1. Halden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Halden speidergruppe
tidl. 1. Fredriksten, 1. Fredrikshald
og Fredriksten Speiderkorps
NSF-Forbundsmerke-vevet-brukt fra 1978.JPG
Stiftet: 1911, restartet 21. september 1917 [1]
Lagt ned: ?
Krets: Østre Østfold krets (NSF)
tidl. Østre Østfold krets (NSF)
og Østfold krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [2] Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Fredrikshald og Idd
Fylke: [2] Viken fylkesvåpen.png Viken, daværende Smaalenenes Amt
senere Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en nedlagt speidergruppe. [3]
Regnes som Østfolds første tropp tilknyttet Norsk Speidergutt-Forbund.
Het først 1. Fredriksten, så 1. Fredrikshald, for så å bli hetende 1. Halden.

Område

Halden, tidl. også Fredrikshald og Idd

Glimt fra historien

Speiderkorps.jpg Historien om Fredriksten Speiderkorps fra 1910 er skrevet i en egen artikkelside.

1911: 1. Fredrikstens tropp med Fridtjof Knudsen ble innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund i 1911 [4] Troppen regnes som Østfolds første speidertropp tilknyttet Norsk Speidergutt-Forbund, og var den andre troppen utenfor Kristiania som ble med i forbundet. [5] Den første var 1. Eidsvold. 1. Fredrikstens tropp endret senere navn til 1. Fredrikshald, for så å bli hetende 1. Halden.

1912: Pinseleir på Brattås på Idd, den første i rekken, ble avholdt. 1. Kristiania og speidersjefen, Chr. Dons var Haldenspeidernes gjester. [6]

Smaalenenes krets stiftes på høsten med Henrik Strømholm som Kretschef. [6]

1. Fredriksten blir delt og 1. Fredrikshald blir stiftet med redaksjonssekretær B. Kjelstrup som fører. 1. Fredriksten fortsetter men da kun med gutter fra Idd. [6] [7]

1912 eller 1913: Troppsfører B. Kjelstrup forlater byen for å blir redaktør på Lillestrøm, og 1. Fredrikshald legges ned. Interessen er også dalende hos Idd-speiderne. Begge troppene går inn nå. [6]

1917: 1. Fredrikshald blir startet på nytt 21. september med Rolf Lie som fører. [1][8] [9] [10] [11]

De første patruljeførere i 1. Fredrikshald var: Johs. Christiansen, Ola Flateby, Ragnar Jacobsen, Bjarne Moe, Bjørn Pettersen, Bjarne Munkerud, Trygve Gudbrandsen og Ludvig Korperud. [6] [7]

21. september blir 1. Fredrikshald opptatt i Norsk Speidergutt-Forbund, og denne dato blir av praktiske årsaker heretter regnet som stiftelsesdato for 1. Fredrikshald. [7]

2. Fredrikshald stiftes som en følge av stor pågang. L. B. Christiansen blir troppsfører. [12]

Fredrikshald-troppene blir enige om et samarbeid i Fredrikshald Speiderkorps med L. B. Christiansen som korpsleder. [12] Vi kan oppfatte dette som starten på Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund).

Ikon kilde.jpg
Uoverenstemmelse mellom kilder: En avisartikkel i Smaalenenes Amtstidende 26. september 1927, [7], har identiske opplysninger om datoer og roller, men plasserer Leif H. Brodde i rollen istedenfor L. B. Christiansen. Redaksjonen anser at 1919-kilden er mest etterettelig i og med at det er kort tid siden hendelsen.

1918: 1. Fredrikshald er en av ti speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1] 1. Fredrikshald har 51 medlemmer ved årets slutt i følge årsrapporten til Fredrikshald Speiderkorps. [7]

1920: 3. Fredrikshald stiftes 20. august 1920, etter en deling av 1. Fredrikshald. Bjørn Pettersen blir troppsfører. Han var tidl. troppsassistent i 1. tropp Som ny troppsassistent velges Arne Forstrøm. [13]

1922: 1. Fredrikshald er en av nitten speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [8][14]

1923: 4. Fredrikshald slås sammen med 1. Fredrikshald. I førermøtet 27. mai bestemmer man seg, på grunn av lavere interesse for speiding, å slå sammmen 1. Fredrikshald og 4. Fredrikshald. 4. Fredrikshalds troppsfører, Kristian Fredriksen forsetter som troppsfører for 1. Fredrikshald. [15]

1924: 2. Fredrikshald legges ned. På ettersommeren bestemmer man seg, på grunn av lavere interesse for speiding, å slå sammen 1. Fredrikshald og 2. Fredrikshald. Avdelingen består etter dette av kun 1. Fredrikshald og avdelingschefen Hans Lund leder 1. Fredrikshald og avdeling som en enhet videre. [16]

1925: Av 1. Fredrikshalds årsberetning ved slutten av året, framkommer at troppen består 64 speidere. Det har vært avholdt 5 førermøter, 40 tropsmøter og i alt 280 patruljemøter. Det ble tatt 17 dyktighetsmerker. Også 1925 var et godt aar for troppen. [17]

1926 3. mars holdtes avdelingens aarsmøte. 1. Fredrikshalds fører Karl Flinth var reist til «Garden» paa militærtjeneste og Hans Lund hadde overtat troppen. Som ny tropsfører blev paa møtet valgt R. Nordskogen. Denne overtok hvervet, men fandt i løpet av vaaren at han ikke hadde tid og Hans Lund overtok atter 1. Fredrikshald. [17].

Stor international jubileumsleir ved Siljan i Dalarne i regi av Sveriges K. F. U. M. Scoutforbund, ble avholdt 15.- 25. juli. Forbundet besluttet å sende en tropp fra Østfold kreds og en fra Møre; Kaare Wang-Pettersen og Thorleif Lie representerte 1. Fredrikshald. [17]

Status ved årets slutt, 1926, viser at troppen besto av 61 speidere. Det ble gjennom året avholdt 80 troppsmøter.

1928: 1. Halden deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 56 var Fridtjof Knudsen gruppechef for 60 speidere fra 1. Askim, 1. Halden, 2. Halden MS og 1. Mysen. [18]

Bykommunen endret i 1928 navn fra Fredrikshald til Halden. [19]

1. Halden er en av 23 speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [9] [10]

1937 / 1938: 1. Halden er en av 27 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [20] [21]

1951: 1. Halden er med i Østre Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [22]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1979: 1. Halden deltar på Speiderjobben> [23]

? : Er blitt lagt ned, usikkert når. Kan være viderført i Halden speidergruppe?

Ledere

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [3]
Troppsførere og troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Fridtjof Knudsen, magistratsfuldmægtig 19111912 [24] [25] [26] [7]
B. Kjelstrup, redaktionssekretær 1912 [27] [7]
Rolf Anker Lie, postfunksjonær 19171921 [1]
Arne Forstrøm, troppsassistent 19201922 [28] [13][8]
Bjørn Wang-Pettersen 1922 [29] [13][15] [8]
Edv. Wethe, løytnant 19221923 [30] [6] [15]
Kristian Fredriksen 19231923 [31] [15] [32] [15]
Johs. Christensen eller Hans Lund 19231925 [33] [34]
Karl Flinth med troppsassistent Kaare Wang-Pettersen 1925 [35] [16] [17]
Hans Lund 19251926 [36] [7] [17]
R. Nordskogen 1926 [37] [26] [17]
Hans Lund 1926–(1927) [26] [17]
Kåre Wang Pettersen, kontorist/bokholder (1928)–(1931) [9] [10] [11]
Halvor Næss 19351937 [38] [39]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [3]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [2] Deltakelse Referanse
1912 Pinseleir, Brataas på Idd, for Fredrikshaldspeidere med 1. Kristiania Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Idd [7]
1918 Kretsleir Fredrikstad, pinsen (Norsk Speidergutt-Forbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad 80 fra 1. og 2. tropp [7]
1919 Kretsleir Fredriksten, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Fredrikshald Troppen deltok [40] [41] [7]
1921 Kretsleir Jeløya, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya 70 fra avdelingen [13]
1921 Avdelingsleir, hyttetomten ved Blanktjern, Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Fredrikshald [13] [42]
1922 Avdelingsleir, pinsen. Sponvika, Haugs tomt, Pina. Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Fredrikshald 60 fra avdelingen [15]
1923 Kretsleir Ravneberget, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg 35 fra avdelingen [15]
1924 Kretsleir Jeløya, i pinsen. (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya Avdelingen deltok [16]
1924 Landsleir på Hamar (Norsk Speidergutt-Forbund) Hamar kommunevåpen.png Hamar 1. Fredrikshald deltok [16]
1925 Pinseleir Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad ≈ 50 fra avdelingen [17] [43]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 27 deltakere [18]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 17 deltakere [44]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 6 deltakere [45]
1968 Landsleir på Lillehammer, underleir Sel (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer [46]
1972 Landsleir Røros (Norsk Speidergutt-Forbund) Røros kommunevåpen.png Røros [47] [48]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [3]

Medlemstall

 • 1918 – 48 medlemmer og 6 patruljer. [1]
 • 1922 – 17 medlemmer og 3 patruljer. [8]
 • 1928 – 42 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 17 andregradsspeidere, 23 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [49]
 • 1931 – 46 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 18 andregradsspeidere, 26 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [11]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund Akela-meis.ulv-KM-til 2003 1.jpg Ulvungearbeidet Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 4. Speideren. nr. 6 1911
 5. Femti år for norske gutter, 1961
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Halden Arbeiderblad 26. februar 1957
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 Smaalenenes Amtstidende 26. september 1927
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 11. 11,0 11,1 11,2 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 12. 12,0 12,1 Avisen Halden 25. august 1919
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 Smaalenenes Amtstidende 27. september 1927
 14. Speideren nr. 7 1923
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 Smaalenenes Amtstidende 28. september 1927
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Smaalenenes Amtstidende 29. september 1927
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 Smaalenenes Amtstidende 3. oktober 1927
 18. 18,0 18,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 19. Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].
 20. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 21. Speideren nr. 5 1938.
 22. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 23. Speideren nr. 1 1980
 24. Troppen var med i Norsk Speidergutt-Forbund. Troppen ble lagt ned i 1912 eller 1913.
 25. Speideren nr. 6 1911
 26. 26,0 26,1 26,2 Smaalenenes Amtstidende 3. november 1926
 27. Troppen ble lagt ned noe etter at Kjelstrup flyttet fra byen. I 1912 eller 1913.
 28. Fungerte som troppsfører når Lie var på skogsarbeid. Fratrådte i mars.
 29. Tiltrådte i mars. Fratrådte i oktober
 30. Skulle stå i rollen kun til våren.
 31. Var fører for 4. tropp inntil 27. mai
 32. Trådte fra på høsten i forbindelse med utenlandsreise.
 33. Denne kilden er upresis. Begge er sannsynlig. Også andre alternativ.
 34. Smaalenenes Amtstidende 28. september 1927
 35. Valgt på avdelingsmøte 24. mars. Dro i militærtjeneste i Garden på høsten.
 36. Fratrådte på senhøsten
 37. Valgt tropsfører på aarsmøtet 3. mars men fant ut i løpet av våren at han ikke hadde tid. Forholdet ble avsluttet.
 38. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 39. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr 5 1938
 40. Fredrikshalds Avis 12. juni 1919
 41. Største leir som inntil nå var arrangert i Norge.
  Korpset var arrangør.
 42. Leiren var i august, 2 uker.
 43. Kilden sier ikke noe om hvem som arrangerer.
 44. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 45. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 46. Leiravisen "Spleisen", Landsleiren på Lillehammer i 1968
 47. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 48. Leiravisen BlåseBELGEN, Landsleiren på Røros i 1972
 49. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 50. Speideren nr. 6 1911
 51. Lederen nr. 3 1959.
 52. Lederen nr. 3 1968.
 53. Lilje.JPG Lederen nr. 8 1975, Norsk Speidergutt-Forbund.
 54. Speideren nr. 1 1980
Vet du mer om "1. Halden"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!