1. Glemmen

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra 1. Glemmen (KFUM))
Hopp til:navigasjon, søk
1. Glemmen KFUM-speidere
KFUM-Forbundsmerke (2) 1.jpg
Stiftet: 7. september 1945
Fusjonert: 2003
Krets: Fredrikstad krets (NSF)
tidl. Østfold krets (KFUM)
og Østfold krets (NSF)
Korps: Norges KFUM-speidere
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og Norges KFUM-speidere
Kommune: [1] Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
Fylke: [1] Viken fylkesvåpen.png Viken, daværende Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en fusjonert og ikke aktiv speidergruppe. [2]
Se også tidl. Fredrikstad 1 (KFUK) og dagens Glemmen KFUK-KFUM-speidere.

Område

Fredrikstad.

Glimt fra historien

1. Glemmen ble stiftet i 1945 av Arve Liverud, som da hadde drevet Triangelarbeidet under krigen og stiftet Glemmen 1 Triangelguttavdeling.

1. Glemmen blir nevnt i 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003, Ralph Frantzen, 2003 med en deltakelse i en distriktskonkurranse for KFUM-speidere i 1947. [3]

1951: 1. Glemmen er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [4]

I 1957 står de registrert med Ralph Frantzen som troppsfører og 23 medlemmer.
I 1956 27 medlemmer.
I 1965 med 44 medlemmer i flokk/tropp og seniorpatrulje.

1965: 1. Glemmen blir nevnt som en aktiv enhet i korpset Norges KFUM-speidere i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om Norges KFUM-speidere - Årsmelding 1965 [5]

1973: 1. Glemmen er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [6]

Fra jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003 Jubileumsboken er skrevet av Ralph Frantzen.

Slik startet det

Fredrikstadgutten Finn Hov (1898-1954, Ridder av St. Olav) la grunnlaget for triangelguttarbeidet i Norges KFUM i 1932. Han var medlem i 1. Fredrikstad speidergutttropp av Norsk Speidergutt-Forbund som ble stiftet 12. september 1912 og var patruljefører i Hjortepatruljen. Han ble troppsleder i 1918 og hadde flere tillitsverv i tropp, avdeling og krets i flere perioder. Møtene ble holdt på forskjellige steder, og Ynglingeforenlngen var mye brukt. Han stiftet (restartet) 4. Fredrikstad speidergutttropp.
1.Glemmen kfum 1945 2003.jpg
I jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003 blir 1. Glemmen nevnt:
Under krigen 1940-1945 var det forbudt å drive speiderarbeid, men triangelguttarbeidet som ble startet i Halden i 1935 var i gang under hele krigen. Den 19. desember 1943 ble Glemmen l. triangelguttavdeling stiftet av Arve (Andersen) Liverud (1907-1981) med opptagelse av 30 gutter i peisestua på daværende Bethel i Brochsgt. 9, Fredrikstad. Guttene ble inndelt i 4 lag med hver sin lagleder. Laglederne ble "rekruttert" fra Arves Gruppe" som ble stiftet den 21. oktober 1941 på Slangsvolds Minde, Veumveien 88, Fredrikstad, etter initiativ av res.kap. Alfred Storaas (1896-1984) i Glemmen menighet. Fra Norges Kristelige Ungdomsforbund møtte guttesekretær Andreas Grasmo som kåserte om det kristne guttearbeidet. Disse laglederne var i høyeste grad med på å legge grunnlaget for det som ble Glemmen KFUM speidergruppe. Det var: Frederick Waters (1922-1991), Per Jespersen (1928-2001), Thormod Hansen, Kjell Karlsen, Jens Barthold Andersen, Torolv Storaas og Ralph Frantzen. Pastor Alfred Storaas hadde ordnet med møtelokale i uthuset til Traraveien 40a, som ble innredet til formålet. [7]

Det er her på sin plass og ta med at Arve Liverud førte avdelingsprotokoll for 1. Glemmen triangelguttavdeling med navn, fødselsdato, adresse og grad, navn på lagleder, og dato for alle lagmøter med fortegnelse over hvor mange fremmøter den enkelte gutt hadde i løpet av semesteret. Alt ble sirlig og pent skrevet for hånd. Med det som grunnlag regnet han ut poengsummer for frammøte, orden og punktlighet, eksaminasjon, arbeid for avdelingen, grader og merker. Det lag som fikk flest poeng vant flaggkonkurransen. Avdelingen hadde fire lag med tilsammen 32 gutter. Det var et nitidig arbeid det står all respekt av.

Arbeidet starter

Den 7. september 1945 ble Glemmen 1. KFUM speidertropp stiftet idet triangelguttavdelingen ble speidertropp. På stiftelsesdagen var alle speiderne samlet til det aller første troppsmøtet på KFUK speidernes hus i Østre Frydenbergvei. Arve Liverud overlot ledelsen til Ralph Frantzen som troppsleder og han ble innsatt av speidersekretær Øivin Lang (1913-2005). Torolv Storaas fikk sin godkjenning som troppsassistent den 19. februar året etter. Nå var alt duket for livsutfoldelse i det glade, grønne speiderliv i patruljene:
Ørn, med Leif Stene Johansen (1930-2002) som patruljefører,
Hauk, med Kjell Karlsen,
Tiur, med Arild Johansen og
Falk med Lars Storaas (1928-2002).
Patruljemøtene ble holdt i uthuset i Traraveien 40 A. Bededagshelgen 1945 innkalte Norges KFUM speidere alle sine ledere til det første landsledermøte på Strandheim, Nærsnes i Asker. l staben: Speiderstyrets formann Finn Hov, viseformann John Larsen og speidersekretær Øivin Lang. For de 100 lederne ble det en stor begivenhet, idet mange forventningsfulle kommende ledere ble opptatt som speidere etter avlagt speiderløfte. Lørdag morgen var det andakt der sekretær Andreas Grasmo talte. Deretter bar det til skogs der lederne ble tatt med på et skikkelig patruljeløp som varte fra kl. 10.30 til klokka var bortimot 16.00. Det var flere gjester fra de øvrige nordiske lands KFUM speiderforbund til stede. Fra Sverige møtte distriktssjef lng. A. Noren, Stockholm og fra Danmark korpssekretær E. Birkler fra København. Alle deltagere ble tildelt et beltemerke til minne. Troppslederen i Glemmen, Ralph Frantzen, var en av flere ledere fra Østfold krets i som reiste hjem fra denne første ledersamling med stor tro på KFUM speiderarbeidet i Østfold. Årsrapport for l945 viser at vi var 23 medlemmer i Glemmen 1. KFUM speidertropp. Flaggpatrulje i 1945 ble Hauk med Kjell Karlsen som patruljefører.

Teksten er hentet ut med Free Online OCR, [1]

Ledere

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsledere gjennom tidene Troppsassistent Årstall / periode Referanser
Arve Liverud 1941 - 1945 *Triangelarbeidet
Ralph Frantzen Torolv Storaas 1945 - 1951 [8]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Gruppens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1946 Dansk KFUM-korpsleir, Sønderborg, Danmark 4
1947 Kretsleir Elnessjøen, Degernes 1947 Østfold krets (KFUM)
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 22 deltakere og 2 ledere [9]
1949 Troppsleir Børtevann, Ise 28 deltakere og 4 ledere
1950 Kretsleir Hurdal 1950 Østfold krets (KFUM)
1951 Korpsleir Sjøstrand 1951 (KFUM)
1952 Kretsleir Tjellholmen, Hvaler 1952 Østfold krets (KFUM) 13 deltakere
1952 Landsleir Verdal 1952 (Norsk Speidergutt-Forbund)
1953 Troppsleir Valebø, Telemark med 7. Fredrikstad (KFUM)
1954 Troppsleir Øymarksjøen, Aremark
1955 Korpsleir Ringsaker 1955 (KFUM) 19 deltakere
1956 Troppsleir Valebø, Telemark 25 deltagere
1957 Kretsleir Aremark 1957 Østfold krets (KFUM) 15 deltakere
1958 Korpsleir Fiskum 1958 (KFUM) 10 deltakere
1959 Kretsleir Arebekken, Aremark 1959 Østfold krets (KFUM) 9 deltakere
1960
1961 Svensk KFUM-leir, Sparreviken, Ljungskile, Sverige 10 deltakere
1962 Korpsleir Femunden 1962 (KFUM) 1 deltager i stab
1963
1964 Landsleir Bodø 1964 (Norsk Speidergutt-Forbund)
1965
1966 Korpsleir Seljord 1966 (KFUM)
1967 Kretsleir Nord-Odal 1967 Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund) 11 deltakere
1968 Jamborette, Nibe, Danmark
1969 Troppsleir Oksenøya, Vannsjø 19 deltakere
1970 Korpsleir Voss 1970 (KFUM) 21 deltakere
1971 Troppsleir Haldenvassdraget i kano 14 deltakere
1972 Troppsleir Vannsjø 6 deltakere
1973 Troppsleir Kornsjø / Bullaren / Iddefjorden i kano 10 deltakere
1974 Korpsleir Lindesnes 1974 (KFUM) 11 deltakere
1975 Fylkesleir Skrabberud, Rakkestad 1975 (NSPF) / (KFUK) / (NSF)
1976 Pinseleir Sølvstufoss, Tune med KFUK 30 deltakere
1976 Troppsleir Vannsjø i kano 14 deltakere
1977 Kretsleir Sparreviken, Sverige 1977 Østfold krets (KFUM) 15 deltakere
1978 Landsleir "Verdal 1978" (Norges KFUM-Speidere) Verdal kommunevåpen.png Verdal 11 deltagere [10]
1979
1980
1981 Pinseleir Haldenvassdraget med Glemmen 2 (KFUK) 24 deltakere
1982 Landsleir Starum 1982 (KFUM) 12 deltakere
1983 Troppsleir Dalsland i kano
1984 Fylkesleir Krageviken 1984 Østfoldkretsene (NSF) 10 deltakere
1985 Troppsleir Dalsland i kano
1986 Landsleir Vinje 1986 (KFUM) 12 deltakere
1987
1988 Felles kretsleir Sparreviken, Sverige 1988 Østfold krets (KFUK) og (KFUM)
1989 Landsleir Skaugum 1989 (NSF) med 1. Lisleby
1990 Landsleir "Mandal`90" (Norges KFUM-Speidere) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal [11] [12]
1991 Felles kretsleir Bolkesjø, Telemark 1991 Østfold krets (KFUK) og (KFUM)
1992 Vennskapsbyleir Aalborg, Danmark 25 deltakere
1993 Pinseleir Fangekasa, Rakkestad 10 deltakere
1994 Landsleir Solør 1994 (KFUK og KFUM) 11 deltakere
1995
1996
1997
1998 Landsleir Jæren 1998 (KFUK og KFUM) En leder i stab
1999
2000
2001
2002
2003
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus , -hytter og -leirsteder .

Utklipp og minner

Om Østfold

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Norges KFUM-speidere

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 3. 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003, Ralph Frantzen, 2003.
 4. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 5. Norges KFUM-speidere - Årsmelding 1965.
 6. Styrkeliste pr. 31. desember 1973, Fredrikstad krets, 1973
 7. Fra jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003
 8. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 9. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 10. Leirheftet for Landsleir "Verdal 1978" (Norges KFUM-Speidere)
 11. Leirheftet for Landsleir "Mandal`90", 1990 (Norges KFUM-Speidere)
 12. Leiravisen "Skvulpet" nr. 1 for Landsleir "Mandal`90", 1990 (Norges KFUM-Speidere)
 13. Lederen nr. 10 1947.
 14. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 15. Lilje.JPG Lederen nr. 3 1975, Norsk Speidergutt-Forbund.
 16. Bilde fra Speidermuseet sin utstilling på Landsleir Futura 2018 (KFUK-KFUM)