2. Kristiansand FSK

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra 2. Kristiansand)
Hopp til:navigasjon, søk
2. Kristiansand FSK
tidl. 2. Kristiansand
Fsk korpsmerke.jpg
Stiftet: 14. mars 1915 (108 år) [1][2][3]
Krets: Sørlandet krets (NSF)
tidl. Sørlandet krets (NSF)
og Agder krets (NSF)
Korps: Frikirkens speiderkorps
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [4] Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand
Fylke: [4] Agder fylkesvåpen.png Agder
Dette er en aktiv speidergruppe. [5]
Het tidl. 2. Kristiansand, all historie er samlet her.

Område

Kristiansand kommune i Agder fylke.

Speidergruppa i dag

Gruppen forteller om seg selv på sin hjemmeside:

Framfor alt er speidergruppa (pr mars 2014) 15 speiderledere og 76 speidere – fordelt på 37 småspeidere i flokken (3.-4. klasse), 27speidere i troppen (5.-10. klasse) og 12 rovere i laget (fra 1. videregående). Vår faste møtedag er tirsdagen, til vanlig ute ved speidersenteret vårt. Her pågår forøvrig et stort arbeid med et nytt, flott speidersenter. Bare vent og se! Ellers går våre historiske røtter helt tilbake til 14. mars 1915, og speidergruppa har siden vært drevet kontinuerlig med unntak av krigsårene. Våren 1978 flyttet gruppa sitt virkeområde til Randesund, og fikk sin tilknytning til Randesund Frikirke og Frikirkens speiderkorps (FSK). Gruppa er også tilknyttet Norges speiderforbund, (NSF). Arbeidet er basert på NSFs målsetting og grunnreglene til FSK.

Glimt fra historien

2Kristiansand50år.JPG
Les også gruppens femtiårsberetning
"2. Kristiansand 1915-1965".
Dette er kanskje det første foto av guttene i 2. Kristiansand. Det er deponert på Statsarkivet sammen med andre arkivsaker.
Speiderguttene i Kristiansand ved Ekserserhuset 17. mai 1925. Foran speidermusikken, bak 1., 2. og 3. Kristiansand. Fra 2. Kristiansands arkiv.

1915: Gruppen ble stiftet 14. mars 1915. Som mange grupper er det litt ulike datoer for stiftelse og innmelding i forbundet. Gruppen har valgt å feire 14. mars 1915 som sin stiftelsesdag. [1][6][1][2]

Gruppen har valgt å feire 14. mars 1915 som sin stiftelsesdag. [1][7]

I noe strid med troppens egen historie, står det i Speideren nr. 2 (februar) i 1915 - under "Nye tropper":

"Siden sidst er anmeldt og optat i forbundet: 2den Kr.sand trop. Leder hr. Anders Johnsen. [8]

I forbundets troppsoversikt for 1918 er troppen oppført med 1914 som stiftelsesår. Dette kan da stemme med meldingen i Speideren nr. 2 (februar) i 1915. [9]

I følge forbundets årsmelding / troppsoversikt for 1922 er troppen stiftet 14. mars 1915. [10]

Ved femtiårs-jubileet fortelles det at det var tre gutter i 11 årsalderen som tok initiativet: Ernst Fredrik Eckhoff [11], Sverre Anderssen og Harald Svaland. De gikk til Ernst Frediks far, og han påtok seg oppgaven som leder. Han var forøvrig bror av Edvard Eckhoff, som hadde en svært sentral rolle i norsk speiding. [12]

Under 2. Kristiansands femtiårsfest i 1965 fortalte Ernst Eckhoff noe om starten [13]:

"Ideen om en speiderbevegelse hadde tent gnisten også i vårt land, og foran oss var det iallfall en tropp, 1. tropp under ingeniør Heistein. Vi var noen gutter i tiårsalderen som hørte til i strøket Kirkegaten - Kongensgate og Markensgate - Strandgaten. Vi ønsket å ha en tropp for oss selv, men vi måtte ha en voksen leder som skilt og skjold. Vi lot våre fedre passere revy for våre øyne og vi heftet oss ved min far.

(...) ....jeg kan tenke meg at vi la vekt på at han var en friluftsmann, og han var også en intereserert jeger, fisker og hundemann. Det har sikkert spillet inn at han var en onkel av den første forbundssekretær, Edvard Eckhoff. (...) Min fetter Edvard, som døde i ung alder, var av utdannelse sosial-økonom. Men hans liv var ungdomsarbeidet, ikke minst for gutter i trange og vanskelige kår, og han var stifter av 5. tropp i den by som het Kristiania.

Min far var nok litt forbauset over oppfordringen, men han sa straks ja! Og vi gutter, som hadde valgt ham, synes ikke vi kunne kreve for meget av ham som leder. De første av oss avla speider-løftet til Edvard. senere ble det gjort til min far, men jeg husker godt at jeg først hadde trykket speiderboka i næven på ham, så han forstod hva der ble krevet av ham. Og løftene ble avgitt under oppstilling i vår have i Kirkegaten. Han deltok ikke som leder på speidermøter, så vi var selvstyrte, men han var med på enkelte søndagsturer.

På turene brukte han en skrittmåler, og det hendte at han satte opp en liten pengebelønning til den som kunne gjette hvor mange skritt han hadde gått. Det var visst i strid med allverdens speiderlov, men lønnen fremmet speidergløden i 2. tropp. Han opptrådte på turene i en jakt-hatt og dress, som hadde lidt meget av sol og regn i årenes løp, han hadde lærgamasjer, og vi syntes han så ganske bra ut som fører for troppen. Men det viktigste for oss var at vi hadde en voksen mann i ryggen, og en som kunne ta seg av en sparsom forbindelse til forbundet og andre tropper. Og det gjorde min far.

Om vårt speiderliv er kort å fortelle at det var turene høst og våre som bandt oss sammen. Etter skoletid var vi sammen på Odderøya, og søndagene bar det ut i terrenget ved Sødal eller Stray. Vi lånte hærens telt, og etter marsjen brukte vi tiden til matlagning, selvom det nesten bare gikk på pølser og poteter. Stinne stupte vi i teltet under familiens eldste og mest utvaskede uldteppe.

Noen av oss tok dyktighetsmerker. Selv hadde jeg en smertelig opplevelse da jeg strøk til sanitetsmerket. Jeg ble aldri patruljefører, men jeg var 2. tropps medisinmann, og jeg meldte meg til prøven for å få en attest på mine ferdigheter. Jeg plastret og spjelket og oppvakte en besvimet til liv og rørelse, men så bad sensor meg om legge bandasje på en hodeskade. Her bommet jeg, og det hjalp lite å si at speiderne i vår tropp ikke hadde hull i hodet. Jeg strøk regelrett, men jeg fortsatte som troppslege, og bevarte såvidt jeg vet mine kameraters tillit."

1919: I mars 1919 sender Johannes Leewy, kretssjef i Agder krets, et lengre brev til troppsfører Finn Hansen. Hensikten er å få troppen til å slutte seg til den relativt nystartede kretsen. [14] I august 1919 refereres det i kretsstyret at "2den Kr.sand som for tiden består av ca. 50, mest yngre, gutter, og som ikke tilhører forbundet." [15]

Det er fortalt at 2. Kristiansand var selve arnestedet for orienteringssportens utvikling i disttriktet. [12]:

"Troppen hadde i 20-årene gått sterkt inn for orienteringssporten, og da "Oddersjaa" tok opp denne idrettsgren og arrangerte årlige konkurranser tok guttene fra 2. tropp de første plassene i flere klasser i fem år på rad." De årene Eckhoff var leder var troppens samlingsted hans hage, som senere ble frimurernes eiendom. Da Augensen overtok troppen ble troppens virksomhet flyttet til Lund- [12]

1918: Augensens lederår oppsummeres slik: [12]

"Da kommandørkaptein Oscar Augensen overtok som troppsfører i 1918, ble virksomheten mere flyttet over til Lund. Augensen var sterkt interessert i friluftsliv og dette kom til å prege troppens virksomhet i hans tid. Det er interessant å merke seg at det var Augensen som sammen med guttene i 2. tropp gikk igang med å rydde Bertesbukta til badeplass.

1918: Troppen er med i Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [9]

Gjennom Marinen fikk Augensen overlatt Kongens Verft til troppslokale, og dette sted har siden i en årrekke vært litt av et speidersenter i byen.

1920: I 1920 besto troppen av ca. 200 gutter, og dette markerer da også toppen hva medlemstall angår. Man fant snart at det ikke var hensiktsmessig med så mange i en tropp, og en av lederne, Fredrik Wesenberg, tok i 1920 med seg 100 av guttene og dannet en ny tropp: 3. Kristiansand. Som sjøoffiser vakte også Augensen guttenes interesse for sjølivet, og han tok ofte guttene med på tokt med den flotte seilskøyta "Pilen"."

1928: 12. januar 1928 samler fungerende troppsleder Dag Sandsnes sine medledere og patruljeførere. På dette tidspunkt har 2. Kristiansand patruljene Ulf, Hauk, Ørn, Oter og Hund. [16]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 73 var Anton Stoveland gruppechef for 64 speidere fra 1. Farsund, 1. Justøy, 1. Kristiansand, 2. Kristiansand, 3. Kristiansand, 1. Lillesand og 1. Mandal. [17]

1929: I referatboka for 2. Kristiansand finner vi denne noe misfornøyde rapporten fra St. Georgsdagen 1929:

"Referat fra St. Georgsdagen 23-4-29-

Kl. 4 samlet vi oss på "Kongens verft". Da de fleste var kommet stilte vi op og Heistein gjennomgikk løfte. Så gikk vi rundt byen til kirken. Der holdt pastor Meier tale. Fra kirken gikk vi ned til "Kongens verft". Vi kunde ingen flaggparade ha, da der ingen hornblåser var. Heistein spurte om der ikke var nogen der vilde lære å blåse horn. Han sa at der mindst måtte være en fra hver tropp.

Festen

Kl 7 1/2 begynte festen. Den var i det hele kjedelig. Det eneste lyspunkt var kanskje skuespillet. Det var litt kort. De som spilte gjorde det glimmrende. Maten var heller ikke så verst. ...." [18]

Gruppen har en del fotografier fra kretsleiren på Bygland 1929 se egen side for leiren.

1930: I 1930 startet troppen roverlag under ledelse av Sverre Danielsen. [12]

1934: I 1934 startet troppen ulvungearbeid med Eldrid Ellefsen som leder. [12]

1936: Siden troppen etterhvert drev både roverlag og ulveflokk, bestemte man fra 1936 å omorganisere arbeidet til speidergruppe, og Sverre Danielsen ble da den første gruppeleder. [12]

1937: I 1937 gikk mangeårig troppsassistent Johan Haavik ut og startet 7. Kristiansand. [12]

1940: I Lederen nr. 2 1940 har Niels Wessman Nielsen to leserinnleg; "Gilwellkurs for roverne" og "Ad Hvem er Hvem.". Han undertegner med tilhørighet til "2nen Kristiansands tropps roverpatrulje".

"Under krigen ble speiderbevegelsen forbudt. Men guttene glemte ikke sitt speiderløfte om "Etter beste evne å gjøre min plikt mot Gud og Fedrelandet". [12] Flere av 2. tropps gutter rømte over til England og deltok aktivt i frigjøringen av vårt land. Andre spilte en aktiv rolle på hjemmefronten. To av guttene, Otto Skånberg og Sven Moe, falt på sin post under krigen, mens Ivar Christensen ble dømt til døden for sin innsats som frihetskjemper her hjemme. - Hans unge alder reddet ham imidlertid fra eksekusjonspeletongen."

Om speiding under den andre verdenskrig, kan du lese om på artikkelsidene Den andre verdenskrig .

1947: 2. Kristiansand FSK er et av 69 godkjente roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund [19]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1978: Fra 1978 er 2. Kristiansand knyttet til Randesund frikirke og Frikirkens speiderkorps. [20] Gruppas navn blir 2. Kristiansand FSK, og flyttet ut fra sentrum til Randesund i 1978, men beholdt selvsagt navnet, slik at Randesund FSK også i blant brukes, mest i forhold til menigheten.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 2. Kristiansand FSKs deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [21]

1998: 2. Kristiansand FSK er nevnt i resultater fra NM i speiding 1998, i Speideren nr. 4 1998. [22]

2006: 2. Kristiansand FSK får tildelt søknadsmidler. [23]

2013: Var en aktiv gruppe i Sørlandet krets (NSF), september 2013. [24]

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere fra 1936 til i dag Årstall / periode Referanser
Sverre Danielsen 1932-1938 [12] [25]
Søren Kaaland 1938-1939 [26] [27]
Arne Flørenes 1945 [12]
Søren Kaland [12]
Egil Thobro [12]
Kjell Ingebretsen [12]
Leiv Staalesen 1950-1951 [12] [28] Se også 4. Kristiansand.
Olav Kirkhus 1951 [12]
Reidar W. Kristensen 1952-1960 [29] [12]
Ole Dag Myhrstad 1965 [12]
Einar Øfsti 1965 [30] [12]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
cand. jur. Nicolay Kristian Schrøder Eckhoff 1915-1918 [31] [12]
Anders Johnsen 1915 [32] [33]
?? Oluf Knudsen [34]
Finn Hansen, stud.art. (1918) – ? født 18.09.1900 [9]
Oscar Augensen, kommandør 19181922 Født 1865. [1][35][12] [36]
Ragnar Tjomsaas 1923 [12]
Niels Wessmann Nielsen 1924 [12]
Dag Sandsnes, fungerende troppsfører 1928 [37] .[38] [12]
Uten leder. Troppassistenten driver arbeidet. (1928) [2]
Trygve Tønnessen 1929-1932 [39] [12] [40]
Troppen er uten troppsfører og ledes av troppsassistenten. 1933 [41]
Sverre Danielsen 1932-1938 [12] [42]
Jens Damsgaard [12]
Troppen drives av assistentene Idar Scøver, Bjarne Byholt og Øystein Aanestad. [12]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1925 Kretsleir Vigeland, Sørlandet krets, 1925 (Norsk Speidergutt-Forbund) Lyngdal kommunevåpen.png Audnedal, Lyngdal
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 10 deltakere [17]
1929 Kretsleir Bygland, Sørlandet krets, 1929 (Norsk Speidergutt-Forbund) Bygland kommunevåpen.png Bygland
1930 Kretsleir Bjerkreim, Vesterlen krets, 1930 (Norsk Speidergutt-Forbund) Bjerkreim kommunevåpen.png Bjerkreim
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 29 deltakere [43]
1933 Troppsleir, med bil til Arendal, Setesdal Arendal kommunevåpen.png Arendal / Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes 20 [44]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 20 deltakere [45]
1953 Jamborette i Danmark - i egen buss! Flagg Danmark.png Danmark [12]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 14 deltakere [46] [47]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 17 deltagere [48]
2016 Felles korpsleir Evje, 2016 Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes 32 deltakere [49]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [50]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Medlemsutvikling

 • 1918 – 17 medlemmer og 3 patruljer. [9]
 • 1920: ca 200 gutter. [12]
 • 1921: 81 speidere. [51]
 • 1922: 37 medlemmer pr. 31. desember og 4patruljer. [1]
 • 1928: 27 medlemmer pr. 31. desember fordelt på 1 ledere, 3 førstegrads speidere, 15 andregrads speidere og 8 tredjegrads speidere. [2]
 • 1933: 36 medlemmer [52]
 • 1935: 27 medlemmer [53]

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Fsk korpsmerke utsnitt.jpg Frikirkens speiderarbeid NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund Tyskerhjelm1.png Speiding under den andre verdenskrig

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 3. Ifølge Staalesen, Dagny og Leiv:"Historien om Sørlandets krets", utg 1987- er troppen stiftet 15/3 1915.
 4. 4,0 4,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. Ifølge Staalesen, Dagny og Leiv:"Historien om Sørlandets krets", utg 1987- er troppen stiftet 15. mars 1915.
 7. Ifølge Staalesen, Dagny og Leiv:"Historien om Sørlandets krets", utg 1987- er troppen stiftet 15. mars 1915.
 8. Speideren nr 2/1915
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 10. Årsmelding NSF 1922
 11. Senere kjent som høyesterettsdommer, og tilstede på 2. Kristiansands femtiårs-jubileum. Han er født 1905. Under den andre verdenskrig satt han i tysk konsentrasjonsleir.
 12. 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16 12,17 12,18 12,19 12,20 12,21 12,22 12,23 12,24 12,25 12,26 12,27 12,28 12,29 12,30 Crhristiansans tidende, 13. mars 1965.
 13. Manuskript i 2. Kristiansands arkiv, SAK
 14. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 15. "Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund" for årene 1918-1926
 16. Dokumenter i 2. Kristiansands arkiv, deponert Statsarkivet i Kristiansand.
 17. 17,0 17,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 18. Dokumenter i 2. Kristiansands arkiv, deponert Statsarkivet i Kristiansand.
 19. Lederen nr. 8 1947.
 20. Fædrelandsvennen 22/11/1985
 21. Speideren nr. 3 1992
 22. Speideren, nr. 4 1998, Norges speiderforbund.
 23. Opplysninger fra publisert liste, 24. april 2006 [1]
 24. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 25. NSF styrkeliste 1935
 26. Brev fra Sverre Danielsen 12/3/1938 - SAK
 27. Speideren 5/1939
 28. Matrikkel NSF 1951
 29. Han kom fra 8. Kristiansand sammen med tre andre eldre speidere for å hjelpe 2. Kristiansand.
 30. Han var tidligere speider i Harstad.
 31. Jubileumsomtale i Christiansands tidende 26/3/1930
 32. Anders Johnsen presenteres som leder av den nye troppen "2den Kr.sand trop"
 33. Speideren 2/1915
 34. Omtales som "fhv. fører" i jubileumsomtale 1930
 35. Speideren 4/1923
 36. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 37. Dokumenter i 2. Kristiansands arkiv, deponert Statsarkivet i Kristiansand.
 38. Men fra 1926 hadde unge Trygve Tønnessen drevet troppen, men for ung til å kunne bli godkjent som leder.
 39. Dokumenter i 2. Kristiansands arkiv, deponert Statsarkivet i Kristiansand.
 40. Speideren nr 4 (april) i 1930 - Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 41. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 42. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 43. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 44. Speideren nr. 7 1933
 45. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 46. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 47. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 48. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 49. Omtrentlige tall fra leirsekretariatet, Felles korpsleir Evje, 2016, juli 2016.
 50. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 51. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 52. Styrkeliste for Norsk Speidergutt-Forbund i Lederen 4/1934
 53. NSF styrkeliste 1935
 54. Lilje.JPG Speideren nr. 2 1915, Norsk Speidergutt-Forbund.
 55. Lederen nr. 4 1956.
 56. Speideren nr. 4 1931
 57. Lilje.JPG Lederen nr. 2 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 58. Speideren nr. 4 1990, Norges speiderforbund.