Ahlert Horn

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Ahlert Johannes Horn
Personalia
Ahlert Horn 001.jpg
Født: 16. mai 1904
Død 19. november 1983
Bosted: Hokksund og Drammen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 1. Hokksund
Viktige verv: kretsleder og ombudsmann
Les mer om speidingen i Drammen kommune Drammen kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Øvre Eiker kommune Øvre Eiker kommunevåpen.png

Verv

Speiderbakgrunn

Var leder i 1. Hokksund.

Ledergjerning

Om Ahlert Horn

Ahlert Horn var fra Hokksund og Drammen.

  • På www.dt.no finner vi omtale av Drammens byjubileum i 2011. Der er en beretning med bilder fra frigjøringsdagene 1945, der det gjengis et bilde fra Hjemmefrontens hemmelige hovedkvarter. Bildet er fra Jo Sællegs samling. Ahlert Horn var en av de sentrale lederne og er med på et av bildene.
  • I Aftenposten 28/3/1967 - i omtale av ulykkespåsken samme år - siteres "Fjellsikringstjenestens sambandssjef, major Ahlert horn". Han forteller til avisen at han har vært sambandssjef på Gol i 12 år.

Om starten av ulvearbeidet i Norge skriver Odd Hopp i heftet Speiding, Glimt fra 75 år. utgitt av NSF i 1982:

1982 Speiding glimt fra 75 år.JPG

Ulvungearbeidet var allerede i midten av 1920-årene (1927) satt i gang av Arne H. Lae på Stabekk. Det ble offisielt godtatt under stor tvil fra de eldre ledere som ikke syntes vi burde drive ”barnehave”, men arbeidet vokste og ble et verdifullt tilskudd. Et nytt element kom inn i NSF, nemlig kvinnelige ledere. Det viste seg at det var de som best maktet oppgaven å drive denne arbeidsgren, som hadde Jungelboka som grunnlag og bakgrunn. Til å begynne med ble arbeidet drevet etter dansk forbilde, men etter hvert fant det sin egen stil. Egne Gilwell-kurs like før krigen hjalp til å utforme virksomheten. [5]

Ahlert Horn overtok som ombudsmann i 1937 og på dette tidspunkt var antallet flokker økt til 28 med 500 ulvunger.

Aftenpostens minneord 23/11/1983

Ahlert Horn, Drammen, er død 79 år gammel. Han var utdannet elektroingeniør, og fra 1933 drev han forretning i Drammen. Utenom sitt yrke gjorde Ahlert Horn seg sterkt gjeldende på en rekke områder - ikke minst i motstandsbevegelsen i okkupasjonsårene. Fra 1942 var han sjef for Drammen avsnitt i Vestfold Milorgdistrikt. I 1943 ble Nedre Buskerud skilt ut som eget distrikt - Distrikt 141, og Ahlert Horn ble den naturlige sjef.

Ahlert Horn hadde utpregede organisatoriske egenskaper, og hans oppbygging og ledelse av Distrikt 141 dannet mønster. Sikkerheten sto i høysetet, og Gestapo, som hadde sitt hovedkvarter ikke langt fra Horns forretning, kom aldri på sporet av ham. Horn var før krigen leder av Buskerud krets av Norsk Speiderforbund. Han etablerte også Røde Kors hjelpekorps i Drammen. Efter krigen var han i mange år leder for Heimevernet i Buskerud, med majors grad.

Hederstegn og utmerkelser

  • Tildelt Den hvite lilje
  • Tildelt Sølvulven, 1948 med følgende begrunnelse: Ahlert Horn har nedlagt et kjempearbeid for speidersaken i vårt land. Foruten å ha vært kretssjef i 17 år, har han vært formann i vår merke- og gradskomite for krigen og laget våre nåværende gradsprøver. Mest kjent er han som ombudsmann for ulvungearbeidet, som takker være hans innsats har hatt stor fremgang de senere år. Sølvulven henger fortjent på vår "største ulv"! [6]

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Mer om Norsk Speidergutt-Forbund.PNG

Om speiding under den andre verdenskrig

Speiding under den andre verdenskrig her Tyskerhjelm1.png

Eksterne lenker

Referanser