8. Oslo

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
8. Oslo speidergruppe
tidl. 8. Kristiania
NSF logo.jpg
Stiftet: 9. oktober 1911
Krets: Kristiania / Akershus / Oslo krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Fylke: Oslo
Dagens 8. Oslo Romsås er en annen gruppe og beskrevet på egen side. Er en nedlagt speidergruppe.
Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Område

Historie

Allerede 9. februar 1910 holdt Frantz Gustav Seeberg foredrag om "Scouting Boys" i Kristiania ynglingeforening. Dette skjedde på basaren og må ha vært beregnet på et bredt publikum. Seeberg var da sentral i Centralforeningen, som hadde tatt opp speiderideen i tilknytning til idrettsbevegelsen.[1]

Troppen startet sin virksomhet i oktober 1911. Den ble kalt "K.Y.S.T. - Kristiania Ynglingeforenings Speider Tropp". [2]

"K.Y.S.T. - Kristiania Ynglingeforenings Speider Tropp"., begyndte sin virksomhet i oktober 1911. Da speiderbevægelsen vandt indgang i vort land, laa det nær at opta dette arbeide blandt vort unge mandskap. Der meldte sig straks deltagere fra gutteavdelingen, yngres avdeling og tildels fra ældres. Der holdes møte hver 14 dag, og gutterne faar undervisning i signalisering, den første hjælp ved ulykkestilfælder, leirslagning og meget andet som hører med til speiderlivets øvelser.

Troppen er indmeldt i „Norsk speidergutforbund". Ved vor basar i 1912 gjorde troppen sig meget bemerket ved sin fiskedam og speiderleir. Likesaa har troppens medlemmer villig assisteret ved salget av tuberkulosemerker paa Holmenkoldagene. Sommeren 1913 drog 20 speidere til Bergen, hvor de hadde herlige dage som gjester hos Bergens Ynglingeforenings speidere. Det følgende aar hadde troppen besøk av 20 Bergens-speidere som blev indkvarteret i den store sal. Speiderleiren paa Hovedøen i utstillingsaaret var naturligvis en stor begivenhet. Likesaa besøket hos speidergutterne i Sandefjord aaret efter. Den store speiderleir i Bergen 1916 staar som et vakkert minde for dem som var med der. Foruten disse store glansnummere har troppen hat mange hyggelige og vakre ture og fester, især var 5 aarsfesten en ekte speiderfest, hvor lederen blev hyldet paa en hjertelig maate. Tropsmøte holdes hver maaned. «Speideren", „Norsk Speidergutforbunds" organ, utdeles gratis til troppens medlemmer. Ved at avholde basarer har troppen skaffet sig midler til at vise gjestfrihet mot speiderkammerater og til det nødvendige fellesutstyr. Tropchef er bankkasserer Martens som assisteres av Eyvind Knutsen." [3]

Fra reportasje om Landsleir Oslo 1914 (Norsk Speidergutt-Forbund) i Speideren nr. 8 1914 av Edvard Eckhoff: [4]

Header Speideren 1911 1919.jpg

Onsdag aften indbød 8. Kristianiatrop ved sin fører, hr. bankkasserer Martens, til fest i Ynglingeforeningens store sal. Norsk Speidergutforbunds formand, hr. grosserer Dons, holdt her en anslaaende tale som vakte megen begeistring blandt guttene, siden blev der beværtning med kaffe, kaker og bananer. [4]

I jubileumsberetningen Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 fortelles Ragnvald Martens om landsleiren:

Oslo Speiderkrets 1911 - 1936.jpg

Efter landsleirens slutt fikk vi i gamle 8. tropp besøk av 20 gutter fra Bergens Ynglingeforenings Speidertropp. Vi stelte til soveværelse i festsalen i Møllergt. 1. Fikk låne feltsenger til hele flokken. For nogen strålende dager! Og mange av de vennskapsbånd som da blev sluttet mellem speiderne fra vest og øst, de holder den dag i dag. For strålende minner vi har, også fra "gamle dager". R. Martens [5]

1918: 8. Oslo er en av tretten speidergrupper i Kristiania krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [6]

1925: I 1925 fikk hovedstaden tilbake sitt opprinnelige navn, Oslo, og troppen skiftet navn. [7]

I 1929 er det totalt 36 medlemmer av troppen. [8]

I 1936 var troppen med i 1. Oslo avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) i Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [9]

Ledere

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Øistein Arnesen 19351936 [11]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Pinse- og sommerleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer Antall deltakere Referanser
1932 Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund) 11 deltakere [15]
1948 Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund) 19 deltakere [16]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Oslo

Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Referanser

 1. Dagbladet 10/2/1910
 2. Kristiania kristelige forening av unge mænd ..... 1869-1919"
 3. "Kristiania kristelige forening av unge mænd (ynglingeforeningen), Gjennem 50 aar fra 1869 til 1919"
 4. 4,0 4,1 Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Speideren nr. 8 1914
 5. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936
 6. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 7. Opplysninger fra wikipedia.org
 8. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 9. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936.
 10. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 11. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 12. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt, Speideren nr. 10, 1918
 13. Årsmelding i Norsk Speidergutt-Forbund 1922
 14. Årsmelding i Norsk Speidergutt-Forbund 1928
 15. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 16. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 17. Speideren nr. 7 1911