6te JUNI

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

6te Juni’s historie

“Øivind Havik starta opp 6te Juni i 1962 og redigerte den til nr 1 1965”. Dette kan vi lese i “Takk det humper og går” fra 1970 om oppstarten av 10. Drammens tropps- og etterhvert gruppeavis. Før dette eksisterte det en håndskrevet «avis» som også het 6te Juni, men fra den er ingenting bevart – i hvert fall ikke i gruppas arkiv.

I alt ble det utgitt 27 årganger av 6te Juni. Siste nummer utkom i 1989, samme året som 10. Drammen III ble slått sammen med 1. Drammen. I 27 år var dermed 6te Juni med på å bygge og vedlikeholde den tonen og stilen som var 10. Drammens kjennemerke.

De første årene ble 6te Juni produsert på stensilmaskin i A4-format, (noen numre på spritduplikator). I 1969 gikk avisa over til offset-trykk og A5-format, og slik ble den utgitt i resten av sin levetid.

6te Juni var preget av mange faste spalter: Nytt fra patruljene; flokk-, tropps- og lagsider; “Ugla har sett”; humorsider (“I hytt og uvær” og “Komad”). Debattinnlegg og klare meldinger var det mange av, av og til med noe varierende saklighetsnivå.

Under troppsleiren i Vassfaret i 1969 kom 6te Juni ut som leiravis med 6 numre trykket på stensilmaskin.

I 1975 kom det for første gang medarbeidere fra Drammen III i redaksjonen, Anne Haagensen og Ina Taug, og fra og med 1976 var 6te Juni fellesorgan for 10. Drammen og Drammen III. I perioden 1978-89 var 6te Juni gruppeavisa til fellesgruppa 10. Drammen III.


6te Juni’s redaktører

 • Øivind Havik 1/1962-1/1965
 • Terje Hontvedt 2/1965-1966
 • Øivind Havik 1/1967-1/1968
 • Lasse Henschien 2/1968-1969
 • Stein Løvgaard 1/1970-4/1970
 • Trond Berget 5/1970-3/1972
 • Terje Hafskiold 4/1972
 • Tor O. Ahlgren 5/1972-3/1973
 • Trond Berget 5/1973-6/1974
 • Ingar Holm 1/1975-6/1977
 • Anne Haagensen 3/1976-1/1977
 • Per Espen Kristiansen 1/1978-6/1978

F.o.m 1979 ble 6te Juni utgitt av redaksjonskomiteer, noen ganger med et av komitemedlemmene som ansvarlig redaktør, andre ganger uten redaktør. Eneste sammenhengende redaktørperiode etter 1979 var:

 • Sigrid Berg 1/1982-1/1983).

Forøvrig var ansvaret fordelt slik for de utgaver som hadde redaktør:

 • Roald Berget 2/1979, 2/1980, 3/1981, 1/1984, 3-4/1984 og 1/1986
 • Morten Bille 1/1980
 • Lasse Henschien 4/1980, 1/1981, 2/1983, 2/1984
 • Håvard Hagen/Lars Haugfos 1/1989