8. Skien

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
8. Skien speidergruppe
tidl. Skien 1 KFUM
8. Skien.jpg
Stiftet: 1. september 1945 (78 år)
Krets: Grenland krets (NSF)
tidl. Grenland krets (NSF)
og Telemark krets (KFUM)
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
og Norges KFUM-speidere
Kommune: [1] Skien kommunevåpen.png Skien
Fylke: [1] Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png Vestfold og Telemark
Dette er en aktiv speidergruppe. [2]
8. Skien ble stiftet 1. september 1945 under navnet Skien 1 KFUM.
Gruppen var i Norges KFUM-speidere til de gikk inn som korps i NSF i 1947 og tok navnet 8. Skien.

Område

8. Skien har sine medlemmer fra sentrale Skien.

Jubileumsboka Speiding er toppen, 1995.
Morgengymnastikk under den første troppsleir i 1946.
1947: Lederen nr. 10 1947 melder om 8. Skiens oppstart av tropp i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om Meddelelser om nye tropper - Norsk Speidergutt-Forbund [3]
Troppstur til Heivannet, Arvid Hellstrøm helt til høyre i bildet, 1956.
Englandstroppen, 1968.

Speidergruppa i dag

Gruppa har i dag beverkoloni, ulveflokk, speidertropp og roverlag.

Glimt fra historien

1945: 8. Skien speidergruppe ble stiftet 1. september 1945 av Erik Kullerud og Thorbjørn Mathiassen (Haugedal). I utgangspunktet ble troppen stiftet som en KFUM-tropp tilhørende det nystiftede forbund, Norges KFUM speidere. På grunn av uoverensstemmelsene mellom KFUM-forbundet og Norsk Speidergutt.-Forbund opplevde den nye tropp en tøff start. Forholdene ble normalisert i 1947 da KFUM-speiderne ble opptatt som et korps i NSF. Troppen ble da akseptert og sidestilt med de øvrige tropper i Skien avdeling og Grenland krets. I 1949-1952 ble troppen ledet av Josef Gundersen da Arvid Hellstrøm overtok.

8. Skien ble stiftet 1. september 1945, med Thorbjørn Haugedal og Erik Kullerud som ledere. Navnet var da Skien 1. KFUM. Med sitt utspring i KFUM-miljøet, var dette eneste Skienstropp innunder Norges KFUM-speidere. Etter lange forhandlinger på landsplan mellom Norsk Speidergutt-Forbund og Norges KFUM-speidere, ble det enighet om en korps-avtale i 1947, slik at Norges KFUM-speidere var tilsluttet Norsk Speidergutt-Forbund som et eget korps. Dette førte til nyregistrering av Skien 1. KFUM og det nye navnet ble 8. Skien.

Arvid Hellstrøm forteller: I 1945 valgte Norges KFUM-speidere å sette nummer bak stednavnet for ikke å forveksle med de gamle NSF-gruppene, derfor ble det Skien 1. KFUM. Etter 1947 ble det 8. Skien 1. KFUM inntil vi i 1969 gikk ut av korpset da ble det 8. Skien.

Fra tid til annen var det stor ledermangel i gruppen noe som ikke minst hadde bakgrunn i kravet til et personlig kristent standpunkt for alle ledere i KFUM korpset. Arvid Hellstrøm ble i 1955 godkjent som gruppeleder. Gruppen fikk i noen år innvilget en dispensasjon for assistenter i enhetene. Da denne uten forvarsel ble trukket tilbake av korpset så gruppen ingen annen mulighet enn å melde seg ut av Norges KFUM speidere i 1967. Gruppen kom da på linje med de øvrige grupper i Ungdomshuset. Utmeldelsen skjedde i full overenstemmelse med Skien KFUM.

De første årene var turbolente år med hensyn til ledersituasjon. Hele fem ulike ledere ledet troppen de første tre årene, før Josef Gundersen overtok i 1948. Hans hytte i Fjelldalen, ble ofte brukt og det lagt stor vekt på friluftslivets gleder. Imidlertid regnet Josef Gundersen seg kun som en overgangsleder, hvor han ønsket at yngre krefter skulle lede troppen. Etter fem år som troppsfører med Arvid Hellstrøm som troppsassistent i 3 av de, var tiden moden for ennå et skifte, Arvid overtok som troppsleder i 1953, et verv han hadde i ulike perioder med noen opphold, sist i 2001. Stabilitet gir ofte resultater og Josef Gundersens fem år som leder, ga grobunn for flere speidere. Høsten 1953 kom det inn flere aspiranter og i 1954 var det 22 deltagere på kretsleiren i Seljord og til 24 året etter, da turen gikk til Solbakken i Eidanger, i troppens egen regi. Dette året skulle vise seg å bli et merkeår, da Ragnhild Hellstrøm flyttet til Skien og Arvid, med på flyttelasset hadde hun med seg flere års erfaring fra speidergruppa på Røa. Hun startet ulveflokken i 8. Skien 12. september 1955 og med flere enheter, ble 8. Skien en speidergruppe, med flokkleder, troppsleder og gruppeleder, med Ragnhild i den første lederrollen og Arvid i de to andre.

1955: 8. Skien ulveflokk ble stiftet av Ragnhild Hellstrøm 12. september 1955 og roverlaget "Mjølner" 6. august 1960. Begge enheter har vært i kontinuerlig drift i alle år etter stiftelsen. I en periode hadde gruppens hele tre ulveflokker og to roverlag.

1957: I 1957 ble gruppens Mødreforening stiftet. I mange år var foreningen til stor hjelp, ikke minst økonomisk for gruppen. I slutten av 80-årene ble foreningen dessverre nedlagt.

1965: 8. Skien blir nevnt som en aktiv enhet i korpset Norges KFUM-speidere i Norsk Speidergutt-Forbund, fra artikkelsiden om Norges KFUM-speidere - Årsmelding 1965 [4]

1971: I 1971 forlot et større "kull" med rovere gruppen. Majoriteten dro til Oslo for studier ved universitetet. Etter forslag av Ragnhild Hellstrøm tok Tor K. Gardåsen iniativet til å samle roverne i Oslo og til start av lagets "Oslo-filial". Møtelokaler skiftet litt,men de aller fleste årene holdt de til i Frogner menighetshus hvor en av roverne, Torbjørn Køhn, var "tårnengel". I slutten av 1970 årene hadde alle avsluttet sine studier og ble dermed spredt for alle vinder. I 1979 ble laget nedlagt. Laget hadde gjennomsnittlig 20 medlemmer i de årene det var i drift.

1995: Ved gruppens 50 års jubileum i 1995 kom boken "Speiding er toppen". Boken kom i byminne-serien til Selskapet for Skien Bys Vel.

Gruppen har hatt en aktiv leirdeltakelse gjennom alle år. Utlandet har også lokket ved flere anledninger og ni ganger har troppen deltatt i Essex Jamboreen i England. I 1972 ble Englandsturen kombinert med en ukes busstur gjennom Vest-Europa. Til denne leiren hadde Arvid tegnet leirens merke. På grunn av den tette kontakt med Essex distriktet ble Arvid i 1976 utnevnt til Honorary Commissioner of Essex. I 1995 i forbind-else med gruppens 50 års jubileum ble det arrangert en 14 dagers busstur gjennom Europa med Kandersteg og den internasjonale speiderhytta som mål.

1996: I 1996 fikk gruppen kjøpt hytta, Lundseter ved Heivannet, av 1. Skien speidergruppe, som på den tid nærmest hadde lagt ned sin drift.

I de senere år er det foretatt en større opprusting av området her oppe. Det er bygget en stor gapahuk med plass til vel 20 speidere. "Stallen" har fått en ansiktsløfting og tjener som møtelokale for roverlaget. Med den nære beliggenhet til Heivannet er det i tilknytning til stallen bygget et kanohus. I 2011 er en flott brygge kommet på plass. Arbeidet har vært ledet av gruppens driftige hyttemester, Terje Pihl, godt assistert av ledere i roverlag og tropp, Jon Pihl, Olav Odberg, Knut Olav Vasbø og Espen Johannessen.

Gruppen har en sjelden stabil lederstab. Arvid Hellstrøm var gruppens leder i 42 år og Ragnhild Hellstrøm har vært leder i gruppen i forskjellige lederstillinger siden hun startet som flokkleder i 1955. Begge ble ved gruppens 50 års jubileum i 1995 tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for speidersaken. I 1992 ble de samme tildelt Skien kommunes kulturpris. Både Arvid og Ragnhild Hellstrøm er tildelt norsk speidings høyeste utmerkelse, Sølvulven.

Dagens leder av gruppen, Sissel Pihl, har vært leder i gruppen i ca. 40 år.

2013: Var en aktiv gruppe i Grenland krets (NSF), september 2013. [5]

Ledere gjennom tidene

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Arvid Hellstrøm 1955 - 1997
Sissel Pihl 1997 - i dag
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[1]
Troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Thorbjørn Haugedal 1945 - 1948
Josef Gundersen 1948 - 1953
Arvid Hellstrøm 1953 - 1961
Arvid Hellstrøm 1963 - 1970
Arvid Hellstrøm 1986 - 1990
Arvid Hellstrøm 1999 - 2001
Tina Kristiansen 2001 - 2005
Jon Pihl 2006 - i dag
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[2]
Flokkledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Ragnhild Hellstrøm 1955 - 1967
Birgit Glomslien 1968 - 1973
Turid Killie 1974 - 1975
Sissel Pihl 1976 - 1999
Inger Hellstrøm Carlsen for 2. flokk 1979 - 1987
Ida Norum Jørgensen 2000
Ragnhild Pihl 2001 - i dag
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[3]
Koloniledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Sonja Husby 1990 - 1996
Ragnhild Hellstrøm 1997 - 2000
Ragnhild Hellstrøm 2002 - 2006
Ragnhild Pihl 2006 - 2008
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[4]
Roverlagsledere Skienslaget gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Arvid Hellstrøm 1961 - 1963
Jan Erik Kopperud 1963 - 1971
Øystein Køhn 1972
Terje Pihl 1973 - 1975
Knut M. Evensen 1976
Jøran Eriksen 1977 - 1979
Odd M. Lund 1980
Øystein Køhn 1981
Trine Stordalen Eriksen 1982 - 1983
Jens Gunne Johansen 1984 - 1985
Inger K. Thorstensen 1986 - 1987
Odd M. Lund 1988 - 1992
Jon Yngve Gurholt 1993 - 1994
Eirik Klemetsen 1995 - 1996
Jon Pihl 1997 - 1998
Ove Gundersen 2000 - 2003
Espen Johannessen 2004 - i dag
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[5]
Roverlagsledere Oslolaget gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Tor K. Gardsåsen 1971 - 1975
Jan Stålhane 1976 - 1979
Eivind Johannessen 1980
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[6]

Sommerleirer og turer

8. Skien har siden starten dratt på ulike leirer og turer, i flokk, tropp, roverlag eller som en samlet gruppe. Les mer om de ulike leirene ved å følge blå ledetekst.

Se også artikkelsiden Leirer og turer i utlandet 8. Skien.

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [1] Deltakelse Referanse
1946 Troppsleir Høglikollen, Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
1946 Korpsleir, Sønderborg (KFUM-spejderne i Danmark) Flagg Danmark.png Danmark
1946 Nordisk KFUM-leir Sparreviken, Sverige Flagg Sverige.png Sverige
1947 Kretsleir Kilebygda, Vestfold/Grenland krets (Norges KFUM-speidere) Skien kommunevåpen.png Skien
1947 Landsleir FDF Århus, Danmark Flagg Danmark.png Danmark
1948 Ulveleir Hurdal Hurdal kommunevåpen.png Hurdal
1949 Flokkleir Enebakk Enebakk kommunevåpen.png Enebakk
1948 Landsleir "Speiderbyen" i Mandal (Norsk Speidergutt-Forbund) Lindesnes kommunevåpen.png Lindesnes, daværende Mandal kommunevåpen.png Mandal 13 deltakere [6]
1949 Det fjerde Rover Moot (WOSM) / (Norsk Speidergutt-Forbund) Skjåk kommunevåpen.png Skjåk en deltager
1949 Kretsleir Knattholmen, Vestfold/Grenland krets (Norges KFUM-speidere) Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
1952 Troppsleir Knattholmen, Sandefjord Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
1953 Kretsleir Donnavald, Brunlanes, Vestfold/Grenland krets (Norges KFUM-speidere) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1954 Kretsleir Svarvarstranda, Seljord, Grenland krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Seljord kommunevåpen.png Seljord
1955 Troppsleir Solbakken, Eidanger Porsgrunn kommunevåpen.png Porsgrunn
1955 Korpsleir Ringsaker (Norges KFUM-speidere) Ringsaker kommunevåpen.png Ringsaker
1956 Landsleir Voss (Norsk Speidergutt-Forbund) Voss kommunevåpen.png Voss 24 deltakere [7] [8]
1957 Kretsleir Gon, Østre Halsen, Vestfold/Grenland krets (Norges KFUM-speidere) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1957 Den niende verdensjamboreen i Sutton Park, England Flagg England.png England en deltager
1958 Korpsleir Fiskum (Norges KFUM-speidere) Øvre Eiker kommunevåpen.png Øvre Eiker
1959 Troppsleir Knattholmen, Sandefjord Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
1960 Landsleir Brunlanes (Norsk Speidergutt-Forbund) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes 28 deltagere [9]
1961 Kretsleir Stokke, Vestfold/Grenland krets (Norges KFUM-speidere) Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
1962 Kretsleir Fjordglimt, Bamble, Grenland krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Bamble kommunevåpen.png Bamble
1963 Troppsleir Knattholmen, Sandefjord Sandefjord kommunevåpen.png Sandefjord
1964 4th Essex Jamboree Belchamps, Essex, England Flagg England.png England
1965 Kretsleir Refsholt, Vestfold/Grenland krets (Norges KFUM-speidere) Larvik kommunevåpen.png Larvik
1966 Gruppeleir Kilebygda, Skien Skien kommunevåpen.png Skien
1967 Gruppeleir Slettevannet, Skien Skien kommunevåpen.png Skien Med 2. Roskilde
1968 Troppsleir Utgard, Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
1968 6th Essex Jamboree Belchamps, Essex, England Flagg England.png England
1969 Gruppeleir Kilebygda, Skien Skien kommunevåpen.png Skien Med Skien 4
1970 Gruppeleir Gåshølen Skien kommunevåpen.png Skien med 1st Harold Hill, UK
1972 7th Essex Jamboree (busstur) Belchamps, Essex, England Flagg England.png England
1972 Gruppeleir Kilebygda, Skien Skien kommunevåpen.png Skien
1974 Kretsleir Tyrivann, Grenland krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Nome kommunevåpen.png Nome
1975 Gruppeleir Kilebygda, Skien Skien kommunevåpen.png Skien Med 1st Harold Hill
1975 14. verdensjamboreen (Norden) / (Norsk Speidergutt-Forbund) Lillehammer kommunevåpen.png Lillehammer en deltager
1976 Gruppeleir Hauknenæsodden Skien kommunevåpen.png Skien
1976 8th Essex Jamboree Belchamps, Essex, England Flagg England.png England
1977 Ulveflokk-leir, 8. Skien Heivannet, Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
1977 Gruppeleir Gravli, Skien Skien kommunevåpen.png Skien
1978 Ulveflokk-leir, 8. Skien Heivannet, Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
1978 Kretsleir Tyrivann, Grenland krets (Norges speiderforbund) Nome kommunevåpen.png Nome
1979 Gruppeleir (m/1. Bamble) Myklevann, Øvre Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
1980 9th Essex Jamboree Belchamps, Essex, England Flagg England.png England
1981 Landsleir Åsnes (Norges speiderforbund) Åsnes kommunevåpen.png Åsnes
1984 10th Essex Jamboree Great Leighs, Essex, England Flagg England.png England
1985 Landsleir Notodden (Norges speiderforbund) Notodden kommunevåpen.png Notodden
1986 Ledertur, Grenland krets Gilwell Park, London, England Flagg England.png England
1987 Kretsleir Tyrivann, Grenland krets (Norges speiderforbund) Nome kommunevåpen.png Nome (m/1st/2nd Parkeston)
1988 11th Essex Jamboree Great Leighs, Essex, England Flagg England.png England
1988 Ulveflokk-leir, 8. Skien Heivannet, Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
1989 Landsleir Skaugum (Norges speiderforbund) Asker kommunevåpen.png Asker
1990 Gruppeleir Gravli, Skien Skien kommunevåpen.png Skien
1991 Gruppeleir Kilebygda, Skien Skien kommunevåpen.png Skien Med 1st/2nd Parkeston
1992 12th Essex Jamboree Great Leighs, Essex, England Flagg England.png England
1994 Gruppeleir Storøy, Tokke, Bamble Bamble kommunevåpen.png Bamble
1995 Europatur – 50 års jubileet Europa
1997 Landsleir Austrått (Norges speiderforbund) Ørland kommunevåpen.png Ørland
2000 14th Essex Jamboree Kirby-le-Soken, Essex, England Flagg England.png England
2001 Landsleir 2001 Urban (Norges speiderforbund) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
2002 Gruppeleir Aasland gård, Kilebygda, Skien Skien kommunevåpen.png Skien
2003 Kretsleir Nissedal, Grenland krets (Norges speiderforbund) Nissedal kommunevåpen.png Nissedal
2004 Jamborette Ingelsrud Eidskog kommunevåpen.png Eidskog
2005 Landsleir fri:05 (Norges speiderforbund) Eidskog kommunevåpen.png Eidskog
2006 Troppsleir Stornes Åmli kommunevåpen.png Åmli
2006 Jamborette Ingelsrud Eidskog kommunevåpen.png Eidskog
2007 Kretsleir Nissedal, Grenland krets (Norges speiderforbund) Nissedal kommunevåpen.png Nissedal
2008 Gruppeleir Heivannet Siljan kommunevåpen.png Siljan
2009 Gruppeleir Tertnes, Farris
2010 Gruppeleir Grorud, Siljan Siljan kommunevåpen.png Siljan
2011 Gruppeleir Fossan, Farris
2012 Gruppeleir Skautvedt, Farris
2013 Landsleir Stavanger (Norges speiderforbund) Stavanger kommunevåpen.png Stavanger
2014 Gruppeleir Haukenæsodden, Nordsjø Skien kommunevåpen.png Skien
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [7] [2]

Medlemstall

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Gruppeavisa Laboremus

Denne gruppeavisa er inne i sitt 52. år (2011).

Utklipp og minner

Litteratur

 • 8. Skien har utgitt flere jubileumsbøker opp i gjennom årene. I 1995 kom Speiding er toppen, gruppens 50 årsberetning. Se egen omtale av denne.
 • 8. Skien har flere speiderfortellinger på egen hjemmeside og her.
Tor Åge Bringsværds Mimrevers i all hast og uten bremser, 8. Skien

Om Vestfold og Telemark

Les mer om speidingen i Vestfold og Telemark fylke. Vestfold og Telemark fylkesvåpen.png

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om Norges KFUM-speidere

Norges KFUM-speidere.png Norges KFUM-Speidere

Eksterne lenker

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. 2,0 2,1 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 3. 3,0 3,1 Lederen nr. 10 1947.
 4. Norges KFUM-speidere - Årsmelding 1965.
 5. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
 6. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 7. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 8. Lilje.JPG Leirheftet fra Landsleir Voss, Norsk Speidergutt-Forbund, 1956
 9. Leirheftet for Landsleir Brunlanes 1960 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 10. Opplysninger fra årsmøtepapirer, Grenland krets, Norges speiderforbund, 2018
 11. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019.
 12. Lederen nr. 7 1960, Norsk Speidergutt-Forbund.
 13. Lilje.JPG Lederen nr. 3 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 14. Lilje.JPG Lederen nr. 4 og 5 1976, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "8. Skien"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!