2. Bergen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
2. Bergen speidergruppe
NSF-Forbundsmerke-vevet-brukt fra 1978.JPG
Stiftet: 25. mai 1912 [1][2][3][4][5][6][7][8],
restartet 25. mai 1978 [9]
Lagt ned: 1986
Krets: Bergen krets (NSF)
tidl. Bergen krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [10] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Fylke: [10] Vestland fylkesvåpen.png Vestland, tidl. Hordaland fylkesvåpen.png Hordaland
Dette er en nedlagt speidergruppe. [11]
2. Bergen ble stiftet 25. mai 1912.

Område

Bergen sentrum.

Glimt fra historien

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir 2. Bergen nevnt: [12]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [12]

1912: 2. Bergen tropp stiftes 25.mai av Erik Rasmussen, som et ledd i guttearbeidet innen Bergens Ynglingeforening: «Speideravdelingen.» Med seg har han assistentene Bernhard Steen og John Dahl. [13][1][2][3][4][5][6][7][8]

1914: «Den første store tur var til Kristiania i 1914 hvor troppen var gjester hos Ynglinge-speiderne der.» [14]

1916: «Troppen teller for tiden 80 gutter, og ledes av Erik Rasmussen med Bernhard Steen som nestkommanderende, og Bjarne Hopen og John Dahl som assistenter.» [15]

1917: «Søndag 20.mai avholdt troppen sin femaarsfest i festsalen.» Blant de ca. 150 festdeltagerne var der syv speidere samt troppsfører fra Kristiania Ynglingeforenings speidertropp. [16]

1918: Våren: Troppen har «9 patruljer med til sammen over 100 gutter». Høsten: Troppen har 150 medlemmer, og blir fra 1.september delt inn i tre «delinger» (under-tropper) med 5 patruljer i hver. [17]

Var en av elleve aktive grupper i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1][2]

1919: Sekretæren for NSF (B. Brekke) er på inspeksjon hos Bergens speidertropper, og besøker 2. Bergen på troppsmøte 9/4: «Møtet forløp meget vellykket og vandt landssekretærens anerkjendelse.» [18]

1920: 2. Bergen deltar med 55 gutter på landsleiren i Trondheim, og var leirens største tropp. Troppen har også en representant på Jamboreen i London dette året.

1920: Har om høsten ca.200 medlemmer og blir fra 1. oktober delt i tre separate tropper; 2. Bergen, 13. Bergen og 14. Bergen. Disse utgjør Bergens Ynglingeforenings Speideravdeling (B.Y.S.A.) «med Erik Rasmussen som øverste leder».[19]

1921: Om sommeren arrangeres en 10-dagers fottur med overnattinger i telt: Dale-Bergsdalen-Hamlagrø-Fyksebotn-Porsmyr-Øystese-Nordheimsund-Kvamskogen-Trengereid. [20]

1922: Erik Rasmussen blir generalsekretær i Norsk Speidergutt-Forbund, og slutter derfor som leder av Bergens Ynglingeforenings Speideravdeling. 10-årsjubileum for troppen (og avdelingen) feires på Kristi himmelfartsdag. [21]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 43 var Erling Jensen gruppechef for 50 speidere fra 2. Bergen, 5. Bergen og 13. Bergen. [22]

1932: Våren: 2. Bergen tropp (og B.Y.S.A.) feirer 20-års fest med Erik Rasmussen til stede. [23]

1937: Våren: 2. Bergen (og B.Y.S.A.) feirer 25-års jubileum med tre arrangementer: Gamlekar-fest, festmiddag for ledere og hovedfest (25. mai) hvor stifteren Erik Rasmussen holder festtalen. [24]

1940: «Påtenkt landsleir i Balsfjorden er avlyst p.g.a. de urolige forhold…». [25]

1941 og 1942: Arbeidet i troppene fortsetter etter okkupasjonen, inntil det blir forbudt fra 12.september 1941. (Men 25. mai 1942 blir det likevel feiret 30-års fest på Ynglinge-foreningens leirsted Lønningen på Flesland). [26]

1945: Speiderarbeidet starter opp igjen.

1949: 2. Bergens troppsleder John Alræk, blir tildelt NSFs hederstegn «Den hvite lilje» på St.Georgsdag. [27]

1951: Gruppen består av en speidertropp. [28]

1952: 2. Bergens stifter, Erik Rasmussen, får H.M. Kongens Fortjenstmedalje på 40-års-festen til Bergen krets 24.april.

Stor 40-års jubileumsfeiring også for Bergen Ynglingeforenings speideravdeling hvor blant andre Erik Rasmussen utnevnes til æresmedlem. [29]

1957: 2. Bergen feirer 45-årsjubileum med speidersjef Bernhard Müller, og tre av troppens første ledelse Erik Rasmussen, Bernhard Steen og John Dahl tilstede.

1957: Troppen har to deltakere på Jamboree i Sutton Park i England.

1958: 2. Bergen roverlag stiftes 19.desember. Lagleder blir Erik Hjorth, og Arne Grøvlen blir gruppeleder (i tillegg til å være troppsleder).

1961: 2. Bergen har tatt opp sjøspeiderarbeidet. [30]

1962: Troppens 50-årsjubileum feires i Ynglinge-foreningens festsal, med Bernhard Steen som festtaler. På festen tildeles gruppeleder Arne Grøvlen hederstegnet Den hvite hederslilje av kretsleder Ole Syslak. [31]

1964: Troppen innleder samarbeid med speider-piketroppen Bergen 8 (NSPF), og arrangerer to møter og en tur felles. [32]

1965: 2. Bergen gruppe får sin første ulveflokk 8.september, med Tove Didriksen som flokkleder. [33]

1969: Forbundet godkjenner at 2. Bergen og 6. Bergen drives som en gruppe under navnet 2./6. Bergen. 2. Bergen og 6.Bergen grupper slåes sammen til én felles gruppe: 2./6.Bergen. Arne Grøvlen blir første gruppeleder i den sammenslåtte gruppen. [34]

1970: 2. Bergen tropp tar opp samarbeid med KFUK-troppen Bergen 12. [35]

1971: 2. Bergen roverlag blir lagt ned.

1972: 24.mai feires troppens 60-årsjubileum på BYF’s leirsted Lønningen, med ca. 80 deltakere: Speidere, ulvunger, ledere, foreldre og innbudte gjester. (Blant annet John Dahl og Bjarne M. Hopen som var med ved troppens stiftelse, samt de tidligere troppslederne Anton Blomhoff og John Alræk). [36]

1975: Ulveflokken blir nedlagt fra 1.juli. [37]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund. Den sammenslåtte 2./6.Bergen gruppe blir oppløst 17.november. 2. Bergen blir igjen egen gruppe.

1978: 2./6. Bergen har delt gruppen i to, 2. Bergen og 6. Bergen. [9][38]

1983: Jenter kommer inn som speidere i troppen. [39]

1986: Troppen blir lagt ned i begynnelsen av året. Troppen legges ned tidlig på året. [40]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Flokkleder gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Tove Didriksen 1965 Ny flokk [41]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [11]
Troppsførere / Troppsledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Erik Rasmussen, avdelingschef (1918) [1][2]
Bjarne Nielsen, tekniker (1922) [3][4]
Jacob Andreassen, kontorist 1925 – (1931) [42][43][44][5][6][7][8]
Anton Blomhoff (1935) – (1938) [45][46][47][48]
John Alrek (1949) – (1952) [49]
Arne Grøvlen (1958)
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [11]
Roverlagsledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Erik Hjorth 1958 – ?
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [11]
Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
John Alrek (1951) Gruppeleder men mulig troppsleder også. [28]
Arne Grøvlen 1958 – ?
Yngve Tøsse (1979) [50]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [11]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [10] Deltakelse Referanse
1916 Landsleir i Bergen (Norsk Speidergutt-Forbund) Bergen kommunevåpen.png Bergen
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 55 deltakere [51][52][53]
1921 Kretsleir Tvildemoen, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund Voss kommunevåpen.png Voss [53]
1924 Landsleir Hamar (Norsk Speidergutt-Forbund Hamar kommunevåpen.png Hamar [53]
1926 Kretsleir Førde, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund Førde kommunevåpen.png Førde [53]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 24 deltakere [22][53]
1930 Kretsleir Etne, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund Etne kommunevåpen.png Etne [53]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 17 deltagere [54][53]
1934 Kretsleir Lærdal, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund Lærdal kommunevåpen.png Lærdal [53]
1936 Landsleir på Jeløy (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss 21 deltagere [55][53]
1938 Kretsleir Strandebarm, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Jondal kommunevåpen.png Jondal [53]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1947 Kretsleir Sandane, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Gloppen kommunevåpen.png Gloppen [53]
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 17 deltagere [56][53]
1950 Kretsleir Voss, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss [53]
1952 Landsleir Verdal (Norsk Speidergutt-Forbund) Verdal kommunevåpen.png Verdal [53]
1953 Troppsleir på Fløksand Meland kommunevåpen.png Meland [53]
1954 Kretsleir i Florø, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Flora kommunevåpen.png Flora 8 deltagere [53]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 27 (28) deltakere [57][53]
1957 9th World Scout Jamboree, Sutton Park, England Flagg England.png England, Flagg Storbritannia.png Storbritannia 2 deltakere
1958 Kretsleir Sogndal, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sogndal kommunevåpen.png Sogndal [53]
1960 Landsleir på Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 33 / 37 deltagere [58][53]
1961 Troppsleir på Vinnes, Hardanger Bjørnafjorden kommunevåpen.png Bjørnafjorden [53]
1962 Kretsleir Valen, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Kvinnherad kommunevåpen.png Kvinnherad 28 deltagere [53]
1964 Landsleir Bodø (Norsk Speidergutt-Forbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø 18 deltagere [53]
1966 Kretsleir i Øystese (Norsk Speidergutt-Forbund) Kvam kommunevåpen.png Kvam [59][53]
1968 Landsleir Jørstadmoen, underleir Lesja (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer [53]
1970 Kretsleir Førde, Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Førde kommunevåpen.png Førde 15 deltagere [53]
1972 Landsleir Røros (Norsk Speidergutt-Forbund) Røros kommunevåpen.png Røros 11 speidere og 2 ledere [53]
1974 Kretsleir på Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss [60][53]
1976 Landsleir Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma 20 speidere og 2 ledere [53]
1977 Troppsleir på Borgundøy i Fjelberg Kvinnherad kommunevåpen.png Kvinnherad [53]
1978 Kretsleir på Valøy (Norsk Speidergutt-Forbund) Stord kommunevåpen.png Stord [61][53]
1981 Landsleir Åsnes (Norges speiderforbund) Åsnes kommunevåpen.png Åsnes [53]
1983 Kretsleir Østerbø (Norges speiderforbund) Aurland kommunevåpen.png Aurland, Østerbø 9 deltagere [62][53]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [11]
 • Kilde for leirer 1916 – 1970: Historisk oversikt over leirer som troppen har deltatt på i denne perioden er funnet i troppsavisen Freidigs jubileumsnummer våren 1972. og "1972 – 1983: Årsberetninger fra speidergruppen / Bergens Ynglingeforening". [53]

Medlemstall

 • 1918 – 100 medlemmer og 9 patruljer. [1][2]
 • 1922 – 40 medlemmer og 5 patruljer. [3][4]
 • 1928 – 45 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 22 andregradsspeidere, 15 tredjegradsspeidere og 5 rovere. [5][6]
 • 1931 – 38 medlemmer fordelt på 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 18 andregradsspeidere, 17 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [7][8]
 • 1935 – 47 medlemmer fordelt på 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 8 andregradsspeidere, 28 tredjegradsspeidere, 8 rovere. [45][46]
 • 1937 – 40 medlemmer fordelt på 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 6 andregradsspeidere, 26 tredjegradsspeidere, 5 rovere og 0 ulvunger. [47][48]

Patruljer i 2.Bergen tropp fra 1950-tallet og fremover.

Antall patruljer:

Troppen hadde i denne perioden normalt fire patruljer. På 1950-tallet var det en stund fem patruljer, mens det i perioden fra 1969 til 1974 stort sett var tre patruljer. I andre halvdel av 1970-tallet var det igjen fire patruljer, men antallet gikk ned på 1980-tallet. [63]

Patruljenavn:

I 1962 het de fire patruljene Bjørn, Elg, Hauk og Ørn. Disse patruljenavnene fulgte troppen frem til nedleggelsen i 1986. På 1950-tallet finner vi også patruljenavnene Bever og Falk. [64]

Troppsavisen Freidig

Allerede fra stiftelsesåret 1912, hadde 2. Bergen tropp en egen, håndskrevet troppsavis, med Bjarne M. Hopen som den første redaktøren. [65]

Den første «utgivelsen» var på et troppsmøte i Ynglingeforeningens gymsal, hvor det ble lest høyt fra avisen.

Freidig nevnes i troppens årsberetning for 1923, hvor det står at opplesning av avisen er et fast innslag på troppsmøtene.

Avisen begynte sannsynligvis å komme i «trykt» versjon (spritduplikator) fra året 1953, og den fortsatte å komme ut med omkring fire til seks numre årlig frem til begynnelsen på 1980-tallet.

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i tidligere Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund i tidl. Hordaland fylke
NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund
Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Hordaland fylke
Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

Mye data i oversikten er satt inn etter tekst levert fra Yngve Tøsse i april 2020. Referanser er satt inn der det er notert.

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Lilje.JPG Speideren nr. 10 (desember) 1918, Norsk Speidergutt-Forbund
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Lilje.JPG Troppsoversikt 1918, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Lilje.JPG Speideren nr. 7 (september) 1923, Norsk Speidergutt-Forbund
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Lilje.JPG Troppsoversikt 1922/1923, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Lilje.JPG Speideren nr. 5 (mai) 1929, Norsk Speidergutt-Forbund
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Lilje.JPG Troppsoversikt 1928/1929, Norsk Speidergutt-Forbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Lilje.JPG Speideren nr. 4 (april) 1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Lilje.JPG Styrkeliste 1931/1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 9. 9,0 9,1 NSF logo kløverlilje.PNG Lederbladet nr. 2 i 1979, Norges speiderforbund
 10. 10,0 10,1 10,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 12. 12,0 12,1 Bergen krets-Norsk Sp.guttforb.logo.jpg Bergen krets sin historie 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen, Norsk Speidergutt-Forbund
 13. Historisk oversikt i troppsavisens Freidigs jubileumsnummer, mai 1972.
 14. Bergens Ynglingeforenings Speideravdeling 40 år (mai 1952): Et tilbakeblikk. (Vedlegg til Ynglingeforeningens månedsblad)
 15. Ynglingeforeningens månedsblad mars 1916.
 16. Ynglingeforeningens månedsblad juni 1917.
 17. Ynglingeforeningens månedsblad april 1918 og årsberetning for 1918.
 18. Ynglingeforeningens månedsblad mai 1919.
 19. Årsberetning for 1920. (Bergens Ynglingeforening).
 20. Ynglingeforeningens månedsblad september 1921.
 21. Ynglingeforeningens månedsblader april og juni 1922.
 22. 22,0 22,1 Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Åndalsnes 1928, Norsk Speidergutt-Forbund
 23. Ynglingeforeningens månedsblader (1932 / 1937)
 24. Ynglingeforeningens månedsblader (1932 / 1937)
 25. Ynglingeforeningens månedsblad februar 1940.
 26. Ynglingeforeningens månedsblad oktober 1945.
 27. Årsberetning for 1949 (Bergens Ynglingeforening).
 28. 28,0 28,1 Lilje.JPG Oversikt over Forbund-, krets- og grupper 1951, Norsk Speidergutt-Forbund
 29. Ynglingeforeningens månedsblad (1952).
 30. Lilje.JPG Lederen nr. 4 1962, Norsk Speidergutt-Forbund
 31. Troppsavisen Freidig nr.4, 1962.
 32. Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1964.
 33. Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1965.
 34. Årsberetning for 2./6.Bergen gruppe 1969.
 35. Årsberetning for 2./6.Bergen gruppe 1970.
 36. Referat fra 60-årsfesten i Freidig nr.2 for 1972.
 37. Rapportskjema (til NSF) for året 1975.
 38. Referat fra gruppeting 17/11-1978.
 39. Rapportskjema (til NSF) for året 1983.
 40. Nevnes ikke i Ynglingsforeningens årsrapport for 1986
 41. Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1965.
 42. 42,0 42,1 Lilje.JPG Speideren nr 10 i 1925, Norsk Speidergutt-Forbund
 43. Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1926
 44. Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1925/1926, Speideren nr. 5 1926
 45. 45,0 45,1 Lilje.JPG Speideren nr. 5 (mai) 1936, Norsk Speidergutt-Forbund
 46. 46,0 46,1 Lilje.JPG Styrkeliste 1935/1936, Norsk Speidergutt-Forbund
 47. 47,0 47,1 Lilje.JPG Speideren nr. 5 (mai) 1938, Norsk Speidergutt-Forbund
 48. 48,0 48,1 Lilje.JPG Styrkeliste 1937/1938, Norsk Speidergutt-Forbund
 49. Årsberetning for 1949 (Bergens Ynglingeforening).
 50. Lilje.JPG Kretsens adresseliste i mai 1979 i Bergen krets av Norsk Speidergutt-Forbund
 51. Lilje.JPG Speideren nr 6 i 1920, Norsk Speidergutt-Forbund
 52. Lilje.JPGPræmieliste for friidræt under Landsleir Trondheim 1920 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 53. 53,00 53,01 53,02 53,03 53,04 53,05 53,06 53,07 53,08 53,09 53,10 53,11 53,12 53,13 53,14 53,15 53,16 53,17 53,18 53,19 53,20 53,21 53,22 53,23 53,24 53,25 53,26 53,27 53,28 53,29 53,30 53,31 53,32 Opplysninger funnet i 2. Bergens troppsaviser fra 1960- og 1970-tallet, i arkivet til Bergens Ynglingeforening (nå Bergen KFUM/KFUK) og i arkiverte papirer hos tidl. gruppeassistent Erik B. Hjorth. E-post fra fra tidl. medlem og leder Yngve Tøsse (fra 1968 til 1983), 2020.
 54. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Mandal 1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 55. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Jeløy 1936, Norsk Speidergutt-Forbund
 56. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Mandal 1948, Norsk Speidergutt-Forbund
 57. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 58. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Brunlanes 1960, Norsk Speidergutt-Forbund
 59. Lilje.JPG Leiravisene fra kretsleir Øystese 1966 for Bergen krets, Norsk Speidergutt-Forbund
 60. Lilje.JPG Leiravisene fra kretsleir Voss 1974 for Bergen krets, Norsk Speidergutt-Forbund
 61. Lilje.JPG Leiravisene fra kretsleir Valøy 1978 for Bergen krets, Norsk Speidergutt-Forbund
 62. NSF logo kløverlilje.PNG Leiravisene fra kretsleir Østerbø 1983 for Bergen krets, Norges speiderforbund
 63. Årsberetninger og troppsaviser fra perioden.
 64. Årsberetninger og troppsaviser fra perioden.
 65. Innlegg fra Bjarne M. Hopen i Freidigs mai-utgave fra 1962 (avisens «10. årgang»), og årsberetninger for årene 1923 (i Ynglingeforeningens månedsblad for april 1924) og 1954.
 66. Lilje.JPG Lederen nr. 1 1959, Norsk Speidergutt-Forbund
 67. Lilje.JPG Lederen nr. 2 1966, Norsk Speidergutt-Forbund
Vet du mer om "2. Bergen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!