2. Bergen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
2. Bergen speidergruppe
NSF-Forbundsmerke-vevet-brukt fra 1978.JPG
Stiftet: 25. mai 1912 [1][2][3],
restartet 25. mai 1978 [4]
Lagt ned: 1986
Krets: Bergen krets (NSF)
tidl. Bergen krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: Bergen
Fylke: Hordaland
2. Bergen ble stiftet 25. mai 1912. Er nå nedlagt.
Les mer om speidingen i Bergen kommune Bergen kommunevåpen.png

Område

Bergen sentrum.

Glimt fra historien

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir 2. Bergen nevnt: [5]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [6]

1912: 2. Bergen tropp stiftes 25.mai av Erik Rasmussen, som et ledd i guttearbeidet innen Bergens Ynglingeforening: «Speideravdelingen.» Med seg har han assistentene Bernhard Steen og John Dahl. [7][1][2][3]

1914: «Den første store tur var til Kristiania i 1914 hvor troppen var gjester hos Ynglinge-speiderne der.»[8]

1916: «Troppen teller for tiden 80 gutter, og ledes av Erik Rasmussen med Bernhard Steen som nestkommanderende, og Bjarne Hopen og John Dahl som assistenter.»[9]

1917: «Søndag 20.mai avholdt troppen sin femaarsfest i festsalen.» Blant de ca. 150 festdeltagerne var der syv speidere samt troppsfører fra Kristiania Ynglingeforenings speidertropp. [10]

1918: Våren: Troppen har «9 patruljer med til sammen over 100 gutter». Høsten: Troppen har 150 medlemmer, og blir fra 1.september delt inn i tre «delinger» (under-tropper) med 5 patruljer i hver. [11]

Var en av elleve aktive grupper i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund), 1918. [1]

1919: Sekretæren for NSF (B. Brekke) er på inspeksjon hos Bergens speidertropper, og besøker 2.Bergen på troppsmøte 9/4: «Møtet forløp meget vellykket og vandt landssekretærens anerkjendelse.»[12]

1920: 2.Bergen deltar med 55 gutter på landsleiren i Trondheim, og var leirens største tropp. Troppen har også en representant på Jamboreen i London dette året. Høsten: 2.Bergen (ca.200 medlemmer) blir fra 1. oktober delt i tre separate tropper; 2. Bergen, 13. Bergen og 14. Bergen. Disse utgjør Bergens Ynglingeforenings Speideravdeling (B.Y.S.A.) «med Erik Rasmussen som øverste leder».[13]

1921: Om sommeren arrangeres en 10-dagers fottur med overnattinger i telt: Dale-Bergsdalen-Hamlagrø-Fyksebotn-Porsmyr-Øystese-Nordheimsund-Kvamskogen-Trengereid. [14]

1922: Erik Rasmussen blir generalsekretær i Norsk Speidergutt-Forbund, og slutter derfor som leder av Bergens Ynglingeforenings Speideravdeling. 10-årsjubileum for troppen (og avdelingen) feires på Kristi himmelfartsdag.[15]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 43 var Erling Jensen gruppechef for 50 speidere fra 2. Bergen, 5. Bergen og 13. Bergen. [16]

1932: Våren: 2.Bergen tropp (og B.Y.S.A.) feirer 20-års fest med Erik Rasmussen til stede.[17]

1937: Våren: 2.Bergen (og B.Y.S.A.) feirer 25-års jubileum med tre arrangementer: Gamlekar-fest, festmiddag for ledere og hovedfest (25. mai) hvor stifteren Erik Rasmussen holder festtalen.[18]

1940: «Påtenkt landsleir i Balsfjorden er avlyst p.g.a. de urolige forhold…». [19]

1941 og 1942: Arbeidet i troppene fortsetter etter okkupasjonen, inntil det blir forbudt fra 12.september 1941. (Men 25. mai 1942 blir det likevel feiret 30-års fest på Ynglinge-foreningens leirsted Lønningen på Flesland). l)

1945: Speiderarbeidet starter opp igjen.

1949: 2.Bergens troppsleder John Alræk, blir tildelt NSFs hederstegn «Den Hvite Lilje» på St.Georgsdag. m)

1952: 2.Bergens stifter, Erik Rasmussen, får H.M. Kongens fortjenstmedalje på 40-års-festen til Bergen krets 24.april.

Stor 40-års jubileumsfeiring også for Bergen Ynglingeforenings speideravdeling hvor blant andre Erik Rasmussen utnevnes til æresmedlem. n) og b)

1957: 2.Bergen feirer 45-årsjubileum med speidersjef Bernhard Müller, og tre av troppens første ledelse (Erik Rasmussen, Bernhard Steen og John Dahl) tilstede. Troppen har to deltakere på Jamboree i Sutton Park i England. o)

1958: 2.Bergen roverlag stiftes 19.desember. Lagleder blir Erik Hjorth, og Arne Grøvlen blir gruppeleder (i tillegg til å være troppsleder). p)

1961: 2. Bergen har tatt opp sjøspeiderarbeidet. [20]

1969: forbundet godkjenner at 2. Bergen og 6. Bergen drives som en gruppe under navnet 2./6. Bergen

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1978: 2./6. Bergen har delt gruppen i to, 2. Bergen og 6. Bergen. [4]

1986: Troppen legges ned tidlig på året. [21]


Under innarbeidelse - se diskusjon

1962 Troppens 50-årsjubileum feires i Ynglinge-foreningens festsal, med Bernhard Steen som festtaler. På festen tildeles gruppe-leder Arne Grøvlen hederstegnet Den hvite hederslilje av kretsleder Ole Syslak. q) 1964 Troppen innleder samarbeid med speider-piketroppen Bergen 8 (NSPF), og arrangerer to møter og en tur felles. r) 1965 2.Bergen gruppe får sin første ulveflokk 8.september, med Tove Didriksen som flokkleder. s) 1969 2.Bergen og 6.Bergen grupper slåes sammen til én felles gruppe: 2./6.Bergen. Arne Grøvlen blir første gruppeleder i den sammenslåtte gruppen. t) 1970 2.Bergen tropp tar opp samarbeid med KFUK-troppen Bergen 12. u) 1971 2.Bergen roverlag blir lagt ned. 1972 24.mai feires troppens 60-årsjubileum på BYF’s leirsted Lønningen, med ca. 80 deltakere: Speidere, ulvunger, ledere, foreldre og innbudte gjester. (Blant annet John Dahl og Bjarne M. Hopen som var med ved troppens stiftelse, samt de tidligere troppslederne Anton Blomhoff og John Alræk). v) 1975 Ulveflokken blir nedlagt fra 1.juli. w) 1978 Den sammenslåtte 2./6.Bergen gruppe blir oppløst 17.november. 2.Bergen blir igjen egen gruppe. x) 1983 Jenter kommer inn som speidere i troppen. y) 1986 Troppen blir lagt ned i begynnelsen av året. z)

Bokstavene viser til kildelisten under - skal innarbeides KILDELISTE l) Ynglingeforeningens månedsblad oktober 1945. m) Årsberetning for 1949 (Bergens Ynglingeforening). n) Ynglingeforeningens månedsblad (1952). o) Årsberetning for 2.Bergen tropp 1957. p) Årsberetninger for 2.Bergen tropp/gruppe 1958 og 1959. q) Troppsavisen Freidig nr.4, 1962. r) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1964. s) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1965. t) Årsberetning for 2./6.Bergen gruppe 1969. u) Årsberetning for 2./6.Bergen gruppe 1970. v) Referat fra 60-årsfesten i Freidig nr.2 for 1972. w) Rapportskjema (til NSF) for året 1975. x) Referat fra gruppeting 17/11-1978. y) Rapportskjema (til NSF) for året 1983. z) Troppen er ikke nevnt i Ynglingeforeningens årsrapport for 1986. A) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1953. B) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1958. C) Lederarkiv Bergen krets av NSF. D) Troppsavisen Freidig høst 1977 og vår 1978. E) Troppsavisen Freidig høst 1978. F) Attest fra gruppeassistent E. B. Hjorth til L. A. Mollandsøy, datert 28/1-81 G) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1963. H) Adresseliste for 2.Bergen gruppe, 31/12 -1968. I) Rapportskjema (til NSF) for året 1973. J) Diverse regnskap og årsrapporter frem til 1986. K) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1961. L) Årsberetning for 2.Bergen gruppe 1966.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Troppsførere / Troppsledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Erik Rasmussen, avdelingschef (1918) – ? [1]
Bjarne Nielsen, tekniker (1922) – ? [2]
Jacob Andreassen, kontorist 1925 – (1931) [22][23][24][3][25]
Anton Blomhoff (1935) – (1938) [26] [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Yngve Tøsse (1979) – ? [28]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1916 Landsleir i Bergen (Norsk Speidergutt-Forbund)
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 55 deltakere [29] [30]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma 24 deltakere [16]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Mandal, Lindesnes 17 deltagere [31]
1936 Landsleir på Jeløy (Norsk Speidergutt-Forbund) 21 deltagere [32]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Mandal, Lindesnes 17 deltagere [33]
1960 Landsleir på Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Brunlanes, Larvik 33 deltagere [34]
1966 Kretsleir i Øystese (Norsk Speidergutt-Forbund) [35]
1974 Kretsleir på Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) [36]
1978 Kretsleir på Valøy (Norsk Speidergutt-Forbund) [37]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]
 • Kilde for leirer 1916 – 1970: Historisk oversikt over leirer som troppen har deltatt på i denne perioden er funnet i troppsavisen Freidigs jubileumsnummer våren 1972.*

Liste som er under innarbeidelse i tabellen

1920 Landsleir i Trondheim. 1921 Kretsleir på Voss. 1924 Landsleir på Hamar. 1926 Kretsleir i Førde. 1928 Landsleir på Åndalsnes. 1930 Kretsleir i Etne. 1932 Landsleir i Mandal. 1934 Kretsleir i Lærdal 1936 Landsleir på Jeløy. 1938 Kretsleir i Strandebarm. 1947 Kretsleir i Sandane. 1948 Landsleir i Mandal. 1950 Kretsleir på Voss. 1952 Landsleir på Verdal. 1953 Troppsleir på Fløksand. 1954 Kretsleir i Florø. (8 deltakere fra troppen) 1956 Landsleir på Voss. (27 deltakere fra troppen) 1958 Kretsleir i Sogndal. 1960 Landsleir på Brunlanes. (37 deltakere fra gruppen) 1961 Troppsleir på Vinnes i Hardanger. 1962 Kretsleir på Valøy i Kvinnherad. (28 deltakere fra troppen). 1964 Landsleir Bodø. (18 deltakere fra troppen). 1966 Kretsleir i Øystese. 1968 Landsleir på Lillehammer. 1970 Kretsleir i Førde. (15 gutter deltok) 1972 Landsleir på Røros. (2 ledere og 11 gutter deltok) 1974 Kretsleir på Voss. 1976 Landsleir i Åndalsnes. (2 ledere og 20 speidere deltok). 1977 Troppsleir på Borgundøy i Fjelberg. 1978 Kretsleir på Valøy i Kvinnherad. 1981 Landsleir på Åsnes. 1983 Kretsleir på Østerbø. Kilder for leirer: 1972 – 1983: Årsberetninger fra speidergruppen / Bergens Ynglingeforening.

Medlemstall

 • 1918 – 100 speidere, 9 patruljer. [1]
 • 1922 – 40 speidere, 5 patruljer. [2]
 • 1928 – 45 totalt : 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 22 andregradsspeidere, 15 tredjegradsspeidere, 5 rovere. [3]
 • 1935 – 47 totalt : 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 8 andregradsspeidere, 28 tredjegradsspeidere, 8 rovere. [38]
 • 1937 – 40 totalt : 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 6 andregradsspeidere, 26 tredjegradsspeidere, 5 rovere, 0 ulvunger. [39]

Patruljer i 2.Bergen tropp fra 1950-tallet og fremover.

Antall patruljer:

Troppen hadde i denne perioden normalt fire patruljer. På 1950-tallet var det en stund fem patruljer, mens det i perioden fra 1969 til 1974 stort sett var tre patruljer. I andre halvdel av 1970-tallet var det igjen fire patruljer, men antallet gikk ned på 1980-tallet. [40]

Patruljenavn:

I 1962 het de fire patruljene Bjørn, Elg, Hauk og Ørn. Disse patruljenavnene fulgte troppen frem til nedleggelsen i 1986. På 1950-tallet finner vi også patruljenavnene Bever og Falk. [41]

Troppsavisen Freidig

Allerede fra stiftelsesåret 1912, hadde 2.Bergen tropp en egen, håndskrevet troppsavis, med Bjarne M. Hopen som den første redaktøren. [42]

Den første «utgivelsen» var på et troppsmøte i Ynglingeforeningens gymsal, hvor det ble lest høyt fra avisen.

Freidig nevnes i troppens årsberetning for 1923, hvor det står at opplesning av avisen er et fast innslag på troppsmøtene.

Avisen begynte sannsynligvis å komme i «trykt» versjon (spritduplikator) fra året 1953, og den fortsatte å komme ut med omkring fire til seks numre årlig frem til begynnelsen på 1980-tallet.

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Bilder og utklipp

Om Hordaland

Les mer om speidingen i Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

Om Norges speiderforbund i Hordaland

Les mer om Norges speiderforbund i Hordaland NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norsk Speidergutt-Forbund i Hordaland

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund i Hordaland NSF logo.jpg

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Referanser

Mye data i oversikten er satt inn etter tekst levert fra Yngve Tøsse i april 2020. Referanser er satt inn der det er notert.

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 4. 4,0 4,1 Lederbladet, nr. 2 1979, Norges speiderforbund.
 5. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 6. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 7. Historisk oversikt i troppsavisens Freidigs jubileumsnummer, mai 1972.
 8. Bergens Ynglingeforenings Speideravdeling 40 år (mai 1952): Et tilbake-blikk. (Vedlegg til Ynglingeforeningens månedsblad)
 9. Ynglingeforeningens månedsblad mars 1916.
 10. Ynglingeforeningens månedsblad juni 1917.
 11. Ynglingeforeningens månedsblad april 1918 og årsberetning for 1918.
 12. Ynglingeforeningens månedsblad mai 1919.
 13. Årsberetning for 1920. (Bergens Ynglingeforening).
 14. Ynglingeforeningens månedsblad september 1921.
 15. Ynglingeforeningens månedsblader april og juni 1922.
 16. 16,0 16,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 17. Ynglingeforeningens månedsblader (1932 / 1937)
 18. Ynglingeforeningens månedsblader (1932 / 1937)
 19. Ynglingeforeningens månedsblad februar 1940.
 20. Lederen nr. 4 1962
 21. Nevnes ikke i Ynglingsforeningens årsrapport for 1986
 22. Speideren nr 10 i 1925
 23. Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1926
 24. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1925/1926, Speideren nr. 5 1926
 25. Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1931, Speideren nr. 4 1932
 26. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 27. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr. 5 1938
 28. Bergen krets (NSF) adresseleiste mai 1979
 29. Speideren, nr. 6 1920, Norsk Speidergutt-Forbund.
 30. Præmieliste for friidræt under Landsleir Trondheim 1920 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 31. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 32. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Jeløy 1936 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 33. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 34. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 35. Leiraviser fra Kretsleir Øystese 1966 Bergen krets (NSF)
 36. Leiraviser fra Kretsleir Voss 1974 Bergen krets (NSF)
 37. Leiraviser fra Kretsleir Valøy 1978 Bergen krets (NSF)
 38. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 39. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 40. Årsberetninger og troppsaviser fra perioden.
 41. Årsberetninger og troppsaviser fra perioden.
 42. Innlegg fra Bjarne M. Hopen i Freidigs mai-utgave fra 1962 (avisens «10. årgang»), og årsberetninger for årene 1923 (i Ynglingeforeningens månedsblad for april 1924) og 1954.
 43. Lederen nr. 1 1959.