1. Kristiansand

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Kristiansand speidergruppe
NSF-Forbundsmerke-vevet-brukt fra 1978.JPG
Stiftet: 1912 og restartet 18. april 1914 [1][2][3]
Krets: Sørlandet krets (NSF)
tidl. Sørlandet krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [4] Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand
Fylke: [4] Agder fylkesvåpen.png Agder
Dette er en nedlagt speidergruppe. [5]
Denne artikkelsiden er vurdert til å deles opp, ift. tidsangivelser og manglende informasjonen om denne. Se denne siden [5]

Område

Kristiansand kommune

Glimt fra historien

Speiderguttene i Kristiansand ved Ekserserhuset 17. mai 1925. Foran speidermusikken, bak 1., 2. og 3. Kristiansand. Fra 2. Kristiansands arkiv.

Se også Speiding i Kristiansand.

Kaptein Hertzbergs tropp

1913: 11. januar trykker Fædrelandsvennen Jens Skjelderup Hertzbergs anmeldelse av Lommebok for speidergutter.

I Staalesens bok om Sørlandet krets (NSF) finner vi følgende notat:

"1911: Kaptein Hertzbergs tropp kom med i Norsk Speiderkorps. Bare kort levetid for troppen."
(Dette gjelder nok Jens Skjelderup Hertzberg.)

I Speideren 4/1912 står det om troppen: "1ste Kristianssands trop med hr. ingeniørkaptein J. Hertzberg som leder er indmeldt i forbundet. Troppen kalder sig "sjøfuglene" og patruljenavnene er "Maakene", "Lommene", "Alkene", "Ternene". Vi sender "sjøfuglene" vor hjertelige velkomsthilsen."

I "Studentene fra 1895" - utg 1945 - finner vi følgende omtale av Hertzbergs tropp, skrevet av doktor Roll Hansen. Det er mulig at denne omtales gjelder en gutteflokk som arbeidet både innenfor og utenfor speiderbevegelsen. Det vet vi p.t. for lite om.

Som ung officer dannet han en egen tropp av gutter, som han drev stadige øvelser med, det fortsatte han årene utover. Om sommeren var de på sjøen i hans og andre båter, eller de hadde orienteringsøvelser i skogene om byen. Om vinteren drev de øvelser på ski. Av og til var de ute om natten for å få øvelse i nattorientering. Hertzberg hadde den mest brennende lyst til å lære ungdommen allslags edel idrett og virksomhet. De gutter, som således stod under hans ledelse i ungdomsårene, ble hans venner for livet. Lykkelige var vi, som hadde sønner der stod under hans kommando i ferder på sjø og land.

Wilhelm Heistein peker på at 1. Kristiansand ble startet uten direkte forbindelse med Hertzberg og Upsahls tropper. I jubileumsberetningen fra 1989 siteres han:

Herr kaptein Hertsberg hadde jo hat et bra korps, likeledes herr sersjant Upsahl; men disse to korps blev nedlagte.

I erindringer fra Thomas Albert, som senere ble aktiv speider og kretschef i Sørlandet krets finner vi følgende, gjengitt i Historien om Sørlandets krets av Dagny og Leiv Staalesen, 1987:

I 1910 eller 1911 hadde vi Kristiansands Guttekorps. Det var helt militært anlagt. Rolf Stumpf var general, Ole Moe var vicegeneral og så fortsatte det nedover med militære grader. Vi hadde hvite render i buksene og gikk med båtlue m/dusk. Dertil gikk vi med tre-gevær, som vi kjøbte på Husfliden. Officerene hadde sabler. Korpset fikk en kort levetid, antagelig var det overadministrert med alt for stort befal i forhold til menige, og alt i 1912 blev det opløst. Men i det år hørte vi om Baden-Powell, en general i England som hadde dannet noe som het speidertropper. En del av os snakket med kaptein Harlem om dette, - og under hans bevågenhet startet vi en speidertropp og fikk lov til å bruke ekserserhuset til møter og øvelser. Randulf Upsahl var tropsfører. Høsten 1913 reiste jeg til Kristiania for å fortsette på middelskolen. Også denne troppen gikk i opløsning. Men så kom Wilhelm Heistein, min fetter, i 1914 og startet det som ble kaldt 1. Kristiansand Speidertropp. [6]

Ny start 1914

"1ste Kristiansand trop, fører hr. Wilhelm Heistein" introduseres i Speideren 5/1914 - "... istedet for en som er sluttet". [7]

1915: Sent i november 1915 [8] skal "1ste trop af Kristiansands speiderkorps, kombineret med endel af de øvrige tropper her i byen, afholde høstmanøver i terrænget Stray - Mosby - Kulien. Afreisen finder sted med 1/2 5-toget lørdag eftermiddag og fiendtlighederne begynder søndag morgen kl. 8."

1917: Troppen feirer 18. april sitt treårs-jubileum. [9] Heistein hedres som troppens stifter.

1918: Troppen hadde ikke aktivitet i 1918 i følge forbundets troppsoversikt. [10]

Tidlige minner fra 1. Kristiansand

Mellomkrigstiden

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 73 var Anton Stoveland gruppechef for 64 speidere fra 1. Farsund, 1. Justøy, 1. Kristiansand, 2. Kristiansand, 3. Kristiansand, 1. Lillesand og 1. Mandal. [11]

1931: Troppen har etablert roverpatrulje med 6 rovere. [12]

Nyere tid

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 1. Kristiansands deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [13]

1998: 1. Kristiansand er nevnt i resultater fra NM i speiding 1998, i Speideren nr. 4 1998. [14]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Jens Skjelderup Hertzberg 1911 – ?
Wilhelm Heistein 1914 – ? [15]
Wilhelm Heistein (1921) – ? [16]
Bjørn Albert, kontorist (1922) – ? [1]
Ernst Johan Ekberg (1924) – ? [17]
J. Jorlev Rødland (1925) – ? [18]
Vilhelm Heistein, ingeniør (1928) – ? [2]
Johan Anker Nilsen (1933) – ? [19]
Vilhelm Heistein (1933) – ? [20]
Ingvard Sørensen 19351936 [21]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1924 Gruppeleir Hornnes [25] Se festlig referat i bladet Speideren!
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 6 deltakere [11]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 35 deltakere [26]
1933 Troppsleir, Bygland, Langeid, Sirdal og Flekkefjord [27]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 22 deltakere [28]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 10 deltakere [29] [30]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 24 deltagere [31]
1972 Landsleir Røros (Norsk Speidergutt-Forbund) Røros kommunevåpen.png Røros [29] [32]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Medlemsutvikling

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Vest-Agder

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referenser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 3. Speideren nr. 5 1934
 4. 4,0 4,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. 5,0 5,1 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. Historien om Sørlandet krets, Dagny Staalesen og Leiv Staalesen, 1987.
 7. Speideren 5/1914
 8. Fædrelandsvennen 25/11/1915
 9. Speideren 5/1917
 10. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 11. 11,0 11,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 12. Speideren 1/1931
 13. Speideren nr. 3 1992
 14. Speideren, nr. 4 1998, Norges speiderforbund.
 15. Speideren 5/1914
 16. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 17. Speideren 5/1924
 18. Speideren 1/1925
 19. Speideren 1/1933
 20. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 21. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 22. Speideren 3/1941
 23. Matrikkel NSF 1951
 24. I Matrikkel 1951 står "Heislein", noe jeg antar er trykkfeil for Heistein.
 25. Speideren 8/1924
 26. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 27. Speideren nr. 7 1933
 28. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 29. 29,0 29,1 Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 30. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 31. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 32. Leiravisen BlåseBELGEN, Landsleiren på Røros i 1972
 33. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 34. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 35. NSF styrkeliste 1935
 36. Speideren 7/1927
 37. Speideren nr. 5 1914
 38. Speideren nr. 5 1934
 39. Lederen nr. 2 1959.
 40. Lederen nr. 4 1959.
 41. Lederen nr. 2 1960, Norsk Speidergutt-Forbund.
 42. Speideren nr. 1 1980
 43. Speideren nr. 4 1990, Norges speiderforbund.