2. Stavanger

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
2. Stavanger speidergruppe
SpeiderLogo.png
Stiftet: 22. mars 1911 (112 år)
Krets: Vesterlen krets (NSF)
tidl. Vesterlen krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [1] Stavanger kommunevåpen.png Stavanger
Fylke: [1] Rogaland fylkesvåpen.png Rogaland
Dette er en aktiv speidergruppe. [2]

Område

2. Stavanger avholder sine møter i speiderhuset ved Mosvannet i Stavanger og rekrutterer hovedsaklig fra følgende områder: Bekkefaret, Våland, Tjensvoll, Ullandhaug, Eiganes og Stokka. Området er en del av kommunal park med Mosvangen Campingplass som nærmeste nabo. Speidergruppa har godt samarbeid med både campingplassen og kommunen, noe som gir oss muligheten til å avholde mange spennende aktiviteter i skogen, på vannet og ute på grøntområdet til campingplassen. Vi har mulighet til å trene pionering og telting. Om vinteren har vi ett godt speiderhus å ha møtene i.

Speidergruppa i dag

2013: Var en aktiv gruppe i Vesterlen krets (NSF), september 2013. [3]

Flokken

2. Stavanger benytter jungelrammer i det daglige speiderarbeidet for flokken. Medlemmer i flokken er for det meste i alderen 6 - 10 år men det er åpent for yngre barn dersom foresatte følger barnet på møtene. Der avholdes møter en gang hver uke og det arbeides for å ha en overnattingstur i halvåret hvor speiderne får tilbud til å sove i telt. Flokken deles inn i kull som får navn etter farger. Blått kull, rødt kull osv. Programmet i flokken legges opp til å ha mange uteaktiviteter. På dager med ekstrem kulde eller veldig dårlig flyttes aktivitetene og lekene inn i speiderhuset. Det å lære gjennom lek er viktig for flokken.

Troppen

Speidertroppen deles i patruljer som har navn etter norske rovdyr. Ulv, jerv, gaupe osv. Troppen har til tider hatt problemer med å gjennomføre bruk av Stifinnere og vandrere men det forsøkes så godt som mulig å praktisere dette. Lederne i troppen har lenge arbeidet for å ha et godt turtilbud og drive opplæring på områder som er viktige når man skal ut på tur. Risiko analyser, pakking av riktig utstyr til den enkelte tur. Samarbeid og planlegging til tur er noe speiderne blir utfordret på allerede fra stifinnertiden. Som vandrer får speiderne mulighet til å reise på patruljeturer alene. Der er voksne ledere på vakt som til enhver tid kan komme speiderne til unnsetning om uhellet skulle være ute. Denne måten å reise på tur er noe speiderne setter meget stor pris på og lederne får positive tilbakemeldinger fra både speidere og foresatte. Troppen reiser på egen sommerleir alle år som det ikke arrangeres andre leirer sentralt. Siden 2006 har det blitt arrangert tre fjell turer av fem dager, denne turen blir i så tilfeller troppens sommerleir.

Roverlaget

Mange av speiderne i 2. Stavanger har fortsatt som rovere og deltatt på 5-kamp og roverstevnet. Laget er nok mest kjent under navnet TURbo som har arrangert 5- kampen to ganger og vunnet Pagos sverd en gang. Laget har også flere 2. og 3. plasser innen Nasjonal rover-femkamp. I 2005 arrangerte TURbo Roverstevnet i Stavanger, prosjektleder Helge Emil Bjelland. Roverlaget har i dag medlemmer som arbeider med sentrale oppgaver og prosjekt i både krets og forbund.

Glimt fra historien

1911: Et svært tidlig foto av norske speidergutter. Her fra Stavanger Aftenblad 9. juni 1911, og formodentlig av speidere fra Wilhelm Retz' tropp

1910 og 1911: Startet av Wilhelm Retz i løpet av 1910 og 1911. Oppstarten av speiding i Stavanger ble som de fleste andre plasser gjort med stor suksess. I løpet av vinteren og våren 1910 - 1911 hadde det samlet seg så mange speidere i Stavanger at det ble opprettet to tropper. Det var enighet om at troppene 1. Stavanger og 2. Stavanger begge skulle ha stiftelsesdato 22. mars 1911.

1915: I forbundets troppsoversikt for 1918 står troppen oppført med 1915 som stiftelsesår. Er det trykkfeil eller har troppen blitt nedlagt og startet opp igjen? [4]

På gruppens hjemmeside i 2021 står følgende om 2. Stavanger sin historie [5] :

Wilhelm Retz

Wilhelm Retz grunnla gruppa i 1911.

2. Stavanger er en av Norges eldste speidergrupper. Helt siden 1911 har vi drevet med speiding i Stavanger. Historisk sett er 2. Stavanger, Tropp 2 i Stavangerspeiderne. Tropp 1 eller 1. Stavanger ble grunnet ledermangel avsluttet like før andre verdenskrig. Troppene fusjonerte og beholdt navnet 2. Stavanger ettersom lederne var fra denne troppen. Stiftelses dato forble 22. mars 1911. Speidergruppa var en guttetropp fram til midten av åttitallet. Gruppa var som de fleste speidergrupper mindre aktiv i krigsårene 40 - 45, men lederne var klar til å starte like etter krigen var ferdig.

Speidergruppa var opprinnelig en guttetropp og medlem av Norsk Speidergutt-Forbund. Etter opprettelsen av Norges speiderforbund i 1978 åpnet gruppa for jente medlemmer, men det var først på midten av 80 tallet de første jentemedlemmene ble skrevet inn. Fram til 90 tallet hadde gruppen en medlemsmasse på rundt 50 - 60 speidere + ledere og annen støtte. Gruppa er ikke like stor i dag, men du finner flinke jenter og gutter i alle aldre i speidergruppa.

1917: Om sommeren har 2. Stavanger troppsleir på den nybygde Speiderhytte i Stavanger på Melsheien. Leiren varte ti dager, og søndagen var det åpen leir for besøkende.[6]

I NSFs jubileumsbok Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921 nevnes matdyrking under den første verdenskrig:

Rieber-Mohn.jpg

(…) Våren 1918 stod i potetdyrkningens tegn. På hver ledig jordflekk sattes poteter. I byen gikk kommunene i spissen og stillet alle dyrkbare arealer til disposisjon for potetavlen. Her fant da speiderne et rikt arbeidsfelt og det blev — alt tilsammenlagt, et ikke ganske ubetydelig bidrag som speidertroppene landet over ydet til økning av matavlen. Lengst nådde formentlig Haugesund-speiderne. De dyrket 20 mål jord med poteter for kommunen — 5 mål jord med poteter til privatfolk, og endelig 1 mål med poteter til sig selv. Det siste mål jord var dessuten opbrutt helt fra nytt, pløiet og bearbeidet. På lignende måte gikk speiderne frem rundt om i landet — til dels blev del også dyrket poteter til de fattige. Også i det almindelige våronn- og innhøstningsarbeide tok speiderne del, og mange steder blev sommerferiene benyttet til nyrydningsarbeider. Istedetfor sommerturer blev der holdt arbeidsleire. 1. Hønefoss tropp hadde således 30 gutter på jordearbeide på Storøen ved Tyrifjorden sommeren 1918, mens Stavanger hadde et lignende antall i virksomhet på Melsheien. Der ble arbeidet med liv og lyst, og disse frivillige arbeider fra guttenes side bidrog i høi grad til å skape velvilje og respekt for speidersaken. (…) [7]

1918: Er en av ti tropper i Vesterlen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [4]

1928: 2. Stavanger er en av 36 tropper i Vesterlen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [8]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 90 var Trygve Kleppe gruppechef for 50 speidere fra 1. Stavanger, 2. Stavanger og 6. Stavanger. [9]

Opp gjennom årene før krigen og okkupasjonen i 1940 ble troppene ledet av lektorer og lærere ved de forskjellige skolene i Stavanger, se liste over ledere. Speidergruppa hadde ikke ordinære speidermøter i okkupasjonstiden, men det heter seg at de eldste speiderne møttes i hemmelige råd for å vedlikeholde speiderarbeidet.

1945: Etter våren 1945 startet 2. Stavanger opp speiderarbeidet igjen, fremdeles med Per Øverland Nilsen som leder. Han stod som leder fram til 1955 hvor han ble avløst av Reinert Innvær

1951: 2. Stavanger er med i Vesterlen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10]

1961: Bjørnepatruljen, 2. Stavanger blir nr. 9 i Landspatruljekonkurransen. [11]

Under ledelse av Øyvind Svendsen (1939 - 1982) vedlikeholdt speidergruppa en god medlemsmasse friluftsliv, turer og konkurranser var prioriteter. I ettertid har man sett på Svendsen som den der satt i gang det sterke tur livet i speidergruppa. I 1982 overtok Bjørgulv Torjussen som leder i gruppa. Hadde selv en sønn, Ulf, i flokken. Under ledelse av Bjørgulv ble der etablert et godt støtteapparat i gruppa og medlemsmassen økte til å være mellom 70 - 90 medlemmer. Foreldre lag og hus styre sørget for at lokalene ved Mosvannet ble godt vedlikeholdt. Da Esther Bjelland overtok vervet i 1984 hadde hun allerede flere års erfaring i gruppa som flokkleder. Hennes to sønner startet i gruppa allerede i 1978, sammen med Gerd Salvesen og Borgny Hartvigsen hadde de ledet en flokk på hele fire kull det vil si rundt 25 barn i alderen 7 til 11 år. Sammen med hennes mann, Egil Bjelland, har de siden denne gang hatt sentrale verv i 2. Stavanger. I 2009 startet de Vesterlen Speidermuseum på Røyneberg, Sola.

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund.

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om 2. Stavangers deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [12]

2004: Vinner av Nasjonal roverfemkamp, Sandnes, Melshei, 2004 (Norges speiderforbund) med Ingeborg S. Torpe, Gorm E. Johnsen og Eirik Østerhaug

Historiske minner og utklipp

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere

Alternativ tekst

Troppsfører og troppsledere

Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Lars Fauske, gymnastikklærer (1918) – ? [4]
Kristen Haugstad, adjunkt (1928) – ? [8] [14]
Bjarne Gullichsen, journalist/forr.fører (1931) – (1937) [15][16][17]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Flokkledere

Roverlagsledere

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1917 Troppsleir, Speiderhytte i Stavanger på Melsheien Sandnes kommunevåpen.png Sandnes / Stavanger kommunevåpen.png Stavanger [18]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 22 deltakere [9]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal [19]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 7 deltakere [20]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 6 deltakere [21] [22]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 19 deltagere [23]
1981 Landsleir Åsnes (Norges speiderforbund) Åsnes kommunevåpen.png Åsnes Ansv. leder: Øyvind Svendsen
1985 Landsleir Notodden (Norges speiderforbund) Notodden kommunevåpen.png Notodden Ansv. leder: Egil Bjelland
1989 Landsleir Skaugum (Norges speiderforbund) Asker kommunevåpen.png Asker Ansv. leder: Esther Bjelland
1993 Landsleir Ingelsrud (Norges speiderforbund) Eidskog kommunevåpen.png Eidskog Ansv. leder: Anne Lise Olaussen
1996 Troppsleir, Mån Fjellgård Gjesdal kommunevåpen.png Gjesdal
1997 Landsleir Austrått (Norges speiderforbund) Ørland kommunevåpen.png Ørland Ansv. leder: Helge Emil Bjelland
2001 Landsleir 2001 Urban (Norges speiderforbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad Ansv. leder: Helge Emil Bjelland
2005 Landsleir fri:05 (Norges speiderforbund) Eidskog kommunevåpen.png Eidskog Ansv. leder: Helge Emil Bjelland
2009 Landsleir Utopia (Norges speiderforbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma Ansv. leder: Helge Emil Bjelland
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [24]
2021 Agenda Kvernmoen, tropper fra flere kretser (Norges speiderforbund) Aremark kommunevåpen.png Kvernmoen, Aremark totalt 200 deltagere [25] [26]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Avholdt følgende Troppsleirer

Ørsdalen, Lysebotn,

 • 2006 Fjelleir (Prekestolen - Flørli - Blåfjellenden - Eikeskog)
 • 2010 Fjelleir (Eikeskog - Blåfjellenden - Røssdalen)
 • 2012 Fjelleir (Stavtjørn - Hunnedalen - Eikeskog)

Deltatt på følgende internasjonale leirer og Jamboreer

Korea Jamboree, Nederland Jamboree, Island Rover Moot, England Cumbaree

 • 2007 Jamboree England
 • 2007 International camp at Brownsea Island.

Medlemstall

 • 1918: 30 medlemmer og 4 patruljer. [4]
 • 1928: 42 medlemmer fordelt på 2 ledere, 2 førstegrads speidere, 18 andregrads speidere og 20 tredjegrads speidere. [8]
 • 1931: 36 medlemmer fordelt på 2 ledere, 11 andregrads speidere og 22 tredjegrads speidere. [15]
 • 1935: 22 medlemmer fordelt på 2 ledere, 6 andregrads speidere, 16 tredjegrads speidere og 2 rovere. [16]
 • 1937: 18 medlemmer fordelt på 2 ledere, 7 andregrads speidere, 4 tredjegrads speidere og 5 rovere. [17]

Hederstegn

Sølvulven

Den hvite lilje

 • Wilhelm Retz fikk tildelt Sølvulven i 1916 av Norsk Speidergutt-Forbund

NSFs Hederstegn

Æreskniven, NSF

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Møtelokalet

Speiderhuset, Mosvangen. På gruppens hjemmeside står følgende i 2015 [29] :

Speiderhuset ligger i hyggelige omgivelser like ved siden av Mosvangen Camping (Henrik Ibsesens gate 19). Speiderne har gode muligheter til å leke i skogen, padle kano på vannet eller bare finne på en annen aktivitet.
Vår sentrale beliggenhet medfører også at foresatte ikke må kjøre speiderne på møtene til enhver tid.
Tidligere var huset et sameie med blant annet 7. Stavanger speidergruppe. De siste årene har flere av speidergruppene i Stavanger blitt nedlagt. I dag eies speiderhuset av 2. Stavanger speidergruppe.

Mån fjellgård

I Frafjord ikke langt fra Månafossen finner Mån fjellgard. Garden har lang historie og er en av hyttene som Jæren friluftsråd nå vedlikeholder og leier ut til de som skulle ønske det. I tiden 1985 til 2004 hadde roverne ansvar for vedlikehold av hytta og kunne i retur benytte hytta når de ønsket dette. Før 1985 var hytta benyttet av medlemmer i postforeningen. Ansatte ved posten kunne fritt benytte hytta men det var svært få som deltok i vedlikeholdet. i 1985 ble ansvaret overlatt til friluftsrådet, her var det ikke midler til å drive vedlikeholdet og 2. Stavanger fikk dermed en unik mulighet til å få en flott fjellhytte til minimal pris. I 2002 start man resturering av fjellgården og i slutten av 2004 var en flott kopi av den tidligere gården satt opp. Roverne i 2. Stavanger har mange gode minner fra tiden på Mån. For å lese mer historikk om mån fjellgård finnes dette på Jæren friluftsråds sider.

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Ukens artikkel

Gruppas 110-årsjubileum er presentert slik i ukens artikkel, uke 12, 2021 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 12, 2021

Jubileumsmerke, 2011

2021 er et år med mange små og store jubileer. 22. mars var det 110 år siden 2. Stavanger speidergruppe ble stiftet.

Troppen ble startet av Wilhelm Retz i løpet av 1910 og 1911, da hadde det samlet seg så mange speidere i Stavanger at det ble opprettet to tropper og det var enighet om at troppene 1. Stavanger og 2. Stavanger begge skulle ha stiftelsesdato 22. mars 1911. Gruppa avholder i dag sine møter i speiderhuset ved Mosvannet i Stavanger.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [5]

Les mer om 2. Stavanger speidergruppes historie her

Om Rogaland

Les mer om speidingen i Rogaland fylke. Rogaland fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund i Rogaland

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund i Rogaland fylke

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund i Rogaland

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i Rogaland fylke

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 3. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 5. Gruppens hjemmeside mars 2021 [1]
 6. Stavanger Aftenblad 18/7/1917
 7. Norsk Speidergutforbund 1911-1921, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 8. 8,0 8,1 8,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 9. 9,0 9,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 10. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 11. Speideren, nr. 3 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 12. Speideren nr. 3 1992
 13. Stavanger Aftenblad 21/7/1917
 14. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 15. 15,0 15,1 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 16. 16,0 16,1 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 17. 17,0 17,1 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 18. Sommeren 1917 har 2. Stavanger troppsleir på den nybygde Speiderhytte i Stavanger på Melsheien. Leiren varte ti dager, og søndagen var det åpen leir for besøkende. Stavanger Aftenblad 18/7/1917
 19. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 20. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 21. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 22. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 23. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 24. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 25. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 26. Deltagende tropper var Skarnes 1, Solberg, Nes Årnes, 6. Drammen MS, 2. Stavanger, 5. Eidsvoll, 1. Lørenskog 3, Kongsvinger 2, Kløfta 1, 1. Haugerud og Tranby, opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund, juni 2021
 27. Opplysninger fra årsmøtepapirer, Vesterlen krets, Norges speiderforbund, 2010
 28. Opplysninger fra årsmøtepapirer, Vesterlen krets, Norges speiderforbund, 2010
 29. Gruppens hjemmeside i mai 2015 [2]