Akerøya

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Akerøya
Akerøya2.PNG
Sted: Hvaler kommunevåpen.png Hvaler, Akerøya

Beliggenhet

Hvaler, Viken.

Sjøkart over Hvaler og Strömstad, Akerøya opp til venstre, utsnitt av en kartplotter
Akerøya, med fortet til venstre og Speidersletta til høyre i bildet, foto av Gunnar Stromness-Andresen, 2014.
Utsnitt av kart over Akerøya, med Speidersletta inntegnet, brosjyre fra Oslofjordens Friluftsråd, 1990.
Operasjon Akerøya nevnes i Lederen, 1961, [1]

Om Akerøya og speiding

Akerøya er benyttet av speiderne opp igjennom årenes løp, selv om det har andre eiere. På dagens kart er det merket av et navn "Speidersletta", som var den faste leirplassen for dugnadsarbeidende rovere i 1960-årene. Øya brukes fortsatt til turer og mindre leirer.

Operasjon Akerøy

Dette var en arbeidsleir som gikk av stabelen første gang 1.-14. juli 1962 i regi av Norsk Speidergutt-Forbund. [1] [2]

I Lederen nr. 1 1963 kan vi lese om Operasjon Akerøy: [3]

1963 Lederen 1 001.jpg

Akerøy Fort er fremdeles på våre hender! Sommeren 63 er Akerøy fort den store roveroppgaven, - da skal vi for alvor ta fatt på den tjeneste-oppgaven som vi så forsiktig begynte med i sommer. Selv om det var få, - selv om det skortet både på folk og verktøy og godt vær - ble det ikke gjort så ganske lite restaureringsarbeid der ute. Vi setter aller mest pris på at restaureringskomitéen var såre fornøyd med innsatsen. Kommende sommer går vi inn for å fylle alle fire ukene fra 30. juni til 28. juli, med det mål for øye at Akerøy fort skal sikres mot ytterligere ødeleggelse. Det er allerede gjort en del forberedelser for neste år. Et stort apparat er i sving for å skaffe til veie alle hjelpemidler på forhånd, slik at vi bare kan gå inn for fullt med villige never og godt humør.

Det blir slett ikke bare «knoging» heller. Alle som har lyst og behov, får delta i TIPS-KARUSELLEN som kjøres annenhver kveld i hele juli- Det kan så men bli noe for noen og hver å ta med hjem til laget fra den. Vi tør nesten ikke nevne hva du kan oppleve av sjø, fiske, skjærgårdsfauna og Hvaler-historie. Det er ting du får velge i etter eget hode, - kort sagt, det blir anledning til å fråtse i real rovering hvis du bare har vilje, lyst og initiativ til det. La deg ikke skremme av at arrangementet er billig. Ditt utbytte er ikke alltid proporsjonalt med utlagte penger. Det har du vel som riktig rover erfart før. Vi har på Akerøy fått anledning til å lage et alle tiders ÅRETS MØTESTED FOR ROVERE. Benytt sjansen mens den er der. Du vil aldri angre det.

-Bra- [3]

1964: Roverlagsleder Alf Salvesen, Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund) informerer om Operasjon Akerøy 1964 i Lederen nr. 1 1964. [4]

I Lederen nr. 3 1964 kan vi lese: [5]

1964 Lederen 3 001.jpg

Akerøya Fort reiser seg igjen. Akerøy Fort, som ligger i havgapet utenfor Fredrikstad, er i år 300 år. Fortet har i mange år vært en sørgelig redusert ruin, nærmest noen rotete hauger av stein. Men engang var det et monumentalt, arkitektonisk kunstverk hvis mester var den kjente generalmajor Johan Caspar von Cicignon. Han bygde fortets store tårn og planla bastionene som riktignok ble utført i en noe endret form over et tidsrom av i alt ca. 80 år. Det er gledelig å kunne konstatere at restaureringsarbeidene i jubileumsåret er i meget god gjenge og at man håper de vil kunne gjennomføres i en fem-års periode. Sommeren 1963 var tre lønnede arbeidere i virksomhet i ca. ti uker og har nå helt utbedret det store raset fra 1952 i târnets sydside. Rover-speidere har fortsatt med pinning av murene. Arbeidet går nå lettere fordi man har fått til rådighet moderne utstyr som kran og pressbor. Etter hvert har også folkene fått bedre øvelse. (Aftenposten.)

Akerøya Fort er i år 300 år og har lenge ligget som en sørgelig redusert ruin. Restaureringsarbeidene, som nå er i god gjenge, finansieres med privat innsamlede midler. «Å bygge Norge er også å bevare verdige fortidsminner». [5]

Sommerleirer og turer

Årstall Sommerleirer og arrangementer Deltakelse Referanse
1.-14. juli 1962 Operasjon Akerøya, Norsk Speidergutt-Forbund 12 (1. uke) og 6 (2. uke) [1] [2]
30. juni-12. juli 1963 Operasjon Akerøya, Norsk Speidergutt-Forbund 12 (1. uke) og 12 (1. uke) [6] [4]
4.-26. juli 1964 Operasjon Akerøya, Norsk Speidergutt-Forbund [4]
22. - 29. juli 1975 Akerøya-leir, Norsk Speidergutt-Forbund [7]
2012 Ekstremtur, 4th. Lymm og 1. Fredrikstad
2014 Troppsleir, 4. Fredrikstad
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [8]

Om Akerøya

Akerøya er ei øy i Hvaler kommune i Østfold, areal 1,6 km2. , og høyeste punkt 33 moh. Øst for Akerøya ligger en liten holme, Festningsholmen, med Akerøy fort fra 1600-tallet. I sagatiden het øya Saltholmen, etter noen grunne poller der det ble utvunnet havsalt.

Øya består av i hovedsak av fjell/granitt og enkelte strandenger og gressletter. Karakteristiske «klover» skjærer gjennom øya flere steder der det vokser godt med småbusker og trær. Det er registrert mer enn 400 plantearter hvorav flere er truede og sårbare. Øya har et rikt fugleliv og er en rasteplass for trekkfugl. I 1978 ble det opprettet et naturreservat for sjøfugl på øst- og vestsiden av øya med ferdselsforbud deler av sommeren. Siden 1961 har Akerøya Ornitologiske Stasjon drevet registrering av fugl. Øya er fra 26. juni 2009 innlemmet i Ytre Hvaler nasjonalpark. Fram til ca. 1950 var det et gårdsbruk som drev med storfe på øya. Dyreholdet har vært med å holde vegetasjonen nede, men de senere års sauebeite har ikke klart å holde tritt med gjengroing av spesielt einer.

På øyas høyeste punkt er det en redutt, en observasjonspost for fortet på Festningsholmen. Nord for redutten er det funnet flere gravrøyser fra bronsealderen. Den mest attraktive delen midt på øya er gjort til offentlig friområde med mulighet for telting. Akerøya eies og forvaltes av Staten og Oslofjorden Friluftsråd. Det er et hus på øya. Her bodde i sin tid Johan Borgen. I sommersesongen kan man overnatte i huset gjennom kystleden. Utenom sesongen disponeres huset av Akerøya Ornitologiske Stasjon.

Utklipp og minner

Mer om

NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

 • Kystledhytta ligger på østsiden av Akerøya, en og en halv kilometer vest for Brattestø (Asmaløy) på Hvaler. Den 1700 måls stor øya er nydelig, med rikt plante- og dyreliv. Det er fine telteforhold på øya. Det beiter også sauer her, for å holde kulturlandskapet i hevd. Vi gjør oppmerksom på, at med det rike fuglelivet og husdyrholdet på øya, vil gjestene kunne møte dyr nokså tett på hytta. Utleie av Kystledhytta

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Lederen nr. 7 / 8 1961.
 2. 2,0 2,1 Lederen nr. 3 1963.
 3. 3,0 3,1 Lederen nr. 1 1963.
 4. 4,0 4,1 4,2 Lederen nr. 1 1964.
 5. 5,0 5,1 5,2 Lederen nr. 3 1964.
 6. Lederen nr. 8 1962.
 7. Lederen nr. 3 1975.
 8. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
Vet du mer om "Akerøya"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!