Barnepleiermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Førstehjelpsmerket og Sykepleiermerket. Barnepleiermerket er merker som omhandler stell av mindre barn. Det er bare KFUK og NSPF som har hatt disse merkene.

Våren 1930 arrangerte Bergen krets KFUK speideruke. En av utstilingene viste Barnepleiermerket. Der hadde Bergen Senior 2 laget til ett barneværelse.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sitt arkiv hos Speidermuseet på Laksevåg
Stell av små barn øves på en dukke. Fra KFUK sin På speiding i 1955.
Mange speiderpiker har nok fått hjelpe til ved pass av lederbarn på turer. Her fra KFUK sin landsleir på Eidskog i 1947.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sitt arkiv hos Speidermuseet på Laksevåg

Merkekrav til dagens merker

Merkekrav til tidligere merker

Innledning til gruppen Røde Kors merker i 1933 [1] og 1939 [2] Norges KFUK-speidere

Alle speiderpiker har vel hørt om Florence Nightingale, den bekjente engelske unge dame, som under Krimkrigen tjente sitt land ved å gi sig i tjensten for alle de sårede soldater. Samtidig utførte hun et veldig arbeid for å høine sykepleiergjerningen i England. Vi kjenner også skaperen av Røde Kors' arbeid, Henry Dunant, og til Røde Kors' store arbeid i krigs- og fredstider.

Når vi som speiderpiker arbeider med sykepleie-, barnepleie- og førstehjelpsmerkene, skal vi huske på, at det vi har lært, forplikter oss til å tjene andre mennesker, og vi må ha Florence Nightingale som vårt store forbilde her. Hun glemte sig selv, hun tenkte bare å lindre nøden og fordret ingen takk. Hun var altså beskjelet av den rette speiderånd.

Undervisningen i Røde Kors-merket kan gis av en sykepleierske eller til nød av en speiderpike som har tatt merket selv.

En speiderpike må alltid huske på, at om hun har Røde Kors-merket, kan hun aldri gi annet enn nødhjelp, inntil erfarne folk, sykepleierske eller læge, kommer tilstede. skaff kyndig hjelp snarest mulig.

Røde Kors-merket er sammensatt av tre merker: Sykepleiermerket, barnepleiermerket og førstehjelpsmerket. Merkene kan tas hver for sig: men kun den som har tatt alle tre merker, kan bære Røde Kors-merket.

For å beholde merket må speiderpiken hvert år vise at hun har vedlikeholde sine kunnskaper.

Barnepleiermerket, speidere i tropp, (1933) eller tidligere, Norges KFUK-speidere

1933 [1] og 1939 [2], merket var av 1.klasse i gruppen Røde Kors merker :

 • Speiderpiken må vite hvor mange grader barnets badevann skal holde, og må kunne lese termometer av forskjellig slags: til å måle værelsets, vannets og legemets temperatur.
 • Hun må vite hvordan barnets øine, øren, tenner og hår skal pleies.
 • Må kunne bade og stelle et spebarn og barn i alderen inntil 2 år. (Kjenne reglene for deres daglige pleie og kunne hjelpe dem på alle måter).
 • Hun må vite hvad som hører til barnets klær, vinter- og sommertøi, og kunne klæ på dem ordentlig.
 • Må kunne vaske og holde deres tøi i stand (lin og ulltøi).
 • Må kunne holde barneværelset i stand, stelle sengen og holde værelset rent.
 • Hun må forklare hvordan møblene bør være og hvilke ting trenges i et barneværelse.
 • Kunne lage almindelig barnemat, kunne holde flaske og smokk rene, vite hvordan barnets fordøielse skal holdes i orden.
 • Må kunne underholde barn i alderen 2 til 5 år, vite litt om hvordan man skal leke med dem, kunne fortelle et eventyr ordentlig, kunne fem historier som passer for barn i nevnte alder og kunne tre av de almindeligste barnesanger.
Ved å ta følgende tre merker: sykepleiermerket, førstehjelpsmerket og barnepleiermerket kunne speiderpiken bære Røde Kors-merket.


1955 [3] og 1959 [4] , merket var for speiderpiker over 14 år :

 1. Bade og stelle et spebarn.
 2. Kjenne de viktigste reglene for barnets daglige stell fra det er født til det er 2 år.
 3. Vite hva som hører til barnets daglige bekledning vinter og sommer og vaske og holde tøyet i stand.
 4. Vite hvor mange grader barnets badevann skal ha, og kunne kle av og på barnet, bade og vaske det.
 5. Kjenne de viktigste reglene for spebarnets ernæring, vite hvordan en lager i stand barnemelk og hvordan flasker og smukk holdes rene.
 6. Vite hvordan barnets fordøyelse holdes i orden.Kunne måle temperaturen.
 7. Ha kjennskap til kost, stell og påkledning for barn mellom 2 og 5 år.
 8. Kunne innrede et barneværelse.
 9. Vite hva slags leketøy som passer for de forskjellige alderstrinn.
 10. Kunne leke med og underholde barn i alderen 2-5 år. Kunne 5 eventyr og 3 barnesanger som passer for barn i denne alderen.

Røde Kors-merket er sammensatt av tre merker: Sykepleiermerket, barnepleiermerket og førstehjelpsmerket. Merkene kan tas hver for seg: men kun den som har tatt alle tre merker, kan bære Røde Kors-merket.

Barnepleiermerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

1937 - 1947, mangler bilde av merket som hadde grønt kors på blå bunn. Var et merke av høyere klasse i 1947. [7] [8] [9] :

 1. Må kunne forklare hvordan møblene skal være, og hvilke ting som trenges i et barneværelse, og vite hvordan barneværelset holdes i stand, stelle sengen og holde værelset rent.
 2. Kjenne de viktigste regler for barnets daglige stell fra det er født til det er to år.
 3. Må vite hvor mange grader barnets badevann skal være og kunne avlese termometeret, måle værelsets, vannets og legemets temperatur.
 4. Må vite hva som hører til barnets bekledning, vinter- og sommertid, vaske og holde tøyet i stand.
 5. Kunne de viktigste regler for spebarnets ernæring. Kjenne til hvordan barnets fordøyelse holdes i orden, og hvordan flasker og smokker holdes rene.
 6. Underholde barn i alderen 2 til 5 år, vite litt om hvordan man skal leke med dem, fortelle eventyr ordentlig, kunne fortelle 5 historier som passer for barn i nevnte alder og tre av de alminneligste barnesanger.
 7. Må ha stelt et barn en uke.


(1965), merket var for speiderpiker over 14 år [5] :

 1. Bade og stelle et spebarn.
 2. Kjenne de viktigste reglene for barnets daglige stell fra det er født til det er 2 år.
 3. Vite hva som hører til barnets daglige bekledning vinter og sommer og vaske og holde tøyet i stand.
 4. Vite hvor mange grader barnets badevann skal ha, og kunne kle av og på barnet, bade og vaske det.
 5. Kjenne de viktigste reglene for spebarnets ernæring, vite hvordan en lager i stand barnemelk og hvordan flasker og smukk holdes rene.
 6. Vite hvordan barnets fordøyelse holdes i orden.Kunne måle temperaturen.
 7. Ha kjennskap til kost, stell og påkledning for barn mellom 2 og 5 år.
 8. Kunne innrede et barneværelse.
 9. Vite hva slags leketøy som passer for de forskjellige alderstrinn.
 10. Kunne leke med og underholde barn i alderen 2-5 år. Kunne 5 eventyr og 3 barnesanger som passer for barn i denne alderen.
Ved å ta følgende tre merker: sykepleiermerket, førstehjelpsmerket og barnepleiermerket kunne speiderpiken bære Røde Kors-merket.

Barnepleiermerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [6] - 2003 , Barnepleiermerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kjenne de viktigste reglene for stell av barn fra det er født til det er 2 år.
 2. Vite hva som hører til barnets daglige klær sommer og vinter (eller lage en utklippsplansje som gir oversikt over barns klær fra innerst til ytterst).
 3. Vite hvor mange grader spebarnets badevann skal ha og kunne kle av og på et spebarn, vaske, bade og stelle det (evt. dokke).
 4. Kjenne de viktigste reglene for spebarnsmat.
 5. Vite hvordan barnets fordøyelse holdes i orden.
 6. Kunne 5 sanger og finne fram 5 bøker som passer for barn i alderen 1-2 år.
 7. Ha ansvar for barn under 2 år som barnevakt 4 ganger i løpet av 2 måneder.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Barnepleiermerket speidere i tropp / speidere over 14 år Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Barnepleiermerket speidere i tropp over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Barnepleiermerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser