Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Østfold krets
(tidl. Smaalenene krets).
av Norsk Speidergutt-Forbund
NSF logo.jpg
Stiftet: januar/februar 1913 (1912) [1]
Lagt ned: 1949
Fylke: [2] Viken
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1913 til 1949.
Se også dagens Fredrikstad krets (NSF) og Østre Østfold krets (NSF).
Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Område

Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var avgrenset av tidl. Østfold fylkes grenser, nå Viken fylke.

Glimt fra historien

1913: Østfold krets (NSF) ble stiftet i 1913, på initiativ fra Henrik Strømholm. Kretsen het i begynnelsen "Smaalenene Distrikt" med tropper fra Sarpsborg, Moss, Glemmen, Kjølberg og Fredrikstad (+ Halden), senere er navnet endret til Østfold krets.

Header Speideren nr 3 1913.JPG
Smaalenene Distrikt har sendt forbundet meddelelse om at distriktet blev dannet under et møte i Fredrikstad av troppsførere fra distriktet. Vi haaber denne sammenslutning maa styrke speidersakene i Smaalenene, og gjøre sitt til at der arbeides i den rette aand mot vort høie maal: sunde, kjække, retlinkede karakterer, melder Speideren nr. 3. 1913. [3]

1913: Fridtjov Knudsen forteller om stiftelsen av kretsen til "Speiderreveljen", Fredriksstad Blad 1962:

Fredriksstad-blad.gif

Stiftelsesmøtet i Østfold krets ble holdt i Fergeportveien 5, Fredrikstad, i hjemmet til grosserer Ole og fru Alfhild Bjørneby. Tilstede var fru Alfhild Bjørneby, Henrik Strømholm og Ole Sten Larsen fra Fredrikstad, lensmannsfullmektig Lunde fra Rakkestad, Fridtjov Knudsen fra Idd/Halden og en lærer Moe fra Sarpsborg, den sistnevnte er dog usikker. Foruten selve stiftelsen, ble det spist en bedre middag og tid til en god speiderprat, forteller Fridtjov Knudsen. [4]

Header Speideren 1911 1919.jpg
I oktober-nummeret av Speideren, 1915 kan vi lese om Norsk Speidergutforbunds generalforsamling i 1915:
Av den oplæste aarsberetning fremgik det at vort forbund for tiden tællet ca. 3000 gutter fordelt paa 70 tropper.
Flest gutter tilhørte Kristiania kreds, derpaa kom Bergen, saa Smaalenene o.s.v. [5]

1918: I 1918 døde kretssjefen Henrik Strømholm kun 28 år gammel, dagen etter sin far, de døde begge av spanskesyken, som mange gjorde etter 1. verdenskrig. Dette skapte et stort tomrom i gruppa, avdelingen og kretsen, hvor han alle steder hadde vært primus motor og sjef i alle år. Han ble begravet 21. november i Vestsidens kapell, Fredrikstad, med æresvakt av speidere fra hele Østfold, fra kapellet til gravstedet.

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1912 - 1918 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

1920-årene: I midten av 1920-årene ble kretsen delt opp i flere avdelinger, Fredrikstad hadde sin avdeling allerede 1912, året før kretsen ble startet.

1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund):

Header Lederen 1923 -.JPG

Arbeidet har i dette år gått godt. Kretsen synes nu å ha nådd bunnen og er begyndt på å få arbeidet opover igjen. Kretsen har fortsatt med sine førermøter. Disse synes å være til gagn for kretsens arbeide. Interessen for arbeidet ute blandt befolkningen er gjennemgående bra. Kretsen var med å representere Forbundet i leiren ved Siljan, alle fire byer i kretsen hadde sendt speidere. Fredrikstad, Fredrikshald og 2. Moss har egne hytter. Der er 19 tropper med 536 speidere. En årsrapport mangler. [6]

1948: Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) hadde 690 deltakere på Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund), med troppene 1. Aremark, 1. Askim, 3. Askim, 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad, 6. Fredrikstad, 7. Fredrikstad, 8. Fredrikstad, 1. Glemmen, 1. Greåker, 1. Halden, 2. Halden, 3. Halden, 1. Hvaler, 1. Jeløy, 1. Kjølberg, 1. Lisleby, 1. Moss, 2. Moss, 3. Moss, 5. Moss, 6. Moss, 7. Moss, 1. Mysen, 2. Mysen, 1. Rakkestad, 1. Rolvsøy, 1. Sarpsborg, 2. Sarpsborg, 4. Sarpsborg, 5. Sarpsborg, 7. Sarpsborg, 1. Skjeberg, 1. Spydeberg, 1. Tistedalen og 1. Våler. [7]

1949: I 1949 ble Østfold krets delt opp i tre kretser, Varna krets, Østre Østfold og Fredrikstad krets.

1949: Kretsdeling ble på Forbundsrådets møte for 1949, godkjent for Vesterlen krets i tre, Haugaland krets, Vesterlen krets og Dalane og Flekkefjord krets, Nord-Trøndelag krets i to, Innherred krets og Namdalen krets, Troms krets i tre, Nord-Troms krets, Ofoten krets og Sør-Troms krets, Østfold krets i tre, Fredrikstad krets, Varna krets og Østre Østfold krets. [8]

Kretsledere

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Henrik Strømholm, 1. Fredrikstad og 2. Fredrikstad 19131918
Herman Sørsdal, 1. Fredrikstad 19181922
Aage M. Torp, 1. Fredrikstad 1922–(1927) [9][10]
Ole William Borge, 2. Moss (1926)–(1936) [11][12][13][14][15]
Einar Simonsen, 1. Fredrikstad (1937) [16]
Asbjørn Torp (1946) [17]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [18]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [2] Deltakelse Referanse
1914 Kretsleir Kongsten, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad 180 deltagere
1918 Kretsleir Fredrikstad, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad [19]
1919 Kretsleir Fredriksten, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Halden kommunevåpen.png Halden Nærmere 500 Største leir som inntil nå var arrangert i Norge [19]
1921 Kretsleir Jeløya, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya [20]
1923 Kretsleir Ravneberget, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg 400 [21]
1924 Kretsleir Jeløya, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya [22]
1927 Kretsleir Fredrikshald i pinsen. Avlyst pga dårlig værmelding. - - [23]
1930 Kretsleir Tunevannet, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg, daværende Tune kommunevåpen.png Tune
1934 Kretsleir Jeløya, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya 250 deltakere [24]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [18]

Årsmøtereferater/referater

1919: 19. januar, Fredrikstad. Gjengitt fra avisen Halden. Signert "Roy" [25]

Østfold kreds av norsk Speidergutforbund holdt kredsmøte i Fredrikstad den 19. ds. Der blir bestemt at kredsen paa grund av forholdene herefter skulle hete Østfold kreds.

Der skal i likhet med tidligere aar søkes avhold en pinsetur om mulig i Fredrikshald.
Til kredschef valgtes barber H. Sørsdal, Fr.stad. Vice-kredschef Bjørn Bugge, Mysen. Sekretær Finn Hov, Fr.stad. Kasserer Jens Hellsaa, Sarpsborg. Styremedlem Rolf Lie, Fr.hald og Jens Hauglin, Sorgenfri. Til supleanter valgtes Harald Andersen, Fr. Hald og C. O. Olsen, Lisleby.

Årsmøtereferat Østfold krets 1919 jan 19.png

1920: 29. februar, Fredrikstad. Klippet fra Fredrikshalds avis 2. mars . [26]

Til kredschef for Østfold Speiderkreds er valgt H. Sørsdal, Fr.stad, og til vicekredschef Rolf Lie, Fr.hald. Kredsmøtet - det 8de - holdtes i Fr.stad Ynglingeforeningens lokale søndag. Efter møtet holdt Fr.troppen fest for sine tilreisende speiderkamerater. Årsmøtereferat Østfold krets 1920 feb 29.png

Grupper

Oversikt over grupper som har vært med i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): (Omtalt før 1949 - se senere kretser for andre grupper)

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

I 1918 er følgende tropper med i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [28]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Askim, 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 1. Fredrikshald, 2. Fredrikshald, 1. Moss, 1. Mysen, 1. Sarpsborg og 1. Sorgenfri.
Se flere årsmeldinger i NSF her
I 1922 er følgende tropper med i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [29] [30]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Askim, 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad, 5. Fredrikstad, 1. Fredrikshald, 2. Fredrikshald, 3. Fredrikshald,
4. Fredrikshald, 1. Jeløy, 2. Jeløy, 1. Kråkerøy, 2. Kråkerøy, 2. Moss, 1. Mysen, 1. Prestebakke, 1. Rakkestad og 1. Sarpsborg.
Se flere årsmeldinger i NSF her
I 1928 er følgende tropper med i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [31] [32]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Askim, 1. Eidsberg, 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad MS, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad, 5. Fredrikstad, 1. Greåker, 1. Halden, 2. Halden,
1. Kjølberg MS, 1. Kråkerøy, 1. Krapfoss, 1. Moss, 2. Moss, 3. Moss, 4. Moss, 1. Mysen, 2. Mysen, 1. Sarpsborg, 2. Sarpsborg,
4. Sarpsborg og 1. Tistedalen.
Se flere årsmeldinger i NSF her
I 1937 / 1938 er følgende tropper med i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [33] [34]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Askim, 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad, 6. Fredrikstad, 1. Greåker, 1. Halden, 2. Halden, 3. Halden,
1. Hobøl, 1. Lisleby, 1. Moss, 2. Moss, 3. Moss, 4. Moss, 1. Mysen, 2. Mysen, 1. Rakkestad, 1. Rolvsøy, 1. Sarpsborg, 2. Sarpsborg,
3. Sarpsborg, 4. Sarpsborg, 5. Sarpsborg, 1. Skjeberg og 1. Tomter.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Kretsens avdelinger

Askim avdeling

Se egen side for avdelingens historie.

Mal:Speidergrupper i Askim avdeling (NSF) 1912 - 1949

Fredrikstad avdeling

Se egen side for avdelingens historie.

Fredrikstad avdeling ble stiftet 12. september 1912, i det 1. Fredrikstad og 2. Fredrikstad ble stiftet på denne dag. Disse hadde fungert en stund, men datoen viser innmeldingen i Norsk Speidergutt-Forbund.

Halden avdeling

Se egen side for avdelingens historie.


Moss avdeling

Se egen side for avdelingens historie.


Sarpsborg avdeling

Se egen side for avdelingens historie.


Østfold indre linjes avdeling

Se egen side for avdelingens historie.Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Fylkeskonkurransen/Kretsbanneret

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Viken

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Litteratur og kilder

 • Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum 1937

Referanser

 1. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. 2,0 2,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. Speideren nr. 3. 1913
 4. Fridtjov Knudsen, "Speiderreveljen", Fredriksstad Blad 1962
 5. Speideren, nr. 8 1915, Norsk Speidergutt-Forbund.
 6. Lederen nr. 2 1927
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 8. Lederen nr. 3 1949
 9. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 10. Speideren nr. 7 - 1923
 11. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 12. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 13. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 14. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 15. Speideren nr. 1 (jan.) 1930
 16. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 17. Lederen nr. 1 og 2 1946
 18. 18,0 18,1 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 19. 19,0 19,1 Smaalenenes Amtstidende 26. september 1927
 20. Smaalenenes Amtstidende 27. september 1927
 21. Smaalenenes Amtstidende 28. september 1927
 22. Smaalenenes Amtstidende 29. september 1927
 23. Smaalenenes Amtstidende 3. oktober 1927
 24. Speideren, nr. 7 1934, Norsk Speidergutt-Forbund.
 25. Avisen Halden onsdag 22. januar 1919
 26. Fredrikshalds Avis tirsdag 2. mars 1920
 27. Speideren nr. 3 1933
 28. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 29. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 30. Speideren nr. 7 1923.
 31. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 32. Speideren nr. 5 1929.
 33. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 34. Speideren nr. 5 1938.
 35. Speideren nr 8 - 1940
 36. Speideren nr 8 - 1948
 37. Speideren nr 8 - 1952
 38. Speideren nr. 3 - 1913
 39. Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 40. Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 41. Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum, 1937, Fredrikstad avdeling, Norsk Speidergutt-Forbund.