8. Oslo

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
8. Oslo speidergruppe
tidl. 8. Kristiania
NSF logo.jpg
Stiftet: 9. oktober 1911 [1][2][3]
Lagt ned: ?
Krets: Kristiania / Akershus / Oslo krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [4] Oslo kommunevåpen.png Oslo
Fylke: [4] Oslo fylkesvåpen.png Oslo
Dette er en nedlagt speidergruppe. [5]
Se også dagens 8. Oslo Romsås.

Område

Glimt fra historien

1910: Allerede 9. februar 1910 holdt Frantz Gustav Seeberg foredrag om "Scouting Boys" i Kristiania ynglingeforening. Dette skjedde på basaren og må ha vært beregnet på et bredt publikum. Seeberg var da sentral i Centralforeningen, som hadde tatt opp speiderideen i tilknytning til idrettsbevegelsen.[6]

1911: 8. Kristiania trop (Kristiania Ynglingeforenings trop) er stiftet med Ragnvald Martens som troppsfører melder Speideren nr. 7 (desember) i 1911. Stiftelsedato er 9. oktober. [7][8][1][2][3]

1911: Troppen startet sin virksomhet i oktober 1911. Den ble kalt "K.Y.S.T. - Kristiania Ynglingeforenings Speider Tropp". [9]

"K.Y.S.T. - Kristiania Ynglingeforenings Speider Tropp"., begyndte sin virksomhet i oktober 1911. Da speiderbevægelsen vandt indgang i vort land, laa det nær at opta dette arbeide blandt vort unge mandskap. Der meldte sig straks deltagere fra gutteavdelingen, yngres avdeling og tildels fra ældres. Der holdes møte hver 14 dag, og gutterne faar undervisning i signalisering, den første hjælp ved ulykkestilfælder, leirslagning og meget andet som hører med til speiderlivets øvelser.

Troppen er indmeldt i „Norsk speidergutforbund". Ved vor basar i 1912 gjorde troppen sig meget bemerket ved sin fiskedam og speiderleir. Likesaa har troppens medlemmer villig assisteret ved salget av tuberkulosemerker paa Holmenkoldagene. Sommeren 1913 drog 20 speidere til Bergen, hvor de hadde herlige dage som gjester hos Bergens Ynglingeforenings speidere. Det følgende aar hadde troppen besøk av 20 Bergens-speidere som blev indkvarteret i den store sal. Speiderleiren paa Hovedøen i utstillingsaaret var naturligvis en stor begivenhet. Likesaa besøket hos speidergutterne i Sandefjord aaret efter. Den store speiderleir i Bergen 1916 staar som et vakkert minde for dem som var med der. Foruten disse store glansnummere har troppen hat mange hyggelige og vakre ture og fester, især var 5 aarsfesten en ekte speiderfest, hvor lederen blev hyldet paa en hjertelig maate. Tropsmøte holdes hver maaned. «Speideren", „Norsk Speidergutforbunds" organ, utdeles gratis til troppens medlemmer. Ved at avholde basarer har troppen skaffet sig midler til at vise gjestfrihet mot speiderkammerater og til det nødvendige fellesutstyr. Tropchef er bankkasserer Martens som assisteres av Eyvind Knutsen." [10]

Fra reportasje om Landsleir Oslo 1914 (Norsk Speidergutt-Forbund) i Speideren nr. 8 1914 av Edvard Eckhoff: [11]

Header Speideren 1911 1919.jpg

Onsdag aften indbød 8. Kristianiatrop ved sin fører, hr. bankkasserer Martens, til fest i Ynglingeforeningens store sal. Norsk Speidergutforbunds formand, hr. grosserer Dons, holdt her en anslaaende tale som vakte megen begeistring blandt guttene, siden blev der beværtning med kaffe, kaker og bananer. [11]

I jubileumsberetningen Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 fortelles Ragnvald Martens om landsleiren:

Oslo Speiderkrets 1911 - 1936.jpg

Efter landsleirens slutt fikk vi i gamle 8. tropp besøk av 20 gutter fra Bergens Ynglingeforenings Speidertropp. Vi stelte til soveværelse i festsalen i Møllergt. 1. Fikk låne feltsenger til hele flokken. For nogen strålende dager! Og mange av de vennskapsbånd som da blev sluttet mellem speiderne fra vest og øst, de holder den dag i dag. For strålende minner vi har, også fra "gamle dager". R. Martens [12]

1918: 8. Kristiania er en av tretten speidertropper i Kristiania krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [1]

1919: Troppen er blitt stor og har 150 speidere ved utgangen av 1918. [1] 9. oktober 1919 deles troppen i tre ved at 6. Kristiania og 7. Kristiania restartes med speidere fra 8. Kristiania. [13][14]

1920: Kristiania krets endrer navn til Akershus krets.

1925: Hovedstaden fikk tilbake sitt opprinnelige navn, Oslo, og troppen skiftet navn. [15]

1928: Troppen deltok på landsleiren på Åndalsnes. Leiren var delt opp i 100 gruppeområder. Her bodde flere tropper sammen og bl.a. laget maten felles. På gruppeområde 1 var Eyvind Knutsen gruppechef for 152 speidere fra 1. Oslo avdeling som bestod av 4. Oslo, 6. Oslo, 7. Oslo, 8. Oslo, 16. Oslo og 18. Oslo. [16]

1928: Det er totalt 36 medlemmer av troppen. [3]

1936: Er med i 1. Oslo avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) i Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund). [17]

1948: Deltar på landsleiren "Speiderbyen" i Mandal med 19 deltakere. [18]

? : Blir lagt ned, usikkert når.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Eyvind Knutsen (1951) [19]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsførere og -ledere gjennom tidene Årstall/periode Referanser
Ragnvald Martens, bankkasserer 1911 – (1918) [20][1]
Eyvind Knutsen, agent (1922) [2]
Kristian Harstad, stud.med. (1928) [3]
Øistein Arnesen 19351936 [21]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og turer Sted / kommune Antall deltagere Referanser
1920 Landsleir i Trondheim (Norsk Speidergutt-Forbund) Trondheim kommunevåpen.png Trondheim 12 deltakere [22]
1928 Landsleir i Åndalsnes (Norsk Speidergutt-Forbund) Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten 24 deltakere [16]
1932 Landsleir i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 11 deltakere [23]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 19 deltakere [18]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Medlemstall

 • 1918 – 150 medlemmer og 12 patruljer. [1]
 • 1922 – 20 medlemmer og 3 patruljer. [2]
 • 1928 – 36 medlemmer fordelt på 2 ledere, 5 førstegradsspeidere, 18 andregradsspeidere, 11 tredjegradsspeidere og 0 rovere. [3]

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Utklipp og minner

Om Oslo

Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 4. 4,0 4,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 6. Dagbladet 10/2/1910
 7. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 8. Speideren nr. 7 (desember) i 1911
 9. Kristiania kristelige forening av unge mænd ..... 1869-1919"
 10. "Kristiania kristelige forening av unge mænd (ynglingeforeningen), Gjennem 50 aar fra 1869 til 1919"
 11. 11,0 11,1 Speideren nr. 8 1914
 12. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936
 13. Fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund
 14. Speideren nr 3 (mars) i 1920
 15. Opplysninger fra wikipedia.org
 16. 16,0 16,1 Oversikt i leirheftet over tropper som var påmeldt landsleiren på Åndalsnes i 1928
 17. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936.
 18. 18,0 18,1 Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 19. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 20. Speideren nr. 7 (desember) i 1911
 21. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 22. Speideren, nr. 6 1920, Norsk Speidergutt-Forbund.
 23. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1932 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 24. Speideren nr. 7 (desember) i 1911
Vet du mer om "8. Oslo"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!