Baptistenes speiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Baptistenes speiderkorps
BSK korpsmerke.jpg
Stiftet: 1945
Lagt ned: 2015 [1]
Forbund: Norges speiderforbund
med i NSF fra 1962 [2]
og NSPF


Historie

Om Baptistene

I Norge er baptistene representert ved Det Norske Baptistsamfunn samt enkelte uavhengige menigheter. Baptistsamfunnfunnet kom til Norge 1857 ved dansk sjømann, F.L Rymker, som bosatte seg i Porsgrunn og stiftet den første menighet i 1860. Jordbunnen var her forberedt av G. A. Lammers og den frimenighet han hadde stiftet i Skien. Fem av dens medlemmer sluttet seg til baptistsamfunnet i 1861 og bevegelsen bredte seg snart helt til Tromsø, der en av dens største menigheter.

Baptistenes speiderarbeid

Baptistkirken startet opp med speiderarbeid i 1945.

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Baptistenes speiderkorps totalt 353 medlemmer. [3]

Gutter

Ble godkjent som et korps i Norsk Speidergutt-Forbund på Forbundsrådets 17. ordinære møte 31. mars og 1. april 1962. [2] Det var da 4 tropper og 4 flokker. [4]

Baptistenes speiderkorps blir presentert slik i Lederen nr. 4 - 1962:

1962 Lederen 4 001.jpg

NYE SPEIDERBRØDRE I VÅRE REKKER

På Forbundsrådet ble Baptistenes speiderkorps enstemmig opptatt i Norsk Speidergutt-Forbund. Vi ønsker våre nye speiderbrødre velkommen til samarbeid. Denne gang skal vi gjengi den vedtatte overenskomst og til høsten skal vi komme tilbake med en nærmere presentasjon av korpset og korpssjefen.

1. Korpsets navn er Baptistenes Speiderkorps, B.S.K. På korpsets brevark, trykksaker etc. skal under korpsnavnet føyes til: «Tilsluttet Norsk Speidergutt-Forbund.»

2. Korpset ledes av en korpssjef som er likestillet med Forbundets kretsledere og bærer samme distinksjoner som disse.

3. Korpset står direkte tilsluttet Forbundet på samme måte som Forbundets kretser, men ordner innad sine forhold fritt i samsvar med korpsets lover og bestemmelser.

4. De enkelte underavdelinger er tilsluttet Forbundet såvel direkte gjennom Korpset som gjennom de avdelinger og kretser innen øvrige underavdelinger så langt det er forenlig med underavdelingenes forpliktelser overfor Korpset og menigheten. Korpsets ledere kan velges inn i styrer og utvalg etter de samme regler som Forbundets øvrige ledere. Korpssjefen kan innkalles eller gis adgang til Forbundsstyrets forhandlinger på samme måte som Forbundets ombudsmenn.

5, Når en ny underavdeling opprettes innen korpset, meldes dette korpssjefen med attestasjon fra ved kommende menighet eller ungdomsavdeling. Korpssjefen videresender meldingen med påtegning til N.S.F. for at underavdelingen kan bli godkjent av Forbundet. Forbundet underretter så de respektive kretser om den nye enhet og gir enheten navn og nummer. Samme framgangsmåte brukes også ved søknad om godkjenning av ledere.

6. Drakt, merker og distinksjoner er de samme som for Forbundets øvrige medlemmer. Regler for anskaffelse av drakt m.v. er de samme som for Forbundets speidere. Speidere tilhørende BSK bærer dessuten et korpsmerke på høyre brystlomme. Korpsmerkets form og størrelse godkjennes av Forbundsstyret.

7. Hvor en av korpsets underavdelinger nedlegges oppbevares alle underavdelingens eiendeler av den stedlige menighets ungdomsavdeling, eventuelt av Norsk BaptistUngdom, til en ny underavdeling kan startes på stedet. Er en ny underavdeling ikke kommet i gang innen 3 år disponeres eiendelene av Norsk Baptist-Ungdom.

8. Endring av avtalen må godkjennes av Norsk Speidergutt-Forbunds Forbundsråd og av Norsk Baptistungdom ved landsutvalget. [2]

Speiderguttboka, 1968 beskriver korpsene i Norsk Speidergutt-Forbund slik:

Speiderguttboka 1968.jpg

I tidens løp har mange andre organisasjoner fått øynene opp for speiderarbeidets betydning og tatt det opp som en arbeidsgren ved siden av sin annen virksomhet. I noen tilfelle har de en spesiell organisasjonsforrm («korps») innenfor Forbundet for å kunne vareta sine særinteresser. Men troppene står på vanlig måte tilsluttet avdelinger og kretser. Det første korpset ble godkjent i 1922 - Metodistkirkens speiderkorps. I 1947 ble Norges KFUM-speidere og Frelsesarmeens speiderkorps opptatt. Senere har Baptistenes Speiderkorps kommet til i 1962 og Norges Blå Kors Speidere i 1963. Ved siden av de vanlige distinksjonene bærer disse speiderne korpsmerket sitt på speiderskjorta. [5]

I 1978 ble de så videre med som et korps i Norges speiderforbund

Jenter

Var et korps i Norsk Speiderpikeforbund.

1964: Baptistenes speiderkorps hadde kjenningsbokstaven BSK, ifølge Lover og bestemmelser, 3. utgave, 1964 [6]

I Baptistsamfunnets årsmelding for 2015 omtales speiderkorpset som nedlagt.

Korpsleire

Årstall Artikkelside Kommune / sted Deltagertall Referanser
6.13. juli 1966 Korpsleir Strandheim, Brummunddal, 1966 (Baptistenes speiderkorps) Ringsaker kommunevåpen.png Ringsaker [7]
19.25. juni 1977 Korpsleir Kvernmoen, Aremark, 1977 (Baptistenes speiderkorps) Aremark kommunevåpen.png Aremark [8]
21.28. juni 1980 Korpsleir Nordtangen, 1980 (Baptistenes speiderkorps) Gran kommunevåpen.png Gran [8]
24.30. juni 1984 Korpsleir Kvernmoen, Aremark, 1984 (Baptistenes speiderkorps) Aremark kommunevåpen.png Aremark [9] [8]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Korpssjefer

Korpssjefer i guttenes korps Korpssjefer fra perioden som korps i Norsk Speidergutt-Forbund.

Korpssjefer Årstall / periode Referanser
Arvid Øvergaard, Drammen (1962)–1966 [10] [2] [11]
Karsten Brækkan, Haugerud 1967–? [12]
Peder A. Eidberg, Stabekk (1974) [13]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Korpssjefer i jentenes korps Korpssjefer fra perioden som korps i Norsk Speiderpikeforbund.

Korpssjefer Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Korpssjefer i felles korps Korpssjefer fra perioden som korps i Norges speiderforbund, fra 1978 til i dag.

Korpssjefer Årstall / periode Referanser
"P.t. ingen korpssjef" (2013)
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Grupper

Oversikt over grupper som har vært med i Baptistenes speiderkorps:

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Baptistenes speiderkorps

Utklipp og minner

Om speiderarbeidet i Baptistkirken

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om Norsk Speiderpikeforbund

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund

Eksterne lenker

  • Om Baptistkirken: [5]

Referanser