Blå Kors speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Blå Kors speidere
14871 normal.jpg
Stiftet: 1950-årene
Godkjent som korps 23. mars 1963 [1]
Forbund: Norges speiderforbund


Historie

Om Blå Kors

Om Blå Kors, fra deres hjemmeside www.blakors.no
BKlogo.png

Blå Kors ble stiftet i 1877 i Sveits av presten Louis Rovhat. 43 land over hele verden er med i Blå Kors, med om lag 250.000 medlemmer. Blå Kors ble etablert i Norge i 1906. Helt siden den gang har Blå Kors drevet sitt arbeid ut fra tre hovedmålsettinger: Hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling. Det var sokneprest Ole Theodor Moe som tok initiativet til å stifte Blå Kors i Norge. Inspirert av blåkorsarbeidet som allerede var etablert i Tyskland og Danmark, innkalte han 2. mars 1906 til et møte hvor han sammen med 10 andre interesserte stiftet den første blåkorsforeningen i Norge. De første "blåkorsstuer" kom i gang på Oslos østkant allerede i 1907. I dag er Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 40 diakonale virksomheter i 15 fylker. Organisasjonen har 2.934 medlemmer (pr 1.1.2011). Etter 2008 er Blå Kors i tillegg blitt en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.

14871 normal.jpg
Om speiderarbeidet i Blå Kors, fra deres hjemmeside www.blakors.no

Den første speidergruppen ble startet i Bergen i 1918. Blå Kors speidere er et eget korps tilknyttet Norges speiderforbund. Forskjellen på BK-Speidere og andre speidere er at BKS arbeider for en rusfri livsstil ved å tilby aktiviteter i et rusfritt miljø, samt hjelpe til en kristen tro. BK-Ungdom (BKU) ønsker å påvirke samfunnsutviklingen med fokus på avhold fra rusmidler. Blå Kors speidere er tilknyttet, og direkte underlagt, Blå Kors Ungdom. BKU er igjen underlagt Blå Kors Norge, som er tilknyttet Blå Kors Internasjonale Forbund. [2]

Speiderarbeidet i Blå Kors

I 1918 ble de første speidergruppene startet i Bergen, med Bergen 9 (Korskirkens Blå Kors Barneforening) og 12. Bergen (Domkirkens Blå Kors Barneforening). [3]

Ble godkjent som et korps i Norsk Speidergutt-Forbund i 23. mars 1963. [4] [5]

Speiderguttboka, 1968 beskriver korpsene i Norsk Speidergutt-Forbund slik:

Speiderguttboka 1968.jpg

I tidens løp har mange andre organisasjoner fått øynene opp for speiderarbeidets betydning og tatt det opp som en arbeidsgren ved siden av sin annen virksomhet. I noen tilfelle har de en spesiell organisasjonsforrm («korps») innenfor Forbundet for å kunne vareta sine særinteresser. Men troppene står på vanlig måte tilsluttet avdelinger og kretser. Det første korpset ble godkjent i 1922 - Metodistkirkens speiderkorps. I 1947 ble Norges KFUM-speidere og Frelsesarmeens speiderkorps opptatt. Senere har Baptistenes Speiderkorps kommet til i 1962 og Norges Blå Kors Speidere i 1963. Ved siden av de vanlige distinksjonene bærer disse speiderne korpsmerket sitt på speiderskjorta. [6]

Blå Kors speiderpikene var tilknyttet Norges KFUK-speidere fra 1965. [7]I 1970-årene var antall Blå Kors speidere over 500.

I 1978 ble de så videre med som et korps i Norges speiderforbund.

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Blå Kors speidere totalt 577 medlemmer. [8]

Korpset i dag

Blå Kors speidere er et eget korps tilknyttet Norges speiderforbund. Forskjellen på BK-Speidere og andre speidere er at BKS arbeider for en rusfri livsstil ved å tilby aktiviteter i et rusfritt miljø, samt hjelpe til en kristen tro. BK-Ungdom (BKU) ønsker å påvirke samfunnsutviklingen med fokus på avhold fra rusmidler. Blå Kors speidere er tilknyttet, og direkte underlagt, Blå Kors Ungdom. BKU er igjen underlagt Blå Kors Norge, som er tilknyttet Blå Kors Internasjonale Forbund.

Blå Kors speidere er bygget opp på samme måte som andre speidergrupper med:

 • Ulvunger/Meiser
 • Småspeidere
 • Stifinnere
 • Vandrere
 • Rovere

Ulvunger og Meiser samt Småspeiderne tilhører flokken. Stifinnerne og vandrerne danner troppen or Roverne danner et roverlag. Disse styres av en gruppeledelse som består av gruppeleder og -assistent, lagleder og-assisten, troppsleder og -assistent og flokkleder og -assistent.

Avholdsarbeid Norges speiderforbund og Blå Kors speidere har felles plattform i forhold til rusmidler og verdigrunnlag i speiderarbeidet. I tillegg ønsker BKS at flest mulig speiderledere undertegner avholdsløftet.

Korpsmerket

14871 normal.jpg

Symbolikklogoen er et blått kors på hvit bakgrunn, i samme proposisjoner som logoen til Røde Kors. Merket er inspirert av hjelpeorganisasjonen Røde Kors. Korset symboliserer det kristne verdigrunnlag. Blåfargen symboliserer avholdsarbeidet.

Medlemsblad

 • Trend/Blått blikk: 3 utgaver pr. år: BKU/BKS
 • BlåKorsbladet: 3 utgaver pr. år: BKN

Lands- og korpsleirer

Årstall Korpsleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1951 Korpsleir Leira, 1951 (Blå Kors speidere) Nord-Aurdal kommunevåpen.png Nord-Aurdal 200 piker og gutter [9] [10]
1955
1959 [11]
1963 Korpsleir Voss, 1963 (Blå Kors speidere) Voss kommunevåpen.png Voss
31. juli - 7. august 1967 Korpsleir Dvergnestangen, 1967 (Blå Kors speidere) Kristiansand kommunevåpen.png Kristiansand [12]
1971 Korpsleir Seljord, 1971 (Blå Kors speidere) Seljord kommunevåpen.png Seljord 200 piker og gutter [13]
23. - 30. juni 1979 Korpsleir Borre, 1979 (Blå Kors speidere) Horten kommunevåpen.png Horten [14]
2.9. juli 2016 Felles korpsleir Evje, 2016 Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Korpssjefer

Korpssjefer Årstall / periode Referanser
John Salvesen
Gunnar Kirkhus (1963)-(1969) [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Helge Myhre (1970) [21]
Gunnar Kirkhus (1974) [22]
Hilde Karine Kvalheim (2011)
Yngve Andersson i dag
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[2]

Korpssekretærer

Speidergrupper

I 2013 er det 5 speidergrupper på Sørlandet/Bergen med om lag 230 medlemmer.

Kolltveit BK Speidergruppe
Kristiansand BK Speidergruppe
Vennesla BK Speidergruppe
Evje BK Speidergruppe
Flekkerøy BK Sjø

Utklipp og minner

Om Blå Kors speidere

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Om Norges KFUK-speidere

Les mer om Norges KFUK-speidere KFUKlogo.jpg

Eksterne lenker

 • Hjemmeside Blå Kors: [3]
 • Hjemmeside Blå Kors speidere: [4]

Referanser

 1. Forbundsrådsmøte i Norsk Speidergutt-Forbund Lederen nr 3-1963
 2. hjemmesiden www.blakors.no
 3. Lederen nr. 3 1964
 4. Forbundsrådsmøte i Norsk Speidergutt-Forbund Lederen nr 3-1963
 5. Lederhåndbok, 1974
 6. Speiderguttboka, 1968, Norsk Speidergutt-Forbund.
 7. Norges KFUK-speidere 50 år"
 8. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
 9. Benevnt som 1. landsleiren Lederen nr. 3 1964
 10. Speideren, nr. 5 og 6 1951, Norsk Speidergutt-Forbund.
 11. Gunnar Kirkhus bevnt som leirsjef Lederen nr. 3 1964
 12. Lederen nr. 4 1967
 13. Benevnt som 6. korpsleiren Lederen nr. 4 1971
 14. Lederbladet, nr. 3 1979, Norges speiderforbund.
 15. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 16. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 17. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 18. Lederen nr. 3 1968
 19. Lederen nr. 4 1969
 20. Lederen nr. 3 1974
 21. Lederen nr. 4 1970
 22. Lederen nr. 3 1974
 23. Lederen nr. 3 1964
 24. Lederen nr. 3 1963
 25. hjemmesiden www.blakors.no