3. Bergen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
3. Bergen speidergruppe
NSF logo.jpg
Stiftet: 11. september 1914 [1][2]
Lagt ned: ?
Krets: Bergen krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [3] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Fylke: [3] Vestland fylkesvåpen.png Vestland, tidl. Hordaland fylkesvåpen.png Hordaland
Dette er en nedlagt speidergruppe. [4]
3. Bergen ble stiftet 11. september 1914. Blir i 1929 delt i tre: 3. Bergen, 17. Bergen og 18. Bergen.

Område

Bergen sentrum.

Litt om troppens arbeid fra Speideren nr 10 - 1921.
Speideren nr 4 - 1946 har med vinnerne fra troppens skirenn

Glimt fra historien

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir 3. Bergen nevnt: [5]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [6]

1914: 3. Bergen ble stiftet 11. september. [1]

1918: Var en av elleve aktive tropper i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund), 1918. [7]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 48 var Otto Målstad gruppechef for 53 speidere fra 3. Bergen og 10. Bergen. [8]

1929: Troppen starter en roverpatrulje med fem rovere. [9]

1929: 3. Bergen blir 11. september delt i tre: 3. Bergen, 17. Bergen og 18. Bergen. De tre dannet da 2. Bergen avdeling.

1947: Starter opp med ulveflokk melder Lederen nr. 4 i 1947, fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund [10]

1947: 3. Bergen er et av 69 godkjente roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund [11]

1952: Er fortsatt aktive.

? : Blir lagt ned, usikkert når.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Torstein Reusch ? – ? [12]
Bjarne Sæverud ? – ca. 1916 [13]
Bjarne Johnsen, kontorist (1918) – ? [7]
Bjarne Sæverud, salgschef (1921) – (1922) [14][1]
Birger Kaland 1925 – (1926) [15] [16] [17]
Otto Målstad (1928) – (1931) [2][18]
Carl Mehl (1935) – ? [19]
Per Sørby (1938) – (1938) [20]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsassistenter gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Carl Bernt Mehl 1932 – ? [21]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Roverlagsledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Carl L. Godske (1947) – (1950) [22]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 42 deltakere [8]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 13 deltagere [23]
1936 Landsleir på Jeløy (Norsk Speidergutt-Forbund) 16 deltagere [24]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 31 deltagere [25]
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 8 deltakere [26] [27]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Medlemstall

 • 1918 – 20 speidere, 4 patruljer. [7]
 • 1922 – 33 speidere, 4 patruljer. [1]
 • 1928 – 51 totalt : 4 ledere, 5 førstegradsspeidere, 23 andregradsspeidere, 19 tredjegradsspeidere, 0 rovere. [2]
 • 1935 – 29 totalt : 1 ledere, 0 førstegradsspeidere, 12 andregradsspeidere, 11 tredjegradsspeidere, 5 rovere. [28]
 • 1937 – 16 totalt : 1 ledere, 0 førstegradsspeidere, 3 andregradsspeidere, 12 tredjegradsspeidere, 0 rovere, 0 ulvunger. [29]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Hordaland

Les mer om speidingen i Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund i Hordaland

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Hordaland fylke

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 6. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 7. 7,0 7,1 7,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 8. 8,0 8,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 9. Speideren nr 6 i 1929
 10. 10,0 10,1 Lilje.JPG Lederen nr. 4 1947, Norsk Speidergutt-Forbund.
 11. Lederen nr. 8 1947.
 12. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 13. Speideren nr 10 - 1921
 14. Speideren nr 10 - 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 15. Speideren nr 10 i 1925
 16. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1925/1926, Speideren nr. 5 1926
 17. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1926
 18. Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1931, Speideren nr. 4 1932
 19. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 20. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr. 5 1938
 21. Speideren nr 5 i 1932
 22. 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund
 23. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 24. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Jeløy 1936 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 25. Oversikt i leirheftet over tropper som er påmeldt. Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund)
 26. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 27. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 28. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 29. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
Vet du mer om "3. Bergen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!