Årsmelding for Fredrikstad krets (NSF) for året 2020

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Årsmelding for Fredrikstad krets for speideråret 2020

2020: Bruskasseklatring i Bratlia, 2020, foto: ® Fredrikstad FSK / © Bjørn Gabrielsen [1]
2020: 17. mai-flaggborg, Fredrikstad, 2020, ® Fredrikstad krets / © Rita Standal [1]
2020: Hengekøyetur, 2020, ® Fredrikstad MS / © Rita Standal [1]
2020: Bruskasseklatring, 2020, ® 1. Fredrikstad / © Magnus Vøllo [1]
2020: Høyt og lavt, Larvik, 2020, ® Fredrikstad MS / © Rita Standal [1]
2020: Peff1-kurs, Tredalen, 2020, ® 1. Fredrikstad / © Magnus Vøllo [1]
2020: Peff1-kurs, Tredalen, 2020, ® © Fredrikstad krets / Gunnar Stromness-Andresen [1]
2020: Peff-tokt, s/y Valentine, 2020, ® 1. Fredrikstad / © Magnus Vøllo [1]
2020: Sommertur Sandaa, 2020, ® 1. Fredrikstad / © Magnus Vøllo [1]
2020: Småspeidere på strandrydding, 2020, foto: ® Fredrikstad FSK / © Bjørn Gabrielsen [1]
2020: Småspeidere på strandrydding, 2020, foto: ® Fredrikstad FSK / © Bjørn Gabrielsen [1]
2020: s/y Valentine, 2020, ® 1. Isegran sjø / © s/y Valentine instagram [1]
2020: Vintertur, 2020, ® 1. Fredrikstad / © Magnus Vøllo [1]
  • «Det blev saa underlig stille»,
- var vår første speiderchef Christian Dons minneord om Fredrikstad-distriktets speiderpioner
Henrik Strømholms uventede bortgang av spanskesyken i 1918.
  • «Det blev saa underlig stille»,
- de samme ordene kan vi bruke om vår speideraktivitet ift. covid-19,
som traff verdenen og Norge for fullt i løpet av senvinteren 2020 og som vi fortsatt står i.
- ikke visste vi hva som kom, stoppet tiden og endret våre liv.
- selv om denne årsberetningen forsøker å vise at vi hadde aktiviteter med vekt på barn og unges utfoldelse i de periodene vi kunne.
- speiding er godt vennskap på tvers av speidergrupper, som har vist seg i mye omtanke og godt samarbeid.
  • «Det blev saa underlig stille»,
- tenk over ordene, ha de respektfullt i minnet over livets sårbarhet, menneskeheten har klart prøvelser før,
gled deg over livet, det kommer bedre tider der fremme, bruk din tid godt.
- Som i dette enkle speidersignalets lette toner og ord: Vær beredt og husk at speider du er!

Ved årsskiftet 2020/2021 var det 9 aktive speidergrupper i kretsen, i det 5. Fredrikstad ble fusjonert med 4. Fredrikstad i juni. Kretsens medlemsmasse har hatt en mindre nedgang enn i fjor, men fortsatt en synkende tendens fra 620 til 571 betalende medlemmer, her kan en legge til at kontigentinnkrevingen fra forbundet ble sendt ut i det Norge lukket ned. Det totale antallet registrerte medlemmer er på 623 stk. Kretsen dekker Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Det har gjennom året 2020 blitt gjennomført arrangementer og aktiviteter, gjennom gruppestyresamlinger, en rekke planleggingsmøter, enhetssamlinger, sommerleirer, kinotreff, karneval, kurs og deltakelse på JOTA-JOTI. Speiderarbeid utenom kretsens tilbud, skjer ute i speidergruppene. Her har mange sine særegne, utadrettede friluftsarrangementer i sine lokalmiljøer med spesialiteter av kunnskap og tradisjoner. Mange av gruppene inviterer hverandre og bidrar i sammen med ulike speideraktiviteter. Noen av våre speidergrupper henter medlemmer fra flere lokale barne- og ungdomsskoler, har gjennom speideråret kastet seg rundt på kort varsel og fulgt opp de mange forskrifter og anbefalinger ved ulike lokale utbrudd av covid-19.

For speidingens del ble en rekke arrangementer i forbund, krets og våre grupper først satt på vent, så avlyst eller gjennomført digitalt. Kretsstyret har underveis gitt føringer i tråd med lokale covid-19-forskrifter og anbefalinger. På tross av tider med ned-stengninger og begrensninger, har det likevel blitt gjennomført mye god speiding i løpet av året for våre mange medlemmer, dette er forsøkt vist i denne årsberetning. Speideråret har gitt oss glede når vi har kunne møttes i gruppe og krets, noe vi før tok som en selvfølge.

Året ble startet med en gruppestyresamling 7. januar, som ble avholdt på Speiderhuset, Damyr. Det var godt fremmøte med de aller fleste grupper representert, i tillegg til kretsstyret og speiderråd. Årets planlagte aktiviteter ble gjennomgått og diskutert.

Torsdag 9. januar var siste kveldsøkt for topptau-sikringskurset som har vært et tilbud siden høsten 2019. Dette har blitt gjennomført med midler fra Sparebankstiftelsen og godt mottatt av våre rovere og ledere, med over 40 kursdeltagere. Stedet var Redpoint klatresenter og kurset ble samordnet av Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK.

Årets troppskino og pizza for kretsens storspeidere ble avholdt 4. februar og filmen i år hadde tittelen "Dr. Doolittle", hvor hele 163 storspeidere og ledere fra alle tropper møtte frem etter invitasjon fra Fredrikstad FSK.

Karnevalet for bevere og småspeidere gikk av stabelen 5. februar, hvor Kjølberg inviterte og flokkene bidro med ulike aktiviteter. Rundt 200 småspeidere og ledere møtte frem i Petrikirken. Det var mange vakre prinsesser, klovner og fryktinngytende monstre som dukket opp til lek, dans og slå katta ut av sekken. Pølser og brus ble servert, topp stemning. Takk til Kjølberg for vertskapet.

5. februar møttes også ledere fra alle kretsens flokker for å planlegge årets småspeiderleir. Temaet for leiren denne gang ble «viking» og leirstedet Rove, Hvaler ble booket. Arbeidsoppgaver ble fordelt og fantastiske ideer til program og aktiviteter ble klekket ut, med artige forhåndsoppgaver som kreative temaer til vårens småspeidermøter.

Tenkedagen 22. februar falt også i år sammen med skolens vinterferie og noen grupper hadde dette som tema i forkant på sine speidermøter med verdensspeiderjenteforbundet WAGGGS og internasjonal speiding og hjelpearbeid.

Avslutningen av skolens vinterferie tok også med seg det første covid-19-tilfellet i det stille til Norge.

2. mars var første aften med livredningskurs av en håndfull planlagte kurskvelder på Vestbygda skole, med vår faste dyktige instruktør som sørget for kursing og sertifikater. Kursene ble samordnet av Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK med påmelding og fordeling av deltagere. Kretsen vil forsøke å gi tilbud om kurs som kan dyktiggjøre rovere og ledere i sikkerhet på våre mange ulike speideraktiviteter, som gjort i de siste årene.

Kretstinget 10. mars ble avholdt på Speiderhuset, Damyr. Kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran sjø ønsket alle vel møtt til spennende forhandlinger og overlot ordet til møteleder og møteleder Morten Pettersen, Gressvik ledet forhandlingene for de 25 delegatene til kretstinget.

Regnskapet med revisorberetning, ble presentert av kasserer Erik Bodahl-Johansen, Gressvik. Det ble diskutert rundt enkelte poster, blant annet rekruttering, oppstartevent, Facebook-reklame, tendenser ift. medlemsantall og regionleir-regnskap med overskudd. Årsberetning og regnskap med revisorberetning ble godkjent.

Valgkomitéens innstilling og kandidater ble presentert av valgkomiteen bestående av Lasse Kristiansen, Rolvsøyspeiderne og Guttorm Mathiesen, 1. Fredrikstad, i tillegg til 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad, som ikke var tilstede. Valgkomiteens innstilling til kandidater ble fulgt med noen justeringer, i tillegg ble forumdelegatene komplettert under kretstinget, alle ble valgt ved akklamasjon. Valgene er redegjort for på en egen liste i denne årsberetning. Det ble en god del orienteringer. Øystein Nordby, 1. Isegran Sjø informerte om innkjøp av S/Y Valentine, som nå er Norges største sjøspeiderskute. Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK, informerte om at deres speidersted Skogtunet sannsynligvis blir ekspropriert av staten en gang i fremtiden i forbindelse med ny jernbanetrasè. Fredrikstad Speideråd ved rådsleder Karl Erik Onstad, 1. Fredrikstad informerte om at det blir piratleir og sommerklubb også i år, med en planlagt dobling av deltagere, så det er behov for flere ledere som vil ha dette som sommerjobb. Lars Erik Svendsen, Kjølberg, fortalte om et kommende besøk fra Taiwan. Kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran sjø, orienterte om overskudd fra regionleir 2019, med litt diskusjon rundt en mulig anvendelse av disse. Henrik Moum, speiderstyrets kretskontakt orienterte om fra styrearbeid og forbundet. Planer og tiltakskort om beredskap, om Speideraksjonen og arbeid med å avdekke årsaker til synkende medlemstall. Rita Standal, Fredrikstad MS, orienterte om årets planer for Fredrikstad kommunes 17 mai komité. Gresvik hadde spørsmål om kontingente mht. støtte- og vennemedlemskap. Erik Bodahl-Johansen, Gressvik informerer om at Fredrikstad Speiderråd har midler til støtte for turer og medlemskontingenter for speidere. Bjørn Gabrielsen, Fredrikstad FSK informerte om livredningskurs i kretsregi. Møteleder overlot scenen til kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran sjø, som takket tillitsvalgte med blomster og det 41. ordinære kretsting ble avsluttet med Speiderbønnen og felles rydding.

12. mars ble hele Norge stengt ned pga. covid-19 og satte en bråstopp for planlagte aktiviteter, det i befattet resterende livredningskurs, Peff1-kurs, Lederstart, KBK med roversamling, St. Georgsdagsmarkering og roversamling, småspeiderleir, samt nasjonale arrangementer. Det er blitt lagt ned mye arbeid i forberedelser og planlegging av dette fra kretsens ledere, også som utsatte aktiviteter, som kan overføres til senere.

På forbundets digitale KL/KS-samling 18. april deltok kretsleder Henning Ytterstad, 1. Isegran sjø og kretsstyremedlem Kristoffer Holt Iversen, Gressvik.

Speideraksjonen 2020 gikk til prosjekter i Tanzania og Liberia, dette gikk av stabelen som en digital innsamlingsaksjon i hele april.

Speidere fra stort sett alle speidergrupper i kretsen meldte seg som deltagere i forbindelse med flaggbæreroppdrag til en 17. mai som vil huskes som svært annerledes og vil gå inn i historiebøkene. Speiderne hadde også ansvar for bestilling og utkjøring av kranser til alle kommunes bautaer 16. mai. 17. mai deltok speiderne på kransenedleggelse i Domkirkeparken, innmarsj, flaggborg i borgen på Isegran på kommunes offisielle og digitale arrangement denne dagen. Speiderrådets og Fredrikstads 17. maikomitémedlem Rita Standal, Fredrikstad MS samordnet dette.

Med juni kom en del lettelser ift. covid 19 og gruppestyresamlingen og Fredrikstad Speiderråds årsmøte ble avholdt 13. juni i friluft på Tredalen, Hvaler, med 15 deltagere. Her ble styret Fredrikstad Speiderråd gjenvalgt og gruppene fikk en nyttig erfaringsutveksling med sosialt samvær.

Mange av kretsens unge ledere og rovere fikk arbeide på Piratleir og Sommerklubb på i regi av Fredrikstad Speiderråd i sommerukene 26 og 27. Dette dagbaserte tilbudet er populært og godt innarbeidet. Tidligere på våren ble dette avlyst, men likevel gjennomført med endret opplegg, med mindre grupper og flere ulike baser. Dette fungerte veldig godt, ikke helt overraskende, da dette er basert på metoden og patruljen vi bygger arbeidet vårt på i speidingen, i tillegg til gode ledere.

Med juni kom også en del lettelser for aktiviteter for barn og unge ift. covid-19, som noen grupper hadde mulighet til å følge opp på kort varsel, mens andre allerede hadde avlyst større turer og leirer. Omtrentlig halvparten av våre aktive små og store medlemmer var på en leir eller tokt denne sommeren, det være seg sommerleir på Tredalen, Sandaa og Ingerhaug, tokt med s/y Valentine, rovertur til Beitostølen eller hengekøyeturer med begrensing i antall.

12. og 13. september var 15 deltagere, fra Kjølberg, Fredrikstad MS, 1. Isegran sjø, Hvaler sjø og Rolvsøy, på kurs i Båtførerprøven siste dagene på Trosvik skole. Kurset var i regi av 1. Isegran sjø, med økonomisk støtte fra kretsen.

På forbundets Speider- og Roverforum i Askim 9. – 11. oktober deltok våre delegater Tilda Øen Kvikstad, Hans Jacob Aure, begge Kjølberg, Thomas E. Gundersen, 4. Fredrikstad og Sturla Skjulhaug Storemyr, Fredrikstad FSK.

16. - 18. oktober gikk JOTA-JOTI av stabelen, som noen av speidergruppene arrangerte.

Helgen 23. – 25. oktober var 35 patruljeførere og 10 ledere fra kretsens tropper med på årets Peff1-kurs. Kurset ble holdt på Tredalen, hvor alle aktiviteter og overnatting var utendørs. Her var det god stemning og mye læring til tross for mye regn og vind. Kurset inneholdt praktiske øvelser som speiderne løste sammen i patruljer. Målet for kurset var å vekke interesse og nysgjerrighet for lederrollen for speiderne i ungdomsskolealder og gi noen konkrete verktøy de kan ta med tilbake til patruljefører- og assistentrollen i sine tropper. Prosjektleder var Magnus Vøllo, 1. Fredrikstad med gode hjelpere i stab. Verdt å merke seg er kursopplegget blitt en god del omarbeidet fra forbundets mal av kretsens tropper etter ønsker og tilbakemeldinger fra tidligere kurs, til en mer praktisk og sosial kurshelg, en såkalt «Fredrikstad-vri»!

37 møtte opp på kretstingets halvårsmøte 27. oktober i Fredrikstad Frikirke. Halvparten av de fremmøtte delegatene var under 26 år og alle speidergrupper var representert! Aktivitetsplan, arbeidsmål og budsjett for 2021 ble diskutert og vedtatt. En rekke nyvinninger på arrangementsfronten kom til og neste års kretsleir for speidere og rovere fikk et romslig budsjett. Takk til Fredrikstad FSK speidergruppe for godt vertskap og bevertning og gode covid-1-forhåndsregler. Vi har mange spennende aktiviteter i vente i året som kommer, hvis covid-19 gir oss mulighet!

14. -16. november var det Speiderting, avholdt digitalt. Fredrikstads delegater møttes i et egnet møterom på Quality Hotel, Fredrikstad, hvor de deltok i forhandlingene. Også korpsdelegater og lokale forbundsdelegater var med på denne samlingen, hvor det i tillegg var lagt på det sosiale, med felles lunsj disse dagene. Verdt å merke seg er at vår krets etter dette Speidertinget for første gang på ett tiår ikke har noen medlemmer i Speiderstyret.

De tradisjonelle Småspeiderkino med pizza og Senke skuldrene ble avlyst dette året.

I løpet av året var det i år stor møteaktivitet mht. leir- og kursforberedelser, som etter hvert ble digitale møter for våre ledere. Kretsstyret har hatt både fysiske og digitale møter etter behov og ellers jevnlig kontakt. De har også deltatt i de fora hvor det har vært naturlig, som ulike møter i regi av kulturseksjonen og andre i kommunalt og regionalt samarbeid, Fredrikstad Aktivitetsråd, Østfold Barne- og Ungdomsråd og Norges speiderforbund. Kretsen har vært deltakende i og fulgt opp Fredrikstad Speiderråds arbeid gjennom 2020. Vi vil også takke vår kontaktperson i Speiderstyret, Henrik Moum Grimstad og Forbunds-kontorets ansatte for godt og tett samarbeid gjennom året og ønsker vår nye kontaktperson Eirik Ulltang Birkeland velkommen. Forbundets generalsekretær Knut Harald Ulland som gikk av i august, fikk en blomsterhilsen fra kretsen.

Kretsen har for tiden ingen aktive ledertrenere, men har et godt og tett samarbeid med Petter Gulbrandsen, 1. Herøya og Grenland krets ved gjennomføring og planlegging av kurs.

Kretsen har sendt aktuelle nyheter til lokalmedia og med dette vært synlige, også gjennom hver enkelt gruppes engasjement i Fredrikstad-avisa Demokraten og Fredriksstad Blad, i tillegg til flere innslag i NRK Østfold gjennom året. Her har småstoff til medlemsbladet i Norges speiderforbund «Speideren» blitt sløyfet, da de ikke ser verdien av småstoff fra gruppe og krets.

Hjemmeside, kalender, kontaktlister og e-postsløyfer er ajourført gjennom året. Kretsens webmaster Erik Veland Gjeldsnes, 1. Isegran sjø har nedlagt et stort arbeid med nettside for krets og speiderråd, i tillegg til ulike digitale løsninger. Kretsen sendte ut et postkort til alle kretsens medlemmer, med en hyggelig hilsen om speiderarbeidet.

Tilgangen av midler til speidergrupper og krets har vært god, gjennom mye dyktig søknadsarbeid dette speideråret. Gruppenes ulike eiendommer blir godt ivaretatt, mye brukt, det nedlegges mye arbeid av frivillige krefter for å tilrettelegge speidingen for turer og spennende møter. Dette kommer også det allmenne friluftslivet til gode. Her er det fortsatt enkeltmenneskers og gruppers innsats og kreativitet som teller og et generelt tilskudd til hus og eiendommene er savnet. 1. Isegran sjø har byttet ut s/y Kyrre med den flotte s/y Valentine i løpet av våren, som mange har fått sitt første møte med dette året.

Mange av speidergruppene deltar også i lokalsamfunnsutvalgenes aktiviteter og ulike lokale prosjekter i Fredrikstad.

Noen av kretsens ledere er også engasjert i utvikling og drift av forbundets eiendommer Tredalen, Hvaler og Solstølen, Haugastøl. Alle grupper har bidratt med medlemmer som vært delaktig i tillitsverv i krets, korps eller forbund i løpet av året.

Kretsen har gjennom nå flere frivillige bidratt til å ivareta kretsens historie gjennom å bidra i det wikibaserte Speiderhistorisk leksikon.

Kretsstyret, Fredrikstad, 23. februar 2021

Kretsstyrets sammensetning og andre tillitsvalgte m.m.

  • Kretsstyrets sammensetning

Fra 5. mars 2019
Kretsleder Hennig Ytterstad 1. Isegran sjø
Visekretsleder Rita Standal Fredrikstad MS
Styremedlem Guttorm Mathisen 1. Fredrikstad
Styremedlem Michael Hoven Syversen Kjølberg
Styremedlem Kristoffer Holt Iversen Gressvik
Vara styremedlem Lasse Kristiansen Rolvsøyspeiderne

Fra 10. mars 2020
Kretsleder Hennig Ytterstad 1. Isegran sjø
Visekretsleder Rita Standal Fredrikstad MS
Styremedlem Guttorm Mathisen 1. Fredrikstad
Styremedlem Bjørn Gabrielsen Fredrikstad FSK
Styremedlem Kristoffer Holt Iversen Gressvik
Vara styremedlem Ragnhild Fossås Pahle Hvaler sjø

  • Andre tillitsvalgte m.m.

Revisor Ole Kristian Hjørnerød Gressvik
Møteleder Morten Pettersen Gressvik
Møteleder Beate Molander Fredrikstad MS
Vara møteleder Geir Andrè Moum Kjølberg
Kasserer Erik Bodahl-Johansen Gressvik
Webmaster Eirik Veland Gjeldsnes 1. Isegran sjø
Sekretær Gunnar Stromness-Andresen 4. Fredrikstad
Delegat Speiderforum Tilda Øen Kvikstad Kjølberg
Delegat Speiderforum Hans Jacob Aure Kjølberg
Delegat Roverforum Thomas E. Gundersen 4. Fredrikstad
Vara delegat Roverforum Sturla Skjulhaug Storemyr Fredrikstad FSK.
Delegat Speiderting Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad
Delegat Speiderting, under 26 år Kristoffer Holt Iversen Gressvik
Delegat speiderting, under 26 år Thomas E. Gundersen 4. Fredrikstad
Vara delegat Speiderting Rita Standal Fredrikstad MS
Valgkomité for 2020: En representant fra Rolvsøyspeiderne, 1. Fredrikstad og 4.Fredrikstad

  • Kretsleirkomité for Agenda 2021 for storspeidere og rovere:

Leirsjef Magnus Hummel Vøllo 1. Fredrikstad
Leirkomitèmedlem Sturla Skjulhaug Storemyr Fredrikstad FSK
Leirkomitèmedlem Kristoffer Iversen Gressvik
Leirkomitèmedlem Karianne Tangen Dypedahl Kjølberg
Leirkomitèmedlem Hans Jacob Sandberg 1. Fredrikstad
Leirkomitèmedlem Tora Magnusson 1. Fredrikstad
Leirkomitèmedlem Måns Sjöstrand 1. Fredrikstad
Leirkomitèmedlem Tuva Johannesen 1. Fredrikstad

  • Kretsen har hatt følgende i sentrale / andre verv:

Nestleder i ØBUR, leder i Fredrikstad Speiderråd, valgkomitémedlem, NSF Karl-Erik Onstad 1. Fredrikstad
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Beate Molander Fredrikstad MS
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd, Fredrikstads 17. mai-komité, valgkomité i MS Rita Standal Fredrikstad MS
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd Anne-Britt Pettersen Gressvik
Styremedlem i Fredrikstad Speiderråd og ØBUR og Eiendomskomitémedlem, NSF Erik Bodahl-Johansen Gressvik
Medlem i Lovutvalget, NSF Knut Olav Seland Fredrikstad MS
Styremedlem i speider-sport as og driftsstyreleder for Solstølen, NSF Svein Otto Aure Kjølberg
Driftsstyreleder for Solstølen, NSF Elisabeth Aure Kjølberg
Driftsstyreleder for Tredalen, NSF Christian Pahle Hvaler sjø
Driftsstyremedlem for Tredalen, NSF Øystein Nordby 1. Isegran sjø
SpFs utvalg JOTA-JOTI og NRRLs kontakt for radiospeiding Jan Torp Pharo Hvaler sjø
Korpsstyremedlem i FSK Oda Kristiansen Fredrikstad FSK
Korpssjef i MS Ole Martin Andreassen Fredrikstad MS
Vara Speiderstyret frem til november Henrik Moum Grimstad Kjølberg
Korpsstyremedlem i MS Erika Kurahachi Fredrikstad MS
Korpssekretær i MS Rino Hermansen Fredrikstad MS
Delegat Speiderforum for MS Cèline Kurahachi Fredrikstad MS
Delegat Speiderforum for MS Johanne Pagander Fredrikstad MS
Roverutvalget i MS Marie Aarum Hølland Kjølberg
Roverutvalget i MS Celina Che Phan Kjølberg

  • Kretstingets valg i 2020:

Verv Navn Gruppe Status Valgt år Valgt for:
Kretsstyret
Kretsleder Henning Ytterstad 1. Isegran sjø På valg 2018 2 år
Visekretsleder Rita Standal Fredrikstad MS Ikke på valg 2019 2 år
Styremedlem Kristoffer Iversen Gressvik På valg 2018 2 år
Styremedlem Guttorm Mathiesen 1. Fredrikstad Ikke på valg 2019 2 år
Styremedlem Bjørn Gabrielsen Frikirken På valg 2019 1 år
Varamedlem Ragnhild Fossås Phale Hvaler sjø På valg 2018 2 år
Kretsstyret utnevner selv kasserer, webansvarlig og sekretær

Revisor
Revisor Ole Kristian Hjørnerød Gressvik På valg 2019 1 år
Møteledere
Møteleder Beate Molander Fredrikstad MS Ikke på valg 2019 2 år
Møteleder Morten Pettersen Gressvik På valg 2018 2 år
Vara møteleder Geir André Moum Kjølberg På valg 2019 1 år
Delegater til Speider- og Roverforum + Speiderting i 2020 og 2021:
Speiderforum Tilda Øen Kvikstad Kjølberg På valg 2 år
Speiderforum Hans Jacob Aure Kjølberg På valg 2 år
Roverforum Thomas E. Gundersen 4. Fredrikstad På valg 2 år
Roverforum Sturla Skjulhaug Storemyr Fredrikstad FSK På valg 2 år
Roverforum vara Kristoffer Iversen Gressvik På valg 2 år
Speiderting Kretsleder Ikke på valg Kretsleder
Speiderting Karl Erik Onstad 1. Fredrikstad På valg 2 år
Speiderting Kristoffer Iversen (u/26) Gressvik På valg 2 år
Speiderting Thomas Gundersen (u/26) 4. Fredrikstad På valg 2 år
Speiderting vara Rita Standal Fredrikstad MS På valg 2 år
Valgkomitè (rullerer)
For 2020: Rolvsøyspeiderne, 1. Fredrikstad og 4. Fredrikstad
For 2021: 1. Isegran sjø, Fredrikstad FSK og Kjølberg

Utklipp og minner

Referanser