobillett og flaggbærermerke av kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad og visekretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø, som sørget for orden i rekkene. 1. Fredrikstad og Gressvik bidro med dugnad, hvor de hadde blant annet ansvar for blomster, for togorden og arrangementet i Domkirkeparken. Fredrikstad MS, Kjølberg, Gressvik og Fredrikstad FSK hadde hver sin godt besøkte kafeteria og kiosk.

Fredrikstad Speiderråd hadde sitt årsmøte og kretsen hadde sin gruppeledelsessamling 1. juni med Borge KFUK-KFUM-speiderne som vertskap i speiderhuset Fagerheim. 12 fremmøtte fra speidergruppene fikk god bevertning med pølsemat, kaker og kaffe. Hele styret ble gjenvalgt. Etter formalitetene ble kommende arrangementer diskutert.

Kretsens småspeiderkretsleir ble arrangert 3.- 5. juni på leirstedet Ranebo, ved Tanum, Sverige. Leirsjef Nils Sanne, 1. Fredrikstad ledet flokkene gjennom en svært regnfull helg med Fredrikstads 450-årsbyjubileum som ramme, hvor 100 småspeidere og 50 ledere og foresatte deltok.

9. - 11. juni hadde vi våre tre beste patruljene fra kretsbannerkonkurransen med som deltakere i NM i speiding på Norsk Skogmuseums område i Elverum, Hedmark, hvor de to arrangørene, Hedmark krets av Norges speiderforbund og Hedmark og Oppland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere, tok imot rundt 700 speidere, fordelt på 124 patruljer. Kretsen markerte seg godt, med 3. plass til Gaupepatruljen, Gressvik, 26. plass til Liljepatruljen, Kjølberg speidergruppe og 51. plass til patruljen Klovnene, Fredrikstad MS.

I juni måned gjennomførte kretsen et ekstra livredningskurs i basseng med større dybde enn det ordinære kurset tidligere denne våren og det var 8 stk. som fikk dette livredningsbeviset.

Mange av kretsens unge ledere og rovere fikk arbeide på Piratleiren på Kongsten Fort i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommerukene 26 og 27. Dette dagbaserte tilbudet er populært og godt innarbeidet.

Kretsleder Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad, valgte å trekke seg fra sine verv som kretsleder og styremedlem i ØBUR 1. juli, Henning Ytterstad. 1. Isegran Sjø, overtok som konstituert kretsleder frem til kretstingets årsmøte og Erik Bodahl-Johansen som styremedlem i ØBUR.

I det første halvåret 2017 var det i år stor møteaktivitet, leirforberedelser, infomøter i kommunal regi og møter ift. region og landsleiren Nord 2017 som tok mange av de ledige felter i kalenderen for mange av våre ledere.

I første uken av juli dro alle kretsens tropper på landsleiren i Bodø, Nord 2017. I tillegg til midler for å redusere reiseutgifter for alle deltakere, bidro kretsen med støtte til stabsmedlemmer. 31 ledere var i heltidsstaben fra Fredrikstad krets, fordelt på forsyning, LOS, kommunikasjon, haik og administrasjon. Kretsen hadde ansvaret for forsyningsetaten, gjennom Erik Bodahl-Johansen, Gressvik og 3. Fredrikstad og Magnus Wøllo, 1. Fredrikstad som henholdsvis leder og NK. Konditoriet ble også drevet av Fredrikstad krets, med en økonomisk gevinst. I tillegg ble kiosk og smoothie-bar drevet av krets, men uten gevinst eller risiko. Et stort arbeid ble lagt ned i forkant og underveis og i etterhånd, slik at dette ble ordnet på beste måte av mange frivillige og dyktige krefter fra kretsen.

Også i den praktiske gjennomføringen av reisene med fly, buss og tog ble det lagt ned mye arbeid, samordnet av kretsstyrets Rita Standal, Fredrikstad MS. Alle kretsen tropper var representert med tilsammen 144 speidere og 43 ledere. Disse fikk en flott opplevelse i en leir med midnattssol, med minner for livet. I tillegg var det 50 rovere med, som lå i egen roverleir. Fredrik Ofstad Jensen, Gressvik, var kretsens los og samordnet informasjon og ledet daglige ledermøter under landsleiren.

1. – 3. august deltok noen av kretsens grupper på Ridderdagene på Storedal Kultursenter, Skjeberg. De ordnet blant annet med oppsett av teltleiren for deltakerne, #nattinaturen og hjelp til med gjennomføringen av en vellykket helg..

15. august var det gruppeledelsessamling i Frikirken. De fleste grupper var representert, hvor høstens nærmeste arrangementer ble diskutert.

26. august var det ledersamling på Tredalen, Spjærøy med 25 ledere og rovere, i tillegg til stab. Dette markerte også 1. Isegran Sjø sitt 10 års-jubileum. Deltakerne fikk oppleve en artig Rib-tur, praktisering av livredning i vann og grilling, som i sum gjorde dette til en fin aften, i regi av kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø, hvor en del påmeldte dessverre uteble.

I september ble Beate Molander, Fredrikstad MS, plukket ut av forbundet til gruppen som skal bidra i prosjektet "Ny kretsmodell" inn mot Speidertinget 2018.

12. – 15. september ble Lucid Dream – et lyssettingskunstprosjekt i friluft på kveldstid gjennomført i Bjørndalen i forbindelse med Fredrikstads 450-årsbyjubileum.Rita Standal, Fredrikstad MS koordinerte speidernes innsats som guider og Fredrikstad MS, Gressvik og Fredrikstad FSK sto for kiosksalg.

Turdagen 17. september ble arrangert av noen grupper, disse hadde egne aktiviteter i sine lokalmiljøer, tilknyttet frilufts- og speidersteder. Her vil det være rom for ulike lokale initiativ i løpet av neste års september, da med arrangementer i Friluftslivets uke, Markadagen og speidernes tradisjonelle Turdag, alle med ulike datoer.

18. oktober ble en godt besøkt leder- og roversamling gjennomført på flotte Proviantmagasinet, Kongsten Fort. 40 rovere og ledere fikk høre nyttige ord om styreansvar av Inger Johanne Sveen og arbeide med cases. Styreansvar har vært et av prosjektene i kretsen dette speideråret og ut i det neste. Etter dette ble det tid til litt sosialt og en god rund matbit. Aftenen ble avsluttet med litt drodling over de kommende aktiviteter.

20. - 22. oktober gikk JOTA-JOTI av stabelen, som en del grupper arrangerte.

24. oktober ble Oskar Rostad, Rolvsøyspeiderne tildelt NSFs Hederstegn og ble takket av kretsleder Henning Ytterstad, dagen etter at han har rundet femti år som aktiv leder. Et fulltallig kretsstyret overrasket Rolvsøyspeiderne på deres gruppeting på Speiderhytta, Rolvsøy med marsipankake og kaffe, saken fikk fortjent god omtale og helsider i byens aviser.

På forbundets kretsleder/korpsstyre-samling 27 - 29. oktober i Kristiansand. var kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø tilstede.

Det planlagte roverarrangementet «Challenge 2017» på Tredalen, Spjærøy, 27. – 29. oktober, ble avlyst på grunn av dårlig oppslutning. Det ble nedlagt mye tid av prosjektleder Øystein Nordby og 1. Isegran Sjø i forbindelse med planlegging og det arbeides for 2018 med koordinering av NSFS roveraktiviteter.

Fredrikstad MS var vertskap for kretstingets halvårsmøte 1. november i Metodistkirken, Fredrikstad. Det ble åpnet av kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø, som ønsket de 30 representantene velkommen til gode forhandlinger. To av Fredrikstad-speidingens markante skikkelser i flere tiår, Henrik Melsom, 1. Fredrikstad og Hans Peter Dahl, 1. Lisleby og 4. Fredrikstad, gikk bort denne høsten, de ble minnet med et lite bildespill, en stille stund og avsluttet med tapto.

Så overtok møtelederne, Beate Molander, Fredrikstad MS og Geir Andre Moum, Kjølberg, ordet. Aktivitets- og arbeidsplan og budsjett ble diskutert og vedtatt. En rulleringsliste frem til 2026 for valgkomité og kretsbannerkonkurransen ble vedtatt. Det ble også vedtatt deltakelse på regionleir i 2019. Av orienteringer kan nevnes Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø, redegjørelse for kjøpet av seilskuten Kyrre, valgkomitéens arbeid ble presentert av Anne Sofie Hjørnerød, Gressvik, kretsens resterende aktiviteter i 2017 ble raskt gjennomgått. Svein Otto Aure, Kjølberg presenterte arbeidet med å bygge opp Ingerhaug etter brannen og til slutt gjennomgikk rådsleder Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad, Speiderrådets aktiviteter i dette og det kommende speiderår og minte om Senke skuldrene 5. desember. Halvårsmøtet ble avsluttet med speiderbønnen og felles rydding.

3. – 5. november ble Peff 1-kurset gjennomført med 34 deltakere på Solbukta leirsted i Onsøy. Prosjektleder Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø trakk i trådene for en vellykket kurshelg, sammen med 13 ledere og rovere fra distriktets tropper. Speidersjef May Britt Roald var med på kurset fra lørdag til søndag. Foto av deltakerne pryder forsiden av denne årsberetning. Det ble også foretatt en grundig evaluering, som ble sendt troppene etter kurset. I april 2018 kommer oppfølgingskurset Peff 2 på Kvernmoen leirsted i Aremark.

4. november feiret Elgpatruljen, Kjølberg sitt 40 årsjubileum i Petrikirken med mange gjester fra kommune, korps og forbund. Kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran Sjø, overrakte gave fra kretsen.

10. – 12. november gikk Camp Education av stabelen i Sørmarka i regi av Follo krets sammen med kretsene på Østlandet ble i år godt gjennomført med 82 deltakere, hvorav 9 deltakere fra vår krets og som fikk dekket kursavgiften. Kretsen bidro ikke i arrangementsstaben denne gang.

Østfold Barne- og Ungdomsråds utviklingskveld 21. november på Fylkeshuset i Sarpsborg ble igjen godt representert av kretsens speidergrupper. Temaet var frivillighet og søknadsmuligheter.

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK sørget enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sin tradisjonelle pizza- og kinoaften 21. november, hvor hele 139 småspeidere og 41 ledere deltok, filmen vi fikk se var «Richard storken».

Den tradisjonelle Senke skuldrene ble arrangert 5. desember, med omtrentlige 100 rovere og ledere på Menighetssenteret, Gressvik og de fikk et foredrag om samarbeid og motarbeidelse. I tillegg til god bevertning, gjorde dette til en fin aften for de fremmøtte.

En julehilsen med kalender med kretsens aktiviteter for 2018 ble sendt ut i posten til alle ledere og rovere.

Kretsstyret har hatt møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også møtt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter i regi av kulturseksjonen og andre i kommune, regionalt samarbeid, Østfold Barne- og Ungdomsråd og NSF. Kretsen har vært deltakende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2017. Vi vil også takke kontaktpersonen i Speiderstyret, Steinar Klokk og Forbundskontorets ansatte for godt og tett samarbeid gjennom året. Gruppene deltar også i lokalsamfunnsutvalgenes aktiviteter i Fredrikstad.

Kretsen har sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette vært synlige, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement. Kretsen har et godt samarbeid med Fredrikstad-avisa Demokraten og Fredriksstad Blad gjennom året, som er med på å gjøre speidingen synlig. Kalender og kontaktlister er ajourført og sendt ut gjennom året.

Gruppenes ulike eiendommer blir godt ivaretatt og mye brukt og det nedlegges mye arbeid av frivillige krefter for å tilrettelegge speidingen for turer og spennende møter. Rolvsøyspeidernes overtok 1. Sarpsborgs speiderhytte Langos mellom Børtevann og Langen, i samme område er Kjølberg er i gang med å gjenoppbygge speiderhytta Ingerhaug ved Børtevann etter brannen. 1. Isegran Sjøs har i løpet av året fått på plass finansiering av sin nyervervede seilbåt Kyrre, beliggende i båtmiljøet på Isegran og 4. Fredrikstad hadde 50-årsjubileum for Pernes som speidersted med en bokutgivelse. I tillegg er en del av kretsens ledere engasjert i utviklingen av forbundets eiendom Tredalen på Spjærøy, Hvaler. Kretsstyret ga nyervervelsene Langos og Kyrre hver sin gave i oppmerksomhet, i form av banner.

Patrick Johannessen og Markus Jønnvoll Eriksen, Kjølberg har arbeidet med nettsiden for krets og speiderråd.

Kretsen har gjennom nå flere frivillige bidratt til å ivareta kretsens historie gjennom å bidra i det wikibaserte Speiderhistorisk leksikon.

Kretsstyret, Fredrikstad, 18. februar 2018

Kretsstyrets sammensetning og andre tillitsvalgte m.m.

Kretsstyret: Til 16. mars 2017 Kretsleder Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad Visekretsleder Erik Bodahl-Johansen Gressvik og 3. Fredrikstad Styremedlem Rita Standal Fredrikstad MS (perm. fra høst `16) Styremedlem Vendela Bergin Hansen 1. Fredrikstad Styremedlem Fredrik Ofstad Jensen Gressvik Styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK Fra 16. mars 2017 Kretsleder Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad Visekretsleder Hennig Ytterstad 1. Isegran Sjø Styremedlem Rita Standal Fredrikstad MS Styremedlem Guttorm Mathisen 1. Fredrikstad Styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK

Fra 1. juli 2017 Kretsleder Hennig Ytterstad 1. Isegran Sjø Styremedlem Rita Standal Fredrikstad MS Styremedlem Guttorm Mathisen 1. Fredrikstad Styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK

Andre tillitsvalgte: Revisor Ole Kristian Hjørnerød Gressvik Møteleder Geir Andrè Moum Kjølberg Møteleder Morten Pettersen Gressvik Vara møteleder Beate Molander Fredrikstad MS Sekretær Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad Valgkomitéleder for 2018 Anne Sofie Hjørnerød Gressvik Valgkomitémedlem Jan Torp Pharo Hvaler Valgkomitémedlem Rita Standal Fredrikstad MS Webmaster Markus Jønvoll Eriksen Kjølberg Webmaster Patrick S. Johannessen Kjølberg P.t. ingen aktive ledertrenere i kretsen.

Kretsen har hatt følgende i sentrale / andre verv:

Visespeidersjef NSF, nestleder i ØBUR, leder i Fredrikstad Speiderråd, og styremedlem i speider-sport as Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Beate Molander Fredrikstad MS Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd og Fredrikstad kommunes 17. mai-komité Anne-Britt Pettersen Gressvik Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd, styremedlem ØBUR, Forsyningssjef Nord`2017 og Eiendomsstyreleder, NSF Erik Bodahl-Johansen Gressvik og 3. Fredrikstad NK Forsyning Nord`2017 Magnus Vøllo 1. Fredrikstad Styremedlem i speider-sport as og driftsstyreleder for Solstølen, NSF Svein Otto Aure Kjølberg Driftsstyreleder for Solstølen, NSF Elisabeth Aure Kjølberg Driftsstyreleder for Tredalen, NSF Geir Andrè Moum Kjølberg Korpsstyremedlem i FSK, perm. fra november `17 Sebastian W. Husvik Fredrikstad FSK Korpsstyremedlem i MS, og kontigentleder Roverway 2018 Henrik Moum Grimstad Kjølberg Redaksjonsmedlem i «Speideren», NSF Tove Arntzen Fredrikstad MS

Utklipp og minner

Om speiding i Fredrikstad-distriktet

Les mer om speidingen i Fredrikstad-distriktet her.

Referanser