Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Agder krets av
Norsk Speidergutt-Forbund
NSF logo.jpg
Stiftet: 1918 [1]
Lagt ned: 1978
Fylke: [2] Agder fylkesvåpen.png Agder
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1918 til 1978.
Se også samtidige Sørlandet krets (NSF) og Sørlandet krets (NSPF) og dagens Aust-Agder krets (NSF) og Sørlandet krets (NSF).
Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Område

Dekket i starten fylkene den gang Aust-Agder og Vest-Agder, nå Agder. På - det nærmest første! - kretsråd i Arendal 20/9 1919, ble kretsens område drøftet. Kretsstytret hadde innstilt på at kretsen skulle dekke "distriktet Farsund - Risør". Men det står videre i referatet at "Det var imidlertid den almindelige mening at kredsen var for stor og at den ialfald ikke burde gå vestenfor Lindesnes. Det pålagdes derfor kresl. at forhandle med Vesterlen kr. om den fælles grænse og søke at får Farsund lagt til Vesterlen." [3]

I forbundsstyremøte i Norsk speiderguttforbund 27. og 28. mars 1923 ble det gjort følgende vedtak om kretsgrensene på Agder:

a. Besl. at Agder kreds skal omfatte distriktet Risør-Grimstad m/ Opland.
b. Sørlandets kreds distriktet Lillesand-Farsund med Opland.

Glimt fra historien

Starten i Agder

I et brev til troppsassistent L. Junker Andersen i 2. Arendal 9. juli 1918 - forteller Johannes Leewy at Agder - eller muligens Øst-Agder kreds er dannet ved forbundssekretæren, hr. Brekke. Siden hr. Barth ikke kunde være med, var der bare to at vælge mellem, hr. ingeniør Heistein, Kristiansand 1, og mig. Der blev foretat lodtrækning paa Brekkes møte med Kristiansandsspeiderne, og loddet faldt paa mig. Jeg vilde gjerne sluppet, men har lovet at fungere indtil videre. Noget kredsmøte kan efter mit skjøn ikke holdes iaar, men jeg tænker at besøge Risør 1, den eneste trop utenfor Arendal som er tilsluttet vor kreds, da hr. Heistein formodentlig føler sig ubehagelig berørt av lodtrækningens utfald: Han har ikke lat høre fra sig. Jeg vil gjerne faa lov til at komme paa et møte i Arendal 2.

Det er noe underlig at Leewys brev er et svar på et brev av samme dato fra L. Junker Andersen der han skriver at han tror, men er usikker på om Leewy er kretssjef. Han har fått dette opplyst av Birger Selmer-Olsen, - som "ikke med sikkerhet visste om de var vor kredschef"... [4]

Kretsens første år

 • I anledning kretsråd hos Leewy 12/10 1918 anføres de tropper som på dette tidspunkt var med i Agder krets: 1. Arendal, 2. Arendal og 1. Risør. [3] I Forbundets styrkeliste - i Speiderne 10/1918 - står også 2. Kristiansand som medlem.
 • I 2. Arendals protokoll noterer Johannes Leewy 9/7/1920: "I kredsråd om kvelden frabad arendaliterne sig gjenvalg til kredsstyret som derfor blev flyttet til Kristianssand." [5]
 • I "Speideren" 6/1922 refererer forbundssekretær Erik Rasmussen fra sin "inspeksjonsreise" på Sørlandet.:
"Der er stor stemning for en deling av kretsen i en Agder og en Sørlandets krets; den nuværende Agder krets synes å spenne for vidt, og administrasjonen blir vanskelig."
 • I brev fra Erik Rasmussen 31/5/1922 til Johannes Leewy foreslår forbundssekretæren at Leewy kaller inn til årsmøte i pinsen og at man der oppløser den gamle krets. [6]
 • Ved feiringen av St. Georgsdag i Kristiansand melder Agder tidend 24. april 1931 at "Skulestyrar Kvaale var og komen til festen med speidarane frå Søgne".

Tidlige minner Agder krets

Tidlige speiderfoto fra Agder

Her vil vi legge inn en del foto som vi ikke har sikker identifikasjon på. De er funnet i materiale fra speiderpionerer på Agder. Dersom du vet mer om hva dette gjelder, vil vi gjerne at du deler dine kommentarer.

1920-årene

 • Ved feiringen av St. Georgsdag i Arendal 1923 mottas det telegram og hilsen fra Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund): "Sørlandets kreds sender kollega i Arendal sin bedste speiderhilsen. Th. Albert." Speiderne i Arendal svarer med et rungende hurra for speidervenner fra Gleodden.[7]

1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund):

Header Lederen 1923 -.JPG

Året 1926 har vært et tungt arbeidsår for kretsen, vanskelig å få samhold Og således reisning over arbeidet. Kretschefen sier selv at det har vært et trist år. Forhåpentlig er bølgebunnen nådd, så kretsen atter kan gå på med fornyet mot, og med mottoet «lenger og lenger frem» skal Agder krets blomstre påny. Arendal avdeling har egen hytte. Det er 6 tropper med tilsammen 180 speidere. To årsrapporter mangler. [8]

 • Agder krets inviteres - av forbundsstyret ref Lederen 2/1927 - å sende 10-12 speidere til Benton i England. I Lederen 2/1928 rapporteres at "Kretschefen i Agder krets, Johs. Leewy med 12 speidere representerte Norge på en vakker og grei måte ved denne leilighet". [9]

1930-årene

1940-årene og videre

1940: 24. februar blir kretssjef i Agder krets, Finn B. Knudsen, intervjuet.

Overskriften er: Kretssjef Finn B. Knudsen om speiderbevegelsen i skygge av krigen.

- Kan de fortelle litt om hvorledes speiderne i de krigførende land har det for tiden? - I England f.eks. blir de litt yngre speiderne evakuerte, mens de eldre deltar i meldingstjeneste, førstehjelp m.m. I Finland og Frankrike deltar også speiderne i Det sivile luftvern. Forøvrig kan speiderne med den utdannelse de har gjøre samfundsnyttig tjeneste for seg på så mange vis. Her i landet under en eventuell krig kunne speiderne gjøre tjeneste for seg både innen saniteten, meldingstjenesten, signalørtjenesten, vakttjenesten, brannverntjenesten m.m. [...] - Har speiderne i Aust-Agder noen spesielle planer i disse prekære tider?

- Jeg har ikke tenkt å igangsette noen spesielle kurser i konkurranse med de som andre instutusjoner har satt igang, men legge arbeidet slik an at speiderne heller slutter opp om disse. Jeg vil særlig legge an på at guttene får 1. hjelp-, brannmann-, signalør- og ordonansmerket. [...]"

I kretsens årsrapport for 1940 lister Magnus Berg opp disse troppene: 1. Arendal, 2. Arendal, 3. Arendal, 4. Arendal, 1. Hisøy, 1. Øyestad, 1. Risør, 1. Tvedestrand (usikker status), 1. Grimstad (usikker status).

1945: Magnus Berg var leder av Agder krets av Norsk Speidergutt-Forbund. I Agderposten 12. mai 1945 appellerer han:

800px-Agderposten sign in Arendal.jpg

"Speiderføreren i Agder krets har ordet. Manende appell til speiderguttene.Agderposten har mottatt følgende: Kjære speiderbrødre! Jeg vil sende dere en hilsen midt i denne gledens tid. Fem års undertrykkelse er slutt. Norge er fritt. En ubeskrivelig glede gjennomstrømmer alle ekte nordmenn. For oss speidere er gleden ikke mindre. Ved siden av dette største - at vårt land er fritt, har vi fått vår kjære speidersak igjen. Speidersaken som er sakenes sak. Vi blei ribba for mange ting, uniformer og speiderheimer, men speiderånden formådde ingen tvang å tilrane seg. At speidersaken måtte vike plassen i denne tid var klart. Der var ingen tilknytningspunkter mellom den og det nye. Det har nok vært en lidelse å se hirden bruke våre speiderartikler. Men derved blei ingen hirdgutt speider. Nei, det er loven og løftet som er ledestjernene mot den ekte speider som er ren i tanker, ord og gjerninger. Speidere, begynn igjen. Engang speider, alltid speider. Det var gildt om "gamlegutta" ville rykke ut igjen. Det er mange nå som skal læres opp. Lykke til.

La Forbundsropet runge fra hver speidergutt.
Fram for land og folk og hjem! - Alltid lenger opp og frem!
Opp, opp, opp! - Norge - Norge - Norge !
Alltid beredt! - Med speiderhilsen Agder krets
Magnus Berg

1948: Agder krets hadde 150 deltakere på Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund), med troppene 1. Arendal, 2. Arendal, 4. Arendal, 6. Arendal, 7. Arendal, 1. Grimstad, 1. Hisøy, 1. Risør, 2. Risør, 1. Rykene og 1. Øyestad. [10]

1965: Trygve Daaland er roverombudsmann for kretsen. [11]

1970: Øystein Sårheim er Forbundsstyrets kontaktperson for kretsen. [12]

Kretsarrangementer

 • 1941 - 23/2 er det speidergudstjeneste i Hisøy kirke med speidere fra Arendal, Tromøy, Hisøy og Øyestad. I den anledning ble Baden Powell, som nylig var død, minnet. Kretsbanneret ble overlevert til 1. Arendal.

Ledertrening

Våren 1940 planlegger kretsstyret patruljeførerkurs i starten av sommerferien. Patruljeførerkurset avholdes som leir ved Slettebakken. Det deltar ca 40 gutter fra tropper i Risør, Arendal, Tromøy, Hisøy og Grimstad.

Kretskonkurranser

I Agderpostens speiderspalte 28/3 1940 agiteres det for kretsbannerkonkurransen: "Kretsens flaggpatruljer! La oss nå se at ingen tropper iår holder seg borte fra kretsbannerkonkurransen. Denne gang er det troppenes flaggpatrulje som skal møtes til en felles dyst 7. april. Antagelig må vel den skje på ski? Så trener vi i ferdighetene og tror vi alle skal vinne kretsbanneret. Men om vi taper skal vi ta det til neste år ganske sikkert!" Ved gjennomføringen deltok patruljer fra Risør, Arendal, Hisøy og Grimstad. Vinner ble Hjort fra 1. Arendal.

Agder krets og Sørlandet krets

Opprinnelig var Agder krets området fra Risør til xxx, og opp til Hovden, samt i perioder tropper i Vest-Telemark.

Ved feiringen av St. Georgsdag i 1923 utveksler kretsene - ved kretssjefene Leewy og Albert - de hjerteligste hilsener. Fra Arendal ble følgende telegram sendt: "Gid begge vore kredse må blomstre for stedse. Med sp.hilsen fra Agder. L."[13]

På kretstinget i mars 1940 ble samarbeidet med Sørlandet krets drøftet. Referatet tyder på at man - i øst - ikke var tilfreds med situasjonen. Man bestemte seg for å avholde noen møter med nabokretsen "for på den måten å binde de to kretsene sammen".

Æresmedlemmer

Medlemsutviklingen

1921: 396 speidere samlet i kretsen, fra Risør til Kristiansand. [16]

1923: I årsrapporten for 1923 oppgis det at kretsen har 96 aktive speidere og 16 aspiranter, "foruten ulvunger og ældre speidere". [3]

1974: Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1974 med totalt 735 medlemmer. [17]

1975: Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1975 med totalt 773 medlemmer. [18]

1976: Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1976 med totalt 818 medlemmer. [19]

Historisk styrkeliste

' Stiftet 1918 1923 1926 1931 1935 1937 ' Merknad
1. Arendal 1910 31 11 21 20 9 18
2. Arendal 1910 32 26 43 18 37 28
2. Kristiansand 1914 17 - - - - - Senere i Sørlandet krets
1. Risør 1917 36 ? 30 62 40 ?
1. Tvedestrand 1931.09.03 - 35 19 18 19 15
1. Grimstad 1920.10.24 - ? 42 18 31 40
1. Åmli 1931.04.06 - - 13 11 - -
1. Eydehavn xxx - - 24 - - -
3. Arendal 8 9
1. Stokken - - - - 16 -
1. Treungen - - - - 14 6
1. Tromøy - - - - 15 25
1. Øyestad - - - - 18 1

Minner fra Agder krets

Andre saker

 • I oktober 1926 sender kretssjef Leewy inn en betenkning til Forbundet angående en mulig landsleir på Sørlandet i 1928. Leewy anbefaler Gimlemoen ved Kristiansand. I denne sammenheng gjør han følgende vurderinger av andre lokaliteter [3]:

"Ved Arendal vet jeg ingen leirplass som kunde fåes gratis. Ja, det vil være vanskelig å påpeke en brukbar plass uten hensyn til omkostningene, spesielt fordi der ikke er drikkevann nok. Man gjør jo regning på 3 á 4 000 sp. Det store "Fet" i Åmli er ikke stor nok, ligger for lavt og viser ikke nettop Sørlandet. Tromlingene er fin, men utilgjengelig for vandbåt i kuling. Hoveskog er fro opdelt, Søm likeså. Merdø er forliten, og landgang vil mulig bli forbudt. Sletten ved Gjervold vilde være ypperlig hvis der bare kunde skaffes vand, og så blev vel leiren for dyr."

Kretsleire

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [2] Deltakelse Referanse
1920 Kretsleir Gleodden, Agder krets, 1920 (Norsk Speidergutt-Forbund) Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand 220 speidere [20]
1925 Kretsleir Moysand, Agder krets, 1925 (Norsk Speidergutt-Forbund) Grimstad kommunevåpen.jpg Grimstad [20]
1930 Kretsleir Moysand, Agder krets, 1930 (Norsk Speidergutt-Forbund) Grimstad kommunevåpen.jpg Grimstad 90 speidere [20]
1934 Kretsleir Hanøya, Risør, Agder krets, 1934 (Norsk Speidergutt-Forbund) Risør kommunevåpen.png Risør 100 speidere + 18. Oslo [21] [20]
1938 Kretsleir Neset, Bygland 1938 med Sørlandet krets (Norsk Speidergutt-Forbund) Bygland kommunevåpen.png Bygland 300 speidere og ledere [22] [20]
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1. - 6. juli 1947 Kretsleir [23]
1951 Kretsleir Hanøya, Risør, Agder krets, 1951 (Norsk Speidergutt-Forbund) Risør kommunevåpen.png Risør [24]
7.14. august 1966 Kretsleir Ramsvatn (Norsk Speidergutt-Forbund) Fyresdal kommunevåpen.png Fyresdal [25]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [26]

Kretsledere

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Johannes Leewy, Arendal 19181919 [20][27]
Wilhelm Heistein, Kristiansand 19201921 [20]
Johannes Leewy, Arendal 19221926 [28][29][30][20]
Leif Hofland, Froland 19271931 [31] [20]
Rolv Selmer-Olsen, Arendal 19311938 [32] [20]
Finn B. Knudsen, Arendal 1939 [20]
Magnus Berg, Øyestad 19401954 [33] [34] [35] [36] [37] [38] [20]
Einar Selmer-Olsen, Arendal 19541960 [39]
Niels Chr. Lyhne, Arendal 19611965 [40] [41]
Olav W. S. Christiansen, Sandum 19651966 [42]
Carl Bjarne Knudsen, Arendal 19671973 [43] [44]
Trygve Daaland, Arendal 1974 [45]
Magnus Berg, Øyestad 19751978 [46]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]


Avdelinger

I 1951 har Agder krets to avdelinger; Arendal avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Grimstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), der henholdsvis Ole Langfeldt Andersen og Arne Austad er avdelingsledere. [47]

Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Kretsstyret:

Valg Kretssjef Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vararepresentanter
1918- Johannes Leewy Johan Oftedal Ernst Hallen
1919 Johannes Leewy Oftedal E. H. Olsen
1920 Wilhelm Heistein Augensen Th. Albert
1923 (gjenvalg) Johannes Leewy Junker Andersen Nymoen
1925 Johannes Leewy Haslund Christensen Andersen, Fuhr, Braastad
1938 Finn B. Knudsen
Våren 1940 Magnus Berg Finn B. Knudsen Jonn Kjekstad
xx xx xx
Omtalt 1960 Einar Selmer-Olsen

Grupper

Tropper / grupper som var med i Agder krets av Norsk Speidergutt-Forbund:

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Agder krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Noen tidsbilder

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i Agder fylke Agder fylkesvåpen.png

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. 2,0 2,1 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Forhandlingsprotokoll for Agder krets av Norsk Speidergutforbund for årene 1918-1926, Norsk Speidergutt-Forbund.
 4. I arkiv 2. Arendal
 5. Protokoll: 2. Arendal - Medlemsfortegnelse mm 1916-1923. Oppslag 22
 6. 31/5/1922 Brev fra Erik Rasmussen til Johannes Leewy. 2. Arendals arkiv
 7. Protokoll: 2. Arendal medlemsfortegnelse mv 1916-1923 - oppslag 53
 8. Lederen nr. 2 1927
 9. Lederen nr. 2 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 10. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 11. 11,0 11,1 Lederen nr. 3 1965.
 12. Lederen nr. 3 1971
 13. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 26
 14. Avisutklipp datert 30/3/1953
 15. Avisutklipp datert 30/3/1953
 16. Norsk Speidergut-forbund 1911-1921" v. F. W. Rieber-Mohn 1921
 17. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1974 Kretser
 18. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 19. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 20. 20,00 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,10 20,11 Artikkelen Alltid beredt! Speidergutter på Agder 1909-1945, av Jarl V. Erichsen og Ole Ugland, publisert i Årsskrift 2017 Agder Historielag, 2017.
 21. Speideren, nr. 7 1934, Norsk Speidergutt-Forbund.
 22. Speideren nr. 7 1938
 23. Lederen nr. 5 1947.
 24. Speideren, nr. 3 1951, Norsk Speidergutt-Forbund.
 25. Lederen nr. 4 1965
 26. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 27. 27,0 27,1 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 28. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 29. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 - 1923
 30. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 31. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt, 1928
 32. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 33. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 34. Lederen nr. 1 og 2 1946
 35. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 36. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 37. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1950
 38. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 2 - 1952
 39. Lederen nr. 3 1960
 40. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1961
 41. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 42. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 43. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 44. Lederen, nr. 3 og 4 1969, Norsk Speidergutt-Forbund.
 45. Lederen nr. 3 1974
 46. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 5 - 1975
 47. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 48. 48,0 48,1 Lederen nr. 3 1948.
 49. Lederen nr. 1 1965.
 50. Lederen nr. 1 1948.
 51. Lederen nr. 4 1968.
 52. Lederen nr. 3 1950.
 53. Lederen nr. 1 1969.
 54. Lederen nr. 2 1952.
 55. Lederen nr. 8 1969.
 56. Lederen nr. 2 1974.
 57. Lederen nr. 2 1976.
 58. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 59. Speideren, nr. 6 1934, Norsk Speidergutt-Forbund.