3. Fredrikstad

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
3. Fredrikstad speidergruppe
NSF-Forbundsmerke-vevet-brukt fra 1978.JPG
Stiftet: 14. desember 1912
Fusjonert: 29. oktober 2019 med Gressvik
Krets: Fredrikstad krets (NSF)
tidl. Fredrikstad krets (NSF)
og Østfold krets (NSF)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [1] Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
Fylke: [1] Viken fylkesvåpen.png Viken, daværende Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en fusjonert og ikke aktiv speidergruppe. [2]

Område

Hovedsaklig Fredrikstad sentrum, men også Kråkerøy.

Glimt fra historien

3. Fredrikstad er nevnt i
 1. 1,0 1,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!

1910–1912 Den spede start

SitatDet har selvsagt vært opp- og nedgangstider! Men det har alltid vært skrekkelig hyggelig.Sitat
Ragnar Axel Brun, 3. Fredrikstad, se flere speidersitater her

I Glemmen ble det startet en speidertropp allerede i 1910, 1. Glemminge speidertropp, under ledelse av Johan Hansen, som senere skulle engasjere seg sterkt i 2. Fredrikstad MS og Epworth-ligaens Speiderkorps.

Også Johan Henrik Wiese startet dette året på privat initiativ en speiderpatrulje som fikk navnet Revepatruljen i Fredrikstad, dette var stort sett gutter i ti-årsalderen. Johan Henrik Wiese importerte speiderhatter fra England til guttene og tok dem med på sitt private landsted hvor de trente på speideraktiviteter.

Også i bydelen Holmen, i byfogd Ludvik Dahls hage, ble det drevet en (eller to) speiderpatruljer, Hjortepatruljen og Ravnepatruljen i Seiersborg Speiderkorps, som senere skulle danne grunnlaget for Seiersborg Speiderkorps, (f.h. 2. Fredrikstad med Henrik Strømholm i spissen, ikke å forveksle med 2. Fredrikstad MS.

Imidlertid er stiftelsesdatoene til gruppene i Fredrikstad etter godkjenninger av Norsk Speidergutt-Forbund, som ble stiftet 1911.

I mars 1910 stod det en rekke artikler i Fredriksstad Dagblad om B-P`s Scouting for boys og speiderarbeidet, med oppfordring til interesserte om og ta initiativet til en speideravdeling i Fredrikstad. En rekke skolefolk lovet sin støtte, men det ble fru Alfhild Bjørneby som stiftet Fredrikstads første tropp, nemlig 1. Fredrikstad som ble innmeldt i NSF, 12. september 1912. Alfhild Bjørneby hadde til da drevet Ørnepatruljen, fra 1910/1911. Fru Alfhild Bjørneby var blitt begeistret for den nye speiderbevegelsen ved et besøk i England. På det da nedlagte forts voller like utenfor hjemmet i Fergestedsveien hadde guttene et utmerket leke- og øvelsesområde.

12. september 1912 ble også 2. Fredrikstad innmeldt (f.v. Seiersborg Speiderkorps, ikke å forveksle med 2. Fredrikstad MS, stiftet, og dette regner dette for stiftelsesdato for Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund).

Østfold krets fulgte i 1913, etter initiativ av Henrik Strømholm. Desember 1912 fulgte da også 3. Fredrikstad og så 13. januar 1913 ble 4. Fredrikstad stiftet.

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1912 - 1918 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

1912–1918 De første organiserte årene

Gruppens historie finnes i 8 håndskrevne bind, skrevet av Finn Kaurel og Ragnar Axel Brun.

Her følger bruddstykker av Ragnar Axel Bruns jubileumshefter 3. Fredrikstad 70 år, 1982, denne kan du lese i Issuu.com, les: [1] og 3. Fredrikstad 75 år, 1987. [1]

SitatDet har selvsagt vært opp- og nedgangstider! Men det har alltid vært skrekkelig hyggelig.Sitat
Ragnar Axel Brun, 3. Fredrikstad, se flere speidersitater her

14. desember 1912 ble gruppa stiftet med Egil Fossum som troppsleder. Han døde allerede i 1914 og da sto troppen uten leder. Det andre året var et stille år, blir det skrevet. Troppen fikk ny leder i 1914, Hjalmar Johannessen, også han døde i ung alder i 1916. Gruppa lå nede en stund i 1915/1916 og de speiderne som fortsatte, gikk over til 1. Fredrikstad. Arbeidet ble startet opp igjen 17. september 1917. Dette skjedde ved at 1. Fredrikstad som nå var blitt stor, ble delt i tre tropper og dette skjedde ved loddtrekning! Slik ble Harald Hansen Hov troppsfører og patruljene Oter ved patruljefører Harald Bergersen og Elg ved patruljefører Trygve Opsahl, ble grunnstammen i den nye 3. Fredrikstad. Troppen har nå 60 medlemmer og møtene ble en stund holdt i Brogaten 12, som var et avholdslokale.

1917: 3. september 1917 står oppført som stiftelsesdato i forbundets troppsoversikter for 1922, 1928 og 1931. [2][3][4]

4. september 1918 forlater Harald Bergersen 1. Fredrikstad, og blir utnevnt til troppsassistent i 3. Fredrikstad. [5]

1918: 3. Fredrikstad er en av ti speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [6]

1919–1941 Arbeidet godt i gang!

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1919 - 1929 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

1919: Vi brukte i 1919 Ynglingeforeningens lokaler og avdelingen ble meldt inn i KFUM, dette for å få fritt lokale. Troppen hadde nå fem patruljer, Ulv, Kondor, Tiur, Ravn og Hauk.

1920: Troppens første flagg blir innviet 24. mars 1920, i anledning St. Georgsdagen for første gang blir feiret her i Fredrikstad. På landsleiren ved Trondheim dette året deltok 15 av troppens gutter.

1921: I 1921 står gruppa oppført med 27 medlemmer. Et litt labert speiderår, ifølge historiebøkene. Skirenn ble avholdt. Harald Hansen Hov slutter som leder i 1922 og patruljeførerne holder driften av troppen i gang.

1922: 3. Fredrikstad er en av nitten speidertropper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [2][8]

Leif Isegran overtar som leder i 1924 og det ble igjen fart og rørelse! Stor aktivitet! I 1925 får 3. Fredrikstad ny troppsleder i det Harald Bergersen overtar troppen og dette året feirer 1. Fredrikstad og 3. Fredrikstad 10-årsjubileum som eiere av Hattehytta. Erling Freng overtar troppen. Forbundets instruktør, Rolf Lykken var i 1926 på besøk i Fredrikstad og skaper ny glød.

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 57 var Gustav A. Larsen gruppechef for 85 speidere fra 1. Fredrikstad, 2. Fredrikstad, 3. Fredrikstad, 4. Fredrikstad og 1. Kråkerøy. [9]

1928: 3. Fredrikstad er en av 23 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [10] [11]

I 1928 overtar Arve Liverud (Andersen) ledelsen av troppen og gruppa er på vei inn i en ny god speidertid. Ragnar Axel Brun blir medlem av troppen. Speiderarbeidet får fastere former og i 1929 får 3. Fredrikstad regler for flaggpatruljen blir til og ble fulgt langt opp i 1990-årene. 3. Fredrikstad får sin første foreldrerådsformann i kjøpmann Henry Evensen i 1929. To av patruljeførerne var med på det første patruljeførerkursus på Goplerud, Valdres.

Se også kapittelet i Speiderarbeidet i Fredrikstad 1930 - 1937 i Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum

3. Fredrikstad vinner den første kretsbannerkonkurransen på Ørebekk i 1930. Mødreforeningen blir stiftet i 1931 og den første leder het Marie Brun, noe hun var i hele 20 år! Dette året ble også den første førstegrad delt ut i 3. Fredrikstad, idet Gunnar Lous (Olsen) Orøn fikk tildelt denne, samme speider ble også med som eneste fra troppen på 4th World Scout Jamboree,Ungarn, 1933. 1932 var landsleirsår og 3. Fredrikstad deltok med 25 speidere med troppsfører Arve Andersen i spissen [12]. I 1932/1933 ble Hattehytta skjenket til avdelingen av 1. Fredrikstad og 3. Fredrikstad. En egen roverpatrulje ble stiftet med Leif Løkeberg som leder, etter at avdelingens rovertropp ble delt opp. I 1935 var troppen blitt så stor at den ble delt opp i to deler. Dette året ble også Ragnar Axel Brun utnevnt til troppsassistent.

1937 / 1938: 3. Fredrikstad er en av 27 speidergrupper i Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [13] [14]

1940 / 1941: I 1940 ble det usikre tider i det den andre verdenskrig også nådde Norge. I 1941 ble speiderarbeidet forbudt og vi rasket med oss det som hadde betydning for oss, idet Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad ble beslaglagt. Vi forsøker likevel og holde sammen, selv om dette er illegalt. Vi danner en studiesirkel og drar mye på tur. 3. Fredrikstad opptok en speider under slike omstendigheter.

1945–1965 Glade etterkrigsår

St. Georgsdagen, med Ragnar Axel Brun vendt mot kamera, ca. 1955

Så kommer freden. Det er bare jubel! Speidere dukker opp overalt og melder seg til tjeneste. Mange er jo blitt voksne i løpet av denne forbudstiden og blir til god hjelp for de unge. 8 speidergutter blir utdannet til patruljeførere etter utvelgelse og en treningsleir på Lilleng gård i Skjeberg. Ragnar Axel Brun som ble troppsleder i 1940, leder også 3. Fredrikstad etter krigen. I 1946 ble den første ulveflokk stiftet med ti ulvunger og Karin Fredriksen som akela. I 1947 får 3. Fredrikstad en frendetropp i Arden, Danmark. Vi drar også til Rold Skov dette året og deltar på den første Jamboretten. Finn Storm Larsen og Ivar Ørbeck tok førstegraden i 1948. [15] En roverpatrulje blir igjen forsøkt startet opp i 1949. I perioden 1949 - 1954 er Ragnar Axel Brun kretsleder i Fredrikstad krets. I 1949 meldes det om en flott foreldrefest med aspirantopptakelse. [16]

1947: 3. Fredrikstad er et av 69 godkjente roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund [17]

1951: 3. Fredrikstad er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [18]

I 1951 ble en "birkebeinerpatrulje" startet opp, denne er for patruljeførere som går av. Kretsen får dette året besøk av B-Ps nære venn og senere verdensjef, oberst John Skinner Wilson. I 1952 ble det både arrangert førerhike og det ble syklet til fylkeskonkurransen som gikk av stabelen i Rakkestad! Også dette året ble det forsøkt og starte roverlag, disse kommer og går, alt etter medlemmenes alder og sammensetning. I 1950-årene hadde 3. Fredrikstad julefesten på Elingaard, Onsøy, siden bestyrer Witsøe var far til en av speiderne i troppen. Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad brenner ned i 1956 og vi må ha patruljemøtene privat, mens troppsmøtene bli avholdt på Valhalla. I november 1958 sto imidlertid Speiderhuset i Fredrikstad, Damyr ferdig, med vårt eget patruljerom. Ragnar Axel Brun er leder i både 3. Fredrikstad og 1. Råde og i 1959 drar de sammen på leir. I 1962 feiret kretsen 50 år og det ble arrangert et byløp som 3. Fredrikstad vant ved patruljefører Lars Even Rød. Også en stor utstilling ble laget i anledningen. En ny ulveflokk så dagens lys i 1963 med Sigfrid Paulsen som akela.

1966–1977 Gode speiderår

Tradisjonen med føreropptakelsesturer til NSF`s leirsted Tredalen holdes i hevd. I 1968 er det 8 patruljer i 3. Fredrikstad. På Hvaler startet 3. Fredrikstad opp en patrulje i 1972, denne var med på to leirer før de gav seg.

1973: 3. Fredrikstad er med i Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [20]

I 1973 laget roverne til julefest, noe som har vært en tradisjon siden. I 1975 var vi med på JOTA, med radiospeiding. To av speiderne i 3. Fredrikstad, Johnny Johansen og Sven Hage ble tatt ut til å være med på 14th World Scout Jamboree på Lillehammer dette året. Ragnar Axel Brun var også med, denne gang for å arbeide med Frimerkebanken. I 1976 hadde vi godt samarbeid med 2. Høvik som drev med utstrakt fugleforskning. Dette medførte spennende turer i Hvalerlandet. Troppen består nå av 43 speidere og 5 ledere. En årelang tradisjon med julefest for patruljeførerne våre ble startet dette året.

19782019

I 1978 kom vår speideravis Reveljen ut for første gang, ved redaktør Kai Olavesen. Norges speiderforbund blir stiftet dette året, 3. Fredrikstad har ennå ikke har tatt inn jenter. I 1981 startet 3. Fredrikstad en avdeling på Hvaler, som holdt til på Vesterøy Bedehus. 18 gutter meldte seg ved oppstarten. Øivind Andersen og Johnny Johansen ledet det hele og i januar påfølgende år ble de tatt opp som speidere ved Ragnar Axel Bruns hytte på Slevik under stor høytidlighet i sprengkulde! I 1982 står gruppa bokført med 85 medlemmer. 70-årsjubileum ble feiret på Speiderhuset med fullsatt sal. I 1983 deltar Johnny Johansen15th World Scout Jamboree, Canada. Etter denne deltagelsen, laget han "Canada-trofeet", som troppen kjempet om i mange år. I 1985 ble det startet opp en patrulje med tilknytning til Tredalen. I 1987 ble 75-årsjubileet feiret, blant annet med familieleir på leirstedet Skrabberud, Rakkestad.

Gruppa var lenge "sovende" med to medlemmer og Erik Bodahl-Johansen som ansvarlig gruppeleder, inntil den ble fusjonert i 2019.

Ledere

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Ragnar Axel Brun 19461996 [1]
Erik Bodahl-Johansen 19972019
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [21]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene' Årstall / periode Referanse
Egil Fossum / Marcel Andersen 19121914
Hjalmar Johannessen 19151916
Ledet av patruljeførerne 19161918
Harald Hansen Hov 19181923 [6][2]
Leif Isegran 19231925
Harald Bergersen 19251927
Erling Freng 19271928
Arve Liverud (Andersen) 19281940 [22][3][4][23][24]
Ragnar Axel Brun 19411996 [1]
Vidar Olavesen (1997)
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [21]
Flokkledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4] [21]

(Årstall kommer)

Roverlagsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [21]

(Årstall kommer)

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [25] Deltakelse Referanse
1913 Avdelingsleir Edholmen, Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) Hvaler kommunevåpen.png Hvaler 8 deltagere
1914 Kretsleir Kongsten, Fredrikstad, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad 180 deltagere
1915 Avdelingsleir Asmaløy, Fredriksstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) Hvaler kommunevåpen.png Hvaler 30 deltagere
1915 Avdelingsleir Hardanger, Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) Hordaland fylkesvåpen.png Hordaland
1916 Landsleir Sverresborg, Bergen (Norsk Speidergutt-Forbund) Bergen kommunevåpen.png Bergen 10 fra Fredrikstad avdeling
1918 Pinseleir Borgelisletta, Hatten Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, daværende Rolvsøy kommunevåpen.png Rolvsøy
1918 Sommerleir Hvitsten, Hvaler Hvaler kommunevåpen.png Hvaler
1919 Kretsleir Fredriksten, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Fredrikshald Troppen deltok [26]
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 15 deltakere [27]
1921 Pinseleir Jeløya Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya
1922 Sommerleir Foten, Onsøy med 2. Fredrikstad Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, daværende Onsøy kommunevåpen.png Onsøy
1923 Kretsleir Ravneberget, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg
1923 Sommerleir Askim med 1. Fredrikstad og 2. Fredrikstad Indre Østfold kommunevåpen.png Indre Østfold, daværende Askim kommunevåpen.png Askim
1924 Pinseleir til Hattehytta med 1. Greåker Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
1924 Landsleir, Hamar (Norsk Speidergutt-Forbund) Hamar kommunevåpen.png Hamar 10 av troppens gutter
1925 Pinseleir til Neskilen / Østsiden Skole Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
1926 Troppsleir til Skjærhalden, Hvaler Hvaler kommunevåpen.png Hvaler
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 10 av troppens gutter
1929 Avdelingsleir Risholmen, Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad, daværende Onsøy kommunevåpen.png Onsøy 12 av troppens gutter
1930 Kretsleir Tunevannet, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg, daværende Tune kommunevåpen.png Tune 16 av troppens gutter
1931 Avdelingsleir Hurdalssjøen, Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) Eidsvoll kommunevåpen.png Eidsvoll 18 av troppens gutter
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 25 (21) deltakere [28]
1933 Troppsleir Bunes gård, Hemnes i Høland, med 6. Fredrikstad Aurskog-Høland kommunevåpen.png Aurskog-Høland 35 av troppens gutter [29]
1934 Kretsleir Jeløya, Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya 30 av troppens gutter
1935 Troppsleir Bunes gård, Hemnes i Høland Aurskog-Høland kommunevåpen.png Aurskog-Høland
1936 Landsleir Jeløya, Moss (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss, daværende Jeløya 30 av troppens gutter
1937 Troppsleir Heia, Valdres Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal, Valdres
1938 Patruljeleirer til Børtevann og Ørebekk, Skjeberg Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg og daværende Skjeberg kommunevåpen.png Skjeberg
1939 Troppsleir med fiskeskøyte til Bjekøya, Holmestrand Holmestrand kommunevåpen.png Holmestrand
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1946 Troppsleir Elnes, Degernes med 1. Slevik og 5. Fredrikstad Rakkestad kommunevåpen.png Rakkestad, daværende Degernes [30]
1947 Jamborette Rold Skov Flagg Danmark.png Danmark, Rold Skov 9 av troppens gutter
1947 Troppsleir Larvik Larvik kommunevåpen.png Larvik
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 34 deltakere [31]
1949 Troppsleir Heia, Smedsrud gård, Notodden Notodden kommunevåpen.png Notodden
1950 Troppsleir Vassfaret, vandreleir med 1. Råde Flå kommunevåpen.png Ringerike kommunevåpen.png Sør-Aurdal kommunevåpen.png Vassfaret 40 av troppens gutter
1951 Troppsleir til Rold Skov, Danmark med 1. Slevik Flagg Danmark.png Danmark, Rold Skov
1952 Landsleir Verdal (Norsk Speidergutt-Forbund) Verdal kommunevåpen.png Verdal 15 av troppens gutter
1953 Troppsleir Mesnalien, Lillehammer Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer 50 av troppens gutter
1954 Kretsleir (jamborette), Rødenessjøen, Østre Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Marker kommunevåpen.png Marker, daværende Rødenes
1955 Troppsleir Hildeseter/Veneliseter, Vassfaret Flå kommunevåpen.png Flå, Vassfaret
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 8 av troppens gutter
1956 Troppsleir Tredalen Hvaler kommunevåpen.png Hvaler, Tredalen
1957 Troppsleir Sulseter, Vinstra Nord-Fron kommunevåpen.png Nord-Fron
1958 Troppsleir Aurdal Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal
1959 Troppsleir Stormo, Notodden med 1. Råde Notodden kommunevåpen.png Notodden
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 20 (22) deltagere [32]
1961 Troppsleir Svendsbyseter, Krogtjern, Aremark Aremark kommunevåpen.png Aremark
1962 Troppsleir Buvasskollen, Vassfaret Nesbyen kommunevåpen.png Nesbyen, daværende Nesbyen kommunevåpen.png Nes 32 av troppens gutter
1963 Troppsleir Rold Skov Flagg Danmark.png Danmark, Rold Skov 36 av troppens gutter
1964 Landsleir Bodø, 1964 (Norsk Speidergutt-Forbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø 26 av troppens gutter
1965 Troppsleir Aurdal Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal
1966 Troppsleir Løvøya, Brevik Porsgrunn kommunevåpen.png Porsgrunn 30 av troppens gutter
1967 Kretsleir Nord-Odal, Fredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Nord-Odal kommunevåpen.png Nord-Odal 47 av troppens gutter
1968 Landsleir Jørstadmoen, underleir Lesja (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer 35 av troppens gutter
1969 Troppsleir Fryvollen, Vinstra Nord-Fron kommunevåpen.png Nord-Fron 25 av troppens gutter
1970 Troppsleir Buvasskollen, Vassfaret Nesbyen kommunevåpen.png Nesbyen, daværende Nesbyen kommunevåpen.png Nes
1971 Troppsleir Level, Ål i Hallingdal Ål kommunevåpen.png Ål
1972 Landsleir Røros (Norsk Speidergutt-Forbund) Røros kommunevåpen.png Røros 45 av troppens gutter
1973 Pinseleir Grøtet, Sølvstufoss Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg, daværende Tune kommunevåpen.png Tune
1973 Troppsleir Bøensfjorden, med 10. Fredrikstad Aremark kommunevåpen.png Aremark og Marker kommunevåpen.png Marker
1974 Troppsleir Aurdal Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal
1975 Fylkesleir Skrabberud, Østfoldkretser (Alle speiderforbundene) Rakkestad kommunevåpen.png Rakkestad, Skrabberud 45 av troppens gutter
1975 14. verdensjamboreen, Lillehammer (WOSM) / (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer 2 av troppens gutter + stab
1976 Landsleir Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma 43 av troppens gutter
1977 Troppsleir Bullaren Flagg Sverige.png Sverige
1978 Troppsleir Frya, Fryvollen med 4. Fredrikstad Nord-Fron kommunevåpen.png Nord-Fron
1979 Pinseleir til Grøtet, Sølvstufoss Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg, daværende Tune kommunevåpen.png Tune
1979 Troppsleir Bøenfjorden Aremark kommunevåpen.png Aremark og Marker kommunevåpen.png Marker
1980 Troppsleir Atrå, med Fredrikstad-tropper (Norges speiderforbund) Tinn kommunevåpen.png Tinn
1981 Landsleir Åsnes (Norges speiderforbund) Åsnes kommunevåpen.png Åsnes 31 av troppens gutter
1982 Pinseleir til Stangstuen, Trøsken Sarpsborg kommunevåpen.png Sarpsborg, daværende Tune kommunevåpen.png Tune
1982 Troppsleir Aurdal Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal
1983 Kretsleir Kvernmoen, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Aremark kommunevåpen.png Aremark, Kvernmoen 42 av troppens gutter
1983 15th World Scout Jamboree, Calgary, Canada (WOSM) Flagg Canada.png Canada 1 av troppens gutter
1984 Troppsleir Rold Skov Flagg Danmark.png Danmark, Rold Skov
1985 Pinseleir Svinndal Våler, Viken kommunevåpen.png Våler 20 av troppens gutter
1985 Landsleir Notodden (Norges speiderforbund) Notodden kommunevåpen.png Notodden 30 av troppens gutter
1986 Troppsleir Aurdal Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal 29 av troppens gutter
1987 Familieleir Skrabberud Rakkestad kommunevåpen.png Rakkestad, Skrabberud
1987 Kretsleir Ladtjärnstorp, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Flagg Sverige.png Sverige
1989 Landsleir Skaugum `89 (Norges speiderforbund) Asker kommunevåpen.png Asker
1991 Kretsleir Krageviken, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Indre Østfold kommunevåpen.png Indre Østfold, daværende Trøgstad kommunevåpen.png Trøgstad
1993 Landsleir Ingelsrud (Norges speiderforbund) Eidskog kommunevåpen.png Eidskog, Ingelsrud
1995 Kretsleir Ranebo, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Flagg Sverige.png Sverige, Ranebo
1997 Landsleir Austrått (Norges speiderforbund) Ørland kommunevåpen.png Ørland
1999 Kretsleir Synningen, Ål, Fredrikstad krets (Norges speiderforbund) Ål kommunevåpen.png Ål
2001 Landsleir 2001 Urban (Norges speiderforbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [6] [21]
 • Etter at troppen ble uten reel aktivitet, har lederne bidratt i stabsfunksjoner på kretsleirer, landsleirer og jamboreer.

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Gjennom årene har 3. Fredrikstad hatt tilknytning til mange speiderhus, møtelokaler og hytter. Her er en liten oversikt:

Møtelokaler
Hytter

Medlemstall

 • 1918 – 17 medlemmer og 2 patruljer. [6]
 • 1922 – 27 medlemmer og 5 patruljer. [2]
 • 1928 – 17 medlemmer fordelt på 3 ledere, 0 førstegradsspeidere, 9 andregradsspeidere, 5 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [3]
 • 1931 – 40 medlemmer fordelt på 1 leder, 2 førstegradsspeidere, 14 andregradsspeidere, 20 tredjegradsspeidere og 3 rovere. [4]

Utklipp og minner

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet Akela-meis.ulv-KM-til 2003 1.jpg Ulvungearbeidet Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

 • Fra Issuu.com, les: [8]

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 3. Fredrikstad 70 år, 1982, Ragnar Axel Brun.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 3,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 4. 4,0 4,1 4,2 Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 5. 1. Fredrikstad Speidergruppe 50 år 1912 - 1962, Aage Rettvin, 1962
 6. 6,0 6,1 6,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 7. Speideren nr. 1 1913.
 8. Speideren nr. 7 1923
 9. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 10. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 11. Speideren nr. 5 1929.
 12. Leirheftet for Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund), 1932
 13. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 14. Speideren nr. 5 1938.
 15. Speideren nr. 5/6 - 1948
 16. Speideren nr. 4 - 1949
 17. Lederen nr. 8 1947.
 18. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 19. 19,0 19,1 Lilje.JPG Lederen nr. 4 1947, Norsk Speidergutt-Forbund.
 20. Styrkeliste pr. 31. desember 1973, Fredrikstad krets, 1973
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 22. Speideren nr. 10 1928
 23. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 24. Speideren nr. 5 1938
 25. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 26. Fredrikshalds Avis 12. juni 1919
 27. jubileumsberetningen Jubileumsskrift 4. Fredrikstad 1919 - 1959, 1959
 28. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 29. Speideren nr. 8 1933
 30. Mest sannsynlig er dette 5. Fredrikstad FA
 31. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 32. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 33. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
 34. Lilje.JPG Speideren nr. 5 1929, Norsk Speidergutt-Forbund.
 35. Lilje.JPG Årsmelding 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 36. Speideren nr. 4 1931
 37. Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum, 1937, Fredrikstad avdeling, Norsk Speidergutt-Forbund.
 38. Lederen nr. 7 1960, Norsk Speidergutt-Forbund.
 39. Lilje.JPG Lederen nr. 7 1963, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "3. Fredrikstad"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!