10. Drammen III RR-lag

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

RR-laget 1971-1989

Bakgrunn Speidergruppene 10. Drammen og Drammen III hadde over tid hatt et samarbeid på flere nivåer og hatt turer/arrangementer på blant annet Speiderhytta ved Landfalltjern (peff-kurs med overnatting i snøhule blant annet) og jentespeiderhytta ved Tverken. Det var naturlig å formalisere samarbeidet blant de eldre speiderne, roverne i 10. Drammen og rangerne i Drammen III. 1971 Fra roverne sin side ble samarbeidet formelt diskutert på et rovermøte 6.april 1971 og det ble fastsatt møte med Drammen III 14.april. Det ble på dette møtet også bestemt pinsetur i Vassfaret sammen med rangere fra Drammen III. Til stede på møtet var: Svein-Erik Sveia, Helge Moen, Øivind Havik, Terje Hontvedt, Trond Berget. På fellesmøtet 14.april ble det enighet om fellesmøter og arrangementer samt at rovere og rangere fortsatt skulle ha sine egne møter og arrangementer. Det første fellesmøtet på Øren 4.mai med EEC-diskusjon ble en stor skuffelse, hvor bare to foredragsholdere (Espen Hoff fra Drammen Unge Høyre og Terje Hafskiold fra Unge Venstre) møtte opp i tillegg til to rovere. (Trond Berget og Morten Bille). På neste felles over-ranger møte 19.mai, hvor hovedagendaen var planlegging av felles rover-ranger tur til Vassfaret 29.-31. mai, møtte 7 personer opp. Samarbeidet var dermed formelt i gang. Aktiviteter og arrangementer resten av 1971 Gjennomført 4 RR-møter og 2 rover-møter samt julebord hver for seg. Meget godt oppmøte med opptil 16 RR-er på møtene og det var på møte 1.september navnet 10. Drammen III RR-lag første gang ble benyttet. Av program/saker på møtene, kan nevnes: Sang (blant annet: Med buksekanten over knærne – ny rutine på møter innført), foredrag tau og knuter, førstehjelp ved sjokk og trafikkulykker ved Olav Hansen, RR-skjerf stoffprøver. På Rovermøte 20.oktober, ble det vedtatt at Hytte-Hytta i Speiderhytta skulle tilhøre 10.Drammen III RR-lag (5 mot 2). I løpet av året har det blitt gjennomført en rekke dugnader på Hytta og Hytte-Hytta med følgende ildsjeler: Svein-Erik Sveia, Helge Moen, Kjell Berget, Arild Eriksen, Morten Runar Andersen og Trond Berget. I tillegg har også rangere bidratt. 10.november var det RR-møte i peisestua hos Astrid Reinertsen med mat og bilder. Pinsehaik i Vassfaret 29.-31. mai 1971: Turen startet med tog fra Drammen til Hønefoss, så buss til Reset i Hedalen. Vandring fra Reset langs Strøsdammen forbi Trytetjernsvelta til overnatting på Olsonheimen. Kveldstur til Vassfarmølla, Vassfarplassen og Amundheimen. På dag 2 gikk turen langs Buvasselva med spektakulær kryssing til Strøslifjell (1106 moh) og overnatting ved Strøsliseter. Siste dag ble det vandring fra Strøsliseter til Nesbyen for tog tilbake til Drammen.

RR – 5 kamp 4.-5.september: Konkurransen arrangert av Per Gunnar Selvik fra 5.Drammen. Resultat: nr 1 Bang og Ødegaard 4. Drammen, nr 2 Svein-Erik og Arild, nr 3 Ragnhild og Anne Birgit, nr 4 Toril og Aud.

Tur til Konnerudgruvene: Buss fra Drammen til Skalstad. Gikk så til gruvene og 600 meter inn samt utforsking og medtaging av steinprøver. Tente bål for tilberedning av mat, men grunnet bulder lenger inne, ble maten fortært på utsiden. Gruveeksperten var Ståle Kristiansen. RR – 3 kamp for kretsen 3.-4.oktober: Arrangør var Søren W Thorne fra 1.Drammen. Resultat: nr 1 Arild og Morten B, nr 2 Astri Bjerknes og Svein-Erik, nr 3 Jorunn Sanderud og Trond Berget, nr 4 Morten Runar Andersen.

Tur til Sveltihel 2. helga i november med 10 deltagere. Tur til Nesfjell, spøkelseshistorier av Svein-Erik. 2CV-en til Øivind Havik fungerte utmerket. Dugnad på jentespeiderhytta ved Whiskybekken 20.-21. november. 2 rangere og 5 rovere stilte for ved-dugnad. 1972 Det ble gjennomført 7 felles referatførte RR-møter med 16-24 deltagere pr møte, 5 styremøter, noen studieringer og 3 rovermøter pluss roverjulebord. Det ble på begynnelsen av året utarbeidet felles halvårsplan som var så ambisiøs at langt fra alt ble gjennomført (planen tas derfor ikke med her), samt at det ble bestemt møte hver uke med annen hvert til studiesirkel. Studiesirkelen som ble opprettet var «Natur og miljøvern» hvor overskuddet skulle gå til RR-hula. Terje Hafskiold var ansvarlig. Tur til helleren Heibu på Storsteinsfjell 15.-16. januar: Liten deltagelse, kun Morten Bille og Trond Berget. Buss til Tronstad og etter en del leiting i mørket ble Heibu nådd og det ble bålkos, mat og drikke inntil rosignal kl 00.30. Vellykket rovertur og flott skiføre. Tur til Sveltihel i februar med 19 deltagere hvor mange måtte ligge i stallen RR 3-kamp 6.-7.mai: 10. Drammen III RR-lag var arrangør. Haugfos/Ramberg fra 3. Drammen vant. Hemmelig oppgave var å lage stylter. Pinsehaik i Vassfaret 20-22.mai: Tog til Hønefoss, Øivind og Brit i 2CV, buss gjennom Hedalen til Reset. Vandring via Strøsdammen til overnatting ved Olsonheimen. Stor vannføring i Buvasselva – Øivind vasset fram og tilbake med sekker og Kjell mistet en gummistøvel i forsøk på å kaste den over elva. Dagen etter tok Morten en svømmetur i elva ovenfor Øvre Grunntjern. Rusletur via Vassfarplassen til Bjørke hvor Øivind haiket til Hedalen for å hente bilen. Mandag ble det befaring/mimring ved Greineløken før alle ble kjørt til Hedalen. Semesteravslutning Gaaserumpa i Sandebukta 17.-18. juni: 7 stk var med mot 19 stk året før. Bading, leirbål, sang, sk(r)åling. Helge ufrivillig dukkert da han skulle gå om bord i kanoen som han og Svein-Erik hadde med. Han hadde ikke før satt beinet i kanoen før den kantret – til stor fornøyelse for de andre. Landsleir på Røros: Egen RR-leir med helgrilling av okse etc. RR-møte 27.september – EN MERKEDAG På dette møtet ble det formelt vedtatt at 10. Drammen Roverlag og Drammen III Rangerlag blir slått sammen til «10. Drammen III RR-lag». Tidligere var det lagledere for rovere henholdsvis rangere, men nå ble det valgt (skriftlig valg med flere kandidater) nytt styre for RR-laget: Formann Astrid Reinertsen, viseformann Trond Berget, kasserer Marit Jensen, Sekretær Morten Bille. Det ble videre opprettet 4 gjenger: H-S gjeng Reinsdyrpatruljen på Spesialskolen, Nevenyttighetsgjeng, Naturgjeng, Kontakten. Gjenger som ble foreslått, men ikke etablert: Radio, Hytte-Hytta, kano, ludo, rangerbu, vise. Det er å bemerke at ikke alle etablerte gjenger hadde like stor aktivitet. Det ble også med bakgrunn i Roverprøven, utarbeidet og innført (dog nesten ikke implementert) RR-prøve med navn BRAKAR og synlig merking som rangersnor rundt halsen og gul stripe på RR-skjerfet. BRAKAR I Livsholdning og personlig utvikling Spørsmålene drøftes under en samtale i gjengen eller laget 1. Hvor finner du tilknytningspunkter til kristendommen i ditt daglige liv? 2. Har du som menneske noen oppgave eller plikt utover det å sørge for din egen velstand? 3. Hvordan forstår du speiderarbeidets målsetting på bakgrunn av Speiderloven og Speiderløftet? II Tjeneste Aspiranten gjennomfører (en) tjenesteoppgave (r) som fortrinnsvis bør komme aspirantens speidergruppe til gode. Oppgaven(e) velges i samråd med styret. III Friluftsliv Aspiranten gjennomfører en tur, fortrinnsvis i ukjent terreng (farvann). Turen legges opp av aspiranten i samråd med Styret. I turen inngår minst en overnatting ute. Turens lengde skal være minst: 20 km til fots, 40 km med sykkel (ikke motorsykkel), 30 km på ski, 20 km med kano, 40 nautiske mil i seilbåt eller tilsvarende med andre ikke motoriserte befordringsmiddel. Etter endt tur skal aspiranten innen en frist som Styret bestemmer, levere skriftlig logg og rapport. IV Vidsyn Innen rammen av områdene «Teknisk innsikt og hobby», «Samfunn og familie», «Internasjonalt samarbeid», «Kunst og kultur» eller «Naturen omkring oss» utfører aspiranten en større oppgave av praktisk og/eller teoretisk art. Oppgaven bestemmes i samråd med Styret, og kan løses i forbindelse med turen

Rebusløp Oslo 19.november: Innover i 3 biler og tog med oppmøte Universitetsplassen. Oppgaver: 1) Samle autografer på gata fra flest mulige mennesker (RR-laget samlet 160). 2) Intervjue en politimann om fritiden hans. RR-laget gikk til Møllergata 19. 3) En mengde rebuser. Det ble 2.plass og diplom til RR-laget. Etterpå ble det mat og drikke på Majorstua kirke og det ble vist 2 filmer: Om naturen og Lille Hiawatha. Tur til Sveltihel 25.-26.november: Det var 12 deltagere. Bil til Råtavann. Piperøyking, kortspill og sang. Aud, Astrid og Morten B sov i stallen. Trond gjorde et forsøk på dette også, men han kunne ikke like en viss sprekk som han i tilfelle måtte ligge i, så han ga opp og tuslet inn igjen. Ved-dugnad før hjemreise. Roverjulebord på Sveltihel 9.-10.desember: Julebordet ble gjennomført i god gammel stil med spekemat, klementiner, seigmenn, druer, loff og drikke som hører med. Det var mer enn nok til alle og det ble spilt kort og sunget innimellom til langt på natt. Dagen derpå ble det snøballkrig og Lasse var et bra mål der han satt på utedassen. Ved-dugnad før hjemreise. Julemøte på Hytta 20.-(21.) desember: Julemøte ble nærmere en julefest med juletre og gang rundt dette hvor det ble sunget av full hals. Det var så mange som hadde møtt opp at det ble trangt rundt treet og spesielt med ablegøyer forårsaket av Terje Hafskiold. Julenissen kom og «alle hadde vært snille hele året». Marit hadde organisert et fantastisk ostemåltid og Stein Løvgaard og en kamerat underholdt med gitarspill og visesang. Noen overnattet. Nytt styre: Med bakgrunn i at Astrid skulle til Danmark og noen sto fremfor examen artium, ble det i november valgt nytt RR-styre med virkning fra årsskiftet. Det nye styret: Formann Randi Helgerud, viseformann Nils Hontvedt, kasserer Kjell Berget, sekretær Mette Marie Thoresen. 1973 Det ble gjennomført 14 RR-møter med deltagelse fra 11-25 personer, 4 styremøter samt en lang rekke møter i gjengene og studiesirkel. LUDO-en slo for alvor igjennom i 10.Drammen III dette året. (En ivrig RR-er Morten Bille var president i Norsk Ludoforbund). Halvårsplan for vår og høst var utarbeidet, men blir ikke angitt da en rekke aktiviteter ble avlyst. Det foreligger også få referater fra turer, så oversikten er mangelfull – dog er det angitt turer som er planlagt. Det ble gjennom året utført masse dugnad på Hytte-Hytta, som: Gulvlegging, nye vinduer med glass, spikerslag på veggene – fikk hardplater fra Nøsted Bruk, ovn satt inn.


Tur til Sveltihel 20.-21.januar: Turen var i klassen «meget vellykket». Koia er lun og intim, og et sted hvor stemningen virkelig kan komme på topp. En trend er at bare «gamle travere» går igjen fra tur til tur. Ludo ble ivrig digga på turen. Hyggetur til Hytta med medbragte fastelavnsboller 10.-11.mars Påsketur til Ustaoset 19.-22.april: Planen var opprinnelig å ligge to netter i telt på Hardangervidda, med lange skiturer om dagen, og til slutt én overnatting i lånt hytte ved Ustevann. Lange skiturer ble det, men alle nettene ble tilbragt på hy

Dugnad flytting av stein: Einar Andersen kom med tilbud om å flytte noe stein ved verkstedet i Gropa. RR-laget skulle få kr 500,- hvorav kr 250,- skulle gå til RR-laget og det resterende deles på de som deltar. Nytt styre: Det ble valgt nytt styre 20.mai: Kjell Berget, Ingunn Berg, Astrid Reinertsen, Trond Berget. Gjennom våren var det mye korrespondanse mellom Astrid som befant seg i Danmark og RR-laget (lest opp/forfattet på RR-møter). Gjengene: Første halvår bar preg av relativt liten turaktivitet og liten aktivitet i en del gjenger. Det var dog grei aktivitet i H-S gjengen og på patruljemøtene til Reinsdyrpatruljen stilte ofte Randi, Lasse, Ingunn, Astrid, Ellen og Trond opp. Filmgjengen med Morten Runar, Kjell og Arild var også aktive. Den hemmelige gjengen med Morten Bille som kontaktperson var etablert. Den var strengt hemmelig, og det var noe uvisst hvem som var med i den. Men ett er sikkert, den besto – og det er det viktigste.

Studiering med offentlig støtte og bøker om stjernehimmelen med Terje Hafskiold som leder. Styremøte 18.september: Oppgavene i det nye styret ble fordelt med formann Trond, materialforvalter Astrid, sekretær Ingunn, kasserer Kjell. Kontingent fastsatt til kr 20,- pr. år. RR-møte på Øren 26.september Handicapspeiding: Søren W. Thorne fra 1.Drammen fortalte om handicapspeiding og de forskjellige gradene av handicap: blinde, svaksynte, døve, tunghørte, bevegelseshemmede og mentalt handicapet. I praksis fikk de fremmøte prøve seg som blind med plastpose over hodet og som døv med hodetelefon. Som bevegelseshemmet, ble benet hengt opp i et gummihjul og som mentalt handikappet fikk en høre en tekst som man bare forsto litt av fordi den var krydret med fremmedord og spesielle faguttrykk. RR-møte på Øren 17.oktober med foredrag Finnemarka: Theo Thorne og Odd Monrad Hansen holdt lysbildeforedrag om Finnemarka med tips om fremtidige haiker. Det ble vist rester av gamle gårder og det ble gitt et innblikk i hvor vanskelig finnene hadde hatt det. Det ble også snakket miljøvern og vist flotte bilder fra Drammen og Bragernesåsen. Det var 20 RR-er tilstede, Viseverksted på Hytta 26.-28.oktober: Etter sangen «Du skal få en dag i mårå», ble det delt inn i grupper som skulle utarbeide og fremføre sanger, sketsjer og opplesninger. En gruppe besto av Nils, Trond, Mette-Marie og Ingunn. De tok for seg negerproblemet og startet helt fra begynnelsen skapelsen (parodi). De hadde sketsjen «i butikken» som viste tydelig forskjell på svart og hvit. Så sang de Herrefolket (egendiktet til melodi Karius og Baktus). RR-møte på Drammen Museum 7.november: Jo Sellæg holdt et flott kåseri med fremvisning av lysbilder med gamle hus, bybrannen på 1800-tallet og bebyggelsen langs elvekanten og jordbruk i skogkanten. Byggestil med lyse hovedinnganger ut mot gata, mens bakgårdene oftest var rødmalte. Forskjellige steder i byen var det fattighus og skoler – noe som så trist ut. Det ble også tid til å gå rundt og titte på gjenstander hvor det mest uhyggelige var en barnekiste med hodeskalle og to knokler. De var 14 RR-ere tilstede. RR-ting på Øren 16.november: Det var representanter fra 1. Drammen Roverlag, 3. Drammen og 5. Drammen Sjø i tillegg til 10. Drammen III. Trond B fortalte om hvordan vårt RR-lag blir drevet og han viste noen lysbilder fra pinseleiren. Fra oss var det 11 RR-ere. RR-møte på Øren 28.november: Hovedtemaet var alkohol og en bestemmelse som sier at alkohol er forbudt på speidertur, men dette ville ikke alle godta. Diskusjon fram og tilbake med mest heftige diskusjoner på gangen. Konklusjonen ble at man på speidertur skal forsøke å unngå drikking, - dersom folk MÅ drikke, får de gjøre det privat. Julemøte på hytta 19.desember: Først ble det valgt nytt styre: Nils, Kjell, Liv og Ingunn. Deretter ble det fortært masse ost og pariserloff. Alle hadde med en liten gave som ble samlet inn i en sekk og satt på soverommet. Under peiskosen ble Tommy borte og inn kom selveste Julenissen (Tommy fikk gave etterpå). Kari Hoff fikk «Guffedyr» som hun satte pris på, men hun byttet det allikevel med Tor som fikk parfyme. Så var det fysiske utskeielser med Tyven-tyven og Lasse går i ringen. Ble varmt, så det ble fortsettelse ute med lek og basing i snøen. Trond tok like godt av seg på overkroppen - tøft gjort. Ingunn og Terje fikk seg en avkjølende dukkert i Landfalltjern (det var heldigvis snø på vannet). Omsider labba alle inn igjen og de som ikke hadde sovepose gikk hjem. Hva som senere hendte – det veit ingen.

1974 Det ble gjennomført 10 referatførte RR-møter med deltagelse fra 11-22 medlemmer og 3 RR-styremøter. Det er også for våren utarbeidet halvårsplan. Etablert komite for ferdigstillelse av byggeprosjektet Hytte-Hytta: Morten Runar (hyttefut), Trond B og Ellen Trondsen. Oppgaven var å organisere jobbingen og kalle inn til dugnad. Gjennom året har flere bemerket at RR-laget er nede i en «bølgedal» og at det er flere årsaker til dette. RR-lagets karneval i Tomineborgveien hos Astrid 5.januar: Bakgrunnen for karnevalet var at 4 stk hadde bursdag (Astrid, Terje W, Ellen og Marit). Det ble bløtkake delt i 4 med rett antall lys på hver kvartpart og til sammen 81 lys. Terje W var den eneste som ikke klarte å blåse ut lysene på ett utpust. Folk kom i de merkeligste antrekk: 3 oljesjeiker, en «bøgde-harry» med fettsleik og bukseseler, en texasdronning, 2 sigøynere, Dracula, sjørøver, Rødhette, klovn, troll ……. Det hører med til historien at Kjell ble nektet adgang på bussen ved Bragernes Torg fordi han hadde på seg Nixon-maske. Opplæring i engelsk folkedans skar seg grunnet liten plass, men det ble danset mye etter gamle Beatles-plater + Bislett spesial. Etter hvert ble dansen overtatt av Tyven-tyven og Flasketuten peker på. Morten B måtte ake ned trappa og Astrid måtte stå på hodet og synge «Ja, vi elsker». Alle var fornøyde etter et opplevelsesrikt samvær. RR-møte på Øren 30. januar: «Den hemmelige gjengen» ekskluderes Det kom forslag fra Trond om at «Den hemmelige gjengen» ikke kunne si den var en gjeng innenfor RR-laget ettersom bare visse privilegerte personer fikk bli medlemmer. Dette ble vedtatt selv om Morten ville ha et ord med i laget. Lysbildefremvisningen var noe underlig da bildene var speilvendte – Trond greide nemlig å veive alle kassettene ned på gulvet i begynnelsen av møtet.

RR-møte på Hytta 20.februar: Overraskelsen på dette møtet var førstehjelpsøvelse som Morten og Arild forberedte og ledet. Det ble delt inn i 4 grupper fordelt på soverom, loft, kjeller og kjøkken. Markører var Jarle, Ole Bjørnstad, Trond Arve og Ole Bennie med skader: sjokk, pulsåreblødning, veneblødning, åpent skinnebensbrudd, kravebensbrudd, snittsår på langs og tvers samt mye mer. Alle markørene var ikke like tålmodige, men de ble behandlet, surret fast på båre og båret inn i peisestua. I peisestua ble de pakket opp av Morten og Arild som også forklarte hva som skulle vært gjort med hver pasient. Det ble fastslått at deltakerne kunne uhyggelig lite om førstehjelp, så øvelsen var veldig lærerik. Barsketur Blefjell 9.-10.mars: Etter godt og vel en times kjøring fra fremmøtested Øren, ble bilene parkert ved Fagerfjell og skitur med mye utstyr ble gjennomført i stummende mørke fram til skavl hvor snøhuler skulle bygges. Etter en del strev, var snøhulene klare for innflytting sent på kvelden. I en av hulen lå det 4 stykker på kun 82 cm (iflg referat), så det var trange kår. Påfølgende dag var det strålende sol, og det ble en skitur til Bletoppen før utrydding av hulene og hjemtur. Anstrengende, men alle tiders tur. RR-møte på Øren 13.mars «Jenter – gutter»: I tillegg til diskusjon om innredning av RR-hula, var det gruppearbeid: «Forskjell på jenter og gutter i 16-18 årsalderen». Resultat jenter: Hushjelp, mindre frihet, tidligere moden, romantiske, tenker mer på fremtiden. Resultat gutter: Fysisk styrke, mer spontane, aktiv nysgjerrighet, utsette seg for fare. Tur til Sveltihel 22.-24.mars: Strålende vær begge dager med trugetur til Gunhildrudknatten og skitur til Gunhildrudsetra. Bruno fant en lekekamerat på setra og grunnet mangel på fotoapparat ble dette ikke foreviget. Lørdagskveld og natt ble det amerikaner, whist, spardame og selvfølgelig LUDO som ble avsluttet med russisk rulett etter at Lasse hadde vunnet. Vellykket tur, og alle de som ikke var med, burde angre RR-trekamp 25.-26.mai: 2 lag fra RR-laget: Gnom (Trond B og Ellen Trondsen) tok en fin 1.plass, mens Herp (Marianne Sanderud og Nils H) kom på 4.plass. Trekampen bestod av 3 deler. I løpet av sommeren deltok RR-ere på 10.Drammen sin sommerleir på Risøya ved Tvedestrand, KFUK landsleir i Seljord og Drammen III stifinnerleir på Berger i Vestfold. RR-møte på Øren (udatert): Nytt styre ble valgt: Formann Kari Lie Larsen, styremedlem Marianne og Erik, kasserer Kjell. Enkelte har klaget over at mye av møtene går bort i prat og unødvendig stemming, så det kom forslag om separate ranger- og rovermøter. Forslaget møtt med ramaskrik. Sterke meninger om at styret må gjøre møtene mer attraktive. På RR-møte 25.september, ble det vedtatt med 11 mot 2 stemmer Karis forslag om separate ranger og rovermøter. RR-møte hos Kari Lie Larsen 16.oktober: Syngemøte hvor Tor Arne og Nils hadde med gitarer. Mye spilling og sang, fru Berget og Kari hadde bakt deilige kaker. RR-møte på hytta 6.november: Tema for møtet var utespeiding. Foredragsholder Øystein Køhn holdt innlegg om fordeler og ulemper med forskjellig slags utstyr og oppakning. Kjell hadde med pølser og lomper. RR-julemøte 20.desember: Litt strev med å få kjørt opp bord og stoler med Opel-en til Kjell. Først lovendring (enstemmig vedtatt): To styrerepresentanter fortsetter et helt år, slik at det bare blir to nye som velges hvert halvår. Etter separat rovermøte til stor ergrelse blant de tilstedeværende rangerne, ble det spist tradisjonell ost og pariserloff. Til slutt ble det leker og sang i RR-hula

1975 Det ble gjennomført 14 referatførte RR-møter og 2 styremøter. På RR-møtet 9.januar ble nytt styre valgt: Formann Trond Berget, viseformann Ellen Larsen Nyhus, materialforvalter Lise Opsahl, kasserer Terje Hafskiold. Innlegg og foredrag på møtene gjennom året hadde følgende temaer: • Fremstillingsmåte av dagens aviser og lysbilder av DT&BB`s avisproduksjon ved journalist Børre Ivar Lie fra DT&BB. • Kvinnesak/kvinneåret med kåsør Ellen Sørensen fra SV. • Innlegg om økologi med representant fra ledergruppa i aksjonen «Fremtiden i våre hender» Tor Olav Andersen med påfølgende diskusjon. • Matlaging av særdeles næringsrik og sunn mat med oppskrift fra Livsstil (organet til Fremtiden i våre hender) • Forbundenes historie ved NSF`s 2. visepresident Odd Pettersen. • RØYKING, overlege Blørstad ankom et røykfullt lokale og holdt et interessant og noe avskrekkende foredrag – allikevel var det mange som tente røyken etterpå. • «Forsvaret» - sivilt eller militært, innlegg med kaptein Per Åge Berg og Jan Dag Michaelsen fra FMK.

Tur til Sveltihel 15.-16.februar: Med veien brøyta helt opp, gikk turen opp uten problemer. Det var så kaldt at det var vanskelig å få Sveltihel skikkelig varm (og da er det kaldt!). Lørdagskvelden og natta gikk med til kortspill, kos og pølser. Søndag gikk noen på skitur, mens andre rødda – og røddig ble det denne gangen også. Bekreftet at Sveltihel er et ypperlig turmå

RR-barsketur til Blefjell 15.-16.mars: Turinvitasjon fra 1.Drammen Roverlag. Litt forviklinger før avreise fra Øren mht befordring. Løste seg etter velvillig utlån av biler fra familien Henschien. Ble møtt av Christian og Søren (1. Drammen) på parkeringsplassen på Norstul. Da disse tok en stikktur, gikk gjengen fra 10. Drammen III seg vill og hadde tenkt å grave seg ned i snøen. Ble funnet igjen og ble med dit 1. Drammen og 4. Drammen allerede hadde sine snøhuler klare. Så det var bare å grave is, skare og snø i 3 timer til hulene var ferdige. Hula var praktfull, men da var også graverne søkkvåte – da smakte den kalde ertesuppa til Aud ekstra godt før det ble kryping ned i soveposene. Til kvelds ble det brødmat og suppe medbragt på termos samt suppe varma på primus – og MENGDEVIS av sjokolade. Så ble det litt søvn (dog kaldt for noen) og søndag morgen hadde åpningen på snøhula føyket igjen og var ikke synlig fra utsiden. Etter 2 forsøk, lykkes det Søren å finne den og han gravde fram åpningen. I strålende vær ble det en vindfull tur til Sudtrånuten og etter rydding gikk turen hjem igjen med rast på Aas kafeteria på Kongsberg hvor følget ble lagt merke til. RR-møte Hytte-Hytta 27.august: Nytt styre ble valgt: Trond Berget (fortsetter som formann), kasserer Runar Holmen, materialforvalter Aud Harstad og viseformann Ellen Larsen Nyhus (fortsetter). Godt oppmøte med 17 stk. Tom Eddy overtok for Runar Holmen 12.november fordi Runar ikke hadde tid til å sitte i sty

Krets RR-kanohaik til Blindevann 13.-14.september: Haiken ble gjennomført i til dels regnvær, var arrangert av 3. Drammen og foregikk på Blindevann mellom Svelvik og Sande. Det var en flott tur med bra program. De som var med: Tor O.. Ahlgren, Karin Gulbrandsen, Morten R. Andersen, Kari Clausen, Trond Berget + 15 fra 3.Drammen IV RR-lag. RR-treff 21.23.november: RR-treffet ble arrangert av kretsen (Fien, Søren og Trond) og startet med teatertur til Oslo og Det Nye Teater med forestillingen «Gropa» om arbeidere på 1920 tallet. Så gikk turen til Hytta for RR-ting med innlagt tur til Glitreanlegget ved Landfalltjern. Dessuten skjedde det en del ting som ikke skal omtales i referatform. Det var med omkring 25 RR-ere fra 10.Drammen III. Julemøte 19.desember: Godt oppmøte og med tradisjonelt ost, pariserloff og kjeks. Nytt styre ble: Anne Wenche (ny), Tom Hontvedt (ny), Tommy og Aud Harstad.

1976 Det er gjennom året gjennomført 13 referatførte RR-møter med 15 – 21 RR-ere på møtene. Innlegg og foredrag på møtene gjennom året hadde følgende temaer: • To representanter fra Drammen smalfilmklubb viste filmer fra fiske i Nord-Norge og Nordnorsk natur. Ble bestemt å gi penger til «Aksjon vann». • Bjarne Røgeberg (medlem DOT) kåserte om friluftsliv sommer og vinter (påkledning, skiturer på vinter, snøhulebygging …). • Opplæring i folkedanser. • Børre Ivar Lie holdt foredrag om Moskva og Sovjet til stormende jubel. • Representant for Norges Blindeforbund viste film og fortalte om blindesaken. • Kanohaik til Velmunden ble gjennomført rett etter sommerferien. • Strikking til lappeteppe går sin gang og Dutte leder på høsten med 9 lapper.

Vaskemøte på Hytta og Hytte-Hytta 9. juni: Med nok varmt vann ble hele Hytte-Hytta og alt inventar (skaper, hyller, skuffer) vasket grundig uten at noen sluntret unna. Dutte helte til og med ei bøtte vann over Kari. Vaskeferdige kl 21.30 og da ble det avslapning med varmt drikke og gode kaker. Tommy begynte å ta opp lagssaker kl 21.35 Tur til Haglebu 6.-7.mars: RR-laget hadde fått låne de flotte hyttene til foreldrene til Karin og Ole. Vel oppe ved 6-tiden, ble lørdagskvelden brukt til: pølsekos, kortspill, politisk diskusjon (huff), Monopol, nattdans og kjøreopplæring. De fleste tok punkt 1 på Brakarprøven, nemlig livsholdning og personlig utvikling. Karin stilte en 4-seters (eller var det kanskje 7-seters) fiskekjelke til disposisjon – noe som var populært blant akehungrige folk. Søndag ble det skitur og aking i finværet og en rast på veikroa i Prestfoss på hjemoverturen. RR-møte 25.august: Valg av nytt styre: formann Kari Clausen, Roald Berget, Karin Gulbrandsen og Tom Hontvedt. RR-møte 15.september: Halvårsplan for høsten 76 ble fremlagt av styret og godkjent. Prøveordning med aktivitetskveld på Hytte-Hytta hver fredag (om ikke andre arr) med åpent hus fra 19.00-23.00 vedtatt. Trond Arve og Morten B ordner første kveld 1.oktober. Forslag fra Trond om ansvarshavende for medbringing av kaffe, te, sukker på RR-lagets turer, ble nedstemt ved spontan akklamasjon.


RR-møte 6.oktober: Natt O-løp med 6 poster selv om regnet flommet ned. Premie til alle som fant samtlige poster. RR-stevne Manglerud i Oslo 9.-10.oktober: 14 stykker fra laget stilte og ble lagt merke til ved hjelp av glimrende folkedansinstruksjon, ROPET, og andre sprell. ROPET ble laget rett før stevnet og MÅ læres av alle i 10.Drammen III RR-lag til bruk på alle fellesarrangement. HYTTEHYTTA, LANDFALLTJERN, SKAUEN DEN ER IKKE FJERN, GNAGSÅR, FOTSOPP, SVETTE, BLOD HEI, DET GJØR VEL IKKE NO` FINNEMARKA, VASSFARET RANGER, ROVER, BRAKARA STÅ PÅ, ALLE, UTEN STOPP` 10.DRAMMEN III ER TOPP

RR-julemøte på Hytta 22.desember: Først ble Morten B og Karin valgt som nye styremedlemmer. Etter litt prating, ble det tradisjonell mat, ble det populært med gaveutdeling. Sang 168 slo særlig godt an. Folk ruslet hjem ved 22.00 tiden.

1977 Det ble gjennomført 11 referatførte RR-møter med 11-22 deltagere, 3 styremøter og 5 Drop In møter på Hytte-Hytta. Av de 40 medlemmene i 10.Drammen III RR-lag, er det kun 10-12 som har vært aktive i løpet av året. Deltagelse fra rangere har vært svært dårlig og nye kommer ikke. RR-møte 12.januar: AV-gjengen viste sin berømte lysbildeserie, og Skautravergjengen viste lysbilder fra gjengens romjulstur i Vassfaret. Kari C hadde bakt kjempegode kaker, og dette syntes godt på fatet som sto foran Tom. Etter at Tom hadde tømt kakefatet, var det gjengprat og godkjenning av halvårsplan. Koietur Furudamkoia / Lunnaas 28.-30.januar: Buss og VW boble til Røine med påfølgende gange inn til Furudamkoia. Her ble det sang, spell, karveloff og mesk. Oppstandelse tidlig lørdag morgen til strålende kaldt vær. Morten, Trond, Kari og Karin gikk ned og tok bilen til Eiksetra, mens Roald, Knut Åge og Randi gikk på ski til Lunnaas. Turen tok 7 timer i brøytelende og Roald forfrøs 5 tær (kom seinere, søndag, på sykehuset – men det gikk bra og han er i god behold). Morten og Kari Bjertnes kom opp til Lunnaas fra Vikersund og da var det også to karer fra DBK der. Det ble en del kortspill utover kvelden samt opptining av beina til Roald. På søndag ble taket måkt anslagsvis 1 1/2 meter snø. På hjemturen gikk Roald på beina ( i skaller ) fordi skistøvlene ble for trange med hovne bein. Han var derfor døkti sliten når han kom fram til Vikersundheisen som ble tatt ned til bygda. De andre tok slimslamløypa ned. Roald ble sendt til Drammen sykehus i ambulanse og resten fikk i gang bilen og kom hjem utpå ettermiddagen. Barsketur 18.-20.februar: Turen startet med tog fra Drammen til Drolsum st. Gikk deretter på riksvei, gårdsvei, kjerrevei og tømmervei fram til nattplassen, en tømmerlund mellom Presterud og Arnestjern. Etter båling og bålkaffe, var det leggetid ved 2-tiden på natta hvor noen sov og andre frøis. Knut Åge og Morten gikk ved 5-tiden da det ble for kaldt med snø i posen. Trond, Kari og Randi forlot soveplassen kl 08.30 og turen gikk forbi Arnestjern, over Honetjernåsen, over Sysletjern og ned til Snarum. Turen over tok ca 3 timer. Lørdag kveld kom Morten Runar, Anne, Ole Bennie, Nils og Roald. Det ble spilt kort, monopol, synging og skravla gikk med køying ca. 00.30. Det ble også litt kortspilling før hjemturen på søndag. Jobbing av Skautravergjengen på Hytte-Hytta 1. – 10.mars: Det ble laget og satt opp kartplansje med angivelse av overnattingssteder etc. Dette ble nattjobbing og Morten, Roald, Arild og Lord gikk en tur ved 6-7 tiden på morran og sov i 3 timer fra kl 07.15. Mister X donerte Monopol til Hytte-Hytta, så da måtte dette testes. Kartplansjen ble som Morten uttalte det: SUVEREN! Det ble videre montert opp 5 lysestaker på veggene, men ble litt forstyrret av 30 speidere fra 1. Husøy som hadde leid hytta. Til slutt kom lysekrone opp og kjøkkenkroken på plass. Dugnadsildsjeler var denne gang: Morten B (mest innsats), Roald og Arild. Hyttetur Blankvannskoia på Hurumlandet 16. – 17.april: Med bilene til Nils, Morten Runar og Kjell ble det grunnet telehiv kjørt via Filtvet til Vang hvor skiene ble spent på. Gikk så via Nøklemyr til Blankvannskoia. Det ble guffent vær om kvelden slik at knappeteltet som Nils hadde satt opp, nærmest var nedsnødd dagen etter. Roald var helslapp type og oppholdt seg i overkøya i 14 timer i strekk, kun avbrutt av nødvendige ærend utafor. Dagen etter, etter at 6 hadde sovet i stallen og 4 i hytta, ble det hogd en del ved og gjort et mislykket forsøk på å sette opp et 6-manns telt. Snøballkrig ble det også. Vel hjemme ved 4-5 tiden etter en tur innom en skikkelig Harry-teria i Slemmestad. Drop-in møte Hytte-Hytta 22.april: Bare rovere møtte opp, og Nils viste lysbilder/speiderbilder fra mange år tilbake (1965). Under praten i etterkant av bildeframsyningen ble det lagt planer om å ekskludere jentene fra laget. Dette ble enstemmig vedtatt og protokollført med virkning fra 22.april 1977 (fleip). RR-møte Hytte-Hytta 4.mai: Det ble spilt Ludo og amerikaner i påvente av at kveldens «Special guest» og foredragsholder skulle komme (kl 20.00 kom hun). Jorunn, en gammel veteran fra laget, holdt et lengre foredrag om idrett (elite og mosjon) og hvordan man skal holde seg i form. RR-tur til DOFA anlegget 25.mai: Fra Øren i 6 tiden og var innom Harry-kafeen i Lierbyen før ankomst til settefiskanlegget kl 19.00. Sjølie, sjefen for anlegget, viste rundt og besvarte en masse spørsmål. De største fiskene var mest artig å se på. Pinsehaik Kanotur Hillestadvannet-Eikeren-Vestfossen-Drammen 27 - 30.mai: Turen gikk fra Hillestadvannet og videre nedover til Haugestadvannet og overnatting ved Vikevannet. Dag 2 ble det padlet på den smale elven (bekken) mellom Vikevannet og Bergsvannet for så å krysse Bergsvannet. Ved Eidsfoss ble kanoene båret fra Bergsvannet og ned til Eikeren. Overnatting nummer 2 var på Hesthammarøya i Eikeren. Ved 10-tiden på kvelden fant endelig Arild & Co de andre under en oppdagelsestur på øya. Det viste seg at begge gruppene hadde slått leir på samme øy uten å vite at de andre var der. På øya var også 3.Drammen IV, de var fulle (av moro). Det blåste motvind på Eikeren, så alle ble kjørt til Vestfossen på søndag. Derfra gikk ferden på Vestfossenelva til Hagaøya i Drammenselva hvor overnatting nr 3 fant sted. Mandag padling til Drammen etter en artig tur med mange forviklinger, visstnok. Grunnet sterk motvind over Eikeren, anskaffet Arild seg en 2 hesters påhengsmotor til kanoen sin. Kanotur til Velmunden 4. – 5.juni: Flott padletur med 6 kanoer og 13 deltagere fra RR-laget. Det var også folk med fra 1. Drammen, 3. Drammen og Drammen IV. Kjempeartig og super tur. RR-femkamp på Myrsetervollene 10. – 11.september: Det var 10. Drammen III RR-lag som sto for arrangementet sammen med Roverombudet i Drammen. En stor takk til alle i RR-laget + vandrere/speidere fra 10.Drammen III som hjalp til. Det var 5 lag og Kongsberg vant. På RR-møte 21.september, ble Toril Sveia valgt inn i styret. Kanotur Blankvann 23. – 25.september: Bilene ble parkert ved Røkestadvannet og det ble padlet opp til koia i 4 kanoer. Blankvannskoia var som vanlig i bra stand, men det hadde vært noen der å pilsa en god del siden sist (dog hadde de ryddet etter seg). Det ble flere avstikkere/padleturer både nattestid og på dagtid. Det var nydelig om dagen, varmt om natta med graut-tåke og Nøkken-stemning. En ekstra sekk med søppel ble med tilbake. RR-stevne Stavanger 22. – 23.oktober: Det var 500 deltagere og fra RR-laget stilte: Morten Runar, Ole Bennie, Terje, Roald, Ingunn, Morten B, Knut Åge. RR-kveldstur til Kjøsterudjuvet 12.november: Etter samling på Aronsløkka, gikk ferden opp juvet med fakler. Det ble en stemningsfull tur med tåke og gufs. Det tok ca. 2 timer opp til Gamledammen. Det ble rast på ÅIF-hytta og rusling ned slalåmbakken. Så ble det kaffekos på foreldremøte til 10. Drammen. RR-julebord Furudamkoia ?: Ble på RR-møte 23.november bestemt felles julebord. Morten Runar besørger fluidumet og Kjell skinka. RR-julemøte Hytte-Hytta 14.desember: Alle koste seg med ertesuppe og pariserloff etter at gavene var samlet inn. Karin trakk seg som styremedlem, Morten B gjenvalgt og Ole Bennie samt Toril S er fortsatt i styret. Etter lagssaker var det duket for kaffe og kaker – så kom julenissen.

1978 Det ble gjennomført 13 referatførte RR-møter med 8-18 deltagere samt noen «Åpne hus» og dugnad på Hytta. • UFO-dagen ble vellykket gjennomført på Hytta 1.februar, det ble sett UFO-er, diskutert parapsykologi og bilder fra Åsgrenda. • Utflukt til bondegård i Skoger 15.februar med omvisning, brus & boller, gårdsdrift, bondeyrket og jaggu en tur i fjøset for å hilse på kuene. • På RR-møte 27.september holdt Svein Erik foredrag om dykking med (18 til stede). • RR-møte på Fjell Barnehage 29.november med Astrid og Jorunn som guider (7 til stede).

Fungerende styre 1.halvår: Morten B (lagleder), Torill (kasserer), Svein Erik (sekretær) og Tom Eddy (materialforvalter). Det dukket opp en ny gjeng i løpet av året: Heia-gjengen. Hvorvidt navnet skyldes hyppige besøk på Skimtheia, eller fordi den overvar 5-mila på Konnerud, skal være usagt. Ble nok dessverre en «døgnflue». For å gjenskape tradisjoner, ble det på høsten bygd et sted for opptak roverprøve, brakar og gråbein. Forgubbing: Med bakgrunn i RR-stevne i Stavanger kom det fram at også RR-laget (spesielt rovere) har mer eller mindre blitt en gammelmannsklubb. Om det opprettes et gubbelag, ville sannsynligvis overgangen fra troppen og tilpassingen til det ordinære laget vært lettere og samtidig som aktivitetene kanskje hadde blitt av større interesse for hver enkelt. 17-18 åringer har interesser som 24-25 åringer ikke har og omvendt. RR-tur til Holmsbu 11. -12.februar: Etter planen skulle turen gått til Lunnaas med skitur tilbake til Drammen. Opplegget avlyst grunnet kulde, så turen gikk istedenfor til Morten sin hytte i Holmsbu. Taket ble måkt og det ble jammen meg en tur til «Privaten». Drammensmarka rundt, påsken-78 22. – 27.mars: Turen gikk først fra Hytta til overnatting i Trollbo. Det snødde hele natta og morgenen etterpå gikk turen til Solvang hvor det ble kaffe, vørterøl, cola, solo og vafler (det ble 3 timers opphold). Brøyting over åsen til Lelangen og Fløyten – her sto døra oppe og Morten ble møtt av en mann, så han snudde og gikk ut igjen (raring!). Så Glitreveien (brøyta) forbi Saga til Nykjua (ikke brøyta). Snøen lavet ned og grunnet nedtapping var det umulig å gå på isen på Lille Nykjua. Ved 6-tiden på kvelden var det fortsatt 3-4 kilometer til Lunnaas og det tok 3 timer opp etter den bratte og tunge lia og kom fram i skaret nedenfor Store Bumla. I dette skaret mista Ole Bennie staven. Utrolig slitne med henging på stavene, var gleden stor da Svein Erik var på Lunnaas og koia var varm og god (han hadde gått fra Vikersundheisen). Med godsaker av ymse slag ble det ekstremt sosialt fram til kl 4-5 tiden på morran. Ved ett-tiden bar det i vei med ny brøyting over Lille og Store Bumla til Sandtjern (2 timer på 2 kilometer). Ikke oppkjørte løyper ved Sandungen heller eller merking, så det ble retur til Lunnaas (målet var egentlig Furudamkoia). Ny kveld med sprell på Lunnaas, amerikaner, whist, og både Tom og Morten fikk Amerikaner en gang. Ole Bennie fikk en sang på hjernen og sang nattsang ethundreogtoogførti ganger: «Ich habe eine Gummi in der Tasche – keine Angst, keine Angst Rosmari». Snøen lava fortsatt ned og avgang ble ikke før ved ett-tiden på lørdag. Over Store Bumla og ned juvet til Nykjua hvor Svein Erik gikk til Drammen, og resten traktorvei mot Dammyrdammen. Ned til Solberg og over til Sylling. Alt var stengt, så det ble ikke drømmebrus og godis – Roald hadde nøkkel til telefonsentral, så han låste opp og innendørs ble det ringt til Morten Runar og flere andre. Kl 20.00 kom en dame av bussen og låste opp tobakksjappa og Morten var ikke sein om å handle godis for 40 spenn – gjett om fjesa strålte da han steg inn i sentralen med literscola og sjokolade. Så kom Morten Runar med bil, det ble handlet mer og han kjørte alle til Røyne og da var turen inn til koia overkommelig. Holdt det gående til 6-tiden om morgenen og stod opp kl 12.00 på søndag. Morten gikk over Breili til Lunnaas og resten ble med Morten Runar hjem til Drammen. Etter overnatting på Lunnaas med en god natts søvn, gikk Morten gjennom marka tilbake til Drammen og hadde en flott tur med kaffekoking og flott skiføre. Spillegjengens møte Hytte-Hytta 21.april: Først var det LUDO og det endte med «Russisk folketrekk». Deretter var det monopol, hvor Ole Bennie gikk konkurs først, så Tom, så Roald. Morten og Tommy knivet lenge om seieren, men Morten trakk det lengste strået Holtefjelltur 29.-30.april: Samlet bra turen opp fra gjestgiveriet til Huldreskuten. Ved helleren var det 2 meter snø og ikke egnet for overnatting. Over på solsiden Trehjørningen var det en fin overnattingsplass. Utover kvelden ble det et skikkelig bål med flammer i ståhøyde og ti-tolv kaffekopper. Det ble slik en turkveld skal være, og dagen etter ble det litt omveg før retur til bilen. RR-møte Hytte-Hytta «Godkjenning RR-loven» 10.mai: Etter god diskusjon (som startet allerede på RR-møte 6.-7.mars), ble RR-loven og Gråbeinprøven vedtatt i sin helhet, med noen få justeringer. Var også ønske om mere religiøse innslag i prøven, og man kom delvis fram til at det religiøse arbeidet burde komme inn på et tidligere stadium i speidertiden. Grottetur 31.mai: Denne gang var det besiktigelse av grotter langs bekken ved Svarttjern i Krokstadelva. Grottene var til dels meget gamle, store og bød på mange overraskelser. Iveren var stor og det ble ikke tid til å utforske alle kroker og kriker. Fisketur-møte «Saltskjærbanken» 21.juni: Dro sammen fra Øren med følgende logistikk: Roald, Tom og Morten dro via Holmsbu til Saltskjær, mens Ole Bennie, Tom Eddy og Morten Runar dro via Krok til Saltskjær. Det ble masse fisk, særlig hvitting og torsk. RR-møte Hytte-Hytta 6.september: Stiftelse av aspirantgjengen og aspirantene fikk en innføring i lagsarbeid, regler og RR-prøven. Følgende tre ble valgt til styre: Torill Hvila, Tom Eddy og Svein Erik. Halvårsplan ble vedtatt. RR-møte Hytte-Hytta «Politiet» 8.november: Hadde besøk fra Kriminalpolitiet i Drammen som kåserte om teknisk etterforskning med lysbilder og utstyr. Det ble tatt fingeravtrykk og innføring av dette. Interessant og spennende med varighet på to og en halv time. RR-julemøte 20.desember: Etter å ha startet møtet med «ropet», ble Ole Bennie valgt inn i lagledelsen i tillegg til Morten B og Tommy (materialforvalter). Svein Erik ble ny lagleder for 1979. Halvårsplan ble vedtatt. Så ble det gjennomført. valg av Brakarnemnd og til dette vervet ble innvalgt: Arild E, Morten B, Nils Hontvedt. Så ble det kaffe og kaker, gang rundt juletreet med Enerbærbusk og Gikk meg over sjø og land. Gaveutdeling etter juletregangen.

1979 Det ble i 1979 gjennomført 9 referatførte RR-møter med 7-14 deltagere. Første arrangement var RR-opptagelse 6.januar i regi av Nils H og Svein Erik. Flott og stemningsfull opptagelse av Ole Bennie, Cato Børre og Torill H ?. Så var det skitur til Sauesetra og Skimten 8.januar med bare 4 deltager

møte 17.januar ble Per Ove ny lagassistent og det var nå kun liv i 2 gjenger: AV og Skautraver. På møte 7.februar var det snakk om RR Brakar og Gråbeinprøven som Svein Erik, Ole Bennie og Knut Åge har startet på. AV-gjengen viste lysbilder om miljøvern i speiderarbeidet på møte 21.mars.


RR-møte «Lederskap i lag og gruppe» på Øren 11.september: På sakslista var lederskap i lag og gruppe, blant annet fordi det inntil videre ikke var noen aktive gruppeledere (Lasse fortsetter på papiret). Det kom forslag på ar RR-lagets medlemmer skulle tre inn som ledere ved behov i flokk, tropp og gruppe samt ta ansvar for vasking i speiderkjelleren, Hyttefut og Ørenfut. Ingen klare vedtak eller konklusjon. Det ble vedtatt at halvårsplanen skulle avvikles og info om hvert arrangement sendes ut. Nye ledere i laget ble valgt: Steinar Kiil (ny lagleder), Anders Reese (materialforvalter), Torild og Per Ove fortsetter Teatertur til Oslo 21.november: RR-laget arrangerte teatertur for kretsen og så stykket: «Man kan aldri vite» på Oslo Nye Teater. De 10 frammøtte tok toget fra Drammen. RR-møte 5.desember: Skulle vært valg av kasserer og sekretær, men kun Vigdis Kvan ble valgt til kasserer da ingen var villige til sekretærvervet. De som har startet på RR-prøven, må få gjennomført denne da de som sitter i RR-styret må ha RR-prøven. Roald, Arild og Svein Erik ble valgt som ny RR-komite.

1980 RR-laget var nå inne i en nedgangsperiode og dette ble inngående diskutert på RR-tur 20.-21. september. Lagets framtid og dugnadsarbeid ble belyst. Det ble planlagt en tur til gruppas nye hytte Tuva. På møte 29.november ble det planlagt tur til Vassfaret med 12 interesserte og leie av 8-seters buss. Det ble også planlagt novembernattshaik 22.-23. november fra Andorsrud til Sande. Julemøte 19.desember med kaker og kaffe, gange rundt juletre og lysbilder ved Roald. Julebord på Furudamkoia 11.-12.desember: Julebord med tradisjonelt opplegg og meny. 1981 Planlegging av underholdning på årsfesten på møte Øren 15.januar, generalprøve 30.januar og gjennomføring på årsfesten 1.februar med påfølgende nachspiel på Hytte-Hytta. Søndag var det skirenn. RR-tur til Lunnaas 14.-15.februar: Kathrine, Bent og Øyvind kom først på beina, deretter kom Ari, Trond og Roald på truger og til slutt Morten og Svein Erik på ski. De to siste kom ganske sent og forsøkte å skremme de andre. Forsøket var ikke særlig vellykket. Prat og kortspill og på morran ble det lite søvn da enkelte sto tidlig opp. Travelt da noen måtte hjem for å se på VM på ski 1983 Lite referatført aktivitet, 3 RR-møter med 5 til 7 deltagere. Det manglet ikke på planer og på møte 15.september ble det planlagt møte en gang pr måned med kurs og turplanlegging med tur annenhver uke. På møte 30.november på Hytta var det opplæring i morse og det ble prøvd på å signalisere med lyd og lys – i tillegg ble det diskutert samarbeid mellom RR-laget og førerpatruljen. 1988 Kun ett referatført møte 14.januar med 5 deltagere. 1989 Kun 3 referatførte RR-møter med 5-7 deltagere. På møte 29.august ble det vedtatt at Kristina Rigland skulle fungere som lagleder. Av planlagte aktiviteter kan nevnes: ansvar for romjulstur for kretsen, roverleir sommeren 1990, deltagelse på 5-kamp på Sætre, Finnemarkshaik 6.-8.oktober, RR-treff på Hyggen 11.november, novembernattshaik på Solbergåsen 17.-18.november, kanotur 23.-24.september.