Bjarne Sæverud

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Bjarne Sæverud
Personalia
1922 Bjarne Sæverud.jpg
Alt. navn: Bjarne Peder Olai Sæverud
Født: 24. april 1892
Bosted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 3. Bergen
Verv: Troppsfører og kretschef
Omtales med "Søverud" i folketellingen i 1910.

Verv

Ledergjerning

  • Mandag 13/11 1922 fikk speiderne i 1. Arendal besøk av kretssjef i Bergen, Bjarne Sæverud. Troppsfører - og kretssjef i Agder krets - Johannes Leewy, noterer at Sæverud demonstrerte sin måte å lære speiderne signalering. Det ble også utvekslet hilsener mellom speidere i Bergen og Arendal. [3]
I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Bjarne Sæverud nevnt: [4]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [5]

Hederstegn og utmerkelser

Fra reportasje i Speideren nr. 7 1916 av signaturen "witz": [7] Speiderleiren i Bergen

Header Speideren 1911 1919.jpg

Søndag var sidste dag. Efterat Dons hadde holdt en tale for leirkommandanten, Rasmussen, tildelte han denne Svastika-korset under voldsom jubel. Saa holdt Gasmann en tale for de «næstfineste», nemlig Sæverud og Kayser, disse blev senere av overlærer Vigander tildelt Svastika, og da steg jubelen til høidepunktet. Overlærer Retz tildeltes ogsaa Svastika for sit arbeide med speidersaken i Stavanger. I pausene fik vi høre duetter av frkn. Kayser, og komiske smaafortællinger av hr. Kayser den ældre. - Præmiene for idrætskonkurrancen blev ogsaa utdelt, og stemningen var meget munter, da festen tilslut blev avblaast. [7]

Om Bjarne Sæverud

Han arbeidet som salgssjef og kontorsjef, ved blant annet margarinfabrikker i Bergen og ved Venezuela Gulf Oil Company og var norsk konsul der. Han var gift med Gunvor Eide. Bjarne Sæverud var medlem av hovedstyret i Den norske sjømannsmisjon i årene 1952-1964. [8]

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Fra Digitalarkivet: [1]

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 7 - 1923
  3. Dagbok 1. Arendal 1920-25 oppslag 23
  4. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
  5. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
  6. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
  7. 7,0 7,1 Speideren nr. 7 1916
  8. "Kirke i verdens hverdag"
  9. Speiderens ekstranummer om Landsleir Bergen 1916 (Norsk Speidergutt-Forbund) ,1916, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "Bjarne Sæverud"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!