Blå Kors speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Blå Kors speidere
Blå kors korpsmerke.png
Stiftet: 1950-årene
Godkjent som korps 23. mars 1963 [1]
Forbund: Norges speiderforbund


Historie

Om Blå Kors

Om Blå Kors, fra deres hjemmeside www.blakors.no
BKlogo.png

Blå Kors ble stiftet i 1877 i Sveits av presten Louis Rochat. 43 land over hele verden er med i Blå Kors, med om lag 250.000 medlemmer. Blå Kors ble etablert i Norge i 1906. Helt siden den gang har Blå Kors drevet sitt arbeid ut fra tre hovedmålsettinger: Hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling. Det var sokneprest Ole Theodor Moe som tok initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Inspirert av blåkorsarbeidet som allerede var etablert i Tyskland og Danmark, innkalte han 2. mars 1906 til et møte hvor han sammen med 10 andre interesserte stiftet den første blåkorsforeningen i Norge. De første "blåkorsstuer" kom i gang på Oslos østkant allerede i 1907. I dag er Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 40 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.934 medlemmer (pr 1.1.2011). Etter 2008 er Blå Kors i tillegg blitt en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.

14871 normal.jpg
Om speiderarbeidet i Blå Kors, fra deres hjemmeside www.blakors.no

Den første speidergruppen ble startet i Bergen i 1918. Blå Kors speidere er et eget korps tilknyttet Norges speiderforbund. Forskjellen på BK-Speidere og andre speidere er at BKS arbeider for en rusfri livsstil ved å tilby aktiviteter i et rusfritt miljø, samt hjelpe til en kristen tro. BK-Ungdom (BKU) ønsker å påvirke samfunnsutviklingen med fokus på avhold fra rusmidler. Blå Kors speidere er tilknyttet, og direkte underlagt, Blå Kors Ungdom. BKU er igjen underlagt Blå Kors Norge, som er tilknyttet Blå Kors Internasjonale Forbund. [2]

Speiderarbeidet i Blå Kors

I 1918 ble de første speidergruppene startet i Bergen, med Bergen 9 (Korskirkens Blå Kors Barneforening) og 12. Bergen (Domkirkens Blå Kors Barneforening). [3]

Ble godkjent som et korps i Norsk Speidergutt-Forbund i 23. mars 1963. [4] [5]

Speiderguttboka, 1968 beskriver korpsene i Norsk Speidergutt-Forbund slik:

Speiderguttboka 1968.jpg

I tidens løp har mange andre organisasjoner fått øynene opp for speiderarbeidets betydning og tatt det opp som en arbeidsgren ved siden av sin annen virksomhet. I noen tilfelle har de en spesiell organisasjonsforrm («korps») innenfor Forbundet for å kunne vareta sine særinteresser. Men troppene står på vanlig måte tilsluttet avdelinger og kretser. Det første korpset ble godkjent i 1922 - Metodistkirkens speiderkorps. I 1947 ble Norges KFUM-speidere og Frelsesarmeens speiderkorps opptatt. Senere har Baptistenes Speiderkorps kommet til i 1962 og Norges Blå Kors Speidere i 1963. Ved siden av de vanlige distinksjonene bærer disse speiderne korpsmerket sitt på speiderskjorta. [6]

Blå Kors speiderpikene var tilknyttet Norges KFUK-speidere fra 1965. [7]I 1970-årene var antall Blå Kors speidere over 500.

I 1978 ble de så videre med som et korps i Norges speiderforbund.

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Blå Kors speidere totalt 577 medlemmer. [8]

Korpset i dag

Blå Kors speidere er et eget korps tilknyttet Norges speiderforbund. Forskjellen på BK-Speidere og andre speidere er at BKS arbeider for en rusfri livsstil ved å tilby aktiviteter i et rusfritt miljø, samt hjelpe til en kristen tro. BK-Ungdom (BKU) ønsker å påvirke samfunnsutviklingen med fokus på avhold fra rusmidler. Blå Kors speidere er tilknyttet, og direkte underlagt, Blå Kors Ungdom. BKU er igjen underlagt Blå Kors Norge, som er tilknyttet Blå Kors Internasjonale Forbund.

Blå Kors speidere er bygget opp på samme måte som andre speidergrupper med:

 • Ulvunger/Meiser
 • Småspeidere
 • Stifinnere
 • Vandrere
 • Rovere

Ulvunger og Meiser samt Småspeiderne tilhører flokken. Stifinnerne og vandrerne danner troppen or Roverne danner et roverlag. Disse styres av en gruppeledelse som består av gruppeleder og -assistent, lagleder og-assisten, troppsleder og -assistent og flokkleder og -assistent.

Avholdsarbeid Norges speiderforbund og Blå Kors speidere har felles plattform i forhold til rusmidler og verdigrunnlag i speiderarbeidet. I tillegg ønsker BKS at flest mulig speiderledere undertegner avholdsløftet.

Korpsmerket

14871 normal.jpg
Blå kors korpsmerke.png

Symbolikklogoen er et blått kors på hvit bakgrunn, i samme proposisjoner som logoen til Røde Kors. Merket er inspirert av hjelpeorganisasjonen Røde Kors. Korset symboliserer det kristne verdigrunnlag. Blåfargen symboliserer avholdsarbeidet.

Medlemsblad

 • Trend/Blått blikk: 3 utgaver pr. år: BKU/BKS
 • BlåKorsbladet: 3 utgaver pr. år: BKN

Korpsleirer og større arrangementer

Foruten korpsleirer, er Blå Kors speidere også deltakere og arrangører av mange internasjonale leirer.

År Korpsleirer og større arrangementer Kommune / sted [9] Deltakelse Referanse
1951 Korpsleir Leira (Blå Kors speidere) Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal 220 piker og gutter [10] [11] [12]
1955 Korpsleir Sjøstrand (Blå Kors speidere) Asker kommunevåpen.png Asker 170 piker og gutter [12]
1959 Korpsleir Dvergsøya (Blå Kors speidere), gutter Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand [13] [12]
1959 Korpsleir Fluberg (Blå Kors speidere), jenter Søndre Land kommunevåpen.png Søndre Land, daværende Fluberg [14] [12]
1963 Korpsleir Voss, 1963 (Blå Kors speidere), gutter Voss kommunevåpen.png Voss 70 gutter [12]
1963 Korpsleir Voss, 1963 (Blå Kors speidere), jenter Voss kommunevåpen.png Voss [12]
1967 Korpsleir Dvergnestangen, 1967 (Blå Kors speidere) Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand 300 deltakere [15] [12]
1971 Korpsleir Seljord, 1971 (Blå Kors speidere) Seljord kommunevåpen.png Seljord 200 piker og gutter [16] [12]
1975 Korpsleir Nordtangen, 1975 (Blå Kors speidere) Gran kommunevåpen.png Gran, Nordtangen 350 piker og gutter [12]
1978 Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund fusjonerer til Norges speiderforbund.
1979 Korpsleir Borre, 1979 (Blå Kors speidere) Horten kommunevåpen.png Horten 100 deltakere [17] [12]
1992 Korpsleir Skagerak-92 (Blå Kors speidere) Lillesand kommunevåpen.png Lillesand, Justøya [12]
1994 Korpsleir Kandersteg-94 (Blå Kors speidere) Flagg Sveits.png Sveits, Kandersteg (KISC) [12]
1996 Korpsleir Nisser -96 (Blå Kors speidere) Nissedal kommunevåpen.png Nissedal 130 deltakere [12]
2000 Korpsleir Kilefjorden 2000 (Blå Kors speidere) Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes 95 deltakere [12]
2002 Korpsleir Færøyene (Blå Kors speidere) Flagg Færøyene.png Færøyene (Danmark) 90 deltakere [12]
2004 Korpsleir Furuneset (Blå Kors speidere) Strand kommunevåpen.png Strand, Camp 773 90 deltakere [12]
2006 Korpsleir Sjoa, "Farmen `06" (Blå Kors speidere) Sel kommunevåpen.png Sel, Heidal 125 deltakere [12]
2012 Korpsleir Kandersteg (Blå Kors speidere) Flagg Sveits.png Sveits, Kandersteg (KISC) 97 deltakere [12]
2016 Felles korpsleir Evje, 2016 Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes 1000 deltakere [12]
2020 Felles korpsleir, Evje (avlyst) (Alle korpsene i Norges speiderforbund) Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [18]

Korpssjefer

Korpssjefer Speidergruppe Årstall / periode Kommentarer Referanser
John Salvesen 6. Arendal Landsrådsleder 1948-1956, Landsleder gutter 1948-1958
Solveig Antonesen Skøien Bergen 16 Landsleder jenter 1950-1952
Liv Midtbø Oslo 9 Landsleder jenter 1954-1957
Lill Ann Esp Krossøy Bergen 7 Korpssjef jenter 1952-1954, Landsleder jenter 1962-1963
Sigurd Skar 42. Bergen Landsrådsleder 1958-1960
Alma Håkegård Sandefjord 5 Landsleder jenter 1958-1961, korpssjef jenter 1964-1967
Birger Tysnes 52. Oslo Landsleder gutter 1959-1960, fellesrådsleder 1960-1961 -
Gunnar Kirkhus 9. Kristiansand Landsleder gutter 1960-1961, korpssjef gutter 1962-1969 og 1972-1977 [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Oddleif Flaat 9. Kristiansand Fellesrådsleder 1961-1969
Randi Kjærner-Semb Bergen 16 Korpssjef jenter 1968-1969 og 1972-1977
Helge Myhre 1. Valen Korpssjef gutter 1970-1971 [25]
Ingrid Flaa Oslo Korpssjef 1970-1972 [26]
Jorunn M. Johnsen Bergen 16 Korpssjef jenter juli 1977-juni 1978
Arveid Kjær Greipstad BK Korpssjef gutter 1977-juni 1979, felles korpssjef juni 1979-juni 1981
Ole Gunnar Sørli Kristiansand BK Korpssjef BKS august 1982-juni 1984
Morten Abrahamsen Kristiansand BK Korpssjef BKS juni 1984-juni 1988
Martin Saltnes 1. Valen Korpssjef BKS juni 1988-juni 1990
Bjørn Spjeld Bergen BK Korpssjef BKS 1990-1992
Marianne Tengs Kristiansand BK Korpssjef BKS 1992-1994
Nils Eivind Holmedal Bergen BK Korpssjef BKS 1994-1996
Cay Håvorstad Evje BK Korpssjef 1998-2005 * Korpset var uten valgt korpsstyre i perioden 1996-2005. I denne perioden ledet Cay Håvordstad og Yngve Andersson korpset
Hilde Karine Kvalheim Vennesla BK Korpssjef 2005-2011
Yngve Andersson Kristiansand BK Korpssjef 2011-2018
Trygve Netland Lye BK Korpssjef BKS 2018
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[3]

Korpssekretærer

Korpssekretærer Årstall / periode Verv
Erling Lian 1945 Landsungdomssekretær
Arve Andersen Liverud 1951-1952 Landsungdomssekretær
Knut Sæther 1955-1956 Landsungdomssekretær
Rolf Danielsen 1960-1962 Landsungdomssekretær
Kai B. Flå 1960-1967 Speiderinstruktør, Forbundssekretær BKU
Elin Corneliusen 1970 Speidersekretær
Jan Atle Knappskog 1973-1974 Speidersekretær
John A. Saastad 1977-1980 Speidersekretær
Inge Hyld 1980-1981 Landssekretær, distriktssekretær Nord-Norge (1972-?)
Kjersti Ulriksen 1981 Ettåring
Knut Sunde 1982-1984 Speidersekretær
Yngve Bråstad 1993-1994 Speidersekretær
Hans Eiler Hammer 1995-1998 Speidersekretær
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[4]

Speidergrupper

I 2021 er det 6 speidergrupper på Sørlandet og Vestlandet med om lag 230 medlemmer.

Hordaland krins

Vesterlen krets

Sørlandet krets

Utklipp og minner

Om Blå Kors speidere

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Om Norges KFUK-speidere

KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere

Eksterne lenker

 • Hjemmeside Blå Kors: [5]
 • Hjemmeside Blå Kors speidere: [6]

Referanser

 1. Forbundsrådsmøte i Norsk Speidergutt-Forbund Lederen nr 3-1963
 2. hjemmesiden www.blakors.no
 3. Lederen nr. 3 1964
 4. Forbundsrådsmøte i Norsk Speidergutt-Forbund Lederen nr 3-1963
 5. Lederhåndbok, 1974
 6. Speiderguttboka, 1968, Norsk Speidergutt-Forbund.
 7. Norges KFUK-speidere 50 år"
 8. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
 9. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 10. Benevnt som 1. landsleiren Lederen nr. 3 1964
 11. Speideren, nr. 5 og 6 1951, Norsk Speidergutt-Forbund.
 12. 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16 12,17 12,18 12,19 14871 normal.jpg Blå Kors speiderne gjennom mer enn 100 år, Yngve Andersson, 2020 (Blå Kors speidere)
 13. Gunnar Kirkhus nevnt som leirsjef Lederen nr. 3 1964
 14. Gunnar Kirkhus nevnt som leirsjef Lederen nr. 3 1964
 15. Lederen nr. 4 1967
 16. Benevnt som 6. korpsleiren Lederen nr. 4 1971
 17. Lederbladet, nr. 3 1979, Norges speiderforbund.
 18. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 19. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 20. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 21. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 22. Lederen nr. 3 1968
 23. Lederen nr. 4 1969
 24. Lederen nr. 3 1974
 25. Lederen nr. 4 1970
 26. Lederen nr. 3 1974
 27. Lederen nr. 3 1964
 28. Lederen nr. 3 1963
 29. hjemmesiden www.blakors.no