Annengraden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

For bilder av de ulike gradsmerkene, se egen side her. Se også sidene Tredjegraden og Førstegraden for krav og mer bakgrunnstoff.

SitatAnnen graden er ikke grei, sann, jeg er ikke kommet langt på vei, sann, å, men tror du ikke, når jeg øver skikkelig så får jeg`n en gang, også jeg, sann. Det er bra, sann, den å ta, sann, før jeg en gang med pensjon går à, sann..Sitat
Gabriel Kielland i speidersangen Annengraden den er ikke grei, sann, 1925, se flere speidersitater her


Annengraden

Gradsprogrammet for bruk i speiding strekker seg tilbake til den helt første starten av bevegelsen i verden fra Lord Baden-Powells egen penn. Lord Baden-Powells første håndbok i speiding Scouting for boys kom ut samlet første gang 1. mai 1908. Den ble opprinnelig utgitt i seks små hefter og første hefte kom i januar 1908. Heftet en var således den første veiledningen Robert Baden-Powell skrev om speideridéen sin. Her nevner han gradene som speiderne må gjøre seg fortjent til og hvilke krav som stilles til disse. Således er gradssystemet en av grunnsteinene i speiderprogrammet som kom med første leir i 1907 og heftene (og boken) som raskt ble meget populær i Storbritania og resten av verden. I første hefte omtaler han også mange av emneområdene slik de fremstår i det vi kjenner som speiderbevegelsens gradssystem. Det var også nærmest umiddelbart i bruk hos jenter og gutter i Norge. [1]

Norges KFUK-KFUM-speidere

Norges speiderforbund

Norges KFUK-speidere

Grads- og merkeprogram i KFUK fra 1921. KFUK var første jenteforbund i Norge - stiftet allerede 3. november 1920. Allerede våren 1921 kom de med det som må være det første tilrettelagte jenteprogram i Norge. Her fant vi KFUKs første grads- og merkekrav. Et system veldig likt det vi kjenner som det moderne gradsprogrammet og med et supplerende merkeprogram. [2]

1926 [3]:

2nen gradsprøven
For å bli 2nen grads speider må man ha vært almindelig speider med god opførsel i minst 3 måneder, og må kunne:
l. Re en seng ordentlig. Ha kjennskap til benbygning og blodomløp, -- kunne behandle snittsår, skrapsår og brandsår. Vite forskjell på en forbinding og et omslag og kunne bruke dem riktig. Kunne stanse en neseblødning og fjerne rusk fra øiet.
2. Sy i hemper, knapper og hekter, lappe og stoppe mindre huller og rifter.
3. Koke poteter, speile egg, lage te, kaffe og sjokolade, koke havregrøt, lage et ildsted.
4. Kunne vaske et gulv ordentlig og vaske op.
5. Kjenne sitt hjemsted, dets severdigheter og de viktigste forbindelsesveier til omegnen. Tegne en kartskisse av et kjent sted.
6. Angi verdenshjørnene ved hjelp av solen og uret. Kjenne de almindelige betegnelser på et rektangelkart. Kjenne kompassets 16 streker. Kunne bruke barometer og termometer.
7. Kunne fløitesignalene, semafor og morsealfabetet.
8. Kunne alarmere læge, brandvesen og politi.
9. Kunne det nødvendige om postforsendelser, telefon og telegrafering.
10. Kunne følgende 5 nye sanger i "Syng ut": 126, 127, 192, 59, 97 og fedrelandssalmen nr. 154.
2nen grads prøven avlegges for troppsføreren.


1967 [4] :

ANNENGRADEN
For å bli 2. gradsspeider må du ha vært speider i minst 3 måneder og ha avlagt 2. gradsprøven.
Til 2. graden kreves at du:
1. Viser speidermessig fremtreden og holder vedlike det du har lært til 3. graden.
2. a. Kan behandle og forbinde snittsår, skrapsår og gnagsår. Stanse neseblødning, behandle besvimelse, fjerne rusk i øyet.
b. I løpet av 3 minutter kan klargjøre livlinen for kast, og på 12 meters avstand treffe et 1 meter bredt mål med 2 av 3 kast på rad.
c. Kan forklare hvordan livredning på svak is foregår.
3. Kjenner orlogsflagg, kongebanner og riksvåpen. Kan forklare hva symbolene i verdensflagget står for. Kjenner 3 lands flagg utenom Nordens.
4. Kan speiderjentenes verdenssang.
5. Vet hvilken krets du tilhører og hva kretslederen heter. Vet hva landssjefen heter.
6. Kan distinksjonene på speiderdrakten.
7. Kan sende brev, brevkort, trykksaker og alminnelig pakke. Kan bruke postanvisning og postgiro. Kan telefonere og sende et telegram.
8. Kan sende og motta korte meldinger på morse eller semafor på en avstand av minst 100 meter.
9. Viser bruk av renneløkke, fiskerknute, pelestikk og takling i praksis. Kan tre surringer og har laget et leirstativ med riktig surring.
10.a. Kjenner kompassets 8 hovedstreker, kan ta ut en kompasskurs og gå minst 200 meter etter oppgitt kurs.
b. Kan de alminnelige karttegn på heimstadkartet (ca. 15 tegn). Har gått 3 km etter kart, med oppgitt rute av troppslederen.
11. Viser i praksis at du kan bruke kniv, øks, sag, hammer, tang og skrujern. Vet hvordan redskapene holdes i stand.
12. a. Har gått 4 turer som hver er på ca. 5 km.
b. Har ordnet, gjerne sammen med en speidervenninne, en samling på minst 20 eksemplarer som omfatter steinarter, dyreliv og/eller planteliv.
13. a. Viser at du kan pakke ryggsekk for overnattingstur.
b. Viser at du kan sette opp et telt, kan holde det i orden og legge det riktig sammen.
14. Har kjennskap til de viktigste regler for bruk av ild i skog og mark. Kan lage et ildsted ute.
15. Sammen med en eller flere i patruljen planlegger og arrangerer et hyggemøte hvor troppslederen er invitert. På møtet servere noe som dere har laget selv.
16. a. Slår opp i Bibelen en beretning som handler om å hjelpe andre. F. eks. Luk. 10, 25-37.
b. Kan fortelle noe en person eller en organisasjon har gjort for å virkeliggjøre tanken i fortellingen du leste under a.
17. Vet hvorfor kirkeårets 3 store høytider feires.
18. Kan misjonsbefalingen, Matt. 28, 18-20, og kan slå den opp i Bibelen. Kjenner navnet på en misjonær. Kan vise på kartet hvor han eller hun arbeider. Vet hvilken organisasjon som har sendt misjonæren.
19. Kjenner Norges kristelige Ungdomsforbund (KFUM og KFUK), kjenner KFUK's og KFUM's merker.

Norges KFUM-speidere

Norsk Speiderpikeforbund

Norsk Speidergutt-Forbund

Norske Gutters Speiderkorps

Norske Gutters Speiderkorpss program fra 1910 er det et gradsystem veldig likt slik Lord Baden-Powell presenterte det i 1908. Her er det to grader for vanlige patruljebarn (første og andre klasse) og patruljeførere og assistenter er speidere av tredje klasse. [5]

Bilder og utklipp

Om speiderutsalg, speiderdrakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

Artikkel om gradsarbeidet: [1]

Referanser

<references>

  1. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg
  2. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg
  3. Speiderorganisasjonen innen KFUK, 1926, Norges KFUK-speidere
  4. På speidervei, 1967, Norges KFUK-speidere
  5. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg