1. Drammen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Dette er en aktiv speidergruppe. [11]
Se også tidl. Drammen Speiderkorps.

Område

Drammen kommune, Viken

Speidergruppa i dag

Glimt fra historien

Som mange andre tidlige speidertropper, ble bytroppers liv usikre i de første år av speidingen, ofte avhengig av unge, uerfarne ledere. Derfor ble ofte 1. tropper gjenstand for oppstart igjen, da en først og fremst fulgte tallsystemet og ikke det geografiske navnet som i dag. 1. Drammen er et godt eksempel på dette.

1913: 1ste Drammens trop er innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund melder Speideren nr 9 (nov./des.) i 1913. Har alt vært aktive i ca 2 år. Alf Andersen er troppsfører og troppen har ca 185 gutter. [12][13]

Se også kapittelet Ørnepatruljen i Drammen, i fra Femti år for norske gutter, 1961.

1917: Kretsen blir stiftet, fra Speideren nr. 6 1917:

Buskerud krets NSF 1917 001.jpg

Buskerud kreds. Lørdag den 28. april kl. 51/2 efterm. blev der avholdt et møte i Haugsund (Eker), hvor følgende tropper var repræsentert: Drammen, Gulskogen, Vestfossen, Haugsund, Kongsberg og Hønefoss, de to sidste skriflig. Her blev det bestemt at samtlige tropper skulde danne en «Buskerud kreds». E. Thjømøe, Drammen, blev enstemmig valgt til kredsformand og L. Aasen, Haugsund, til sekretær. Det blev besluttet at der skulde avholdes et kredsmøte hvert kvartal, men i tilfælde av saker som det haster med, har formanden ret til at sammenkalde møter oftere. [14]

1918: Er nok blitt lagt ned for troppen er ikke med i forbundets troppsoversikt. [15]

1919: Speideren nr. 3 (mars) melder at 1. Drammen er stiftet med Erling Thjømøe som troppsfører for 5 patruljer med 49 speidere. 3. Drammen har ved utgangen av 1918 205 speidere fordelt på 19 patruljer [15]16. januar deles denne i 1., 2., 3. og 4. Drammen. Har nok raskt blitt lagt ned da starter opp igjen alt i 1921. [16][17]

1921: 12. januar blir 1. Drammen stiftet igjen. Dette regnes i dag som gruppens stiftelsesdato. [5][6][7][18][9]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 86 var Johan Kolstad gruppechef for 53 speidere fra 1. Drammen og 5. Drammen. [19]

1928: Er en av 22 tropper i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [6]

1947: 1. Drammen er et av 69 godkjente roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund [20]

1951: 1. Drammen består av en speidertropp og er med i Buskerud krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [21]

1961: Speideren nr. 3 1961 melder at 1. Drammen feiret sitt 40-årsjubileum 12. januar. [22]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1990: Gruppetinget i 10. Drammen III vedtar i 1989 å legge seg ned og slå seg sammen med 1. Drammen fra januar 1990.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Drammens deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [23]

2013: Var en aktiv gruppe i Nedre Buskerud krets (NSF), september 2013. [24]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Øystein Ellefsen (1951) – ? Er gruppe- eller troppsleder. [25]
Hanne Vig 2012 – ? [26]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [11]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Alf Andersen (1913) – ? Troppsfører ved stiftelsen i 1913. [27][28]
Erling Thjømøe 1919 – ? Troppsfører ved stiftelsen i 1919. [29][30]
P.t. uten troppsfører (1922) [5]
Joh. N. Fjeldstad (1928) – (1936) [6][7][31]
Arne Hægstad (1938) – ? [32]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [11]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [10] Deltakelse Referanse
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 18 deltakere [33]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 35 deltakere [19]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 31 deltakere [34]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1945 Troppsleir Gunnarskjær i Holmsbu sammen med 10. Drammen Hurum kommunevåpen.png Hurum
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 28 deltakere [35]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 10 deltakere [36] [37]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 26 deltakere [38]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [39]
2021 Agenda Ula, Tjodalyng 2021, med 3. Drammen (Norges speiderforbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik [40]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6] [11]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

 • Speidergruppa benytter lokaler i kjelleren ved Øren skole. Andre møtesteder er skogen i nærområde ved Øren og Strøtvedt. Neperudjordet, Dalejordet, Landfalltjern og Spiralen. (Gruppens hjemmeside januar 2021 [7])
 • Gruppens hytter er Pintleiken og Tuva på Skimtheia. (Gruppens hjemmeside januar 2021 [8])

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Medlemstall

 • 1922: 32 medlemmer pr. 31. desember og 6 patruljer. [5]
 • 1928: 56 medlemmer pr. 31. desember fordelt på 4 ledere, 21 andregrads speidere og 31 tredjegrads speidere. [6]
 • 1931: 36 medlemmer pr. 31. desember fordelt på 2 ledere, 16 andregrads speidere og 18 tredjegrads speidere. [7]
 • 1935: 36 medlemmer pr. 31. desember fordelt på 4 ledere, 24 andregrads speidere, 18 tredjegrads speidere og 6 rovere. [31]
 • 1937: 47 medlemmer pr. 31. desember fordelt på 4 ledere, 28 andregrads speidere og 13 tredjegrads speidere. [32]

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Eksterne lenker

 • Gruppens hjemmeside [9]

Referanser

 1. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 2. Speideren nr. 9 1913
 3. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 4. Speideren nr. 3 1919
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 8. Gruppens hjemmeside nov.2020 [1]
 9. 9,0 9,1 Org.nr. 815 911 342 www.proff.no
 10. 10,0 10,1 10,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 12. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 13. Speideren nr. 9 1913
 14. Speideren, nr. 6 1917, Norsk Speidergutt-Forbund.
 15. 15,0 15,1 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 16. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 17. Speideren nr. 3 1919
 18. Gruppens hjemmeside nov.2020 [2]
 19. 19,0 19,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 20. Lederen nr. 8 1947.
 21. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 22. Speideren, nr. 3 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 23. Speideren nr. 3 1992
 24. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 25. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 26. Gruppens hjemmeside [3]
 27. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 28. Speideren nr. 9 1913
 29. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 30. Speideren nr. 3 1919
 31. 31,0 31,1 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 32. 32,0 32,1 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 33. Speideren, nr. 6 1920, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 35. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 36. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 37. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 38. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 39. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 40. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 41. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
 42. Speideren nr. 9 1913
 43. Speideren nr. 3 1919
 44. Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 45. Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 46. Lederen nr. 7 og 8 1959.
 47. Lilje.JPG Lederen nr. 1 1963, Norsk Speidergutt-Forbund.
 48. Lilje.JPG Lederen nr. 1 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "1. Drammen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!