Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Bergen krets av
Norsk Speidergutt-Forbund
Bergen krets-Norsk Sp.guttforb.logo.jpg
Stiftet: 22. april 1912 (112 år) [1]
se dagens Hordaland krins (NSF)
Lagt ned: 21. januar 1979
Fylke: [2] Hordaland og Sogn og Fjordane
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1912 til 1978. Se også samtidige Bergen krets (NSPF), de senere Voss og Hardanger krins (NSF), Bergen krets (NSF) og Hardanger og Voss krins (NSF) og dagens Hordaland krins (NSF).
Les mer om speidingen i tidligere Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png
Les mer om speidingen i Sogn og Fjordane fylke. Sogn og Fjordane fylkesvåpen.png

Område

Bergen, fra wikipedia.org

Kretsområdet var i starten stort. I tillegg til Bergen kommune og resten av Hordaland fylke også Sogn og Fjordane fylke.

I 1935 ble Voss og Hardanger krins (Norsk Speidergutt-Forbund) skilt ut som egen krets.

Glimt fra historien

Bergen krets av NSF var navnet på Norsk Speidergutt-Forbund sin krets fra 1912 til 1978. Etter forbundssammenslåingen i 1978 var Bergen krets (NSF) navnet på den nye kretsen frem til 2001. Fra 1. januar 2001 ble Bergen krets (NSF) og Hardanger og Voss krins (NSF) slått sammen til Hordaland krins (NSF)

1910 - 1919

Header Speideren 1911 1919.jpg
I oktober-nummeret av Speideren, 1915 kan vi lese om Norsk Speidergutforbunds generalforsamling i 1915:
Av den oplæste aarsberetning fremgik det at vort forbund for tiden tællet ca. 3000 gutter fordelt paa 70 tropper.
Flest gutter tilhørte Kristiania kreds, derpaa kom Bergen, saa Smaalenene o.s.v. [5]
 • 1916 - Kretsen arrangerte forbundets andre landsleir på Sverresborg i 1916.
 • 1917 - En stor sølvpokal hvor navnet til beste tropp blir gravert inn blir satt opp til vinneren av det årlige idrettsstevnet.
 • 1918 - Kretsen får eget kontor hvor det etter hvert utviklet seg en handel med speiderartikler. Dette "depotet" flyttet siden over i et eget forretningslokale under navnet "Speidernes Depot, Bergen, a.s.".
 • 1918 - Kretsmanøveren i 1918 ble arrangert i traktene omkring Langeskogen ved Fjøsanger og vestover mot Guldstølen. Les mer om arrangementet her.
 • 1919 - I april gir kretsen ut boken Andagtsbok for speidere hvor flere av kretsens ledere bidrar med andakter og i redaksjonen.
 • 1919 - Kretsen opprettet en ny kafe som fikk navnet Promenade-kafeen og fikk et stilig og flott lokale. Kretsen fikk da en vel anskrevet kafe som gav godt utbytte. Se Speidernes Kafe (Bergen).
 • 1919 - Erik Rasmussen blir lønnet kretssjef.

Se også artikkelen Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen om den første tiden i Bergen.

1920 - 1929

1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund):

Header Lederen 1923 -.JPG

Bergens krets har hatt et godt arbeidsår, stor fremgang i antall av speidere og stor fremgang i speiderferdigheter. Kretsen har nu 31 førstegradsspeidere. Årets største begivenhet var kretsleiren i Førde, Sunnfjord. Der deltok 400 speidere og; så godt som alle tropper var representert. Leiren var helt igjennem vellykket og blev et lysende minne for alle deltagerne. For øvrig har kretsen hatt høstmanøver med konkurranser i speiderferdigheter, som sammen med konkurranser i idrett og svømning utgjør kretsens bannerkonkurranse. Kretsen eier egen hytte på Gullstølen sammen med pikespeiderne. Interessen for speiderarbeidet er gjennemgående bra. Kun på enkelte steder klages der over liten interesse. Kretsen har 35 tropper med tilsammen 1144 speidere. En årsrapport mangler. [7]

1930 - 1939

1940 - 1949

1950 - 1959

1960 - 1969

 • 1961 - Ole Færøvik ble utnevnt til æresmedlem i kretsen og tildeles kretsens hederstegn i gull.
 • 1961 - Urpremiere på "Marsj for Bergen krets" ble spilt for 1000 speidere og foreldre på kretsmøtet. Marsjen er laget av Sverre Jordan og arrangert av Håkon Osland. Begge er tildelt den røde lilje. [9]
 • 1962 - Kretsen arrangerer jubileumsleir ved Sverresborg festning.
 • 1962 - Kretsen arrangerer sin tiende kretsleir i Valen
 • 1965 - Kåre Anthun er roverombudsmann for kretsen. [10]
 • 1966 - Kretsen arrangerer sin ellevte kretsleir i Øystese

1970 - 1979

1970: Berit Johansen er Forbundsstyrets kontaktperson for kretsen. [12]

Hytter og hus

Guldstølen

I 1923 forærte statsminister Chr. Michelsen sin hytteiendom "Guldstølen" til speiderne. Gaven var til jente- og guttespeiderne i fellesskap, de brukte den hvert sitt år.

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Kretsledere

Kretsen ble fra starten av ledet av en Formann, fra 1917 av en Kretschef og fra 1946 av en Kretsleder.

Formenn gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Sverre Vigander 19121917
Kretschefer gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Erik Rasmussen 19171922 [13]
Bjarne Sæverud 19221923 [14][15]
Fredrik W. Rieber-Mohn 19231927 [16]
Thorolf Martens 19271928 [17]
Peder Frantzen 19291930 [18][19]
Fredrik W. Rieber-Mohn 19301937 [20]
Christian Eriksen 1937
Thorolf Smith 1938 – (1946) [21][22]
Kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Rolf Pihl ? – 1948
Harald Thomassen 19491952 [23] [24][25][26][27]
Ole Færøvik 19531961 [28][29][30]
Ole Syslak 19611964 [30][31][32]
Per Olaf Johannessen 19651969 [33][34][35] [36][37]
Åge M. Myrvold 1970 – ? [38]
Kåre Gjelsten (1974) – (1975) [39] [40]
Jan Larsen (1977) – 1978 [41]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretsleirer

Årstall Pinse- og sommerleirer i kretsen Antall deltakere Referanser
1921 Tvildemoen 200 deltagere
1926 Førde 400 deltagere
1930 Etne 500 deltagere Leiren var fra 29.juni til 10.juli
1934 Lærdal 650 deltagere
1938 Strandebarm 700 deltagere Leiren var fra 27.juni til 7.juli.
1947 Sandane deltagere Leiren var fra 1. til 8. juli
1950 Voss 850 deltagere [42]
1954 Florø deltagere Leiren var fra 5.juli til 12.juli.
1958 Sogndal deltagere Leiren var fra 30.juni til 7.juli
1962 Valen deltagere
1966 Øystese deltagere Leiren var fra 25. juni til 3. juli
1970 Førde 550 deltagere Leiren var fra 26.juni til 5.juli.
1974 Voss deltagere Leiren var fra 28.juni til 7.juli.
1978 Valøy deltagere Leiren var fra 6. til 12. august.
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Arrangementer

1916 - Landsleir Bergen 1916 (Norsk Speidergutt-Forbund) ble avholdt på Sverresborg festning i Bergen med 400 deltagere.

1925 - Kretsen arrangerte kanskje den første virkelige speiderutstillingen her i landet i Ridehuset i Bergen.

1935 - Kretsen gjentok suksessen med en ny speiderutstilling. Denne gangen i Pelsdyrhallen. Utstillingen var anlagt som en informasjon/vervekampanje under mottoet: "Hva er speidersaken". 5500 besøkte utstillingen.

Kontorlokaler og Forretningsdrift

I 1913 fant distriktet ut at det kunne være godt å ha et sted hvor man kunne henvende seg for å få hjelp til sitt arbeide og hvor lederne kunne treffes og drøfte sakene. Det var mye som i begynnelsen kunne utdypes når det gjaldt speiderarbeidet. Der ble leiet et rom i blikkenslager Jensene eiendom på Smørsalmenning 13, og her ble innredet et rom så godt det lot seg gjøre. Der skulle det hver kveld være en voksen leder til stede som kunne svare på spørsmål og ellers gi veiledning for dem som hadde noe å spørre om.

I 1917 startet kretsen Kafedrift gjennom AS Speidersakens Vel, som senere gikk over til å forhandle speiderartikler og sportsutstyr under navnet Speidernes Depot, senere Fritid-Sport AS.

Høsten 1917 ble kretsstyret tilbudt å overta “Kafe Fredheim” i C. Sundtsgt. Styret overtok kafeen og dannet et aksjeselskap “Speidersakens Vel” som skulle drive den forretningsmessige side av vårt arbeide i kretsen. Det trengtes en ganske stor betjening av kjøkkenpersonale og serveringsperonale. For å kunne beholde dem måtte det skaffes et hus de kunne bo i. I 1917 kjøpte derfor kretsen Nordre Schrødersmug 1, som ble innredet til husvære for den kvinnelige betjening.

I 1919 leide kretsen lokaler til kretskontor i Kong Oscarsgate 45. Og utvidelse av Speidernes Depot a/s med salg av speiderartikler, speiderdrakt og merker. Kontoret lå i 5.etasje og i 1919 opprettet de en ny kafe i 1.etasje. Den fikk navnet Promenade-kafeen og fikk et stilig og flott lokale. Kretsen fikk da en vel anskrevet kafe som gav godt utbytte.

I 1921 flyttet krets-kontoret til 2.etasje i Bankgaten 6. Her fikk kretsen en hel leilighet til disposisjon. Handelen med speiderartikler hadde utviklet seg sterkt og det trengtes større plass, samtidig som det ble behov for å ansette en person som tok seg av ekspederingen.

I 1925 eller 1926 flytter kretsen til Bankgaten 4.

Årsmeldinger

Ett utvalg av lederlister, styrkelister og årsmeldinger finner du HER

Medlemstall

Tropper og Grupper

Tropper og grupper som var med i Bergen krets fra 1912 til 1978

I 1918 er følgende tropper med i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [13]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Bergen, 2. Bergen, 3. Bergen, 4. Bergen, 5. Bergen, 8. Bergen, 9. Bergen, Laxevaag, 1. Lervik, 1. Voss og 1. Volden.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Avdelinger

Kretsen har hatt mange avdelinger og navnet på noen av avdelingene har blitt endret i løpet av årene. Noen av avdelingene i listen under kan være samme avdeling men oppført med begge navnene.


Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Infoblad

Fra 1975 gav kretsen ut bladet Kretsposten jevnlig til kretsens ledere. Kretsposten skulle være med og erstatte månedsbrevet som kretsen hadde gitt ut.

Den første utgaven kom ut høsten 1975. Videre kom det ut ca tre utgaver i året til og med 1978.

Kretsposten var i A5 format og hadde mellom 16 og 32 sider.

Historieberetninger og litteratur

Æresmedlemmer av kretsen

Utklipp og minner

Mer om

Les mer om speidingen i tidligere Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png
Les mer om speidingen i Sogn og Fjordane fylke. Sogn og Fjordane fylkesvåpen.png

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Hordaland fylke Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Sogn og Fjordane fylke Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 4. Speideren nr. 3. 1913
 5. Speideren, nr. 8 1915, Norsk Speidergutt-Forbund.
 6. Opplysninger fra artikkelsiden Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 7. Lederen nr. 2 1927
 8. Aftenposten 2. april 1928
 9. Speideren, nr. 3 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 10. Lederen nr. 3 1965.
 11. Lederen nr. 8 1965
 12. Lederen nr. 3 1971
 13. 13,0 13,1 13,2 Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt
 14. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 - 1923
 15. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 16. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 17. Minneord i Speideren nr. 9 1928
 18. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 19. Speideren nr. 4 1930
 20. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, 1936
 21. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 22. Lederen nr. 1 og 2 1946
 23. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1949
 24. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 25. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1950
 26. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 27. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 2 - 1952
 28. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 2 - 1959
 29. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 3 - 1960
 30. 30,0 30,1 30,2 Speideren, nr. 4 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 31. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1961
 32. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 4 - 1964
 33. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 35. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1965
 36. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 37. Lederen, nr. 3 og 4 1969, Norsk Speidergutt-Forbund.
 38. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 4 - 1970
 39. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 3 - 1974
 40. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 5 - 1975
 41. Lederen nr. 1 - 1978
 42. Speideren, nr. 7 1950, Norsk Speidergutt-Forbund.
 43. Lederen nr. 7 - 1966
 44. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1974 Kretser
 45. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 46. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 47. 47,0 47,1 47,2 Lederen nr. 7 1947.
 48. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 49. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936
 50. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 51. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 52. Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sin årsberetning for 1968
 53. Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sin årsberetning for 1969
 54. Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sin årsberetning for 1970
 55. Speideren, nr. 10 1920, Norsk Speidergutt-Forbund.
 56. Speideren nr. 10 1921
 57. Speideren nr. 4 1930
 58. Speideren nr. 8 1930