1. Halden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Halden speidergruppe
tidl. 1. Fredriksten og 1. Fredrikshald
NSF-Forbundsmerke-vevet-brukt fra 1978.JPG
Stiftet: 1910 i NGS og 1911 i NSF,
restartet 21. september 1917 [1][2][3][4]
Lagt ned: ?
Krets: Østre Østfold krets (NSF)
tidl. Østre Østfold krets (NSF)
og Østfold krets (NSF)
og Østfold distrikt (NGSK)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
og Norske Gutters Speiderkorps
Kommune: [5] Halden kommunevåpen.png Halden
Fylke: [5] Viken fylkesvåpen.png Viken, daværende Smaalenenes Amt
senere Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en nedlagt speidergruppe. [6]
Regnes som Østfolds første tropp tilknyttet Norsk Speidergutt-Forbund. Het først 1. Fredriksten, så 1. Fredrikshald, for så å bli hetende 1. Halden.

Område

Halden

Glimt fra historien

1910: Halden Arbeiderblad har 26. februar 1957 en større omtale av speiderhistorien i Østfold. Der siteres historikken til Fredrikshald speideravdeling ved tiårsjubileet i 1927:

Halden Arbeiderblad.JPG

"...Sommeren 1910 begynte det for alvor. Magistratfullmektig Fritjof Knudsen, som dengang bodde på Risum begynte å arbeide med en del gutter fra Halden og Idd. Troppen ble kalt "1. Fredrikstens tropp" og hadde helt til høsten sine møter ovenfor Øberg på Idd. Da høsten kom fikk troppen ha sine møter i Middelskolens gymnastikksal. Flere gutter kom til og troppen telte vel 100 speidere. Troppen sto det første år tilsluttet "Norske Gutters Speiderkorps" som var stiftet av rittmester Grøttum. Man fant imidlertid at dette korps` organisasjon var vel militært, og det ble oppløst....." [7]

1911: 1. Fredrikstens tropp, nevnt i artikkelen, 1910, ovenfor, ble startet av Fridtjof Knudsen i 1911 / innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund i 1911[8] Troppen regnes som Østfolds første speidertropp tilknyttet Norsk Speidergutt-Forbund, og var den andre troppen utenfor Oslo som ble med i forbundet. [9] Den første var 1. Eidsvold. 1. Fredrikstens tropp endret senere navn til 1. Fredrikshald, for så å bli hetende 1. Halden.

1912: Pinseleir på Brattås på Idd, den første i rekken, ble avholdt. 1. Kristiania og speidersjefen, Chr. Dons var Haldenspeidernes gjester. [7] Smaalenenes krets stiftes på høsten med Henrik Strømholen som kretsleder. [7]

1912: 1. Fredriksten blir delt og 1. Fredrikshald blir stiftet med redaksjonssekretær B. Kjelstrup som fører. 1. Fredriksten fortsetter men da kun med gutter fra Idd. [7] [10]

1912 eller 1913: 1. Fredrikshald legges ned: Troppsfører Kjelstrup forlater byen for å blir redaktør på Lillestrøm, og 1. Fredrikshald legges ned. Interessen er også dalende hos Idd-speiderne. Begge troppene går inn nå. [7]


1917: 1. Fredrikshald blir startet på nytt 21. september med Rolf Lie som fører.[1][2][3][4] De første patruljeførere var: Johs. Christiansen, Ola Flateby, Ragnar Jacobsen, Bjarne Moe, Bjørn Pettersen, Bjarne Munkerud, Trygve Gudbrandsen og Ludvig Korperud.[7] [10] 21. september blir troppen opptatt i Norsk Speidergutt Forbund, og denne dato blir av praktiske årsaker heretter regnet som stiftelsesdato for troppen. [10] 2. Fredrikshald stiftes som en følge av stor pågang. L. B. Christiansen blir troppsfører. [11] Fredrikshald troppene blir enige om et samarbeid med navn Fredrikshald Speiderkorps. med L. B. Christiansen korpsleder. [11] Vi kan oppfatte dette som starten på Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)

(Uoverenstemmelse mellom kilder: En avisartikkel i Smaalenenes Amtstidende 26. september 1927, [10], har identiske opplysninger om datoer og roller, men plasserer Leif H. Brodde i rollen istedenfor L. B. Christiansen. Redaksjonen anser at 1919-kilden er mest etterettelig i og med at det er kort tid siden hendelsen.)

1918: 1. Fredrikshald er en av ti speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1] Troppen har 51 medlemmer ved årets slutt i følge årsrapporten til Fredrikshald speiderkorps; Halden avdeling [10]

1920: 3. Fredrikshald stiftes 20. august 1920 etter en deling av 1. tropp. Bjørn Pettersen blir troppsfører. Han var tidligere [Troppsassistent|troppsassistent]] i 1. tropp Som ny troppsassistent velges Arne Forstrøm.[12]

1922: 1. Halden er en av nitten speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [2][13]

1923: 4. Fredrikshald slås sammen med 1. Fredrikshald. I førermøtet 27. mai bestemmer man seg, på grunn av lavere interesse for speiding, å slå sammen 1. Fredrikshald og 4. Fredrikshald. 4. tropps troppsfører, Kristian Fredriksen forsetter som troppsfører for 1. Fredrikshald [14]

1924: 2. Fredrikshald legges ned. På ettersommeren bestemmer man seg, på grunn av lavere interesse for speiding, å slå sammen 1. Fredrikshald og 2. Fredrikshald. Avdelingen består etter dette av 1 tropp og avdelingssjefen leder tropp og avdeling som en enhet videre. [15]

1925: Av troppens årsberetning ved slutten av året, framkommer at troppen består 64 speidere. Det har vært avholdt 5 førermøter, 40 tropsmøter og i alt 280 patruljemøter. Det ble tatt 17 dyktighetsmerker. Også 1925 var et godt aar for troppen. [16]

1926 3. mars holdtes avdelingens aarsmøte. 1. trops fører Karl Flinth var reist til «Garden» paa militærtjeneste og Hans Lund hadde overtat troppen. Som ny tropsfører blev paa møtet valgt R. Nordskogen. Denne overtok hvervet, men fandt i løpet av vaaren at han ikke hadde tid og Hans Lund overtok atter troppen. [16].
Stor international jubileumsleir ved Siljan i Dalarne i regi av Sveriges K. F. U. M. Scoutforbund, ble avholdt 15.-25. juli. Forbundet besluttet å sende en tropp fra Østfold kreds og en fra Møre; Kaare Wang-Pettersen og Thorleif Lie representerte 1. trop. [16]
Status ved årets slutt, 1926, viser at troppen besto av 61 speidere. Det ble gjennom året avholdt 80 troppsmøter.

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 56 var Fridtjof Knudsen gruppechef for 60 speidere fra 1. Askim, 1. Halden, 2. Halden og 1. Mysen. [17]

1928: 1. Halden er en av 23 speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [3]

1937 / 1938: 1. Halden er en av 27 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [18] [19]

1951: 1. Halden er med i Østre Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [20]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1979: Deltar på Speiderjobben> [21]

? : Er blitt lagt ned, usikkert når.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Troppsførere / troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Magistratsfuldmægtig Fridtjof Knudsen (1. Fredriksten) 19101911 Troppen var med i Norske Gutters Speiderkorps. [22] [23] [10]
Magistratsfuldmægtig Fridtjof Knudsen (1. Fredriksten) 19111912 Troppen var med i Norsk Speidergutt-Forbund. Troppen ble lagt ned i 1912 eller 1913. [24] [23] [10]
Redaktionssekretær B. Kjelstrup (1. Fredrikshald) 1912 Troppen ble lagt ned noe etter at Kjelstrup flyttet fra byen. I 1912 eller 1913. [10]
Rolf Anker Lie, postfunksjonær 19171921 [1]
Arne Forstrøm, troppsassistent. 19201922 Fungerte som troppsfører når Lie var på skogsarbeid. Fratrådte i mars. [12][2]
Bjørn Wang-Pettersen 1922 Tiltrådte i mars. Fratrådte i oktober [12][14][2]
Løytnant Edv. Wethe 19221923 Skulle stå i rollen kun til våren. [7] [14]
Kristian Fredriksen 19231923 Var fører for 4. tropp intil 27. mai [14] Trådte fra på høsten i forbindelse med utenlandsreise. [14]
Johs. Christensen eller Hans Lund 19231925 Denne kilden er upresis. Begge er sannsynlig. Også andre alternativ. [25]
Karl Flinth (Troppsassistent: Kaare Wang-Pettersen) 1925 Valgt på avdelingsmøte 24. mars. Dro i militærtjeneste i Garden på høsten. [15] [16]
Hans Lund 19251926 Fratrådte på senhøsten [10] [16]
R. Nordskogen 1926 Valgt tropsfører på aarsmøtet 3. mars men fant ut i løpet av våren at han ikke hadde tid. Forholdet ble avsluttet. [23] [16]
Hans Lund 1926 – (1927) [23] [16]
Kåre Wang Pettersen, kontorist/bokholder (1928) – (1931) [3][4]
Halvor Næss 19351937 [26] [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
[[]] [[]] – [[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [5] Deltakelse Referanse
1912 Pinseleir, Brataas på Idd, for Fredrikshaldspeidere. Halden kommunevåpen.png Halden Gjester 1. Kristiania, Chr. Dons [10]
1918 Kretsleir Fredrikstad, pinsen (Norsk Speidergutt-Forbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad Fra 1. og 2. tropp: 80 [10]
1919 Kretsleir Fredriksten, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Halden kommunevåpen.png Halden Største leir som inntil nå var arrangert i Norge.
Korpset var arrangør.
[10]
1921 Kretsleir Jeløya, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss Fra avdelingen: 70 [12]
1921 Avdelingsleir, hyttetomten, Blanktjern, august, 2 uker. Halden kommunevåpen.png Halden [12]
1922 Avdelingsleir, pinsen. Sponvika, Haugs tomt, Pina. Halden kommunevåpen.png Halden Fra avdelingen: 60 [14]
1923 Kretsleir Ravneberget, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg Fra avdelingen: 35 [14]
1924 Kretsleir Jeløya, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss Avelingen deltok [15]
1924 Landsleir på Hamar (Norsk Speidergutt-Forbund) Hamar kommunevåpen.png Hamar 1. Halden deltok [15]
1925 Pinseleir Fredrikstad Kilden sier ikke noe om hvem som arrangerer. Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad Fra avdelingen: ca 50 [16]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 27 deltakere [17]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 17 deltakere [28]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 6 deltakere [29]
1968 Landsleir på Lillehammer, underleir Sel (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer [30]
1972 Landsleir Røros (Norsk Speidergutt-Forbund) Røros kommunevåpen.png Røros [31] [32]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [6]

Medlemstall

 • 1918 – 48 medlemmer og 6 patruljer. [1]
 • 1922 – 17 medlemmer og 3 patruljer. [2]
 • 1928 – 42 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 17 andregradsspeidere, 23 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [3]
 • 1931 – 46 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 18 andregradsspeidere, 26 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [4]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Viken

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om NGSK

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 5. 5,0 5,1 5,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 6. 6,0 6,1 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 Halden Arbeiderblad 26. februar 1957
 8. Speideren. nr. 6 1911
 9. Femti år for norske gutter, 1961
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 Smaalenenes Amtstidende 26. september 1927
 11. 11,0 11,1 Avisen Halden 25. august 1919
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 Smaalenenes Amtstidende 27. september 1927
 13. Speideren nr. 7 1923
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 Smaalenenes Amtstidende 28. september 1927
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Smaalenenes Amtstidende 29. september 1927
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 Smaalenenes Amtstidende 3. oktober 1927
 17. 17,0 17,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 18. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 19. Speideren nr. 5 1938.
 20. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 21. Speideren nr. 1 1980
 22. Speideren nr. 6 1911
 23. 23,0 23,1 23,2 23,3 Smaalenenes Amtstidende 3. november 1926
 24. Speideren nr. 6 1911
 25. Smaalenenes Amtstidende 28. september 1927
 26. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 27. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr 5 1938
 28. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 29. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 30. Leiravisen "Spleisen", Landsleiren på Lillehammer i 1968
 31. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 32. Leiravisen BlåseBELGEN, Landsleiren på Røros i 1972
 33. Speideren nr. 6 1911
 34. Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 35. Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 36. Lederen nr. 3 1959.
 37. Lederen nr. 3 1968.
 38. Lilje.JPG Lederen nr. 8 1975, Norsk Speidergutt-Forbund.
 39. Speideren nr. 1 1980