Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2018

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Oversikt for artikler om Fredrikstad-distriktets speiding gjennom tidene, speidergrupper, kretser, avdelinger, leirer, hus, hytter, leirsteder, personer, litteratur og annet

Alfabetisk: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÆØÅ Numerisk / romertall: 1 / I2 / II3 / III45678910
NSF Fredrikstad krets nytegnet fra original 2012 001.jpg
Fredrikstad krets (NSF) fra 1978 til i dag: 1978 –' 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015 2016 2017 2018
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2018

Ved årsskiftet 2018/2019 var det 10 aktive speidergrupper og 1 «stjerne»-gruppe (inaktiv) i kretsen. Kretsens medlemsmasse har hatt en ørliten oppgang i det siste året, fra 669 til 670 betalende medlemmer. Det totale antallet med registrerte medlemmer er på 683 stk. og med dette har kretsen fortsatt en av landets høyeste tetthet av speidere i befolkningen for Fredrikstad kommunes del, kretsen dekker også Hvaler kommune.

Det har gjennom året blitt gjennomført mange arrangementer og aktiviteter, gjennom gruppeledelsessamlinger, en rekke planleggingsmøter, enhetssamlinger, kretsbannerkonkurranse og kretsleir for småspeidere, kurs og deltakelse på JOTA-JOTI. Speiderarbeidet utenom dette skjer ute i gruppene, hvor mange har utadrettede friluftsarrangementer i sine lokalmiljøer og det er positivt at gruppene inviterer hverandre og bidrar sammen i ulike aktiviteter.

Året ble startet med en rover- og ledersamling 3. januar på Quality, Fredrikstad, med hele kretsstyret, 55 ledere og rovere tilstede, fordelt på 14 i flokk, 12 i tropp, 17 i lag og 12 i gruppe. En skriftlig invitasjon hadde blitt sendt i posten til alle kretsens ledere og rovere. I tillegg til å runde av ØBUR-prosjektet om styreansvar med Inger Johanne Sveen, ble årets aktiviteter diskutert og arbeidet med og tid til sosialt samvær og en liten matbit.

Kretsens storspeidere var på pizza og kino i Fredrikstad sentrum tirsdag 6. februar, dette etter tradisjonell invitasjon fra Fredrikstad FSK og Bjørn Gabrielsen. I år var det hele 162 storspeidere og ledere på Peppes. Her ble det servert pizza og brus, før kinoforestillingen på Fredrikstad Kino med den norske ungdomsfilmen «Los Bando».

200 småspeidere og ledere fra kretsen var samlet onsdag 7. februar i Petrikirken for et heftig karneval, med artige utfordringer, dans og «pinjata». Tid til pølser og brus ble det også, alt ledet av Kjølberg og primus motor Lars-Erik Svendsen. Disse to sistnevnte arrangementene er et populært avbrekk i en ellers mørk vinterstid for friluftsliv på kveldstid.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med vinterferien og det ble ikke gjort noe spesielt fra kretsens side.

Kretstingets 39. ordinære årsmøte ble avholdt 6. mars på Speiderhuset, Damyr og de 27 delegatene ble ønsket velkommen til spennende forhandlinger på vegne av kretsstyret av kretsleder Henning Ytterstad, før møtelederne Geir Andre Moum, Kjølberg og Morten Pettersen, Gressvik startet forhandlingene. Årsberetning og regnskap ble godkjent. Valgkomiteens arbeid ble presentert av Anne Sofie Hjørnerød, Gressvik og valg ble foretatt og som kretsleder ble Hennig Ytterstad, 1. Isegran Sjø valgt for 2 år og visekretsleder Rita Standal, Fredrikstad MS ble valgt for et år. Som styremedlem ble Kristoffer Holt Iversen, Gressvik og vara ble Lasse Kristiansen, Rolvsøyspeiderne, begge valgt for to år. Som revisor ble Ole Kristian Hjørnerød valgt for 1 år og som møteledere ble Morten Pettersen, Gressvik valgt for to år og vara møteleder Beate Molander, Fredrikstad MS, valgt for 1 år. Som valgkomité ble en representant fra Fredrikstad FSK, 1. Isegran Sjø og Kjølberg valgt for 1 år. I tillegg ble det valgt representanter til Speiderforum med Magnus Pahle Anker og Jørgen Fossaas Pahle, begge Hvaler, til Roverforum Marie Aarum Hølland og Celina Che Phan, med vara Kjølberg Karianne Tangen Dypedahl, alle Kjølberg. Til Speidertinget drar kretsleder Henning Ytterstad, i tillegg til Kristoffer Iversen, Gressvik, Henrik Moum Grimstad, Kjølberg, Jan Torp Pharo, Hvaler og som vara ble Thomas Elton Gundersen, Gressvik og 4. Fredrikstad valgt. Orienteringssaker var relatert til de kommende arrangementer for kretsen. Leder for TRS 2019 i Fredrikstad, Ingar Gutttormsen var innbudt og holdt en presentasjon av de planer som til nå foreligger og utfordret speiderne på flere områder, blant annet som meseilere, han ble takket for orienteringen med en Speiderbok. TSR vil komme til Fredrikstad 11. – 14. juli 2019. Prosjektleder Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø orienterte kort om Peff 2, som går av stabelen tidlig i april. Gunnar Stromness-Andresen, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad delte ut info og fortalte kort om planene for årets KBK, som er i Pernes i regi av 4. Fredrikstad i april. Visespeidersjef Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad hilste fra speidersjef May Britt Roald og speiderstyrets kontaktperson Steinar Klokk. Han orienterte om arbeidsområder for NSF i tiden fremover. For speiderrådet var Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad og Beate Molander, Fredrikstad MS på plass og fortalte om speiderrådets aktiviteter, med 17. mai, piratleir og sommerklubb, årsmøte og senke skuldrene, hvor alt i rute. Arrangementet Senke skuldrene er flyttet til 4. desember. Kjølberg fortalte om gjenoppbyggingen av Ingerhaug og inviterte til åpning 6. mai. Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK og kretsstyret redegjorde for planene så langt og kommer tilbake med mer info. Kretstinget ble rundet av med gaveoverrekkelser til tillitsvalgte og kretstinget ble avsluttet med Speiderbønnen og felles rydding.

På forbundets kretsleder/korpsstyre-samling i Gjøvik 16. – 18. mars var kretsleder Henning Ytterstad og styremedlem Kristoffer Holt Iversen tilstede. Det ble også gjennomført et regionmøte denne helgen, hvor en regionleir og Camp Education ble diskutert.

Kretsen var representert på ØBURs årsmøte 20. mars på Fylkeshuset i Sarpsborg ved kretsleder Henning Ytterstad og sekretær Gunnar Stromness-Andresen. Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad og Erik Bodahl-Johansen, 3. Fredrikstad og Gressvik er med som henholdsvis nestleder og styremedlem for enda et år.

Speideraksjonen var også i år til inntekt for Flyktninghjelpens arbeid for Sør-Sudanske flyktninger i Uganda og gikk av stabelen i hele april, hvor noen av gruppene i kretsen var med å samle inn midler, noen litt ivrigere enn andre.

Patruljeførerkurs del 2, Peff 2, ble gjennomført på Kvernmoen leirsted i Aremark, hvor vinteren hadde fortsatt litt tak i naturen 6. – 8. april, med Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø som prosjektleder. Det var hele 42 stk. med alle ledere, rovere og speidere som var innom i løpet av helgen. Kretsstyret var representert ved kretsleder Henning Ytterstad og styremedlem Bjørn Gabrielsen, som hjalp til underveis. Det ble laget en grundig evaluering i etterkant, som kretsens tropper kan arbeide med før neste kursbolk.

Kretsens tradisjonsrike kretsbannerkonkurranse ble gjennomført i regi av 4. Fredrikstad i Pernes i helgen 21. - 22. april med 100 speidere og et trettitalls ledere. Lørdagen startet med innsamling av marint søppel i Gansrødbukta, for så å gå over i postplukk og orientering. Vel fremme på Pernes ble patruljenes gapahuker og tarper satt opp og hemmelig oppgave startet. En planke og noen spiker skulle etter hvert bli en nyttig fuglekasse med enkle redskaper som øks, tursag og kniv. Så ble det grilling og leirbål, med underholdning av deltakerne og Magne Solbrække med sin flotte stemme og gitar. Nydelig vårvær ga en stjerneklar natt og dermed fikk mange testet soveposen sin, ned mot null grader, da var det godt med bålkokt kakao på morgenkvisten! Søndagen startet med St. Georgs- markering med fornyelse av speiderløftet og markering av Norges speiderforbunds 40-årsjubileum. Så gikk alle en rundløype med ulike oppgaver i terrenget rundt Pernes. "Back to basics" var det gjennomgående temaet og det ble lagt ned stor innsats fra de fleste. Pernes er et kjent turområde og omtrentlig 900 små og store turgåere hadde tatt turen til vaffelsøndag 22. april, hvor Oslofjordens Friluftsråd, 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad speidergrupper samarbeidet om kanopadling, natursti, info om marin forsøpling, teltleir, spikkekrok og pinnebrød, i tillegg til foredling av 25 liter vaffelrøre og 200 pølser. Avslutningen blir alltids hektisk, med pakking, rydding, travle foresatte og utregning av poenglister, grunnet en tallrekkefeil fra en av postene ble feil vinner kåret, men senere rettet på, de var i hvert fall fra samme tropp, Fredrikstad MS, som tok de to første plassene med patruljene Nørds og Klovnene. Havørn fra Hvaler tok tredjeplassen og disse tre får delta i NM i speiding i Vestfold i juni. Speiderbønnen ble lest og konkurransen ble avrundet med en flott trompet-tapto. For 2019 overtar 1. Fredrikstad stafettpinnen og ønskes lykke til!

25 – 27. april hadde 20 av kretsens rovere fra 6 grupper en helg på Skogtunet, Fredrikstad FSKs hytte i Ørmen. Godt vær, god mat, filmkveld, masse latter og hygge gjorde dette til en flott opplevelse for deltakerne.

6. mai var kretsen invitert til åpning av Kjølbergs speiderhytte Ingerhaug ved Børtevann, som er bygd opp igjen etter brannen og kretsleder Henning Ytterstad var på plass med gave og lovord.

Kretsen stilte med en stor flaggborg i Fredrikstad 17. mai, med omtrentlig 50 speidere, disse fikk kinobillett og flaggbærermerke av kretsleder Henning Ytterstad, kretssekretær Gunnar Stromness-Andresen og Henrik Moum Grimstad, Kjølberg sørget for orden i rekkene. I Domkirkeparken hadde Fredrikstad MS, Kjølberg og Gressvik hver sin kafeteria og kiosk.

21. mai var det offisiell åpning av seilskuta Kyrre på Isegran, med snorklipping og et samlet kretsstyre tilstede. Visekretsleder Rita Standal overrekte 1. Isegran Sjø ved gruppeleder Øystein Nordby en gave i anledningen og ble ønsket lykke til med sjøspeidingen.

27. mai deltok 40 speidere og ledere i dugnadsarbeid som aktivitetsledere under Barnas Kulturdag i regi av Kulturskolen.

Kretsens småspeiderkretsleir ble arrangert 1.- 3. juni på leirstedet Tredalen, Hvaler. Det ble en het helg for de 110 småspeidere og bevere og 40 ledere og foreldre fra Fredrikstad i sjørøverens tegn. I leirsjef Nils Sanne, 1. Fredrikstads ledelse ble det laget både dekorerte øyelapper i skinn og tresverd, jakt på en piratskatt og trening i å hoppe fra planken på en seilskute testet ut. Mange hundre liter saft og isbiter gikk med, sammen med hyppige avkjølende bad, for å holde koken! De fleste foresatte var varsomme ved ankomst fredag og henting søndag, hvor parkering var et tema på Bekkene. Takk også til forståelsesfulle naboer.

Fredrikstad Speiderråd hadde sitt årsmøte og kretsen hadde sin gruppeledelsessamling 13. juni med rådsleder Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad som vertskap i sin privatbolig. De fremmøtte fra speidergruppene med god bevertning. Styret ble gjenvalgt, i tillegg ble Rita Standal, Fredrikstad MS valgt inn. Etter formalitetene ble kommende arrangementer diskutert.

15. - 17. juni hadde vi våre tre beste patruljene fra kretsbannerkonkurransen med som deltakere i NM i speiding på Oserød i Nøtterøy, Vestfold, hvor 120 patruljer med nesten 800 speidere fra hele Norge var samlet for å kjempe om tittelen Norges beste speidere. Kretsens patruljer med Nørds og Klovnene, Fredrikstad MS og Havørn, Hvaler fikk en minnerik helg med hederlige plasseringer.

Kretsens tropper hadde ulike sommerleirer, noen i samarbeid med andre tropper og noen for seg selv. Tradisjonelle leirer, øyhopping og sjøtokt sto blant annet på menyen og med sommerens flotte vær friskt i minne, ble det mange gode opplevelser. Blant annet ble ØBUR-prosjektet «Barn, ungdom, fjell og flora» gjennomført på en leir i høyfjellet, hvor Fredrikstad FSK, Fredrikstad MS, Gressvik og Kjølberg gjennomførte. Det internasjonale Roverway gikk av stabelen i Nederland på sensommeren, hvor Henrik Moum Grimstad var leder for den norske deltakerkontigenten.

Mange av kretsens unge ledere og rovere fikk arbeide på Piratleiren på Kongsten Fort i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommerukene 26 og 27. Dette dagbaserte tilbudet er populært og godt innarbeidet.

I det første halvåret 2018 var det i år stor møteaktivitet, leirforberedelser, infomøter i kommunal regi og møter ift. regionleir og som tok mange av de ledige felter i kalenderen for mange av våre ledere.

Fredrikstad kommune søkte om å få Norges speiderforbunds neste landsleir i 2021 lagt til Fredrikstad, etter invitasjon til alle kommuner fra Norges speiderforbund. Området som var tiltenkt dette, var det samme som sist, området ved brohodet på Østsiden. Fra kretsens side fikk dette oppslutning og Erik Bodahl-Johansen, Gressvik og 3. Fredrikstad og Beate Molander og Rita Standal, Fredrikstad MS deltok i møter med kommunen og forbund. Dette var tema under høstens samlinger i kretsen og landsleiren ble senere i november vedtatt lagt til Indre Østfold og vi ønsker de lykke til med arbeidet og en sjelden mulighet til kortreist landsleir.

Beate Molander, Fredrikstad MS fullførte sitt arbeid i Norges speiderforbunds komite for fremtidig organisasjonsstruktur denne våren.

Sturla Skjulhaug Storemyr, Fredrikstad FSK representerte kretsen dette året i leirkomite for regionleir 2019, med støtte fra kretsleder Henning Ytterstad og Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø.

15. august var det gruppeledelsessamling i Frikirken. De fleste grupper var representert gjennom de fremmøtte 17 ledere og rovere, hvor høstens nærmeste arrangementer ble diskutert.

24. – 26. august hadde 14 av kretsens rovere fra seks grupper en fin tur på Rolvsøyspeidernes speiderhytte Langos ved Børtevann til Rolvsøyspeiderne, med kanopadling, vannkrig og friluftskos i en flott helg!

7. – 9. september gjennomførte mange av troppene patruljeførerkurs del 3, Peff 3, det siste i kretsens kursrekke av tre.

14. – 16. september var det forberedende samling på Ryggespeidernes hytte, Vaskeberget, for kretsens i alt 22 deltakere til den kommende verdensjamboreen i USA 2019.

26. september hadde vi en godt besøkt enhetsledersamling i Frikirken med 40 av kretsens rovere og ledere. En fin vitamininnsprøytning fra Trond "Kurte" Andreassen, tillegg til planlegging av neste års aktiviteter var temaene, i tillegg til muligheten for landsleir 2021.

Friluftslivets uke, Turdagen og Markadagen i september ble arrangert av speidergruppene, disse hadde utadrettede aktiviteter i sine lokalmiljøer, tilknyttet frilufts- og speidersteder.

19. - 21. oktober gikk JOTA-JOTI av stabelen, som en del av speidergruppene arrangerte. Gressvik inviterte kretsens rovere på et eget roverarrangement denne helgen, med 25 deltakere som fikk oppleve et «Perfect escape box», et innleid aktivitetsspill.

Samme helg var det også Speider- og Roverforum som gikk av stabelen på Quality Airport Hotell, Stavanger, med delegatene speiderne Magnus Pahle Anker og Jørgen Fossaas Pahle, begge Hvaler og roverne Hedda Mikkelborg og Stina Emilie Johannessen, begge Kjølberg, i tillegg til Henrik Moum Grimstad, Kjølberg som var der fra MS. Takk til både Hvaler og Kjølberg for å ordne våre delegaters reise til disse viktige unge og demokratiske møteplasser.

Kretstingets halvårsmøte ble avviklet 24. oktober og delegatene ble ønsket velkommen til forhandlinger på vegne av kretsstyret av kretsleder Henning Ytterstad. I forbindelse med kretsen og forbundet i år har rundet 40 år, hadde vår første kretsleder Marit Kjøge Jansson og kretssekretær Gunnar Stromness-Andresen et lite tilbakeblikk på prosessen rundt dannelsen, Marit Kjøge Jansson ble takket med blomster. Etter dette ble det kake og kaffe, før møteleder Geir Andre Moum. Kjølberg startet forhandlingene. Aktivitets- og arbeidsplan og budsjett ble diskutert og vedtatt. Av orienteringer var det innlegg av inviterte kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen og kulturformidler Åshild Bernstein Van Nuys, som gikk gjennom samarbeidet med speiderne, gjennom Fredrikstad Speiderråd og krets. Nytt planverk for blant annet friluftsliv og kultur er underveis, presentasjon av landsleir-søknaden for 2021, Tall Ships Races 2019 og de ulike søknadsmulighetene ble presentert og diskutert, hertil ble også muligheter for tilskudd til bygninger diskutert. De ble takket med blomsterhilsen og hver sin Speiderbok av kretsleder Henning Ytterstad. Regionleir for tropp og rovere på Kragenäs i 2019 ble presentert av Sturla Skjulhaug Storemyr, Fredrikstad FSK, her har kretsen har ansvaret for program. Speider- og roverforum 2018 ble det kort orientert om av Henrik Moum Grimstad, Kjølberg som var der fra MS, i tillegg til kretsens fire delegater. Speidertingets saker og valg ble presentert av visespeidersjef Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad. Henrik Moum Grimstad, Kjølberg presenterte sitt kandidatur til Speiderstyret, i tillegg er kretsen også representert med Knut Olav Seland, Fredrikstad MS som stiller opp som kandidat i Lovutvalget. Medseilermulighet, Rotary for Tall Ships Races 2019 ble presentert av Guttorm Mathiesen i Petter Eik Andresens fravær. Valgkomiteen bestående av repr. fra Fredrikstad FSK, 1. Isegran Sjø og Kjølberg begynner snart sitt arbeid. Småspeiderkino i november ble kort orientert om av Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK og har en forhåndspåmelding på 140 små og store. Invitasjon er sendt ut. Kretsbannerkonkurransen 2019 ble kort presentert av Guttorm Mathiesen, på vegne av arrangørtroppen, 1. Fredrikstad. Arrangementet vil skje på deres sted Sandaa ved Vansjø, med overnatting. Fredrikstad Speiderråd ved rådsleder Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad informerte om årets «Senke skuldrene», som blir tirsdag 4. desember. Kretsleder Henning Ytterstad takket møteleder Geir Andre Moum, Kjølberg for vel gjennomført kretsting. Kretsen hadde kjøpt inn de nye merkebøkene for bevere, småspeidere, storspeidere og rovere, og delte ut et eksemplar til hver av de aktive enhetene. Halvårsmøtet ble avsluttet med speiderbønnen og felles rydding.

Camp Education som tradisjonelt blir arrangert i november på regionsnivå uteble denne høsten.

2. november ble Speidertinget 2018 arrangert i Hell, Trondheim og Fredrikstad var representert med kretsleder Henning Ytterstad, i tillegg til Kristoffer Iversen, Gressvik, Henrik Moum Grimstad, Kjølberg, Jan Torp Pharo, Hvaler og observatør ble Thomas Elton Gundersen, Gressvik og 4. Fredrikstad. I tillegg var avtroppende visespeidersjef Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad tilstede. Av lokale navn ble Henrik Moum Grimstad, Kjølberg valgt inn som vara i Speiderstyret og Knut Olav Seland, Fredrikstad MS ble valgt inn i Lovutvalget. Visespeidersjef Karl-Erik Onstad, 1. Fredrikstad ble takket av for sine åtte år i Speiderstyret og sin innsats for speidersaken forøvrig med en velfortjent Sølvulv, Norges speiderforbunds høyeste utmerkelse.

20. november ble Anne Gram-Larsen og Jan Torp Pharo, Hvaler tildelt Norges speiderforbunds Æreskniv for sin lange innsats og fortsatte engasjement av kretsleder Henning Ytterstad på deres gruppeting.

Bjørn Gabrielsen og Fredrikstad FSK sørget enda en gang for fullsatt kinosal av distriktets småspeidere med sin tradisjonelle pizza- og kinoaften 20. november, hvor hele 186 småspeidere og ledere deltok, filmen vi fikk se var «Small foot».

Den tradisjonelle Senke skuldrene ble arrangert 4. desember, med omtrentlige 100 rovere og ledere på Menighetssenteret, Gressvik og de fikk et foredrag av energifyrverkeriet Hilde «Charter-Hilde» Skovdahl om livsglede. I tillegg ble Purpurroseordenen delt ut av våre nye ordensknekter Beate Molander og Rita Standal, Fredrikstad MS. Årets tildeling gikk til Elin Kristiansen og Andreas Pagander, Fredrikstad MS, Maja Pettersen, Gressvik, Guttorm Mathisen, 1. Fredrikstad, Sebastian W. Husvik, Fredrikstad FSK og Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø. Med superb bevertning, gjorde dette til en hyggelig aften for de fremmøtte.

Kretsstyret har hatt møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også møtt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter i regi av kulturseksjonen og andre i kommune, regionalt samarbeid, Østfold Barne- og Ungdomsråd og NSF. Kretsen har vært deltakende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2018. Vi vil også takke kontaktpersonen i Speiderstyret, Steinar Klokk og Forbundskontorets ansatte for godt og tett samarbeid gjennom året. Mange av speidergruppene deltar også i lokalsamfunnsutvalgenes aktiviteter i Fredrikstad.

Kretsen har sendt aktuelle nyheter til NSF og lokalmedia og med dette vært synlige, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement. Kretsen har et godt samarbeid med Fredrikstad-avisa Demokraten og Fredriksstad Blad gjennom året, som er med på å gjøre speidingen synlig. Kalender og kontaktlister er ajourført og sendt ut gjennom året. Kretsens webmaster Erik Veland Gjeldsnes, 1. Isegran sjø har arbeidet ut en ny nettside for krets og speiderråd.

Gruppenes ulike eiendommer blir godt ivaretatt, mye brukt og det nedlegges mye arbeid av frivillige krefter for å tilrettelegge speidingen for turer og spennende møter. Spesielt kan nevnes for året at Kjølberg har brukt mye dugnadsarbeid og midler på å gjenoppbygge speiderhytta Ingerhaug ved Børtevann etter brannen og som ble offisielt innviet 6. mai. En del av kretsens ledere er også engasjert i utvikling og drift av forbundets eiendom Tredalen, Hvaler. Med våre speidergruppers gode muligheter til friluftsliv, tilflyter det også en del søknadsmidler for de som har oppfinnsomhet, gjennomføringskraft og mulighet til dette, selv om et generelt tilskudd til eiendommene ikke er tilstede, disse er viktige arenaer for speidingen som behøves synliggjøres.

Kretsen har gjennom nå flere frivillige bidratt til å ivareta kretsens historie gjennom å bidra i det wikibaserte Speiderhistorisk leksikon.

Kretsstyret, Fredrikstad, 18. februar 2019

Kretsstyrets sammensetning og andre tillitsvalgte m.m.

Kretsstyret:

Fra 1. juli 2017 Kretsleder Hennig Ytterstad 1. Isegran Sjø Styremedlem Rita Standal Fredrikstad MS Styremedlem Guttorm Mathisen 1. Fredrikstad Styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK

Fra 6. mars 2018 Kretsleder Hennig Ytterstad 1. Isegran Sjø Visekretsleder Rita Standal Fredrikstad MS Styremedlem Guttorm Mathisen 1. Fredrikstad Styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK Styremedlem Kristoffer Holt Iversen Gressvik Vara styremedlem Lasse Kristiansen Rolvsøyspeiderne

Andre tillitsvalgte: Revisor Ole Kristian Hjørnerød Gressvik Møteleder Geir Andrè Moum Kjølberg Møteleder Morten Pettersen Gressvik Vara møteleder Beate Molander Fredrikstad MS Kasserer Erik Bodahl-Johansen Gressvik og 3. Fredrikstad Webmaster Eirik Veland Gjeldsnes 1. Isegran Sjø Sekretær Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad Valgkomitéleder for 2018 Anne Sofie Hjørnerød Gressvik Valgkomitémedlem Jan Torp Pharo Hvaler Valgkomitémedlem Rita Standal Fredrikstad MS

P.t. ingen aktive ledertrenere i kretsen.

Kretsen har hatt følgende i sentrale / andre verv:

Visespeidersjef NSF, nestleder i ØBUR, leder i Fredrikstad Speiderråd, og styremedlem i speider-sport as Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad Komite for endring i organisasjon, NSF og styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Beate Molander Fredrikstad MS Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Rita Standal Fredrikstad MS Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd og Fredrikstad kommunes 17. mai-komité Anne-Britt Pettersen Gressvik Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd, styremedlem ØBUR og Eiendomsstyreleder, NSF Erik Bodahl-Johansen Gressvik og 3. Fredrikstad Styremedlem i speider-sport as og driftsstyreleder for Solstølen, NSF Svein Otto Aure Kjølberg Driftsstyreleder for Solstølen, NSF Elisabeth Aure Kjølberg Driftsstyreleder for Tredalen, NSF Christian Pahle Hvaler Driftsstyremedlem for Tredalen, NSF Øystein Nordby 1. Isegran Sjø Driftsstyremedlem for Tredalen, NSF Åshild Stromness-Andresen 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad Komitemedlem, Regionleir 2019 Sturla Skjulhaug Storemyr Fredrikstad FSK Delegat Speidertinget 2018 Kristoffer Holt Iversen Gressvik Delegat Speidertinget 2018 Jan Torp Pharo Hvaler Vara / observatør Speidertinget 2018 Thomas Bjørge Elton Gundersen Gressvik og 4. Fredrikstad Delegat Speiderforum 2018 Magnus Pahle Anker Hvaler Delegat Speiderforum 2018 Jørgen Fossaas Pahle Hvaler Delegat Roverforum 2018 Hedda Mikkelborg Kjølberg Delegat Roverforum 2018 Stina Emilie Johannessen Kjølberg Korpsstyremedlem i FSK Sebastian W. Husvik Fredrikstad FSK Korpsstyremedlem i MS, delegat Speidertinget 2018, vara Speiderstyret og kontigentleder Roverway 2018 Henrik Moum Grimstad Kjølberg Roverutvalget i MS Marie Aarum Hølland Kjølberg Roverutvalget i MS Celina Che Phan Kjølberg SpFs utvalg JOTA-JOTI og NRRLs kontakt for radiospeiding Jan Torp Pharo Hvaler

Alle grupper har medlemmer som har vært delaktig i tillitsverv i krets, korps eller forbund i 2018.

Utklipp og minner

Om speiding i Fredrikstad-distriktet

Les mer om speidingen i Fredrikstad-distriktet her.

Referanser