1. Glemmen

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra 1. Glemmen (KFUM))
Hopp til:navigasjon, søk
1. Glemmen KFUM-Speidere
KFUM-Forbundsmerke (2) 1.jpg
Stiftet: 7. september 1945 [1]
Fusjonert: 2003
Krets: Fredrikstad krets (NSF)
tidl. Østfold krets (KFUM)
og Østfold krets (NSF)
Korps: Norges KFUM-Speidere
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og Norges KFUM-Speidere
Kommune: [2] Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, daværende Glemmen
Fylke: [2] Viken fylkesvåpen.png Viken, daværende Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en fusjonert og ikke aktiv speidergruppe. [3]
Se også tidl. Fredrikstad 1 KFUK-Speidere og dagens Glemmen KFUK-KFUM-speidere.

Område

Fredrikstad.

Glimt fra historien

1. Glemmen ble stiftet i 1945 av Arve Liverud, som da hadde drevet Triangelarbeidet under krigen og stiftet Glemmen 1 Triangelguttavdeling.

Nummereringen i årene 1945 - 1947 da Norges KFUM-Speidere var et selvstendig forbund, var stedsnavn med tall etter dette. Denne er nevnt som en av fire Østfoldtropper i Kretsvis oversyn over registrerte KFUM-speidertropper i 1945. [4]

1. Glemmen blir nevnt i 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003, Ralph Frantzen, 2003 med en deltakelse i en distriktskonkurranse for KFUM-speidere i 1947. [1]

1951: 1. Glemmen er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [5]

I 1957 står de registrert med Ralph Frantzen som troppsfører og 23 medlemmer.
I 1956 27 medlemmer.
I 1965 med 44 medlemmer i flokk/tropp og seniorpatrulje.

1965: 1. Glemmen blir nevnt som en aktiv enhet i korpset Norges KFUM-speidere i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om Norges KFUM-speidere - Årsmelding 1965 [6]

1973: 1. Glemmen er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [7]

Fra jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003 Jubileumsboken er skrevet av Ralph Frantzen.

Slik startet det

Fredrikstadgutten Finn Hov (1898-1954, Ridder av St. Olav) la grunnlaget for triangelguttarbeidet i Norges KFUM i 1932. Han var medlem i 1. Fredrikstad speidergutttropp av Norsk Speidergutt-Forbund som ble stiftet 12. september 1912 og var patruljefører i Hjortepatruljen. Han ble troppsleder i 1918 og hadde flere tillitsverv i tropp, avdeling og krets i flere perioder. Møtene ble holdt på forskjellige steder, og Ynglingeforenlngen var mye brukt. Han stiftet (restartet) 4. Fredrikstad speidergutttropp.
1.Glemmen kfum 1945 2003.jpg
I jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003 blir 1. Glemmen nevnt:
Under krigen 1940-1945 var det forbudt å drive speiderarbeid, men triangelguttarbeidet som ble startet i Halden i 1935 var i gang under hele krigen. Den 19. desember 1943 ble Glemmen l. triangelguttavdeling stiftet av Arve (Andersen) Liverud (1907-1981) med opptagelse av 30 gutter i peisestua på daværende Bethel i Brochsgt. 9, Fredrikstad. Guttene ble inndelt i 4 lag med hver sin lagleder. Laglederne ble "rekruttert" fra Arves Gruppe" som ble stiftet den 21. oktober 1941 på Slangsvolds Minde, Veumveien 88, Fredrikstad, etter initiativ av res.kap. Alfred Storaas (1896-1984) i Glemmen menighet. Fra Norges Kristelige Ungdomsforbund møtte guttesekretær Andreas Grasmo som kåserte om det kristne guttearbeidet. Disse laglederne var i høyeste grad med på å legge grunnlaget for det som ble Glemmen KFUM speidergruppe. Det var: Frederick Waters (1922-1991), Per Jespersen (1928-2001), Thormod Hansen, Kjell Karlsen, Jens Barthold Andersen, Torolv Storaas og Ralph Frantzen. Pastor Alfred Storaas hadde ordnet med møtelokale i uthuset til Traraveien 40a, som ble innredet til formålet. [8]

Det er her på sin plass og ta med at Arve Liverud førte avdelingsprotokoll for 1. Glemmen triangelguttavdeling med navn, fødselsdato, adresse og grad, navn på lagleder, og dato for alle lagmøter med fortegnelse over hvor mange fremmøter den enkelte gutt hadde i løpet av semesteret. Alt ble sirlig og pent skrevet for hånd. Med det som grunnlag regnet han ut poengsummer for frammøte, orden og punktlighet, eksaminasjon, arbeid for avdelingen, grader og merker. Det lag som fikk flest poeng vant flaggkonkurransen. Avdelingen hadde fire lag med tilsammen 32 gutter. Det var et nitidig arbeid det står all respekt av.

Arbeidet starter

Den 7. september 1945 ble Glemmen 1. KFUM speidertropp stiftet idet triangelguttavdelingen ble speidertropp. På stiftelsesdagen var alle speiderne samlet til det aller første troppsmøtet på KFUK speidernes hus i Østre Frydenbergvei. Arve Liverud overlot ledelsen til Ralph Frantzen som troppsleder og han ble innsatt av speidersekretær Øivin Lang (1913-2005). Torolv Storaas fikk sin godkjenning som troppsassistent den 19. februar året etter. Nå var alt duket for livsutfoldelse i det glade, grønne speiderliv i patruljene:
Ørn, med Leif Stene Johansen (1930-2002) som patruljefører,
Hauk, med Kjell Karlsen,
Tiur, med Arild Johansen og
Falk med Lars Storaas (1928-2002).
Patruljemøtene ble holdt i uthuset i Traraveien 40 A. Bededagshelgen 1945 innkalte Norges KFUM speidere alle sine ledere til det første landsledermøte på Strandheim, Nærsnes i Asker. l staben: Speiderstyrets formann Finn Hov, viseformann John Larsen og speidersekretær Øivin Lang. For de 100 lederne ble det en stor begivenhet, idet mange forventningsfulle kommende ledere ble opptatt som speidere etter avlagt speiderløfte. Lørdag morgen var det andakt der sekretær Andreas Grasmo talte. Deretter bar det til skogs der lederne ble tatt med på et skikkelig patruljeløp som varte fra kl. 10.30 til klokka var bortimot 16.00. Det var flere gjester fra de øvrige nordiske lands KFUM speiderforbund til stede. Fra Sverige møtte distriktssjef lng. A. Noren, Stockholm og fra Danmark korpssekretær E. Birkler fra København. Alle deltagere ble tildelt et beltemerke til minne. Troppslederen i Glemmen, Ralph Frantzen, var en av flere ledere fra Østfold krets i som reiste hjem fra denne første ledersamling med stor tro på KFUM speiderarbeidet i Østfold. Årsrapport for l945 viser at vi var 23 medlemmer i Glemmen 1. KFUM speidertropp. Flaggpatrulje i 1945 ble Hauk med Kjell Karlsen som patruljefører.

Teksten er hentet ut med Free Online OCR, [1]

Ledere

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [3]
Troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Arve Liverud 1941 - 1945 (Triangelarbeidet)
Ralph Frantzen og Torolv Storaas 19451951 [9]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [3]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [2] Deltakelse Referanse
1946 Korpsleir, Sønderborg (KFUM-spejderne i Danmark) Flagg Danmark.png Danmark 4 deltakere
1947 Kretsleir Elnessjøen, Østfold krets (Norges KFUM-speidere) Rakkestad kommunevåpen.png Rakkestad, daværende Degernes
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 22 speidere og 2 ledere [10]
1949 Troppsleir Børtevann, Ise Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg 28 speidere og 4 ledere
1950 Kretsleir Hurdal, Østfold krets (Norges KFUM-speidere) Hurdal kommunevåpen.png Hurdal
1951 Korpsleir Sjøstrand (Norges KFUM-speidere) Asker kommunevåpen.png Asker
1952 Kretsleir Tjellholmen, Østfold krets (Norges KFUM-speidere) Hvaler kommunevåpen.png Hvaler, Tjellholmen 13 deltakere
1952 Landsleir Verdal (Norsk Speidergutt-Forbund) Verdal kommunevåpen.png Verdal
1953 Troppsleir Valebø med 7. Fredrikstad KFUM-Speidere Skien kommunevåpen.png Skien
1954 Troppsleir Øymarksjøen Aremark kommunevåpen.png Aremark
1955 Korpsleir Ringsaker (Norges KFUM-speidere) Ringsaker kommunevåpen.png Ringsaker 19 deltakere
1956 Troppsleir Valebø Skien kommunevåpen.png Skien 25 deltagere
1957 Kretsleir Aremark, Østfold krets (Norges KFUM-speidere) Aremark kommunevåpen.png Aremark 15 deltakere
1958 Korpsleir Fiskum (Norges KFUM-speidere) Øvre Eiker kommunevåpen.png Øvre Eiker 10 deltakere
1959 Kretsleir Arebekken, Aremark 1959 Østfold krets (KFUM) Aremark kommunevåpen.png Aremark 9 deltakere
1961 Svensk KFUM-leir, Sparreviken, Ljungskile Flagg Sverige.png Sverige 10 deltakere
1962 Korpsleir Femunden (Norges KFUM-speidere) Engerdal kommunevåpen.png Røros kommunevåpen.png Femundsmarka 1 deltager i stab
1964 Landsleir Bodø (Norsk Speidergutt-Forbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø
1966 Korpsleir Seljord (Norges KFUM-speidere) Seljord kommunevåpen.png Seljord
1967 Kretsleir Nord-Odal, Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Nord-Odal kommunevåpen.png Nord-Odal
1968 Jamborette, Nibe Flagg Danmark.png Danmark
1969 Troppsleir Oksenøya, Vansjø Moss kommunevåpen.png Råde kommunevåpen.png Våler, Viken kommunevåpen.png Vansjø 19 deltakere
1970 Korpsleir Voss (Norges KFUM-speidere) Voss kommunevåpen.png Voss 21 deltakere
1971 Troppsleir Haldenvassdraget i kano Aremark kommunevåpen.png Aremark 14 deltakere
1972 Troppsleir Vansjø Moss kommunevåpen.png Råde kommunevåpen.png Våler, Viken kommunevåpen.png Vansjø 6 deltakere
1973 Troppsleir Kornsjø / Bullaren / Iddefjorden i kano Halden kommunevåpen.png Halden og Flagg Sverige.png Sverige 10 deltakere
1974 Korpsleir Lindesnes (Norges KFUM-speidere) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes 11 deltakere
1975 Fylkesleir Skrabberud, Østfoldkretser (Alle speiderforbundene) Rakkestad kommunevåpen.png Rakkestad, Skrabberud
1976 Pinseleir Sølvstufoss, med KFUK Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg, daværende Tune kommunevåpen.png Tune 30 deltakere
1976 Troppsleir Vansjø i kano Moss kommunevåpen.png Råde kommunevåpen.png Våler, Viken kommunevåpen.png Vansjø 14 deltakere
1977 Kretsleir Sparreviken, Østfold krets (Norges KFUM-speidere) Flagg Sverige.png Sverige 15 deltakere
1978 Landsleir "Verdal 1978" (Norges KFUM-Speidere) Verdal kommunevåpen.png Verdal 11 deltagere [11]
1981 Pinseleir Haldenvassdraget med Glemmen 2 KFUK-Speidere Aremark kommunevåpen.png Aremark 24 deltakere
1982 Landsleir Starum (Norges KFUM-speidere) Østre Toten kommunevåpen.png Østre Toten 12 deltakere
1983 Troppsleir Dalsland i kano Flagg Sverige.png Sverige
1984 Fylkesleir Krageviken, Østfoldkretsene Indre Østfold kommunevåpen.png Indre Østfold, daværende Trøgstad kommunevåpen.png Trøgstad 10 deltakere
1985 Troppsleir Dalsland i kano Flagg Sverige.png Sverige
1986 Landsleir Vinje (Norges KFUM-speidere) Vinje kommunevåpen.png Vinje 12 deltakere
1988 Kretsleir Sparreviken, Østfoldkretser (Norges KFUK-speidere) / (Norges KFUM-speidere) Flagg Sverige.png Sverige
1989 Landsleir Skaugum (Norges speiderforbund) , med 1. Lisleby Asker kommunevåpen.png Asker
1990 Landsleir "Mandal`90" (Norges KFUM-Speidere) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal [12][13]
1991 Kretsleir Bolkesjø, Østfoldkretser (Norges KFUK-speidere) / (Norges KFUM-speidere) Notodden kommunevåpen.png Notodden, Bolkesjø
1992 Vennskapsbyleir Aalborg Flagg Danmark.png Danmark 25 deltakere
1993 Pinseleir Fangekasa, Rakkestad Rakkestad kommunevåpen.png Rakkestad 10 deltakere
1994 Landsleir Solør-94 (Norges KFUK-speidere) / (Norges KFUM-speidere) Grue kommunevåpen.png Grue / Våler, Innlandet kommunevåpen.png Våler 11 deltakere
1998 Landsleir Jæren-98 (Norges KFUK-speidere) / (Norges KFUM-speidere) Hå kommunevåpen.png En leder i stab
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [3]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Utklipp og minner

Mer om

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet Akela-meis.ulv-KM-til 2003 1.jpg Ulvungearbeidet Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003, Ralph Frantzen, 2003.
 2. 2,0 2,1 2,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 4. Trekant og lilje, 1997, Norges KFUM-speidere
 5. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 6. Norges KFUM-speidere - Årsmelding 1965.
 7. Styrkeliste pr. 31. desember 1973, Fredrikstad krets, 1973
 8. Fra jubileumsboken 1. Glemmen KFUM Speidergruppe 1945 - 2003
 9. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 10. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 11. Leirheftet for Landsleir "Verdal 1978" (Norges KFUM-Speidere)
 12. Norges KFUM-speidere.png Leirheftet for Landsleir "Mandal 1990" (Norges KFUM-Speidere)
 13. Norges KFUM-speidere.png Leiravisen "Skvulpet" nr. 1 for Landsleir "Mandal 1990" (Norges KFUM-Speidere)
 14. Lederen nr. 10 1947.
 15. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 16. Lilje.JPG Lederen nr. 3 1975, Norsk Speidergutt-Forbund.
 17. Bilde fra Speidermuseet sin utstilling på Landsleir Futura 2018 (KFUK-KFUM)
Vet du mer om "1. Glemmen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!