2. Fredrikstad MS

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Dette er en fusjonert og ikke aktiv speidergruppe. [4]
Se også dagens Fredrikstad MS.

Område

Yngvar Sten Kristiansen og Per Krafft orienterer seg, Alvdal,1963

Fredrikstad sentrum.

Glimt fra historien

På vei til korpsleir på Jeløya, 1946
St. Georgsdag, 1940-årene

Når en skal sette seg inn i Fredrikstad MS`s historie, dukker det opp flere historiske navn:

De første årene het gruppa 6. Fredrikstad MS, men fikk overta 2. Fredrikstad-navnet da dette ble ledig i 1925. Både 2. Fredrikstad og 6. Fredrikstad kan du finne her på wikipedia, men disse er omtalt her som helt andre historiske tropper.
2. Fredrikstad MS (guttene) for årene 1924 - 1978
Fredrikstad 1 (KFUK) (jentene) i årene 1926 - 1978
Fredrikstad MS (fellestropp) i årene 1978 - i dag
Utenom dette er det lagt vekt på å få frem de mange menneskene som gjennom tidene har nedlagt mye tid i speiderarbeidet i Fredrikstad MS. De fleste speidergrupper har sine glansperioder og topper, men få er så forunt og ha drevet jevnt og meget godt i så mange tiår som Fredrikstad MS, så her er det mye stoff og navn.

1924 - 1978 2. Fredrikstad MS

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1919 - 1929 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

4. april 1924 regnes som stiftelsesdatoen for 2. Fredrikstad MS, med herrene Arne O. Nilsen, Lars Johansen, William Ellingsen og Sten A. Gulliksen som stiftere. De første årene het de 6. Fredrikstad MS, fra 1925 2. Fredrikstad MS, da dette navnet ledig etter at 1. Fredrikstad fikk ledermangel og ble fusjonert med daværende 2. Fredrikstad, som da fikk navnet etter førstnevnte. Guttetroppen var en del av Metodistkirkens speiderkorps og med i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) av Østfold krets. De hadde vært i aktivitet som "væpnere" i sin menighet en stund før stiftelsesdatoen, men etter at Metodistkirkens speiderkorps skrev en avtale med Norsk Speidergutt-Forbund, ble de som speidere og regne!

1924: 4. april 1924 er nevnt som innmeldingsdato for 2. Fredrikstad MS i Epworth-ligaens Speiderkorps / Metodistkirkens speiderkorps gutter. [1]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 57 var Gustav A. Larsen gruppechef for 85 speidere fra 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad og 1. Kråkerøy. [5]

1928: 2. Fredrikstad MS er en av 23 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [6] [7]

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1930 - 1937 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

1937 / 1938: 2. Fredrikstad MS er en av 27 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [8] [9]

Sjøspeiderpatruljen, 1964

Les speiderfortellingen Vi elsket skogen og stillheten ved Svarttjern, skrevet av Jan Arnesen, 1999.

SitatDet er Svarttjern. Det er lenge siden, ja mange år. Vi var bare gutter, unge gutter som elsket skogen, tjernet og stillheten langt der fra byen og maset. Fremkomstmiddelet dit var sykkelen, men den fikk vi sette fra oss på gården ved veien. Her var vi oss selv, fire kamerater i telt, på en liten gressbakke ved enden av tjernet.Sitat
Jan Arnesen, i Vi elsket skogen og stillheten ved Svarttjern, 2. Fredrikstad MS, se flere speidersitater her

1951: 2. Fredrikstad MS er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10]

I 1972 fikk Øivind Nordby tildelt Den hvite lilje. [11]

1973: 2. Fredrikstad MS er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [12]

Sjøspeiderpatruljen 1963 - 1968

2. Fredrikstad MS hadde en egen sjøspeiderpatrulje. De fikk kjøpt en gammel skøyte på 31 fot og etter mye restaurering, ble "Havørn" døpt.

Ledere

Se artikkelsiden om ledere gjennom tidene

Troppens sommerleirer

Se artikkelsiden om sommerleirer gjennom tidene

Båter og skuter

Se også artikkelsidene om andre Sjøspeiderbåter, skøyter og skuter.

Medlemstall

 • 1928 – 24 medlemmer fordelt på 2 ledere, 0 førstegradsspeidere, 4 andregradsspeidere, 18 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [13]
 • 1931 – 27 medlemmer fordelt på 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 3 andregradsspeidere, 21 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [14]

Hytter, hus og leirsteder

Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Se artikkelsiden om gruppens fotoalbum

Om speiderarbeidet i Fredrikstad Metodistkirke

Fredrikstad MS gruppebånd.jpeg Speidingen i Metodistkirken i Fredrikstad har en lang og tradisjonsrik historie. Her er forsøkt og samle en del av den!

Fredrikstad MS speidergruppe (1978–i dag) Guttetroppen 2. Fredrikstad MS (1924–1978) Jentetroppen Fredrikstad 1 MS (1926–1978) Ledere Sommerleirer Fotoalbum
Speideravisa "Gruppens Ekko" Fortellinger Sanger og rop "Den store huggestabbe"-orden Merker og bannere KBK Metodistkirken Alltid beredt! 75-årsjubileumsbok

Om Østfold

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Metodistkirkens speiderarbeid

Metodistkirken logo fra 1968.png Metodistkirkens speiderarbeid

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Litteratur og lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse.
 4. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 6. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 7. Speideren nr. 5 1929.
 8. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 9. Speideren nr. 5 1938.
 10. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 11. Kretsleders notater, arkiv for Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund)
 12. Styrkeliste pr. 31. desember 1973, Fredrikstad krets, 1973
 13. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 14. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 15. Speideren nr. 5 1925
 16. 16,0 16,1 Alltid beredt - Speiderne i Fredrikstad Metodistkirke 75 år, 1999.
 17. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 18. Se Lederen nr. 7 / 8 1974