1. Haugesund

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Haugesund speidergruppe
NSF logo.jpg
Stiftet: 23. april 1911 [1][2]
Lagt ned: ?
Krets: Haugaland krets (NSF)
tidl. Vesterlen krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [3] Haugesund kommunevåpen.png Haugesund
Fylke: [3] Rogaland fylkesvåpen.png Rogaland
Dette er en nedlagt speidergruppe. [4]

Område

Haugesund kommune, Rogaland fylke.

Glimt fra historien

1911: 1. Haugesund bli stiftet 23. april. [1][2]

1914: Dette årstallet er oppgitt som stiftelsesår i forbundets troppsoversikt for 1918. Er det skrivefeil eller har troppen blitt lagt ned og startet opp igjen? [5]

I NSFs jubileumsbok Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921 nevnes matdyrking under den første verdenskrig:

Rieber-Mohn.jpg

(…) Våren 1918 stod i potetdyrkningens tegn. På hver ledig jordflekk sattes poteter. I byen gikk kommunene i spissen og stillet alle dyrkbare arealer til disposisjon for potetavlen. Her fant da speiderne et rikt arbeidsfelt og det blev — alt tilsammenlagt, et ikke ganske ubetydelig bidrag som speidertroppene landet over ydet til økning av matavlen. Lengst nådde formentlig Haugesund-speiderne. De dyrket 20 mål jord med poteter for kommunen — 5 mål jord med poteter til privatfolk, og endelig 1 mål med poteter til sig selv. Det siste mål jord var dessuten opbrutt helt fra nytt, pløiet og bearbeidet. På lignende måte gikk speiderne frem rundt om i landet — til dels blev del også dyrket poteter til de fattige. Også i det almindelige våronn- og innhøstningsarbeide tok speiderne del, og mange steder blev sommerferiene benyttet til nyrydningsarbeider. Istedetfor sommerturer blev der holdt arbeidsleire. 1. Hønefoss tropp hadde således 30 gutter på jordearbeide på Storøen ved Tyrifjorden sommeren 1918, mens Stavanger hadde et lignende antall i virksomhet på Melsheien. Der ble arbeidet med liv og lyst, og disse frivillige arbeider fra guttenes side bidrog i høi grad til å skape velvilje og respekt for speidersaken. (…) [6]

1918: Er en av ti tropper i Vesterlen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [7]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 94 var Gunnar Jørgensen gruppechef for 56 speidere fra 1. Haugesund, 3. Haugesund og 5. Haugesund. [8]

1928: Har 38 medlemmer og er en av 36 tropper i Vesterlen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [2]

1948: Lederen nr. 3 1948 melder at 1. Haugesund er innmeldt i forbundet. Har de vært nedlagt og startet opp igjen eller er det trykkfeil. [9]

1951: Er med i Haugaland krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10]

1968: Deltok under landsleiren på Lillehammer. [11]

? : Er blitt lagt ned, usikkert når.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]] – [[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Victor Carlsen, gullsmed (1918) – (1922) [5][1]
Torvald Staalesen, kontorist (1928) – (1951) [2] [12] [13] [14]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 20 deltagere [15]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 15 deltakere [8]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 10 deltakere [16]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 11 deltakere [17]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 12 deltagere [18]
1968 Landsleir på Lillehammer, underleir Øyer (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer [11]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Medlemstall

 • 1918: 33 medlemmer og 4 patruljer. [5]
 • 1922: 42 medlemmer og 5 patruljer. [1]
 • 1928: 38 medlemmer fordelt på 2 ledere, 11 andregrads speidere og 25 tredjegrads speidere. [2]

Utklipp og minner

Om Rogaland

Les mer om speidingen i Rogaland fylke. Rogaland fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund i Rogaland

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i Rogaland fylke

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. 5,0 5,1 5,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 6. Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 7. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 8. 8,0 8,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 9. Lederen nr. 3 1948
 10. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 11. 11,0 11,1 Leiravisen "Spleisen", Landsleiren på Lillehammer i 1968
 12. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 13. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr. 5 1938
 14. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 15. Speideren, nr. 6 1920, Norsk Speidergutt-Forbund.
 16. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 17. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 18. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 19. Lederen nr. 3 1948
 20. Lilje.JPG Lederen nr. 5 1963, Norsk Speidergutt-Forbund.
 21. Lilje.JPG Lederen nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.