1. Risør

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
1. Risør
NSF forbundsmerke 2013 i stoff.jpg
Stiftet: 31. mars 1917 (107 år) [1][2][3]
Krets: Aust-Agder krets (NSF)
tidl. Agder krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [4] Risør kommunevåpen.png Risør
Fylke: [4] Agder fylkesvåpen.png Agder
Dette er en aktiv speidergruppe. [5]

Område

Risør kommune i Agder fylke.

Speidergruppa i dag

Glimt fra historien

Allerede 8. desember 1909 trykker "Nedenæs Amtstidende" en lengre artikkel om guttespeiderkorps. Dette er en artikkel som hadde sitt opphav i Norske Gutter og som har sitt utspring i Centralforeningen.[6] Denne avisen utkom i Risør. Men foreløpig vet vi ikke om omtalen førte til noen initiativ så tidlig.

1917-1940

 • Det kan være et spor av tidlig speiding i Risør at kretssjef Johannes Leewy i sin notatbok fra 1919 noterer at "Hr. lærer Haug, Risør" har fått utlevert flere utgaver av "Nord. speidersport".
 • I Nedenæs Amtstidende finnes 3/3 1920 takkeannonse ved Erling August Petersens død. Foreldrene takker særlig Risør speiderkorps.[7]
 • Når troppen presenteres i Speideren 6/1920 noteres det at den er "fornyet" ved lærer E. Haug.[8]
 • I kretsprotokollen noterer kretssjef Heistein våren 1923: "I Risør hadde forb.sekr. [Rasmussen] fundet en Arne Knudsen, Frydendal, som kunde være til hjælp under arbeidet med at få trop istand igjen der. I Risør findes endnu nogen få gutter som regner sig som speidere." [2]
 • I februar 1925 besøker kretssjef Johannes Leewy Risørspeiderne, og besøket rapporteres grundig i kretsens protokoll. Han beskriver både optimisme og vanskeligheter. I april får Leewy positive rapporter, og noterer: "Der arbeides ivrig derborte nu, og antagelig kommer en del speidere derfra til kredsleiren." [2]
 • I oktober 1925 er det delingsfører Harald Evensen som driver troppen. Han har møter annehver uke, men håper i løpet av vinteren å øke til ukentlige møter. Speiderhytta er solgt og den plagsomme gjeld er slettet. [2]
 • I januar 1926 noterer Leewy at overrettssakfører Nipedal overtar som troppsfører i Risør. [2]
 • I forbindelse med at Nipedal søker om godkjenning som leder følger det noe korrespondanse. Han er født i 1901 og har aldri vært speider eller deltatt i arbeid for barn. Han skriver selv til kretssjefen: "Men jeg vil samtidig ikke undlate å gjøre opmerksom på at jeg personlig ikke er religiøst interessert, så jeg kan ikke virke som en religiøs veileder for guttene. Men jeg kan påta mig å lære dem moral og gode seder og hvad der forøvrig er av nytte for dem gjennem livet. Det har dærfor været under store betænkeligheter jeg har erklæret mig villig til å overta hvervet, idet jo sp.bevægelsen i sin dypeste grund er religiøs. Jeg tør be Dem ta dette i betraktning ved min eventuelle ansættelse." Kretssjefen sender samme dag skjemaet videre til hovedstyret med kretssjefens anbefaling. [9]
 • 22/2 1926 har kretsen fått svar fra Hovedstyret i anledning godkjenning av Nipedal som leder. Leewy oppsummerer slik i kretsprotokollen: "Hovedstyret fastholder sit tidligere standpunkt: Guttene skal opdras praktisk, fysisk, moralsk og religiøst. Man stiller sig i almindelighet meget frit også i religiøs henseende, idet man mener at trpsf. personlig ikke behøver å utøve denne påvirkning, men kan få andre til å utføre dette. På den anden side kan man heller ikke forstå at en mand ikke skulde kunne læse et stykke ut av en andagstbok eller la en av guttene læse eller be Fadervor, og så la dem synge sp.bønnen sammen. Hvis han derimot finder ikke å kunne la guttene synge sp.bønnen sammen engang, synes man at den mand vanskelig kan stille sig som leder for speiderne. Man går imidlertid ut fra at hr. Nipedal vil kunne skaffe guttene den tilbørlige religiøse opdragelse og påvirkning, og anerkjender ham som fører for 1 Risør trop." [10]
 • Våren 1926 noterer kretssjef Leewy i kretsprotokollen: "1 Risør har mistet sine bedste kræfter idet de fleste av de ældre sp. er bortreist." [11]
 • A. Nipedals ledergjerning i Risør ble ikke lang. Sommeren 1926 flytter han til Kristiansand. Leewy har strevet noe med å få kontakt med troppen i Risør i denne perioden. [12]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 39 var Johannes Leewy gruppechef for 84 speidere fra 1. Arendal, 2. Arendal, 1. Grimstad, 1. Froland og 1. Risør. [13]

1940-1977

Johan O. Lindstrøm forteller om troppen i Agderposten 8/4 1941: "I. Risør har hatt noen dårlige år de siste 4 årene. Arbeidet har lagt nede, og alt har vært brakk. Straks etter Jeløyleiren ble troppen oppløst, den hadde mistet sin fører og ingen var villige til å ta på seg hvervet. Siden den tid har alt som heter speiderarbeid lagt helt i dødvanne.

Høsten 1939 kom en ny mann til byen, konditor Fallet, som sammen med Halvor Halvorsen gikk i gang med arbeidet igjen. Interessen blandt Risørguttene var god, det meldte seg ca. 30 gutter ved nystarten. Det var etter min mening en altfor stor tropp når man tok hensyn til nystart. Det var dårlig med krefter til å drive alle disse guttene fram og det har vi nå siden fått svi meget for.

Bare et halvt år etter starten mistet troppen både Halvorsen og Fallet som måtte gå på grunn av sitt arbeid. Nå stod troppen igjen uten fører, og jeg ble da som gammel speider spurt om å overta arbeidet. Det var mange år siden jeg hadde deltatt i arbeidet men ville forsøke om jeg kunne klare arbeidet. Det var ikke lite som krevdes nettopp i starten, mer enn jeg ante. Men guttemateriellet var godt og arbeidet morsomt.

Vi har våre møter rundt i husene av mangel på husrom. Nå har vi forresten fått ordnet det slik at vi leier til troppsmøtene.

Det har vært en oprevet tid å arbeide i, en stor del av arbeidet har i vinter og sist høst vært viet Nasjonalhjelpens hjelpekomité i byen. Vi har derved fått et godt ord og rykte."

1978--

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

2006: 1. Risør får tildelt søknadsmidler. [14]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Finn Knudsen (1951) Er gruppe- eller troppsleder. [15]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
K. Gjøstad (Ljøstad?), handelsbetjent (1918) – 1919 [1][16]
E. Haug, lærer 1919 [17]
Andre Olsen 1921 [18] (Omtales som forhenværende fører i 1925) [19][20]
Er uten troppsfører 1922 [21]
Kringlebotten, redaktør ? – 1924 I kretsprotokollen noteres det at "redaktør Kringlebotten har trukket sig tilbake". [22]
Gjermundsen 1925 [23]
Haakon Fjeld 1925 [24]
Nipedal, overrettssakfører 1926 [25]
Finn Bader, sogneprest (1928) – (1933) [26][27]
Harald Lindstøl (1935) – (1936) [28]
Fallet, konditor 1939
Halvor Halvorsen 1939
Johan O. Lindstrøm 1941
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 22 deltakere [29]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 37 deltakere [30]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 14 deltakere med 2. Risør [31]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 13 deltakere [32] [33]
2011 Kretsleir Almö, Ronneby, Aust-Agder krets, 2011 (Norges speiderforbund) Flagg Sverige.png Sverige 19
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [34]
2021 Agenda Søndeled, speidergrupper fra Aust-Agder krets (Norges speiderforbund) Risør kommunevåpen.png Risør totalt 200 deltagere [35] [36]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Medlemstall

 • 1918: 36 speidere i 4 patruljer [1]
 • 1920: 45 speidere [37]
 • 1921: 76 speidere. [38]
 • 1922 – Årsrapport ikke innsendt. [21]
 • Ved kretsrådsmøtet 15/9/1923 opplyses det at troppen har "nogen (4?)"speidere. [39]
 • 1933: 68 medlemmer [40]
 • 1935: 40 medlemmer. [41]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

 • Troppen hadde egen hytte (og belastende gjeld!) frem til 1925.[43]

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Ukens artikkel

1. Risør er presentert slik i ukens artikkel, uke 12, 2017 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 12, 2017

1920: Speideren nr. 6 1920 melder om 1. Risørs innmelding i Norsk Speidergutt-Forbund

1. Risør speidergruppe fyller 100 år 31. mars.

Som mange andre speidergrupper, ble den startet opp og lagt ned flere ganger i den første tiden. Mye av den tidligste historien er beskrevet.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier? Bidra du også! [5]

Les mer om 1. Risør speidergruppe her

Mer om

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926
 3. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932, publisert i Speideren nr. 4 1932, NSF.
 4. 4,0 4,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. Nedenæs amtstidende 8/12/1909
 7. Nedenæs amtstidende 3/3/1920
 8. Speideren 6/1920
 9. Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926
 10. Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926
 11. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 12. Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926
 13. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 14. Opplysninger fra publisert liste, 24. april 2006 [1]
 15. Matrikkel NSF 1951
 16. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 17. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 18. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 19. Speideren 6/1920
 20. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 21. 21,0 21,1 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 22. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 23. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 24. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 25. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 26. Årsmelding NSF for 1928
 27. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 28. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 29. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 30. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 31. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 32. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 33. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 34. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 35. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 36. Deltagende tropper var 1. Grimstad MSK, Flosta, Fevik 1, 2. Tromøy, 1. Eydehavn, 1. Risør og Vegårshei MSK, opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund, juni 2021
 37. Speideren 6/1920
 38. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 39. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 40. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 41. Styrkeliste NSF 1935
 42. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
 43. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 44. Speideren nr. 6 1920
 45. Speideren nr. 5 1934.