3. Bergen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
3. Bergen speidergruppe
NSF logo.jpg
Stiftet: 11. september 1914 [1][2][3][4][5][6]
Lagt ned: ?
Krets: Bergen krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [7] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Fylke: [7] Vestland fylkesvåpen.png Vestland, tidl. Hordaland fylkesvåpen.png Hordaland
Dette er en nedlagt speidergruppe. [8]
3. Bergen ble stiftet 11. september 1914. Blir i 1929 delt i tre: 3. Bergen, 17. Bergen og 18. Bergen.

Område

Bergen sentrum.

Litt om troppens arbeid fra Speideren nr 10 - 1921.
Speideren nr 4 - 1946 har med vinnerne fra troppens skirenn

Glimt fra historien

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir 3. Bergen nevnt: [9]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [9]

1914: 3. Bergen ble stiftet 11. september. [1][2][5][6]

1918: Var en av elleve aktive tropper i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10][11]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 48 var Otto Målstad gruppechef for 53 speidere fra 3. Bergen og 10. Bergen. [12]

1929: Troppen starter en roverpatrulje med fem rovere. [13]

1929: 3. Bergen blir 11. september delt i tre: 3. Bergen, 17. Bergen og 18. Bergen. De tre dannet da 2. Bergen avdeling.

1947: Starter opp med ulveflokk melder Lederen nr. 4 i 1947, fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund [14]

1947: 3. Bergen er et av 69 godkjente roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund [15]

1951: Gruppen består av en speidertropp. [16]

1952: Er fortsatt aktive.

? : Blir lagt ned, usikkert når.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Torstein Reusch ? – ? [9]
Bjarne Sæverud ? – ca. 1916 [17]
Bjarne Johnsen, kontorist (1918) [10][11]
Bjarne Sæverud, salgschef (1921) – (1922) [17][1][2]
Birger Kaland 1925 – (1926) [18][19][20]
Otto Målstad (1928) – (1931) [3][4][5][6]
Carl Mehl, rørlegger (1935) – ? [21][22]
Per Sørby, bankbud (1938) – (1938) [23][24]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [8]
Troppsassistenter gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Carl Bernt Mehl 1932 – ? [25]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [8]
Roverlagsledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Carl L. Godske (1947) – (1950) [26]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [8]
Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanse
Trygve Tveit (1951) Gruppeleder men mulig troppsleder også. [16]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [8]

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [7] Deltakelse Referanse
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 42 deltakere [12]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 13 deltagere [27]
1936 Landsleir på Jeløy (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss 16 deltagere [28]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 31 deltagere [29]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 8 deltakere [30]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [8]

Medlemstall

 • 1918 – 20 medlemmer og 4 patruljer. [10][11]
 • 1922 – 33 medlemmer og 4 patruljer. [1][2]
 • 1928 – 51 medlemmer fordelt på 4 ledere,5førstegradsspeidere, 23 andregradsspeidere, 19 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [3][4]
 • 1931 – 26 medlemmer fordelt på 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 6 andregradsspeidere, 17 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [5][6]
 • 1935 – 29 medlemmer fordelt på 1 leder, 0 førstegradsspeidere, 12 andregradsspeidere, 11 tredjegradsspeidere, 5 rovere. [21][22]
 • 1937 – 16 medlemmer fordelt på 1 leder, 0 førstegradsspeidere, 3 andregradsspeidere, 12 tredjegradsspeidere, 0 rovere, 0 ulvunger. [23][24]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i tidligere Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Hordaland fylke
Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Lilje.JPG Speideren nr. 7 (september) 1923, Norsk Speidergutt-Forbund
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Lilje.JPG Troppsoversikt 1922/1923, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 3,2 Lilje.JPG Speideren nr. 5 (mai) 1929, Norsk Speidergutt-Forbund
 4. 4,0 4,1 4,2 Lilje.JPG Troppsoversikt 1928/1929, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Lilje.JPG Speideren nr. 4 (april) 1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Lilje.JPG Styrkeliste 1931/1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 7. 7,0 7,1 7,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 9. 9,0 9,1 9,2 Bergen krets-Norsk Sp.guttforb.logo.jpg Bergen krets sin historie 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen, Norsk Speidergutt-Forbund
 10. 10,0 10,1 10,2 Lilje.JPG Speideren nr. 10 (desember) 1918, Norsk Speidergutt-Forbund
 11. 11,0 11,1 11,2 Lilje.JPG Troppsoversikt 1918, Norsk Speidergutt-Forbund
 12. 12,0 12,1 Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Åndalsnes 1928, Norsk Speidergutt-Forbund
 13. 13,0 13,1 Lilje.JPG Speideren nr 6 i 1929, Norsk Speidergutt-Forbund
 14. 14,0 14,1 Lilje.JPG Lederen nr. 4 1947, Norsk Speidergutt-Forbund
 15. Lilje.JPG Lederen nr. 8 1947, Norsk Speidergutt-Forbund
 16. 16,0 16,1 Lilje.JPG Oversikt over Forbund-, krets- og grupper 1951, Norsk Speidergutt-Forbund
 17. 17,0 17,1 Lilje.JPG Speideren nr 10 i 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 18. Lilje.JPG Speideren nr 10 i 1925, Norsk Speidergutt-Forbund
 19. Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1926
 20. Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1925/1926, Speideren nr. 5 1926
 21. 21,0 21,1 Lilje.JPG Speideren nr. 5 (mai) 1936, Norsk Speidergutt-Forbund
 22. 22,0 22,1 Lilje.JPG Styrkeliste 1935/1936, Norsk Speidergutt-Forbund
 23. 23,0 23,1 Lilje.JPG Speideren nr. 5 (mai) 1938, Norsk Speidergutt-Forbund
 24. 24,0 24,1 Lilje.JPG Styrkeliste 1937/1938, Norsk Speidergutt-Forbund
 25. 25,0 25,1 Lilje.JPG Speideren nr 5 i 1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 26. Lilje.JPG 1947 - Oversikt over roverlag, Norsk Speidergutt-Forbund
 27. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Mandal 1932, Norsk Speidergutt-Forbund
 28. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Jeløy 1936, Norsk Speidergutt-Forbund
 29. Lilje.JPG Oversikt i leirheftet over påmeldte tropper til Landsleir Mandal 1948, Norsk Speidergutt-Forbund
 30. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
Vet du mer om "3. Bergen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!