5. Skien MS

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Dette er en aktiv speidergruppe. [4]
Er fusjonert med Skien 5 MS, historien er samlet her.

Område

Skien kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Speidergruppa i dag

Glimt fra historien

1924: 16. september 1924 er nevnt som innmeldingsdato for guttetroppen 5. Skien MS i Epworth-ligaens Speiderkorps / Metodistkirkens speiderkorps gutter. [1]

Guttetroppen var den første enheten i 5. Skien MS, og den ble stiftet 16. september 1924 [1], med Arnt Haraldsen som troppsleder (senere ordfører i Skien) og skomakermester Edw. Dahle som troppsassistent. Troppen ble stiftet med 4 patruljer: ”Svalen” med patruljefører Conrad Wærstad, ”Panter” med Håkon Nilsen, ”Bjørn” med Leif Brynhildsen og ”Lerke” med Edw. Dahle. Betegnelsen MS i gruppenavnet står for Metodistkirkens Speiderkorps, og speidergruppa har alltid vært en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet til Metodist -menigheten i Skien. Da speidertroppen ble stiftet var det en direkte fortsettelse av et guttearbeid som kirken drev, og som ble kalt ”Væbner”-arbeidet, ledet av Edw. Dahle.

Troppen vokste raskt til over 40 gutter, og allerede i 1925 ble det startet et eget musikkorps, Speidermusikken, som var en del av troppen på turer og leirer.

1928: 5. Skien MS deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 62 var Bjarne Andersen gruppechef for 56 speidere fra 1. Skien, 2. Skien, 3. Skien, 4. Skien, 5. Skien og Skien avdeling. [5]

1945: 8. september ble det stiftet en piketropp i kirken, med navnet Skien 5 MS. Også ifølge egne innsendte opplysninger i KFUK-speiderbladet nr 4 1960 er troppen stiftet i 1945. Metodistkirkens speiderkorps jenter er da et korps i Norges KFUK-speidere.[6][1] [7]

1946: På guttesiden ble det startet ulveflokk den 15. januar 1946 med Ingebjørg ”Nuss” Gundersen (f. Pettersen) som flokkleder og med assistentene Hanna Larsen og Anne Aarak.

1947: 5. Skien MS er et av 69 godkjente roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om 1947 - Oversikt over roverlag i Norsk Speidergutt-Forbund [8]

1951: Skien 5 MS er nevnt som en gruppe i Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 25 år - Jenter, 1951. [6]

1968: Skien 5 MS er nevnt i Førerbladet nr 8 (november) i 1968. [9]

Utenlandsturer har det ikke vært så mange av opp gjennom årene. Det vi med sikkerhet vet er at guttetroppen var med på en leir i Sverige i 1956 og at troppen var med på leir i England i 1990-årene med etterfølgende Home Hospitality.

Speidergruppa har nå sin tredje speiderhytte gjennom tidene. Den første, ”Hyggelia” på Maihaugen på Gulset ble kjøpt på 2. halvdel av 1930-tallet. Vi vet at den ble rekvirert av tyskerne under krigen. I 1969 ble ”Hyggelia regulert vekk og revet. Det er nå blokkbebyggelse der hytta lå. Samme år ble ny hytte kjøpt: ”Maristua” under Kikutkollen. Den tredje kom som resultat av at Betaniensøstrene (diakonissene ved Betanien Hospital) gjennom mange ti-år hadde eid ”Gråkallen” i Fjelldalen. «Nye» Gråkallen ble innviet høsten 1992 etter omfattende restaureringsarbeider.

Ledere i gruppa fra starten i 1925 har vært mange. En rask gjennomgåelse i 2012 av tilgjengelige rapportskjemaer og kilder ellers viser nedenstående oversikt, men vi er klar over at noen kan ha falt ut. Derfor vil arbeidet med en mest mulig komplett lederoversikt fortsette.

I troppens jubileumsskrift fra 1934 er følgende nevnt som troppens ledere: Arnt Haraldsen, Edw. Dahle, Hans Larsen, Eigil Karlsen, Åge Thorsen, Richard Andersen, Johnny Thorsen, Torgeir Flåten, John Johnsen, Johs. Bratsberg, Thor Johnsen, Karl Olsen, Arne Ellingsen og Aksel Henriksen.

I tillegg til ovennevnte kan nevnes: Guttespeiderne / roverlaget: Sigurd Moen, Arne Bjørnstad, Carl Nilsen, Per Rasmussen, Hans Johan Ødesneltvedt, Svein Tore Pedersen, Tøger Urdahl Åsen, Arild Brækken, Jan Rasmussen, Jan Wølner Andersen, Jan Rossvang, Bjørn Bjørnstad, Trond Bjørnstad, Jan Johnsen, Tom Johnsen, Arild Johnsen, Ole Geir Pedersen, Morten Hansen, Svein Erik Hansen, Tor Eivind Godal, Arne Helgesen, Rolf Eikland, Tor Inge Tønnessen, Gaute Grimsby, Ole Petter Thormodsrød, Kåre Hagebø, Oddvar Hansen, Ragnhild Thormodsrød.

Ulveflokken: Ingebjørg ”Nuss” Gundersen (f. Pettersen), Hanna Larsen, Anne Aarak, Edith Sivertsen, Grete Jenssen, Grete Rasmussen, Kari Rørvik, Åse Bjørnstad, Arnhild Kjørbek, Frøydis Odden, Toril Odden, Wenche Hansen(gift Omdal), Lisbeth Naur og Arild Pedersen.

1978: Skien 5 MS deltok i Speiderjobben 1978. [10]

1978: Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund slår seg sammen til Norges speiderforbund. Metodistkirkens speiderkorps gutter og Metodistkirkens speiderkorps jenter danner Metodistkirkens speiderkorps og blir en del av det nye Norges speiderforbund.

1978: Guttegruppen 5. Skien MS og jentegruppen Skien 5 MS slås seg sammen og bruker navnet 5. Skien MS videre.

Etter sammenslåingen av gruppene i 1978 har følgende fungert som ledere: Ingebjørg Gundersen, Turid Rossvang, Jan Rossvang. Liv Inger Sønsteby, Marit Tveit, Ragnhild Thormodsrød, Inger Thormodsrød, Trond Bjørnstad, Anne Berit Bjørnstad, Siv Helene Bjørnstad, Frøydis Tveranger, Anne Tveit, Gaute Grimsby, Liv Nossek Johnsen, Hildegunn Haukenæs, Elin Haukenæs, Eystein M. Andersen.

Dagens ledere (høsten 2012) er : Trond Bjørnstad (gruppeleder) Siv Helene Bjørnstad, Eystein M. Andersen, Anne Tveit, Frøydis Tverranger, og Anne-Berit Bjørnstad.

2013: Var en aktiv gruppe i Grenland krets (NSF), september 2013. [11]

5. Skien Speidermusikkorps

I 1924 ble det stiftet speidertropp i Metodistkirken i Skien. Med utgangspunkt i speidertroppen ble det allerede året etter, den 2. november 1925 stiftet et musikkorps, som helt til nylig hadde navnet 5. Skien Speidermusikkorps, men som nå offisielt heter SPEIDERMUSIKKEN.

Rundt 1890 ble det dannet et hornorkester i Metodistkirken, men det ble lagt ned etter få år. En del av medlemmene fra dette orkesteret ble grunnstammen da Musikkforeningen Suoni ble stiftet i 1895. Instrumentene ble imidlertid tatt vare på, og ble overlatt Speidermusikken ved oppstarten for den svimlende sum av kr. 1.600,-, et beløp som måtte lånes. Ved hjelp av basarer m.m. var musikken gjeldfri i 1930.

Skomakermester Edw. Dahle, en av lederne speidertroppen, var også en av initiativtagerne til musikkorpset. Allerede sommeren 1926 deltok musikken på Metodistspeidernes korpsleir på Nesbyen i Hallingdal, Det første stykket korpset øvde inn var ”Jesus alene mitt hjerte skal eie”. I alle år har religiøs musikk vært en stor del av korpsets program. I de senere årene er mye av Frelsesarmeens musikk tatt i bruk. I tillegg spilles marsjer, musikaler, norsk musikk / folkemusikk, og noe nyere moderne musikk. Korpset har i alle år hatt god kontakt med speiderbevegelsen. I de senere årene har kontakten spesielt vært på kretsplan. I 1996 deltok imidlertid korpset ved en storsamling i Oslo rådhus i anledning WOSM’s (World Organization of the Scout Movement) verdenskonferanse. En rekke speiderleire har korpset også vært med på.


Ett av høydepunktene knyttet til speiderbevegelsen var Englandsturen i 1953, da korpset var Norsk Speidergutt-Forbunds offisielle representanter ved Dronning Elisabeth II’s kroning. En uforglemmelig tur for de som var med, og det er fortsatt noen av guttene fra den gang som er med og spiller i korpset. Innen Metodistkirken har korpset besøkt mange menigheter, og deltatt ved flere av kirkens årskonferanser. Også her har korpset fått anledning til å delta ved en verdenskonferanse, nemlig Metodistkirkens verdens-konferanse i Oslo i 1961. Njårdhallen var fullsatt da vi spilte der til stor applaus, og det fortelles at ingen av musikkantene etter møtet gikk mindre enn 10 ganger ut og inn for å bli takket og trykket i hendene av begeistrede tilhørere fra store deler av verden. Reisevirksomheten har tatt seg opp de siste ti-årene. Det har blitt en ny tur til England, Amerikatur, flere Tysklandsturer, til Tsjekkia, Sverige, og sist til Estland i 2007 der vi representerte Metodistkirken i Norge ved den Estlandske Metodistkirkens 100-års jubileum.

Korpsets første dirigent var Lars A. Larsen, som dirigerte fram til 1942. Kristian Rørvik overtok i 1945 og ledet korpset fram til 1979 da han ba om avløsning. I 1979 overtok Helge Grøtvik dirigentpinnen, med Ole Geir Pedersen som visedirigent. I 1983 overtok Ole Geir som fast dirigent for korpset, og har vært det siden. Kristian Rørvik har arrangerte og komponerte en rekke stykker for Speidermusikken, bl.a. de to marsjene Speiderparaden og Skjønne Telemark som fortsatt spilles med stor glede. Ole Geir Pedersen har også arrangert en rekke stykker for korpset. Får vi spørsmål om å akkompagnere til en sang vi ikke finner arrangement på, arrangerer Ole Geir det til neste øvelse. Speidermusikken har også et ”indre liv” som ikke bestandig kommer med i den offisielle historikken. Det har bestandig vært et godt kameratskap i korpset, og en fri tone hvor alle er like og kan være seg selv.

Speidermusikken i dag er en gruppe mennesker som har det felles at de er glad i korpsmusikk. Vi er ca 30 aktive medlemmer i alder fra 30 til 80 år. Besetningen er en ren messingbesetning, og musikkvalget er meget variert fra kirkemusikk til musicals og marsjer. Vi har også en dyktig og engasjert dirigent.

Vi er aktivt med i byens musikkliv med deltagelse i alle aktiviteter 17.mai, gjennom foajekonserter i Ibsenhuset, faste oppdrag på Vealøskapellet og Solmyrås Kapell, samt andre spilleoppdrag i og utenfor byen.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
[[]] [[]] – [[]]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsførere og -ledere i guttegruppen 5. Skien MS Årstall/periode Referanser
Arnt Haraldsen 19351936 [12]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]
Troppsførere og -ledere i jentegruppen Skien 5 MS Årstall/periode Referanser
Randi Haakonsen (1951) – (1951) [6]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer - 5. Skien MS Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 10 deltakere [13]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 4 deltakere [14]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 21 deltakere [15]
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 20 deltagere [16]
2016 Felles korpsleir Evje, 2016 Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes 16 deltakere [17]
2017 Landsleir Nord 2017 (Norges speiderforbund) Bodø kommunevåpen.png Bodø [18]
26. juni1. juli Agenda Skien 2021, 5. Skien MS speidergruppe (Norges speiderforbund) Skien kommunevåpen.png Skien 12 deltagere [19]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]
Årstall Sommerleirer og turer - Skien 5 MS Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5]

Medlemstall

Skien 5 MS (Jenter):

5. Skien MS:

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Litteratur

Om Vestfold og Telemark

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Om Metodistkirkens speiderarbeid

Metodistkirken logo fra 1968.png Metodistkirkens speiderarbeid

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norges KFUK-speidere

KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 2. Egne opplysninger i KFUK-speiderbladet nr 4 1960
 3. 3,0 3,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 5. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 25 år - Jenter, 1951
 7. Egne opplysninger i KFUK-speiderbladet nr 4 1960
 8. Lederen nr. 8 1947.
 9. Førerbladet nr 8 i 1968 - Meddelelser om nye tropper - Norges KFUK-speidere
 10. Speideren, nr. 1 1979, Norges speiderforbund
 11. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 12. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 13. Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 14. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 15. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 16. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 17. Omtrentlige tall fra leirsekretariatet, Felles korpsleir Evje, 2016, juli 2016.
 18. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, 2018.
 19. Opplysninger fra artikkelsiden Landsleir Agenda 2021, Norges speiderforbund.
 20. Opplysninger fra årsmøtepapirer, Grenland krets, Norges speiderforbund, 2018
 21. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
 22. Speideren nr. 5 1925
 23. KFUK-Speiderbladet nr. 1/2 1964
 24. Lilje.JPG Lederen nr. 3 1975, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "5. Skien MS"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!